Tražilica


Mudre izreke 9. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Mudre izreke 9,1Mudrost sagradi sebi kuću; na sedam stupova stoji.
Mudre izreke 9,2Pokla stoku svoju; natoči vino svoje i postavi stol svoj.
Mudre izreke 9,3Posla djevojke svoje, da objave na najvišim mjestima grada:
Mudre izreke 9,4"Tko je lud, neka se navrati ovamo! Tko nema razboritosti, toga ću poučiti.
Mudre izreke 9,5Dođite, jedite kruha mojega, pijte vina, što sam ga natočila!
Mudre izreke 9,6Ostavite ludost, da živite! Pođite putem razboritosti!
Mudre izreke 9,7Tko poučava podsmjevača, donosi sam sebi samo sramotu; tko kori bezbožnika, prima porugu.
Mudre izreke 9,8Ne poučavaj podsmjevača: on bi mogao zamrziti na te. Karaj mudroga, on će te ljubiti.
Mudre izreke 9,9Poučavaj mudroga, i bit će još mudriji! Poučavaj pobožnika: on dobije još na razboritosti.
Mudre izreke 9,10Početak je sve mudrosti strah Gospodnji; poznavati Presvetoga jest razboritost.
Mudre izreke 9,11Jer je Gospod, koji umnožava dane tvoje, koji čini mnogima godine života tvojega.
Mudre izreke 9,12Ako si mudar, to je za dobro tvoje, ako si podsmjevač, sam ćeš to morat okajati."
Mudre izreke 9,13Luda žena je nemirna, puna strasti, prosta i ne zna ništa.
Mudre izreke 9,14Sjedi na vratima svoje kuće, na stolici u gradu visoko gore,
Mudre izreke 9,15Da zove one, što prolaze, a koji idu pravo svojim putem.
Mudre izreke 9,16"Tko je lud, neka se uvrati ovamo; tko nema razboritosti, toga ću poučiti."
Mudre izreke 9,17Tako je slatka ukradena voda, tečan je kruh skriven.
Mudre izreke 9,18A ne znaju, da se tamo gomilaju sjene, da gosti njezini leže u carstvu mrtvih.
Mudre izreke 9,1 Mudrost je sazidala sebi kuću, i otesala sedam stupova.
Mudre izreke 9,2Poklala je svoje klanice, pomiješala svoje vino i postavila svoj stol.
Mudre izreke 9,3Poslala je svoje djevojke da objave svrh gradskih visina:
Mudre izreke 9,4"Tko je neiskusan, neka se svrati ovamo!" A nerazumnima govori:
Mudre izreke 9,5"Hodite, jedite od mojega kruha i pijte vina koje sam pomiješala.
Mudre izreke 9,6Ostavite ludost, da biste živjeli, i hodite putem razboritosti.
Mudre izreke 9,7Tko poučava podrugljivca, prima pogrdu, i tko prekorava opakoga, prima ljagu.
Mudre izreke 9,8Ne kori podsmjevača, da te ne zamrzi; kori mudra, da te zavoli.
Mudre izreke 9,9Pouči mudroga, i bit će još mudriji; uputi pravednoga, i uvećat će se njegovo znanje.
Mudre izreke 9,10Gospodnji strah početak je mudrosti, a razboritost je spoznaja Presvetog.
Mudre izreke 9,11"Po meni ti se umnožavaju dani i množe ti se godine života.
Mudre izreke 9,12Ako si mudar, sebi si mudar; budeš li podsmjevač, sam ćeš snositi.
Mudre izreke 9,13Gospođa ludost puna je strasti, prosta je i ne zna ništa.
Mudre izreke 9,14I sjedi na vratima svoje kuće na stolici, u gradskim visinama,
Mudre izreke 9,15te poziva one koji prolaze putem, koji ravno idu svojim stazama:
Mudre izreke 9,16"Tko je neiskusan, neka se svrati ovamo!" I nerazumnomu govori:
Mudre izreke 9,17"Kradena je voda slatka i ugodno je potajno jesti kruh.
Mudre izreke 9,18A on ne zna da su Sjene ondje, da uzvanici njezini počivaju u Podzemlju.
Poslovice 9,1Mudrost je izgradila svoju kuću, ona je isklesala svojih sedam stubova .
Poslovice 9,2ona je ubila svoje zvijeri, ona je pomiješala svoje vino, i sama postavila svoj stol.
Poslovice 9,3Ona je poslala svoje sluškinje, ona je oglasila svoje pozivanje s uzvisina gradskih:
Poslovice 9,4`Ima li jednog jednostavnog čovjeka? Nek dođe ovamo!` Onome tko je lišen razuma ona veli:
Poslovice 9,5` Hajdete, jedite mog kruha, pijte vino koje sam ja izmiješala.
Poslovice 9,6Napustite budalaštine vi ćete živjeti! Potom, idite putevima pameti.`
Poslovice 9,7Tko popravlja jednog sumnjičavca prima samo prijezir a tko ispravi opakog dobija samo uvrede njegove.
Poslovice 9,8Ne ispravljaj sumnjičavca, inače će te mrzjeti; ali, ako ti ispraviš jednog mudraca, on će te voljeti.
Poslovice 9,9Daj jednom mudracu, i on će postati mudriji, pouči pravednika, i on će povečati svoju tečevinu.
Poslovice 9,10Strah od GOSPODA je početak Mudrosti i pamet je znanost *svetaca .
Poslovice 9,11Da, zahvaljujući meni tvoji će dani biti brojni, a godine tvog života će se umnožiti.
Poslovice 9,12Ako si mudar, mudar si za sebe a ako si sumnjičavac, ti si jedini odgovoran.
Poslovice 9,13Gospa Ludost je gromoglasna, blesava i ne razumije ništa.
Poslovice 9,14Ona sjedina vratima svoje kuće na jedno sjedalo, na gradskoj uzvisini.
Poslovice 9,15ona poziva prolaznike koji idu ravno svojim putom.
Poslovice 9,16`Ima li tu jedan jednostavan čovjek? Nek dođe ovamo!` Tko je lišen razuma ona veli:
Poslovice 9,17` Skrivene vode su slatke i tajna jela, prekrasna!`
Poslovice 9,18A on ne zna da su Sjene ondje; i njeni uzvanici, u poljima Donjeg svijeta .
Price Solomunove 9,1Premudrost sazida sebi kuću, i otesa sedam stupova;
Price Solomunove 9,2Pokla stoku svoju, rastvori vino svoje, i postavi sto svoj.
Price Solomunove 9,3Posla djevojke svoje, te zove svrh visina gradskih:
Price Solomunove 9,4Ko je lud, neka se uvrati ovamo. I bezumnima veli:
Price Solomunove 9,5Hodite, jedite hljeba mojega, i pijte vina koje sam rastvorila.
Price Solomunove 9,6Ostavite ludost i bićete živi, i idite putem razuma.
Price Solomunove 9,7Ko uči potsmjevača, prima sramotu; i ko kori bezbožnika, prima rug.
Price Solomunove 9,8Ne karaj potsmjevača da ne omrzne na te; karaj mudra, i ljubiće te.
Price Solomunove 9,9Kaži mudrome, i biće još mudriji; pouči pravednoga, i znaće više.
Price Solomunove 9,10Početak je mudrosti strah Gospodnji, i znanje je svetijeh stvari razum.
Price Solomunove 9,11Jer će se mnom umnožiti dani tvoji i dodaće ti se godine životu.
Price Solomunove 9,12Ako budeš mudar, sebi ćeš biti mudar; ako li budeš potsmjevač, sam ćeš tegliti.
Price Solomunove 9,13Žena bezumna plaha je, luda i ništa ne zna;
Price Solomunove 9,14I sjedi na vratima od kuće svoje na stolici, na visinama gradskim,
Price Solomunove 9,15Te viče one koji prolaze, koji idu pravo svojim putem:
Price Solomunove 9,16Ko je lud? neka se uvrati ovamo. I bezumnome govori:
Price Solomunove 9,17Voda je kradena slatka, i hljeb je sakriven ugodan.
Price Solomunove 9,18A on ne zna da su ondje mrtvaci i u dubokom grobu da su zvanice njezine.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje