Tražilica


Ezekiel 28. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 28,1Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 28,2"Sine čovječji, reci knezu tirskomu: Ovako veli svemogući Gospod: "Jer si ohol i veliš: "Ja sam Bog, sjedim na prijestolju Božjem usred mora, zato ti kažem: Ti si samo čovjek a ne Bog, pa se ipak; držiš kao Bog!
Ezekiel 28,3Eto, mudriji si od Daniela. Ništa skriveno nije tebi odveć tamno.
Ezekiel 28,4Mudrošću svojom i razborom svojim stekao si bogatstvo sebi i nakupio zlata i srebra u riznice svoje.
Ezekiel 28,5Velikom mudrošću svojom u trgovini svojoj umnožio si bogatstvo svoje. Ohol si postao zbog bogatstva svojega.
Ezekiel 28,6Zato ovako veli svemogući Gospod: 'Jer se praviš Bogom,
Ezekiel 28,7Evo, zato ću dovesti na te strance, najljuće između naroda. Oni će trgnuti mačeve svoje na ljepotu tvoju mudrošću stečenu i oskvrnit će sjajnost tvoju.
Ezekiel 28,8Svalit će te u jamu i umrijet ćeš okrutnom smrću pobijenih usred mora.
Ezekiel 28,9Hoće li i tada još reći pred krvnicima svojim "Ja sam Bog!", kad si ipak samo čovjek a ne Bog u ruci onoga, koji te ubija?
Ezekiel 28,10Umrijet ćeš smrću neobrezanih od ruke tuđinske, jer ja sam to rekao'", govori svemogući Gospod.
Ezekiel 28,11Riječ Gospoda dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 28,12"Sine čovječji, zapjevaj tužaljku nad kraljem tirskim i reci mu: Ovako veli svemogući Gospod: 'Ti si pečat savršenosti, pun mudrosti i savršene ljepote.
Ezekiel 28,13Boravio si u Edenu, vrtu Božjemu. Sve drago kamenje bilo je odijelo tvoje: sard, topaz i dijamant, beril, oniks, i jaspis, safir, rubin i smaragd sa zlatom. Okov tvoj i ures tvoj bili su od zlata. Načinjeni su bili onaj dan, kad si se rodio.
Ezekiel 28,14Ti si bio pomazan stražar kerubin; za to sam te bio postavio. Ti si bio na svetoj gori Božjoj, hodio si posred kamenja ognjenoga.
Ezekiel 28,15Savršen si bio na putovima svojim od dana, kad si se rodio, dok se nije pronašla na tebi opačina.
Ezekiel 28,16. Nutrina je tvoja od mnoge trgovine tvoje bila puna opačine i sagriješio si. Tada sam te zbacio s gore Božje. Stražar kerubin protjerao te je iz sredine kamenja ognjenoga.
Ezekiel 28,17Ohol si bio postao zbog ljepote svoje. Ostavio si mudrost svoju zbog sjajnosti svoje. Bacio sam te dolje na zemlju. Predao sam te kraljevima, da na tebi pasu oči svoje.
Ezekiel 28,18Brojem svojih grijeha, nepravdom u trgovini svojoj bio si oskvrnio svetišta svoja. Zato sam izveo oganj iz sredine tvoje, koji te je prožderao. U pepeo položio sam te na zemlji pred očima sviju, koji su te ugledali.
Ezekiel 28,19Svi, koji su te poznavali me ću narodima, ustrašeni su nad tobom. Strašno si dovršio i iščeznuo l si zauvijek."
Ezekiel 28,20Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 28,21"Sine čovječji, upravi lice svoje prema Sidonu i prorokuj pro, ti njemu!
Ezekiel 28,22Reci: Ovako veli svemogući Gospod: 'Evo, ja ću izaći proti tebi, Sidone, i proslavit ću se usred tebe. Spoznat će se, da sam ja Gospod, kad održim sud na njemu i pokažem se svet na njemu.
Ezekiel 28,23Poslat ću kugu proti njemu i krvoproliće na ulice njegove. Pobijeni će padati usred njega od mača, što bjesni proti njemu unaokolo. Tada će se spoznati, da sam ja Gospod.
Ezekiel 28,24Kući Izraelovoj neće više biti trn, koji muči, ni žalac više, koji boli kod svih unaokolo, koji ih preziru. Spoznat će, da sam ja Gospod.
Ezekiel 28,25Ovako veli svemogući Gospod: 'Kada skupim kuću Izraelovu iz naroda, među koje je razasuta, tada ću se na njima pokazati kao svet pred očima naroda, i oni će stanovati u svojoj zemlji, koju sam dao slugi svojemu Jakovu.
Ezekiel 28,26Mirno će stanovati u njoj, gradit će kuće i sadit će vinograde. Mirno će stanovati u njoj, kad izvršim sud na svima, koji su ih prezirali unaokolo. Tada će se spoznati, da sam ja Gospod, Bog njihov."
Ezekiel 28,1 I dođe mi riječ Jahvina:
Ezekiel 28,2"Sine čovječji, kaži knezu tirskome: `Ovako govori Jahve Gospod: Tvoje se srce uzoholi, ti reče: `Ja sam bog! Na božjem prijestolju sjedim u srcu morskom.` Iako čovjek, a ne Bog, ti srce svoje izjednači s Božjim.
Ezekiel 28,3Bješe, eto, od Daniela mudriji, nijedna ti tajna ne bje skrivena!
Ezekiel 28,4Mudrošću svojom i razborom nateče bogatstva, riznicu napuni srebrom i zlatom!
Ezekiel 28,5Mudar li bijaše trgovac, bogatstvo svoje namnoži! Al` ti se s bogatstva srce uzoholi.`
Ezekiel 28,6Stog ovako govori Jahve Gospod: `Jer svoje srce s Božjim izjednači,
Ezekiel 28,7dovest ću, evo, na te tuđince najnasilnije među narodima. Isukat će mačeve na mudrost ti divnu, i ljepotu će ti okaljati,
Ezekiel 28,8bacit će te u jamu da umreš nasilnijom smrću od onih što umiru na pučini morskoj!
Ezekiel 28,9Hoćeš li tada pred krvnikom reći: `Ja sam bog`? Čovjek si, a ne bog, u ruci svojih ubojica.
Ezekiel 28,10Umrijet ćeš smrću neobrezanih od ruke tuđinske! Jer ja, Jahve, rekoh to` - riječ je Jahve Gospoda.
Ezekiel 28,11I dođe mi riječ Jahvina:
Ezekiel 28,12"Sine čovječji, zakukaj tužaljku nad tirskim kraljem. Reci mu: `Ovako govori Jahve Gospod: Gle, ti bješe uzor savršenstva, pun mudrosti i čudesno lijep!
Ezekiel 28,13U Edenu, vrtu Božjem, ti življaše, resio te dragulj svaki, sard, topaz i dijamant, krizolit, oniks i jaspis, safir, smaragd i zlato. Načinjeni bjehu bubnjevi i frule, na dan ti rođenja bjehu pripravljeni.
Ezekiel 28,14Postavih te kao raskriljena keruba zaštitnika: bio si na svetoj gori Božjoj, hodio si posred ognjena kamenja.
Ezekiel 28,15Savršen bješe na putima svojim od dana svojega rođenja dok ti se u srcu ne zače opačina.
Ezekiel 28,16Obilno trgujući, napuni se nasiljem i sagriješi. Zato te zbacih s gore Božje, istrgoh te, kerube zaštitniče, isred ognjenoga kamenja.
Ezekiel 28,17Srce ti se uzoholi zbog ljepote tvoje, mudrost svoju odnemari zbog svojega blaga! Na zemlju te bacih i predah te zemaljskim kraljevima da te prezirno gledaju.
Ezekiel 28,18Mnoštvom svog bezakonja, nepoštenim trgovanjem oskvrnu svoja svetišta! Pustih oganj posred tebe da te proždre. Pretvorih te na zemlji u pepeo na oči onih što te motre.
Ezekiel 28,19Svi koji te poznaju među narodima zgroziše se nad tobom! Jer ti strašilo posta, nestade zauvijek.`
Ezekiel 28,20I dođe mi riječ Jahvina:
Ezekiel 28,21"Sine čovječji, okreni lice k Sidonu, prorokuj protiv njega.
Ezekiel 28,22Reci: `Ovako govori Jahve Gospod: Evo me protiv tebe, Sidone, proslavit ću se usred tebe! I znat će se da sam ja Jahve kada nad njim sud izvršim i svetost svoju pokažem u njemu.
Ezekiel 28,23I poslat ću na nj kugu i krv po ulicama njegovim; i mrtvi će posred njega padati od mača, koji ti odasvud prijeti, i znat će se tada da sam ja Jahve.
Ezekiel 28,24I više neće biti domu Izraelovu trna što ranjava nit` žaoke što razdire među svima uokolo koji ga preziru! I znat će se da sam ja Jahve!`
Ezekiel 28,25Ovako govori Jahve Gospod: "A kad skupim sav dom Izraelov između naroda po kojima su razasuti, očitovat ću u njima svoju svetost pred očima narodÄa. I nastanit će se u svojoj zemlji što je dadoh sluzi svome Jakovu.
Ezekiel 28,26I u njoj će živjeti u miru, gradit će domove i saditi vinograde. Živjet će u pouzdanju dok budem izvršivao svoj sud nad svima koji ih naokolo prezirahu. I znat će da sam ja Jahve, Bog njihov.
Ezekiel 28,1Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 28,2” Sine čovjekov, reci princu iz Tira: Ovako govori Gospodin BOG: Jer si se ti uzoholio, kad si rekao: Ja sam jedan bog, ja sjedim na božanskom prijestolju srcu mora dok si ti čovjek, a ne Bog, jer si se ti vjerovao jednakim bogovima
Ezekiel 28,3 Evo, ti si mudriji no Daniel, nikakva te tajna ne nadilazi.
Ezekiel 28,4 Svojom mudrošću i svojim razborom, ti si si pribavio bogatstvo jedno; ti si sebi stekao riznice zlata i srebra.
Ezekiel 28,5 Svojom krajnjom mudrošću, svojim trgovanjem, ti si umnožio svoje bogatstvo. Ti si se tako uzoholio zbog
Ezekiel 28,6To je zašto, ovako govori Gospodin BOG: Jer si ti stavio srce svoje u red srca bogova,
Ezekiel 28,7ja ću dovesti protiv tebe strance, najokrutnije narode; oni će izvući mač protiv tvoje lijepe mudrosti i oskrnavit će tvoje veličanstvo.
Ezekiel 28,8Oni će te spustiti u jamu, ti ćeš divljačkom umrijeti smrću u srcu mora.
Ezekiel 28,9Pred onim koji će te ubiti, hoćeš li se usuditi reći: Ja sam jedan bog, kad si ti čovjek, a ne Bog i dok si ti u vlasti onih koji te hoće probosti?
Ezekiel 28,10 Od ruke stranaca ti ćeš umrijeti smrću neobrezanih . Da, ja sam govorio proročanstvo Gospodina BOGA. “
Ezekiel 28,11Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene :
Ezekiel 28,12” Sine čovjekov, zapjevaj jednu tužaljku o kralju Tira. Ti ćeš njemu reći: Ovako govori Gospod BOG: Ti koji potvrđuješ savršenstvo, ti koji si pun mudrosti, savršen u ljepoti,
Ezekiel 28,13ti bijaše u Edenu, u vrtu Božjem okružen zidovima kamenja dragocjenog: sardoniksom, topazom i jaspisom, krizolitom, tamnocrvenim rubinom i smarag dom, berilom i oniksom, lazulitom; i zlatom čija su djela tamburini i frule, bi pripremljen u dan tvojeg stvaranja.
Ezekiel 28,14 Ti bijaše jedan *kerubin iskreći, zaštitnik kojeg ja bijah uspostavio; ti bijaše na svetoj Božjoj planini, ti odlaziše i dolaziše u sred žarkih ugljenova.
Ezekiel 28,15Tvoje ponašanje bi savršeno od dana tvojeg stvaranja, sve dok se u tebi ne otkri izopačenost:
Ezekiel 28,16obiljem tvoje trgovine, ti si se napunio nasiljem i griješio si. Također, ja te stavih u red bezbožnih daleko od Božje planine; tebe kerubina zaštitnika ja ću te istjerati iz sredine vrelog ugljevlja.
Ezekiel 28,17Ti si se uzoholio svojom ljepotom, ti si pustio svojoj veličanstvenosti pokvariti svoju mudrost. Ja sam te bacio na zemlju, ja te dadoh za predstavu kraljevima.
Ezekiel 28,18Brojem svojih grijehove, svojom zloci načkom trgovinom, ti si oskvrnuo svoje *svetište. Također, ja ću dati izići jednu vatru iz sred tebe, ona će te progutati, ja ću te uništiti u pepeo na zemlji, pred očima onih svih koji tebe gledaju.
Ezekiel 28,20Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 28,21” Sine čovjekov, usmjeri svoj pogled prema Sidonu, i izgovori jedno proročanstvo protiv njega.
Ezekiel 28,22Ti ćeš reći: Ovako govori Gospodin BOG: Ja dolazim protiv tebe, Sidone, ja ću biti slavljen u sred tebe, tada će se spoznati da sam ja GOSPOD zbog suđenja koje ću izvršiti protiv njega; tada, ja ću očitovati u njoj svoju svetost.
Ezekiel 28,23Ja ću tu poslati kugu, bit će krvi po njegovim ulicama, mrtvi će padati u sred nje zbog mača usmjerenog protiv njega sa svih strana. Tada, spoznat će se da sam ja GOSPOD.
Ezekiel 28,24Ne će više biti protiv kuće Izraelove kupina koje grebu, ili bodljikavog trnja, nigdje oko nje ljudi koji ju preziru. Tada oni će spoznati da sam ja GOSPOD.
Ezekiel 28,25Ovakog govori Gospodin BOG: Kad ja budem prikupio kuću Izraelovu između naroda gdje ona bijaše raspršena, ja ću očitovati u njoj svoju *svetost u očima naroda: oni će stanovati na svom tlu, onom koje sam ja bio dao svom sluzi Jakovu.
Ezekiel 28,26oni će stanovati u sigurnosti, oni će graditi kuće, saditi vinograde; oni će stanovati u sigurnosti. Kad ja budem izvršio suđenja protiv svih onih koji ih preziru uokolo, oni će spoznati da sam ja Gospodin BOG.“
Jezekilj 28,1Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 28,2Sine čovječji, reci knezu Tirskomu: ovako veli Gospod Gospod: što se ponese srce tvoje, te veliš: ja sam Bog, sjedim na prijestolu Božjem usred mora; a čovjek si a ne Bog i izjednačuješ srce svoje sa srcem Božjim;
Jezekilj 28,3Eto mudriji si od Danila, nikaka tajna nije sakrivena od tebe;
Jezekilj 28,4Stekao si blago mudrošću svojom i razumom svojim, i nasuo si zlata i srebra u riznice svoje;
Jezekilj 28,5Veličinom mudrosti svoje u trgovini svojoj umnožio si blago svoje, te se ponese srce tvoje blagom tvojim;
Jezekilj 28,6Zato ovako veli Gospod Gospod: što izjednačuješ srce svoje sa srcem Božjim,
Jezekilj 28,7Zato, evo, ja ću dovesti na tebe inostrance najljuće između naroda, i oni će istrgnuti mačeve svoje na ljepotu mudrosti tvoje, i ubiće svjetlost tvoju.
Jezekilj 28,8Svaliće te u jamu, i umrijećeš usred mora smrću pobijenijeh.
Jezekilj 28,9Hoćeš li pred krvnikom svojim kazati: ja sam Bog, kad si čovjek a ne Bog u ruci onoga koji će te ubiti?
Jezekilj 28,10Umrijećeš smrću neobrezanijeh od ruke tuđinske; jer ja rekoh, govori Gospod Gospod.
Jezekilj 28,11Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 28,12Sine čovječji, nariči za carem Tirskim, i reci mu: ovako veli Gospod Gospod: ti si pečat savršenstva, pun si mudrosti, i sasvijem si lijep.
Jezekilj 28,13Bio si u Edemu vrtu Božjem; pokrivalo te je svako drago kamenje: sarad, topaz, dijamanat, hrisolit, onih, jaspid, safir, karbunkul, smaragd i zlato; onaj dan kad si se rodio načinjeni ti biše bubnji tvoji i svirale.
Jezekilj 28,14Ti si bio heruvim, pomazan da zaklanjaš; i ja te postavih; ti bješe na svetoj gori Božijoj, hođaše posred kamenja ognjenoga.
Jezekilj 28,15Savršen bješe na putovima svojim od dana kad se rodi dokle se ne nađe bezakonje na tebi.
Jezekilj 28,16Od mnoštva trgovine svoje napunio si se iznutra nasilja, i griješio si; zato ću te baciti kao nečistotu s gore Božje, i zatrću te između kamenja ognjenoga, heruvime zaklanjaču!
Jezekilj 28,17Srce se tvoje ponese ljepotom tvojom, ti pokvari mudrost svoju svjetlošću svojom; baciću te na zemlju, pred careve ću te položiti da te gledaju.
Jezekilj 28,18Od mnoštva bezakonja svojega, od nepravde u trgovini svojoj oskvrnio si svetinju svoju; zato ću izvesti oganj ispred tebe, koji će te proždrijeti, i obratiću te u pepeo na zemlji pred svjema koji te gledaju.
Jezekilj 28,19Svi koji te poznaju među narodima prepašće se od tebe; bićeš strahota, i neće te biti dovijeka.
Jezekilj 28,20Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 28,21Sine čovječji, okreni lice svoje prema Sidonu, i prorokuj protiv njega,
Jezekilj 28,22I reci: ovako veli Gospod Gospod: evo me na tebe, Sidone, i proslaviću se usred tebe, i poznaće se da sam ja Gospod kad izvršim sudove na njemu i posvetim se u njemu.
Jezekilj 28,23I poslaću pomor u nj, i krv na ulice njegove, i pobijeni će padati usred njega od mača, koji će navaliti na njih sa svijeh strana, i poznaće da sam ja Gospod.
Jezekilj 28,24I neće više biti domu Izrailjevu trn koji bode ni žalac koji zadaje bol više od svijeh susjeda njihovijeh, koji ih plijene; i poznaće da sam ja Gospod Gospod.
Jezekilj 28,25Ovako veli Gospod Gospod: kad skupim dom Izrailjev iz naroda među koje su rasijani, i posvetim se u njima pred narodima i nasele se u svojoj zemlji koju dadoh sluzi svojemu Jakovu,
Jezekilj 28,26Tada će živjeti u njoj bez straha, i gradiće kuće, i sadiće vinograde, i živjeće bez straha kad izvršim sudove na svjema koji ih plijeniše sa svijeh strana, i poznaće da sam ja Gospod Bog njihov.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje