Tražilica


Daniel 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Daniel 2,1U drugoj godini vladanja Nebukadnezarova usnio je Nebukadnezar san. To ga je toliko uznemirilo, da nije mogao spavati.
Daniel 2,2Tada zapovjedi kralj, da se dozovu vračari, gataoci, zaklinjači i Kaldejci. Oni su imali da kažu kralju san njegov. Oni dođoše i stupiše pred kralja.
Daniel 2,3Kralj im reče: "Usnio sam san, i duh mi se uznemirio; htio bih razumjeti sam."
Daniel 2,4Kaldejci odgovoriše kralju: - Aramejski - "Kralju, da si živ dovijeka! Pripovjedi san slugama svojim, pa ćemo ti reći što san znači!"
Daniel 2,5A kralj odgovori Kaldejcima: "Moja je odluka tvrda Ako mi ne kažete što sam snio i što san znači, bit ćete na komade isječeni i vaše će kuće biti podrtine.
Daniel 2,6Ako li mi kažete što sam snio i što san znači, dobit ćete od mene dare i poklone i veliku čast. Kažite mi dakle što sam snio i što san znači!"
Daniel 2,7Tada oni odgovoriše po drugi put: "Neka kralj pripovjedi san slugama svojim, pa ćemo reći što san znači!"
Daniel 2,8A kralj reče: "Znam sada doista, da gledate dobiti vremena, jer znate, da u mene stoji tvrdo:
Daniel 2,9Ako mi ne kažete što sam snio, onda ostaje nad vama presuda. Vi ste se dogovorili, da mi dadnete značenje lažno i izmišljeno, u nadi da će se promijeniti prilike. Dakle kažite mi san, i znat ću, da ćete mi dati i pravo značenje."
Daniel 2,10Kaldejci odgovoriše kralju: "Nema čovjeka na zemlji, koji bi, kralju, mogao ispuniti tvoj zahtjev! I nikada nije jedan kralj, makar bio velik i moćan, tako što zahtijevao od jednoga gataoca, vračara ili Kaldejca.
Daniel 2,11Što ti, kralju, išteš, vrlo je teško! Nema nikoga, koji bi mogao to reći kralju, osim bogova koji ne stanuju među ljudima.
Daniel 2,12Na to se kralj tako jako razljuti i razgnjevi, te je izdao zapovijed, da se pogube svi mudraci babilonski.
Daniel 2,13Kad je bila izašla zapovijed, da se poubijaju mudraci, tražili su i Daniela i drugove njegove, da ih ubiju.
Daniel 2,14Tada se Daniel mudro i razumno predstavi Arioku, zapovjedniku kraljevskih krvnika, koji je bio izašao da poubija mudrace babilonske.
Daniel 2,15On upita Arioka, kraljevskog zapovjednika, zašto je izdana od kralja ta stroga zapovijed. Kad je Ariok bio rekao stvar Danielu,
Daniel 2,16Otide Daniel kraju i zamoli ga, da mu ostavi vremena, jer će tada reći kralju što san znači.
Daniel 2,17Potom otide Daniel a kuću svoju i reče stvar drugovima svojim Hananiji, Mešaku i Azariji,
Daniel 2,18Da bi se pomolili za milost Bogu nebeskomu zbog te tajne, i da ne bi bili pogubljeni također Daniel i drugovi njegovi s ostalim mudracima babilonskim.
Daniel 2,19Tada je bila Danielu objavljena tajna u noćnom viđenju. I Daniel je blagoslovio Boga nebeskoga.
Daniel 2,20Daniel se je molio: "Neka je blagoslovljeno ime Gospodnje odvijeka dovijeka, jer je njegova mudrost i moć.
Daniel 2,21On je, koji dovodi promjenu vremena i prilika; koji skida kraljeve i postavlja kraljeve; koji daje mudrost mudrima i razum razumnima.
Daniel 2,22On otkriva što je duboko i skriveno. On zna, što se zbiva u tami; jer kod njega stanuje svjetlost.
Daniel 2,23Zahvaljujem ti Bože otaca mojih! Slavim te; jer si mi dao mudrost i snagu, Ti si mi sada i objavio, za što smo te molili, jer si nam objavio san kraljev."
Daniel 2,24Nato otide Daniel k Arioku, kojemu je bio kralj zapovjedio, da pogubi mudrace babilonske. Otide i reče mu: "Ne ubijaj mudraca babilonskih! Vodi me kralju! Ja mogu kralju reći što san znači."
Daniel 2,25Tada Ariok brže dovede Daniela pred kralja i reče mu: "Kod judejskih prognanika našao sam čovjeka, koji će reći kralju što san znači."
Daniel 2,26Kralj reče Danielu, koji se je zvao i Beltešazar: "Možeš li mi doista reći san, koji sam snio, i što on znači?"
Daniel 2,27Daniel odgovori kralju: "Tajnu, koju kralj hoće da zna, ne mogu reći kralju mudraci, gataoci, vračari i pogađači.
Daniel 2,28Ali ima Bog u nebu, koji otkriva tajne. On javlja tebi, kralju Nebukadnezare, što će se dogoditi u budućnosti! San i viđenja, što si ih imao na postelji svojoj, ovo su:
Daniel 2,29Tebi, kralju, dođoše misli na postelji tvojoj o tom, što će se dogoditi poslije. Onaj, koji objavljuje tajne, govori ti što će biti.
Daniel 2,30Meni je sad ova tajna objavljena, ne pomoću mudrosti, koja bi u mene bila mimo sve žive, nego zato, da bi se javilo kralju što san znači, i da doznaš misli srca svojega.
Daniel 2,31Ti si, kralju, imao viđenje. Ti si vidio lik velik, koji je bio visok, i svjetlost mu silna, Stajao je pred tobom. Strašan je bio pogled njegov.
Daniel 2,32Glava tome liku bila je od čistoga zlata, prsa i mišice od srebra, tijelo i bedra od mjedi,
Daniel 2,33Stegna od gvožđa, noge što od gvožđa što od gline.
Daniel 2,34Dok si gledao, odvali se od gore kamen sam od sebe, udari u gvozdene i glinene noge lika i satre ga.
Daniel 2,35Tada se satre odjedanput gvožđe, glina, mjed, srebro i zlato i rasprša se kao pljeva na gumnu u ljeto. Odnese ih vjetar. Ne osta više ni trag od njih. A kamen, koji je bio razmrskao lik, posta gora velika i ispuni svu zemlju.
Daniel 2,36To je san. Sad ćemo reći kralju što znači.
Daniel 2,37Ti si, kralju, kralj nad kraljevima, kojemu je Bog nebeski dao gospodstvo i moć, snagu i čast;
Daniel 2,38I gdjegod žive ljudi, životinje poljske i ptice nebeske, dao ti je u ruke, i postavio te gospodarom nad svima njima. Ti si ona glava od zlata.
Daniel 2,39Nakon tebe nastat će drugo kraljevstvo, manje od tvojega, zatim treće kraljevstvo od mjedi, što će se prostirati po svoj zemlji.
Daniel 2,40Četvrto će kraljevstvo biti jako kao gvožđe, jer gvožđe može sve satrti i razbiti.
Daniel 2,41Što su noge i prsti, koje si vidio, bili dijelom od gline lončarske, dijelom od gvožđa, znači, da će kraljevstvo biti razdijeljeno. Bit će u njemu nešto od tvrdoće gvožđa, jer je, kako si vidio, bilo gvožđe pomiješano s glinom lončarskom.
Daniel 2,42Što su prsti bili dijelom od gvožđa, dijelom od gline, znači, da će kraljevstvo biti dijelom tvrdo, dijelom krhko.
Daniel 2,43A što je gvožđe, kako si vidio, bilo pomiješano s glinom lončarskom, znači, da će se među se pomiješati ženidbom, ali se ipak neće stopiti u jedno, kao što se ni gvožđe ne može smiješati s glinom.
Daniel 2,44U vrijeme onih kraljeva Bog će nebeski podignuti kraljevstvo, koje se neće raspasti dovijeka. Njegova vlast neće prijeći na drugi narod. Ono će satrti i uništiti sva ona kraljevstva, a samo će stajati dovijeka.
Daniel 2,45Tako kao što si vidio, da se je od gore kamen odvalio sam od sebe s satro gvožđe, mjed, glinu, srebro i zlato. Tako je Bog veliki javio kralju, što će se dogoditi poslije. San je istinit, i tumačenje je njegovo vjerno."
Daniel 2,46Tada se baci kralj Nebukadnezar ničice na svoje lice, pokloni se pred Danielom i zapovjedi, da mu prinesu žrtvu i kad.
Daniel 2,47Onda reče kralj Danielu: "Doista, vaš je Bog najviši Bog, gospodar nad kraljevima i objavitelj tajna; jer si ti mogao otkriti ovu tajnu."
Daniel 2,48Nato iskaza kralj Danielu veliku čast. Dade mu mnoge dragocjene darove i učini ga Gospodarom cijele pokrajine babilonske i poglavarom nad svim mudracima babilonskim.
Daniel 2,49Ali na molbu Danielovu predade kralj upravu pokrajine babilonske Šadraku, Mešeku i Abed-Negu. Tako osta Daniel na dvoru kraljevskom.
Daniel 2,1 Druge godine Nabukodonozorova kraljevanja usni Nabukodonozor sanje: njegov se duh zbog toga uznemiri, a san ga ostavi.
Daniel 2,2Kralj naredi da se pozovu čarobnici i gataoci, zaklinjači i zvjezdari da protumače kralju njegove sanje.
Daniel 2,3Dođoše dakle te stadoše pred kralja. Kralj im reče: "Usnih jednu sanju i moj se duh uznemiri od želje da razumijem sanju.
Daniel 2,4Kaldejci odgovoriše kralju (aramejski): "O kralju, živ bio dovijeka! Pripovjedi svoju sanju slugama svojim, a mi ćemo ti otkriti njezino značenje.
Daniel 2,5Kralj odgovori i reče zvjezdarima: "Moja je odluka neopoziva: ako mi ne kažete što sam snio i što san znači, bit ćete rastrgani u komade, a vaše će kuće postati smetišta.
Daniel 2,6No ako mi otkrijete moju sanju i njezino značenje, dobit ćete od mene darove i poklone i velike časti. Otkrijte mi dakle što sam snio i što san znači.
Daniel 2,7Oni opet odgovoriše: "Neka kralj rekne svoju sanju slugama svojim, a mi ćemo mu otkriti njezino značenje.
Daniel 2,8A kralj: "Dobro ja znam da želite dobiti na vremenu jer znate da je moja odluka neopoziva.
Daniel 2,9Ako mi ne kažete što sam snio, znači da me namjeravate obmanjivati varavim riječima i izmišljotinama dok nekako ne prođe vrijeme. Stoga, recite mi moj san, pa ću znati da li mi možete kazati i njegovo značenje!
Daniel 2,10Zvjezdari odgovoriše pred kraljem: "Nema na svijetu čovjeka koji bi takvo što mogao otkriti kralju. I stoga nijedan kralj, ma kako velik i moćan, takvo što ne traži od čarobnika, gataoca ili zvjezdara.
Daniel 2,11Što tražiš, kralju, teško je, i nema ga tko bi to mogao otkriti kralju osim bogova, koji ne borave među smrtnicima.
Daniel 2,12Tada se kralj silno razgnjevi i razbjesni te naredi da se pogube svi mudraci babilonski.
Daniel 2,13Pošto je objavljena naredba da se ubiju mudraci, potražiše i Daniela i njegove drugove da ih pogube.
Daniel 2,14No Daniel se mudrim i umnim riječima obrati na Arjoka, zapovjednika kraljevskih straža, koji bijaše izišao da pogubi mudrace babilonske.
Daniel 2,15On reče Arjoku, zapovjedniku kraljevu: "Zašto je kralj izdao tako strogu naredbu?" Arjok pripovjedi Danielu,
Daniel 2,16a Daniel otiđe kralju i zamoli da mu dade vremena te će kralju otkriti što san znači.
Daniel 2,17Daniel uđe u svoju kuću te sve kaza Hananiji, Mišaelu i Azarji, svojim drugovima,
Daniel 2,18da mole milosrđe u Boga Nebeskoga radi te tajne, da Daniel i njegovi drugovi ne poginu s drugim mudracima babilonskim.
Daniel 2,19I objavi se tajna Danielu u noćnom viđenju. A Daniel blagoslovi Boga Nebeskoga.
Daniel 2,20Daniel prihvati riječ i reče: "Bilo ime Božje blagoslovljeno odvijeka dovijeka, njegova je mudrost i sila.
Daniel 2,21On mijenja doba i vremena, ruši i postavlja kraljeve, daje mudrost mudrima a znanje pronicavima.
Daniel 2,22On otkriva dubine i tajne, zna što je u tminama i svjetlost prebiva u njega.
Daniel 2,23Tebe, o Bože otaca mojih, slavim i hvalim što si mi dao mudrost i jakost! Evo, objavio si mi ono što smo te molili, objavio si nam što kralj traži.
Daniel 2,24Daniel ode k Arjoku, kome bijaše kralj naredio da smakne mudrace babilonske. Uđe i reče mu: "Ne ubijaj mudraca babilonskih! Odvedi me kralju, pa ću mu otkriti što san znači.
Daniel 2,25Arjok žurno odvede Daniela kralju i reče: "Našao sam među izgnanicima judejskim čovjeka koji će kralju kazati što san znači.
Daniel 2,26Kralj reče Danielu (koji se zvaše Baltazar): "Jesi li kadar kazati mi san koji sam usnio i što znači?
Daniel 2,27Daniel odgovori pred kraljem: "Tajnu koju istražuje kralj ne mogahu kralju otkriti mudraci, čarobnici, gataoci i zaklinjači;
Daniel 2,28ali ima na nebu Bog koji objavljuje tajne i on je saopćio kralju Nabukodonozoru ono što će biti na svršetku dana. Evo tvoje sanje i onoga što ti se prividjelo na postelji:
Daniel 2,29O kralju, na tvojoj ti postelji dođoše misli o tome što će se dogoditi kasnije, a Otkrivatelj tajna saopćio ti je ono što će biti.
Daniel 2,30Iako nemam mudrosti više nego ostali smrtnici, ta mi je tajna objavljena samo zato da njezino značenje saopćim kralju i da upoznaš misli svoga srca.
Daniel 2,31Ti si, o kralju, imao viđenje: gle, kip, golem kip, vrlo blistav, stajaše pred tobom, strašan za oči.
Daniel 2,32Tome kipu glava bijaše od čistog zlata, prsa i ruke od srebra, trbuh i bedra od mjedi,
Daniel 2,33gnjati od željeza, a stopala dijelom od željeza, dijelom od gline.
Daniel 2,34Ti si promatrao: iznenada se odvali kamen a da ga ne dodirnu ruka, pa udari u kip, u stopala od željeza i gline te ih razbi.
Daniel 2,35Tada se smrvi najednom željezo i glina, mjed, srebro i zlato, i sve postade kao pljeva na gumnu ljeti i vjetar sve odnese bez traga. A kamen koji bijaše u kip udario postade veliko brdo te napuni svu zemlju.
Daniel 2,36To bijaše sanja; a njezino ćemo značenje reći pred kraljem.
Daniel 2,37"Ti, o kralju, kralju kraljeva, komu Bog Nebeski dade kraljevstvo, silu moć i slavu -
Daniel 2,38i u čije je ruke stavio, gdje god se našli, sinove ljudske, životinje poljske, ptice nebeske i postavio te gospodarom nad svim time - ti si glava od zlata.
Daniel 2,39Poslije tebe ustat će drugo kraljevstvo, slabije od tvoga, pa treće, od mjedi, koje će gospodariti svom zemljom.
Daniel 2,40A četvrto kraljevstvo bit će tvrdo poput željeza, poput željeza koje sve satire i mrvi; kao željezo koje razbija, skršit će i razbit sva ona kraljevstva.
Daniel 2,41Stopala koja si vidio, dijelom glina a dijelom željezo, jesu podijeljeno kraljevstvo; imat će nešto od čvrstoće željeza prema onome što si vidio željezo izmiješano s glinom.
Daniel 2,42Prsti stopala, dijelom željezo a dijelom glina: kraljevstvo će biti dijelom čvrsto a dijelom krhko.
Daniel 2,43A što si vidio željezo izmiješano s glinom: oni će se miješati ljudskim sjemenom, ali se neće držati zajedno, kao što se ni željezo ne da pomiješati s glinom.
Daniel 2,44U vrijeme ovih kraljeva Bog Nebeski podići će kraljevstvo koje neće nikada propasti i neće prijeći na neki drugi narod. Ono će razbiti i uništiti sva ona kraljevstva, a samo će stajati dovijeka -
Daniel 2,45kao što si vidio da se kamen s brijega odvalio a da ga ne dodirnu ruka te smrvio željezo, mjed, glinu, srebro i zlato. Veliki je Bog saopćio kralju što se ima dogoditi. Sanja je istinita, a tumačenje joj pouzdano.
Daniel 2,46Nato kralj Nabukodonozor pade ničice i pokloni se pred Danielom. Naredi da mu prinesu dar i kad.
Daniel 2,47I reče kralj Danielu: "Zaista, vaš je bog Bog nad bogovima i gospodar nad kraljevima, Otkrivatelj tajna, kad si mogao otkriti ovu tajnu.
Daniel 2,48Kralj uzvisi Daniela i dariva ga mnogim blistavim darovima. Postavi ga upraviteljem sve pokrajine babilonske i starješinom svih mudraca babilonskih.
Daniel 2,49Daniel zamoli kralja da odredi za upravitelje pokrajine babilonske Šadraka, Mešaka i Abed Nega, a Daniel ostade na kraljevu dvoru.
Daniel 2,1U dvije godine vladavine Nabukodonozora, Nabukodonozor imade snove. Njegov duh bi zabrinut i njegov ga san napusti.
Daniel 2,2Kralj zapovijedi pozvati mađioničare, čarobnjake, vračeve i Kaldejce, da bi izložili kralju njegove snove.
Daniel 2,3Kralj im reče: ` Ja sam imao jedan san, a moj je duh zabrinut da spozna taj san.`
Daniel 2,4Kaldejci rekoše kralju, na aramejskom: `O kralju! Živio za uvijek ! Reci san slugama svojim, a mi ćemo ti izložiti tumačenje.`
Daniel 2,5Kralj odgovori i reče Kaldejcima: ` Ja dajem svoju riječ! Ako mi ne obznanite san i njegovo tumačenje, bit ćete raskomadani, a vaše će kuće biti pretvorene u klozetske jame .
Daniel 2,6A, ako vi izložite san i njegovo tumačenje, primit ćete s moje strane poklone, nagrade i mnoge počasti. Izložite mi dakle san i njegovo tumačenje!`
Daniel 2,7Oni po drugi put odgovoriše govoreći: ` Nek kralj kaže san svojim slugama, a mi ćemo izložiti tumačenje.`
Daniel 2,8Kralj odgovori i reče: ` Zasigurno, ja znam da vi pokušavate dobiti na vremenu, jer ste vidjeli da sam dao svoju riječ:
Daniel 2,9ako li mi ne obznanite san, ista vas presuda čeka; a vi ste se dogovorili za izreći u mojoj nazočnosti jednu lažnu i izopačenu riječ sve dok se vrijeme ne promijeni. Recite mi dakle san, i ja ću moći znati da li ćete mi izložiti njegovo tumačenje.`
Daniel 2,10Kaldejci odgovoriše i kazaše u nazočnosti kraljevoj: `Nema ni jednog čovjeka na svijetu koji može izložiti kraljev predmet! Jer, ni jedan kralj, ma kako moćan i velik da je, nije nikad tražio jednaku stvar ni jednom magičaru, čarobnjaku ni Kaldejcu.
Daniel 2,11Stvar koju kralj traži je prekomjerna, i nema nikog drugog tko može nju izložiti u nazočđnosti kraljevoj, izuzev ako to nisu bogovi koji nemaju ništa s tjelesnim bićima.`
Daniel 2,12Na to, kralj se razljuti i razdraži mnogo, i zapovjedi pogubiti sve mudrace Babilonije .
Daniel 2,13Pojavi se presuda; mudraci bijahu sasijecani, a tražiše i Danijela i njegove drugove da budu pobijeni.
Daniel 2,14Tada Danijel načini jedan mudar i razborit hitar odgovor Arioku, glavnom kraljevom krvniku, koji bijaše izišao za sasjeći mudrace Babilnije.
Daniel 2,15On uze riječ i reče Arioku, kraljevom časniku: ` Zašto je presuda dana od kralja tako strogađ` Tad Ariok priopći stvar Danijelu.
Daniel 2,16Danijel tada uđe i zamoli kralja da mu dadne vremena; glede tumačenja, on će ga izložiti kralju.
Daniel 2,17Tada Danijel ode u svoju kuću, i priopći stvar Hananiji, Mišaelu, i Azariji, svojim drugovima,
Daniel 2,18govoreći im da mole milost u Boga s neba u svezi s tom misterijom, da ne dopusti uništenje Danijelovo i njegovih drugova s ostatkom babilonijskih mudraca.
Daniel 2,19Tad tajna bi razotkrivena Danijelu u jednom noćnom viđenju. Tada Danijel Blagoslovi Boga na nebu. Danijel uze riječ i reče:
Daniel 2,20` Nek *ime Božje blagoslovljeno bude, oduvijek i zauvijek! Jer, mudrost i moć pripadaju njemu.
Daniel 2,21On je taj koji mijenja vremena i časove; on obara kraljeve i podiže kraljeve; on podijeljuje mudrost mudracima, i spoznaju onima koji znaju razlikovati; 22 on je taj koji otkriva stvari duboke i skrivene; on poznaje ono što ima u tminama, a s njim boravi svjetlost. 23 Tebi, Bože mojih otaca , moja zahvalnost i moj hvalospjev, jer ti si mi dao mudrost i snagu! A sada, ti si mi dao upoznati ono što te mi bijasmo zamolili; pošto si nam dao upoznati kraljev predmet.`
Daniel 2,24Nakon toga, Danijel uđe kod Arioka, kojeg kralj bijaše zadužio da uništi mudrace Babilonije; on dođe i reče ovako: ` Ne ubijaj mudrace Babilonije! Uvedi me kod kralja, i ja ću izložiti tumačenje kralju.`
Daniel 2,25Tad Ariok, u hitnji, uvede Danijela kod i ovako mu reče: ` Ja sam našao jednog čovjeka, među izgnanicima iz Jude, koji će obznaniti tumačenje kralju.`
Daniel 2,26Kralj uze riječ i reče Danijelu, zvanom Beltšasar: ` Možeš li mi ti obznaniti san koji sam vidio i njegovo tumačenjeđ`
Daniel 2,27Daniel odgovori u nazočnosti kraljevoj i reče: ` Tajnu za koju se kralj raspituje, ni mudraci, ni vračari, ni magičari, ni čarobnjaci ne mogu izložiti kralju .
Daniel 2,28Ali, ima jedan Bog u nebu koji razotkriva tajne, i on je obznanio kralju Nabukodonozoru ono što će se dogoditi u budućnosti. Tvoj san i viđenja tvojeg duha na tvom ležaju, evo ih.
Daniel 2,29Za tebe, o kralju, tvoje misli bijahu iskrsle na tvom ležaju o onome što će se ubuduće dogoditi, a otkrivatelj tajni te upoznao s onim što će se zbiti.
Daniel 2,30Što se tiče mene, to nije nikako zbog toga što bi ona meni bila otkrivena jednom mudrošću nadmoć nijom onoj u svih drugih živih bića; već je to da bi se obznanilo kralju tumačenje i da bi ti spoznao misli svojeg *srca.
Daniel 2,31Ti dakle, o kralju, ti si gledao; kad evo jednog velikog kipa. Taj kip bijaše veoma velik, a njena divota, osobita. Ona se dizaše pred tobom, a njen izgled bijaše zastrašujući.
Daniel 2,32Taj kip imaše glavu od čistog zlata, prsa i ruke od srebra, trbuh i bedra od bronce,
Daniel 2,33noge od željeza, stopala dijelom od željeza, dijelom od keramike.
Daniel 2,34Ti gledaše, kad jedan kamen se otkinu bez posredovanja ikakve ruke; on udari kip u njegova željezna stopala, i on se u prah raspade.
Daniel 2,35Tad bijahu razmrvljeni zajedno željezo, keramika, bronca, srebro i zlato; oni postadoše kao pljeva na gumnu u ljeto: vjetar ju odnosi i ne nađe joj se više nikakvog traga. Glede kamena koji bijaše udario kip, on postade jedna velika planina i ispuni svu zemlju.
Daniel 2,36Takav je san, a mi ćemu mu sada izreći tumačenje u nazočnosti kraljevoj.
Daniel 2,37Ti, o kralju, kralju kraljeva; ti kome Bog iz neba bijaše dao kraljevstvo, moć, snagu i slavu,
Daniel 2,38ti u čiju ruku on bijaše stavio ljude, divlje životinje i nebeske ptice, ma u kojem mjestu prebivali, i kojeg je postavio gospodarem nad svima njima: ti si taj koji je zlatna glava.
Daniel 2,39Poslije tebe podignut će se jedno drugo kraljevstvo, slabije od tvojeg; potom jedno drugo kraljevstvo, treće, ono od bronce, koje će zagospodariti svom zemljom.
Daniel 2,40Potom će doći četvrto kraljevstvo, tvrdo kao željezo: isto kao što željezo mrvi i krši sve, kao željezo koje drobi, ono će smrviti i zdrobiti sve ove ovdje.
Daniel 2,41Ti si vidio stopala i prste dijelom od lončarske keramike i dijelom od željeza: to će biti jedno razdijeljeno kraljevstvo, a bit će u njemu tvrdoće željeza, isto kao što si ti vidio željezo izmiješano s keramikom od ilovače.
Daniel 2,42Što se tiče prstiju na stopalima dijelom od željeza i dijelom od keramike: jednim će dijelom kraljevstvo biti snažno, a jednim će dijelom ono biti lomljivo .
Daniel 2,43Ti si vidio željezo izmiješano s keramikom: posredstvom ljudskog sjemena oni će biti izmiješani, ali oni neće prionuti jedno drugom, kao što se željezo ne miješa s keramikom.
Daniel 2,44A u one dane tih tadašnjih kraljeva, Bog će podići jedno kraljevstvo koje nikad neće biti uništeno i čije kraljevanje neće biti prepušteno nekom drugom narodu. Ono će smrviti i uništiti sva ta tamošnja kraljevstva, i potrajat će zauvijek;
Daniel 2,45isto kao što si vidio jedan kamen otkinuti se od planine bez posredništva ikakve ruke i smrviti željezo, broncu, keramiku, srebro i zlato. Veliki Bog je obznanio kralju ono što će biti ubuduće. San je siguran, a njegovo tumačenje dostojno vjerovanja.`
Daniel 2,46Tada kralj Nabukodonozor pade ničice, odade počast Danijelu i zapovijedi da mu prinesu jednu žrtvu i mirise.
Daniel 2,47Kralj se obrati Danijelu i reče: Uistinu, vaš Bog je Bog bogovima, Gospodin kreljevima i otkrivatelj tajni, jer mi je mogao otkriti onu tajnu.`
Daniel 2,48Tad kralj podiže Daniela, predade mu mnogo velikih poklona, dade mu vlast nad svom pokrajinom Babilonije i načini ga glavnim nadzornikom svih mudraca Babilonije.
Daniel 2,49Danijel podnese jednu molbenicu kralju, a ovaj stavi Šadraka, Mešaka i AbedNegoa na čelo uprave pokrajine Babilonije. Glede Danijela, on bijaše u blizini kraljevoj.
Danilo 2,1A druge godine carovanja Navuhodonosorova usni Navuhodonosor san, i uznemiri mu se duh i san ga prođe.
Danilo 2,2I reče car da dozovu vrače i zvjezdare i gatare i Haldeje da kažu caru san njegov. I dođoše i staše pred carem.
Danilo 2,3I reče im car: usnih san, i uznemiri mi se duh kako bih doznao što sam snio.
Danilo 2,4A Haldeji rekoše caru Sirski: care, da si živ dovijeka! pripovjedi san slugama svojim, pa ćemo ti kazati što znači.
Danilo 2,5A car odgovori i reče Haldejima: zaboravio sam; ako mi ne kažete što sam snio i što znači, bićete isječeni i kuće će vaše biti buništa.
Danilo 2,6Ako li mi kažete što sam snio i što znači, dobićete od mene dare i poklone i veliku čast; kažite mi dakle što sam snio i što znači.
Danilo 2,7Odgovoriše opet i rekoše: neka car pripovjedi san slugama svojim, pa ćemo kazati što znači.
Danilo 2,8Car odgovori i reče: doista vidim da hoćete vremena da dobijete; jer vidite da sam zaboravio.
Danilo 2,9Ali ako mi ne kažete što sam snio i što znači, jedan vam je sud; jer ste se dogovorili da kažete preda mnom laž i prijevaru dok se promijeni vrijeme; zato kažite mi san, pa ću vidjeti da mi možete kazati što znači.
Danilo 2,10Odgovoriše Haldeji caru i rekoše: nema čovjeka na zemlji koji bi mogao kazati caru to što ište; zato nijedan car ni knez ni vlastelin nije nigda iskao tako što od vrača ili zvjezdara ili Haldejca.
Danilo 2,11I što car ište vrlo je teško; niti ima drugoga koji bi mogao kazati caru osim bogova, koji ne žive među ljudima.
Danilo 2,12Zato se car razljuti i razgnjevi vrlo, i zapovjedi da se pogube svi mudraci Vavilonski.
Danilo 2,13I kad izide zapovijest, te ubijahu mudrace, tražahu i Danila i drugove njegove da ih ubiju.
Danilo 2,14Tada Danilo odgovori mudro i razumno Ariohu zapovjedniku stražarskom, koji bijaše izašao da ubija mudrace Vavilonske;
Danilo 2,15Odgovori i reče Ariohu vlastelinu carevu: zašto je tako nagla zapovijest od cara? Tada Arioh kaza stvar Danilu.
Danilo 2,16A Danilo otide i zamoli cara da mu ostavi vremena, pak će kazati caru što san znači.
Danilo 2,17Potom otide Danilo kući svojoj, i kaza stvar Ananiji, Misailu i Azariji, drugovima svojim,
Danilo 2,18Da se mole za milost Bogu nebeskomu radi te tajne, da ne bi poginuli Danilo i drugovi mu s ostalijem mudracima Vavilonskim.
Danilo 2,19I objavi se tajna Danilu u noćnoj utvari; tada Danilo blagoslovi Boga nebeskoga.
Danilo 2,20Progovori Danilo i reče: da je blagosloveno ime Gospodnje od vijeka do vijeka; jer je njegova mudrost i sila;
Danilo 2,21I on mijenja vremena i čase; smeće careve, i postavlja careve; daje mudrost mudrima i razum razumnima.
Danilo 2,22On otkriva što je duboko i sakriveno, zna što je u mraku, i svjetlost kod njega stanuje.
Danilo 2,23Tebe, Bože otaca mojih, hvalim i slavim, što si mi dao mudrost i silu, i što si mi objavio zašto te molismo objaviv nam stvar carevu.
Danilo 2,24Tada otide Danilo k Ariohu, kojega car bješe odredio da pogubi mudrace Vavilonske; i došav ovako mu reče: ne gubi mudraca Vavilonskih; izvedi me pred cara da kažem caru što san znači.
Danilo 2,25Tada Arioh brže izvede Danila pred cara, i ovako mu reče: nađoh čovjeka između roblja Judina, koji će kazati caru što san znači.
Danilo 2,26A car progovori i reče Danilu, koji se zvaše Valtasar: možeš li mi kazati san koji sam snio i što znači?
Danilo 2,27Odgovori Danilo caru i reče: tajne koje car ište ne mogu kazati caru mudraci ni zvjezdari ni vrači ni gatari.
Danilo 2,28Nego ima Bog na nebu koji otkriva tajne i javlja caru Navuhodonosoru što će biti do pošljetka. San tvoj i što ti je vidjela glava na postelji tvojoj ovo je:
Danilo 2,29Tebi, care, dođoše misli na postelji što će biti poslije, i onaj koji objavljuje tajne pokaza ti što će biti.
Danilo 2,30A meni se ova tajna nije objavila mudrošću koja bi u mene bila mimo sve žive, nego zato da se javi caru što san znači i da doznaš misli srca svojega.
Danilo 2,31Ti, care, vidje a to lik velik; velik bijaše lik i svjetlost mu silna, i stajaše prema tebi, i strašan bijaše na očima.
Danilo 2,32Glava tome liku bijaše od čistoga zlata, prsi i mišice od srebra, trbuh i bedra od mjedi,
Danilo 2,33Golijeni mu od gvožđa, a stopala koje od gvožđa koje od zemlje.
Danilo 2,34Ti gledaše dokle se odvali kamen bez ruku, i udari lik u stopala mjedena i zemljana, i satr ih.
Danilo 2,35Tada se satr i gvožđe i zemlja i mjed i srebro i zlato, i posta kao pljeva na gumnu u ljeto, te odnese vjetar, i ne nađe mu se mjesto; a kamen, koji udari lik, posta gora velika i ispuni svu zemlju.
Danilo 2,36To je san; a sada ćemo kazati caru što znači.
Danilo 2,37Ti si, care, car nad carevima, jer ti Bog nebeski dade carstvo, silu i krjepost i slavu;
Danilo 2,38I gdje god žive sinovi ljudski, zvjeri poljske i ptice nebeske, dao ti je u ruke, i postavio te gospodarem nad svijem tijem. Ti si ona glava zlatna.
Danilo 2,39A nakon tebe nastaće drugo carstvo, manje od tvojega; a potom treće carstvo, mjedeno, koje će vladati po svoj zemlji.
Danilo 2,40A četvrto će carstvo biti tvrdo kao gvožđe, jer gvožđe satire i troši sve, i kao gvožđe što sve lomi, tako će satrti i polomiti.
Danilo 2,41A što si vidio stopala i prste koje od kala lončarskoga koje od gvožđa, biće carstvo razdjeljeno, ali će biti u njemu tvrđe od gvožđa, jer si vidio gvožđe pomiješano s kalom lončarskim.
Danilo 2,42I što prsti u nogu bijahu koje od gvožđa koje od kala, carstvo će biti nešto jako a nešto trošno.
Danilo 2,43A što si vidio gvožđe pomiješano sa kalom lončarskim, to će se oni pomiješati sjemenom čovječijim, ali neće prionuti jedan za drugoga kao što se gvožđe ne može smiješati s kalom.
Danilo 2,44A u vrijeme tijeh careva Bog će nebeski podignuti carstvo koje se dovijeka neće rasuti, i to se carstvo neće ostaviti drugom narodu; ono će satrti i ukinuti sva ta carstva, a samo će stajati dovijeka,
Danilo 2,45Kako si vidio gdje se od gore odvali kamen bez ruku i satr gvožđe, mjed, kao, srebro i zlato. Bog veliki javi caru što će biti poslije; san je istinit, i tumačenje mu vjerno.
Danilo 2,46Tada car Navuhodonosor pade na lice svoje, i pokloni se Danilu, i zapovjedi da mu prinesu prinos i kad.
Danilo 2,47Car progovori Danilu i reče: doista, vaš je Bog Bog nad bogovima i gospodar nad carevima, i koji objavljuje tajne, kad si mogao otkriti ovu tajnu.
Danilo 2,48Tada car uzvisi Danila, i dade mu mnoge velike darove i učini ga gospodarem svoj zemlji Vavilonskoj i poglavarem nad svijem mudracima Vavilonskim.
Danilo 2,49I Danilo izmoli u cara, te postavi nad poslovima zemlje Vavilonske Sedraha, Misaha i Avdenaga, a Danilo osta na dvoru carevu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje