Tražilica


Mudre izreke 18. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Mudre izreke 18,1Tko se hoće rastaviti, pronađe kakvu izliku; svim sredstvima dovodi do svađe.
Mudre izreke 18,2Luđaku nije mila razboritost, nego samo objavljivanje njegovih misli.
Mudre izreke 18,3Gdje uniđe bezbožnost, ondje se smjesti i sramota, i prezir dođe sa sramotom.
Mudre izreke 18,4Kao duboke vode riječi su iz usta gdjekojeg čovjeka, žuborpotok, izvor mudrosti.
Mudre izreke 18,5Nije pravo zauzimati se za krivca i onoga koji je pravedan, otjerati sa suda.
Mudre izreke 18,6Usne luđaka upuštaju se u svađu, i usta njegova viču za batinom.
Mudre izreke 18,7Luđaku su usta njegova na propast, i usne su njegove zamka životu njegovu.
Mudre izreke 18,8Riječi su klevetnika kao poslastica; one ulaze u nutrinu tijeka.
Mudre izreke 18,9I tko je u poslu nemaran, brat je onome, koji ruši.
Mudre izreke 18,10Ime je Gospodnje tvrda Kula; pravednik uteče u nju i skriven je.
Mudre izreke 18,11Posjed bogatoga njemu je jaka tvrđava i kao visok zid po mišljenju njegovu.
Mudre izreke 18,12Pred padom čovjeka ide oholost, a pred časću ide poniznost.
Mudre izreke 18,13Dadne li tko odgovor, prije nego je još pravo čuo, onda mu se to računa kao ludost i sramota.
Mudre izreke 18,14Muževno srce podnosi bol svoju, a slomljeno srce - tko ga može podnositi?
Mudre izreke 18,15Srce razumno nabavi sebi mudrost; uho mudroga teži za, znanjem.
Mudre izreke 18,16Darovi otvore čovjeku vrata i put i pribave mu pristup k velikašima.
Mudre izreke 18,17U raspri svojoj ima prvi pravo; ali tada dođe protivnik njegov i opovrgne ga.
Mudre izreke 18,18Raspre poravna ždrijeb, pa i među mogućnicima odluči.
Mudre izreke 18,19Brat, koji je uvrijeđen, jači je od tvrdoga grada i svađe su kao prijevornice na tvrđavi.
Mudre izreke 18,20Svaki se siti plodom usta svojih; dohotkom usana svojih siti se.
Mudre izreke 18,21Smrt i život u vlasti su jezika; tko ga upotrijebi marljivo, uživat će plod njegov.
Mudre izreke 18,22Tko je našao dobru ženu, našao je krasan nalaz, i dobio je od Gospoda milost.
Mudre izreke 18,23Proseći moli siromah, a bogataš odgovara tvrdo.
Mudre izreke 18,24Ima prijatelja, koji su na propast; a gdjekoji je prijatelj privrženiji od brata.
Mudre izreke 18,1 Vlastitoj požudi popušta onaj tko zastranjuje, i svađa se usprkos svakom razboru.
Mudre izreke 18,2Bezumnomu nije mio razum; stalo mu je dati srcu oduška.
Mudre izreke 18,3Kad dolazi opačina, dolazi i prezir i bruka sa sramotom.
Mudre izreke 18,4Duboke su vode riječi iz usta nečijih, izvor mudrosti bujica što se razlijeva.
Mudre izreke 18,5Ne valja se obazirati na opaku osobu, da se pravedniku nanese nepravda na sudu.
Mudre izreke 18,6Bezumnikove se usne upuštaju u svađu i njegova usta izazivlju udarce.
Mudre izreke 18,7Bezumnomu su propast vlastita usta i usne su mu zamka životu.
Mudre izreke 18,8Klevetnikove su riječi kao poslastice: spuštaju se u dno utrobe.
Mudre izreke 18,9Tko je nemaran u svom poslu, brat je onomu koji rasipa.
Mudre izreke 18,10Tvrda je kula ime Jahvino: njemu se pravednik utječe i nalazi utočišta.
Mudre izreke 18,11Bogatstvo je bogatašu njegova tvrđava i kao visok zid u mašti njegovoj.
Mudre izreke 18,12Pred slomom se oholi srce čovječje, a pred slavom ide poniznost.
Mudre izreke 18,13Tko odgovara prije nego što sasluša, na ludost mu je i sramotu.
Mudre izreke 18,14Kad je čovjek bolestan, njegov ga duh podiže, a ubijen duh tko će podići?
Mudre izreke 18,15Razumno srce stječe znanje i uho mudrih traži znanje.
Mudre izreke 18,16Dar čovjeku otvara put i vodi ga pred velikaše.
Mudre izreke 18,17Prvi je pravedan u svojoj parnici, a kad dođe njegov protivnik, opovrgne ga.
Mudre izreke 18,18Ždrijeb poravna svađe, pa i među moćnicima odlučuje.
Mudre izreke 18,19Uvrijeđen brat jači je od tvrda grada i svađe su kao prijevornice na tvrđavi.
Mudre izreke 18,20Svatko siti trbuh plodom usta svojih, nasićuje se rodom usana svojih.
Mudre izreke 18,21Smrt i život u vlasti su jeziku, a tko ga miluje, jede od ploda njegova.
Mudre izreke 18,22Tko je našao ženu, našao je sreću i stekao milost od Jahve.
Mudre izreke 18,23Ponizno moleći govori siromah, a grubo odgovara bogataš.
Mudre izreke 18,24Ima prijatelja koji vode u propast, a ima i prijatelja privrženijih od brata.
Poslovice 18,1 Sebičnjak slijedi samo svoje želje; on se razdražuje protiv svakog
Poslovice 18,2Budala ne uživa u pameti, već u izlaganju svojeg mišljenja.
Poslovice 18,3Da dođe opaki, doći će također besramlje, i s prijezirom, uvrjeda.
Poslovice 18,4Ljudske riječi su duboke vode, jedan potok koji se prelijeva, jedan zdenac mudrosti .
Poslovice 18,5Nije dobro povratiti čast opakom zabacujući pravednika tijekom suđenja.
Poslovice 18,6Usne budale izazivaju svađu, njegova usta pozivaju na udarce.
Poslovice 18,7Usta budale su njegova propast, njegove usne su zamka za njega samog.
Poslovice 18,8Klevetničke riječi su kao slastice; one poteku sve do dna utrobe.
Poslovice 18,9Onaj koji postane nemaran u svom poslu već je brat uništavatelju.
Poslovice 18,10*Ime GOSPODOVO je jedna moćna tvrđava; pravedni k njoj ide i tu se nalazi u sigurnosti.
Poslovice 18,11Dobra bogataševa su njegov tvrdi grad; u njegovoj mašti to je jedan nedostupni bedem.
Poslovice 18,12Prije rušenja, ljudski duh je pun oholosti; prije slave poniznost.
Poslovice 18,13Tko odgovara prije no sasluša: čista ludost, i sramota za njega!
Poslovice 18,14Čovjekov moral nadmašuje bolest; ali, ako je taj moral skršen, tko će ga ponovo podići?
Poslovice 18,15Jedno pametno *srce stječe saznanje, a uho mudraca ga traži.
Poslovice 18,16Poklon od jednog čovjeka stavlja njega u ugodu i uvodi k odličnicima.
Poslovice 18,17Prvi govoriti u svojoj parbini čini se pravedno; dođe protivna stranka, ona ga ospori.
Poslovice 18,18Bačene kocke prekidaju svađu, one presijecaju među moćnicima.
Poslovice 18,19Jedan uvrijeđen brat je nedostupniji no utvrđen grad; i svađe su čvrste kao zasun na glavnoj kuli.
Poslovice 18,20Iz ploda svojih riječi svatko izvlači svoju hranu; njegov govor njemu donosi čime će se nasititi.
Poslovice 18,21Smrt i život ovise o govoru, tko ga voli moći će jesti njegov plod.
Poslovice 18,22Tko je našao jednu ženu našao je sreću; on je dobio naklonost GOSPODOVU.
Poslovice 18,23Siromah govori preklinjući, bogati odgovara s tvrdokornošću.
Poslovice 18,24Tko ima mnogo drugova bit će raskomadan; ali takav prijatelj je privrženiji od brata.
Price Solomunove 18,1Čovjek samovoljan traži što je njemu milo i miješa se u svašta.
Price Solomunove 18,2Bezumniku nije mio razum nego da se javlja srce njegovo.
Price Solomunove 18,3Kad dođe bezbožnik, dođe i rug, i prijekor sa sramotom.
Price Solomunove 18,4Riječi su iz usta čovječijih duboka voda, izvor je mudrosti potok koji se razljeva.
Price Solomunove 18,5Nije dobro gledati bezbožniku ko je, da se učini krivo pravom na sudu.
Price Solomunove 18,6Usne bezumnikove pristaju u svađu, i usta njegova dozivlju boj.
Price Solomunove 18,7Bezumniku su usta njegova pogibao, i usne njegove pruglo duši njegovoj.
Price Solomunove 18,8Riječi su opadačeve kao izbijenijeh, ali slaze unutra u trbuh
Price Solomunove 18,9I ko je nemaran u poslu svom brat je raspikući.
Price Solomunove 18,10Tvrda je kula ime Gospodnje. k njemu će uteći pravednik, i biće u visokom zaklonu.
Price Solomunove 18,11Bogatstvo je bogatome jak grad i kao visok zid u njegovoj misli.
Price Solomunove 18,12Pred propast podiže se srce čovjeku, a prije slave ide smjernost.
Price Solomunove 18,13Ko odgovara prije nego čuje, to mu je ludost i sramota.
Price Solomunove 18,14Duh čovječiji snosi bol svoj; a duh oboren ko će podignuti?
Price Solomunove 18,15Srce razumna čovjeka dobavlja znanje, i uho mudrijeh traži znanje.
Price Solomunove 18,16Dar čovjeku širi mjesto i vodi ga pred vlastelje.
Price Solomunove 18,17Pravedan se čini ko je prvi u svojoj raspri, ali kad dođe bližnji njegov, ispituje se.
Price Solomunove 18,18Raspre prekida ždrijeb, i između silnijeh rasuđuje.
Price Solomunove 18,19Uvrijeđen je brat kao tvrd grad, i svađa je kao prijevornica na dvoru.
Price Solomunove 18,20Svakomu se trbuh siti plodom usta njegovijeh, dohotkom od usna svojih siti se.
Price Solomunove 18,21Smrt je i život u vlasti jeziku, i ko ga miluje, ješće plod njegov.
Price Solomunove 18,22Ko je našao ženu, našao je dobro i dobio ljubav od Gospoda.
Price Solomunove 18,23Siromah govori moleći, a bogat odgovara oštro.
Price Solomunove 18,24Ko ima prijatelja, valja da postupa prijateljski, jer ima prijatelja vjernijih od brata.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje