Tražilica


Propovjednik 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Propovjednik 5,1Pripazi na korake svoje, kad ideš u kuću Božju! Njemu se približiti, da slušaš, bolje je nego što ponose žrtve luđaci, jer ni oni ne znaju, da čine zlo.
Propovjednik 5,2Nemoj nagliti ustima svojim i srce tvoje neka prebrzo ne govori pred Bogom, jer je Bog na nebu, a ti si na zemlji; zato neka bude samo malo riječi tvojih!
Propovjednik 5,3Jer kako san dolazi od mnogih poslova, tako ludo brbljanje od mnogih riječi.
Propovjednik 5,4Jesi li učinio zavjet Bogu, ne oklijevaj ispuniti ga, jer mu nijesu mili luđaci. Što si zavjetovao, ispuni!
Propovjednik 5,5Bolje je ništa ne zavjetovati, nego zavjetovati, pa ne ispuniti.
Propovjednik 5,6Ne daj, da te usta tvoja navode na grijeh i ne govori pred poslanikom Božjim: "Bila je nepažnja!" Zašto da se Bog srdi zbog govora tvojega i da uništi djelo ruku tvojih?
Propovjednik 5,7Jer gdje je mnogo sanova, tu je mnogo ništavih riječi, Boj se Boga!
Propovjednik 5,8Vidiš li siromaha zarobljena, i da se pravo i pravednost u zemlji povređuje, ne čudi se tome; jer viši pazi nad visokim i još viši nad obadvojicom.
Propovjednik 5,9Korist za zemlju kraj svega toga ova je: kralj, koji služi zemlji.
Propovjednik 5,10Tko ljubi novce, nema nikada dosta novaca; tko ljubi bogatstvo, nema nikada dosta dobitka. I to je taština.
Propovjednik 5,11Množi li se dobro, množe se i ništitelji njegovi, pa što ima posjednik od toga, osim da to gleda.
Propovjednik 5,12Sladak je san radniku, Jeo malo ili mnogo; a bogatašu ne da do sna doći presitost.
Propovjednik 5,13Ima ljuto zlo, što ga vidjeh pod suncem: bogatstvo, od posjednika svojega čuvano na vlastitu nesreću.
Propovjednik 5,14To bogatstvo propadne kojom zlom nezgodom; ako ima sina, ne ostane ništa u ruci njegovoj.
Propovjednik 5,15Kao što je došao gol iz krila materina, tako mora opet da otide. Za trud svoj ne nosi od svega toga ni toliko, što bi mogao ponijeti sa sobom u ruci svojoj.
Propovjednik 5,16I to je ljuto zlo: kako je došao, tako mora da otide. Što ima čovjek od toga, da se trudi za vjetar?
Propovjednik 5,17Uz to jede svega vijeka svojega u mraku, u mnogom jadu, u žalosti i ljutnji.
Propovjednik 5,18Eto, to pronađoh kao dobro, kao lijepo: da čovjek jede i pije i dobre volje bude uza sav trud svoj, kojim se muči pod suncem tolike dane života, koliko mu ih Bog dao, jer to je dio njegov.
Propovjednik 5,19Za svakoga čovjeka, kojemu je Bog dao bogatstvo i posjed i kojemu je dopustio, da od toga uživa, svoj dio uzima i da se veseli uz trud svoj, to je dar Božji.
Propovjednik 5,20Onda ne mozga više mnogo o danima života svojega; jer ga Bog drži zaposlena radošću srca njegova.
Propovjednik 5,1 Ne nagli ustima svojim i ne žuri se s riječima pred Bogom, jer je Bog na nebu, a ti si na zemlji; zato štedi svoje riječi.
Propovjednik 5,2San dolazi od mnogih briga, a lud govor od mnoštva riječi.
Propovjednik 5,3Kad zavjetuješ štogod Bogu, odmah to izvrši, jer njemu nisu mili bezumnici. Zato ispuni svaki svoj zavjet.
Propovjednik 5,4Bolje je ne zavjetovati, nego zavjetovati a ne izvršiti zavjeta.
Propovjednik 5,5Ne daj ustima svojim da te navode na grijeh i ne reci kasnije pred anđelom da je bilo nehotice. Zašto pružati Bogu priliku da se srdi na riječ tvoju i uništi djelo tvojih ruku?
Propovjednik 5,6Koliko sanja, toliko i ispraznosti; mnogo riječi - isprazna tlapnja. Zato boj se Boga.
Propovjednik 5,7Ako vidiš gdje tlače siromaha i gaze pravo i pravicu u zemlji, ne čudi se tomu, jer nad visokim straži viši, a nad njim najviši.
Propovjednik 5,8Korist zemlje je nada sve; i kralj ovisi o zemljištu.
Propovjednik 5,9Tko novce ljubi, nikad ih dosta nema; tko bogatstvo ljubi, nikad mu dosta probitka. I to je ispraznost.
Propovjednik 5,10Gdje je mnogo bogatstva, mnogo je i gotovana, pa kakva je korist od toga gospodaru, osim što ga očima gleda?
Propovjednik 5,11Sladak je dan radiši, jeo malo ili mnogo, dok bogatstvo ne da bogatašu zaspati.
Propovjednik 5,12I vidjeh teško zlo pod suncem: skupljeno blago što je na propast svojemu vlasniku.
Propovjednik 5,13Jer zlom nezgodom propadne takvo bogatstvo te sinu što mu se rodi ne ostane ništa.
Propovjednik 5,14Gol je izašao iz utrobe majke svoje i tako će gol i otići kakav je i došao; ništa nema od svega svojeg truda da ponese.
Propovjednik 5,15I to je teško zlo što tako odlazi kako je i došao; pa kakva mu je korist što se u vjetar mučio.
Propovjednik 5,16Sve svoje dane živi u tami, nevolji, brizi, bolesti i srdžbi.
Propovjednik 5,17Ovo, stoga, zaključujem: prava je sreća čovjeku jesti i piti i biti zadovoljan sa svim svojim trudom kojim se muči pod suncem za kratka vijeka koji mu je dao Bog, jer takva mu je sudbina dosuđena.
Propovjednik 5,18Pa ako je čovjeku Bog dao bogatstvo i imanje da ih uživa i bude zadovoljan svojim djelom - i to je dar od Boga.
Propovjednik 5,19Jer tada barem ne misli mnogo na dane svog života, kad mu Bog daje da mu se srce veseli.
Propovjednik 5,1Nek se tvoja usta ne prenagle i nek tvoje srce ne žuri propovijedati riječ pred Bogom. Jer, Bog je u nebu, a ti si na zemlji. Dakle, nek tvoje riječi budu malobrojne!
Propovjednik 5,2Jer, od obilja posla dolazi san a od obilja riječi budalaste besjede.
Propovjednik 5,3Ako činiš jedan zavjet Bogu, ne kasni izvršiti ga. Jer nema tu milosti za bezumne; zavjet koji si načinio, izvrši ga.
Propovjednik 5,4Bolje je za tebe ne praviti zavjeta nego dati zavjet, a ne ispuniti ga..
Propovjednik 5,5Ne dopusti ustima svojim učiniti tebe cijelog krivcem, i ne idi reći glasonoši Božjem : ` To je jedan prijezir.` Zašto bi Bog trebao se srditi na tvoje riječi i uništiti djelo tvojih ruku?
Propovjednik 5,6Kad ima obilje snova, taština, i mnogo riječi, tada, boj se Boga .
Propovjednik 5,7Ako, u Državi, ti vidiš potlačenog siromaha, pravo i pravdu prekršene, ne budi iznenađen time; jer iznad jedne znamenite osobe, bdije jedan drugi odličnik, a iznad njih, ima još većih.
Propovjednik 5,8A u svima, zemlja se okoristi; kralj je dužnik poljodjelstvu .
Propovjednik 5,9Tko voli srebro neće se nasititi srebrom, ni prihodom onaj koji voli raskoš. To je također taština.
Propovjednik 5,10Obiljem dobara obiluju oni koji ih troše, a koja korist za vlasnika, ako to nije jedna predstava za oči?
Propovjednik 5,11Sladak je san radnikov, jeo malo ili mnogo; ali sitost bogatog, ona, ne dopušta spavati.
Propovjednik 5,12Ima jedno žalosno zlo koje sam vidio pod suncem: bogatstvo sačuvano od svog vlasnika za njegovu vlastitu nesreću.
Propovjednik 5,13To bogatstvo propadne u jednom lošem poslu; ako si porodi sina, taj nema ništa u rukama.
Propovjednik 5,14Kao što je izišao iz utrobe svoje majke, gol, on će se vratiti kao što bijaše i došao: on ništa iz svog posla nije izvukao što može ponijeti sa sobom.
Propovjednik 5,15I to je također jedno zlo ražaloš- ćujuće da ode kako bijaše i došao: koja korist za njega da je radio za vjetar?
Propovjednik 5,16Osim toga, on potroši sve svoje dane u tminama; on je jako ožalošćen, potišten, razdražen.
Propovjednik 5,17To što, ja, prepoznavah kao dobro, evo ga: dobro je jesti i piti, kušati sreću u svakom radu kojeg čovjek pod suncem obavlja, tijekom broja dana života kojeg Bog njemu dade, jer takav je njegov dio.
Propovjednik 5,18Osim toga, svaki čovjek kojem Bog dade bogatstvo i izvore i kojem je On dao sposobnost da jede, da uzme svoj dio i da uživa od svog rada, to je jedan dar Božji;
Propovjednik 5,19ne, on ne misli o danima svog života, sve dokle ga Bog drži zauzetim s radošću srca njegovog.
Propovjednik 5,1Čuvaj nogu svoju kad ideš u dom Božji, i pristupi da slušaš; to je bolje nego što bezumni daju žrtve, jer ne znaju da zlo čine.
Propovjednik 5,2Nemoj nagliti ustima svojim, i srce tvoje da ne bude brzo izgovoriti što pred Bogom, jer je Bog na nebu a ti si na zemlji, zato neka bude malo riječi tvojih.
Propovjednik 5,3Jer san dolazi od mnogoga posla, a glas bezumnikov od mnogih riječi.
Propovjednik 5,4Kad učiniš zavjet Bogu, ne oklijevaj ispuniti ga, jer mu nijesu mili bezumnici; što god zavjetuješ, ispuni.
Propovjednik 5,5Bolje je da ne zavjetuješ negoli da zavjetuješ pa ne ispuniš.
Propovjednik 5,6Ne daj ustima svojima da na grijeh navode tijelo tvoje, i ne govori pred anđelom da je bilo nehotice. Zašto bi se gnjevio Bog na riječi tvoje i potro djelo ruku tvojih?
Propovjednik 5,7Jer kao što u mnoštvu sanova ima taštine, tako i u mnogim riječima; nego boj se Boga.
Propovjednik 5,8Ako vidiš gdje se čini nepravda siromahu i otima sud i pravda u zemlji, ne čudi se tome, jer viši pazi na visokoga, i ima još viših nad njima.
Propovjednik 5,9Ali je zemlja korisnija od svega; i car njivi služi.
Propovjednik 5,10Ko ljubi novce, neće se nasititi novaca; i ko ljubi bogatstvo, neće imati koristi od njega. I to je taština.
Propovjednik 5,11Gdje je mnogo dobra, mnogo je i onijeh koji ga jedu; pa kaka je korist od toga gospodaru? osim što gleda svojim očima.
Propovjednik 5,12Sladak je san onome koji radi, jeo malo ili mnogo; a sitost bogatome ne da spavati.
Propovjednik 5,13Ima ljuto zlo koje vidjeh pod suncem: bogatstvo koje se čuva na zlo onome čije je.
Propovjednik 5,14Jer tako bogatstvo propadne zlom nezgodom, te sinu kojega je rodio ne ostane ništa u ruku.
Propovjednik 5,15Kao što je izašao iz utrobe matere svoje nag, tako opet odlazi kako je došao; i ništa ne uzima od truda svojega da ponese u ruci svojoj.
Propovjednik 5,16I to je ljuto zlo što odlazi kako je došao; i kaka mu je korist što se trudio u vjetar,
Propovjednik 5,17I svega vijeka svojega jeo u mraku, i mnogo se brinuo i žalostio i ljutio?
Propovjednik 5,18Eto, vidjeh da je dobro i lijepo čovjeku da jede i pije i uživa dobro od svega truda svojega kojim se trudi pod nebom za života svojega, koji mu Bog da, jer mu je to dio.
Propovjednik 5,19I kad kome Bog da bogatstvo i blago, i da mu da uživa i uzima svoj dio i da se veseli s truda svojega, to je dar Božji.
Propovjednik 5,20Jer se neće mnogo opominjati dana života svojega, jer mu Bog daje da mu je srce veselo.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje