Tražilica


Propovjednik 8. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Propovjednik 8,1Tko je mudar? Tko razumije značenje stvari? Mudrost prosvjetljuje čovjeku lice i mijenja tvrdoću lica njegova.
Propovjednik 8,2Ja kažem: "Izvršuj zapovijed kraljevu - zbog zakletve Božje!
Propovjednik 8,3Ne otpadaj prenaglo od njega! Ne ulazi u zle spletke, jer on ipak čini, što hoće.
Propovjednik 8,4Jer je riječ kraljeva moćna. Tko smije reći njemu: "Što radiš tu?"
Propovjednik 8,5Tko izvršuje zapovijed, neće doživjeti ništa zlo, jer mudro srce i zna za vrijeme i pravo.
Propovjednik 8,6Jer svaka stvar ima vrijeme i pravo, a teško tišti čovjeka zlo.
Propovjednik 8,7Jer nitko ne zna, što će doći, jer tko bi mu mogao reći, kako li će to doći?
Propovjednik 8,8Čovjek nema vlasti nad dahom. Nitko ne može zaustaviti dah životni. Ni jedan nema moći nad danom smrtnim. Nema dopušta od borbe smrtne. Tako ni zlo ne oslobađa onoga, koji ga čini.
Propovjednik 8,9Sve ovo vidjeh, kad upravih srce svoje na ono, što se događa pod suncem u vrijeme, kad čovjek vlada nad drugima na zlo njihovo.
Propovjednik 8,10I uz to vidjeh, kako bezbožnici dobiše pogreb, a oni, koji su činili pravo, moradoše otići sa sve toga mjesta, i bili su zaboravljeni u gradu. I to je taština,
Propovjednik 8,11Jer se ne izvrši odmah osuda na zločincima, raste djeci čovječjoj hrabrost, da čine zlo.
Propovjednik 8,12Može bezbožnost što puta činiti zlo i živi još dugo. Ali ja i znam: koji se Boga boje bit će dobro, jer ga se boje.
Propovjednik 8,13A bezbožniku neće biti dobro. On ne smije dane svoje protegnuti kao sjena, jer se ne boji Boga.
Propovjednik 8,14Taština koja biva na zemlji, jest ovo: ima pravednika, kojima je, kao da bi bili radili bezbožno, i ima bezbožnika, kojima je, kao da bi bili radili pravedno. Ja kažem: I to je taština.
Propovjednik 8,15I tako ja hvalim veselje: jer nema ništa bolje čovjeku pod suncem, nego jesti i piti i veseo biti. To neka ga prati u svemu trudu njegovu kroz sve dane života, što mu ih Bog dadne pod suncem!
Propovjednik 8,16Kadgod upravih srce svoje na to, da dođem do znanja mudrosti i da motrim, što se radi na zemlji - jer ni danju ni noću neće san da obraduje čovjeku oko -
Propovjednik 8,17Tada vidjeh, što vrijedi za sve djelovanje Božje: čovjek ne može dokučiti upravljanje, što se vrši pod suncem. Koliko se god čovjek trudi da to istraži, ipak to ne može dokučiti. Pa i ako mudrac misli, da to zna, ipak ne može to dokučiti.
Propovjednik 8,1 Tko je kao mudrac? Tko još umije tumačiti stvari? Mudrost čovjeku razvedruje lice i mijenja njegov namršteni lik.
Propovjednik 8,2Zato velim: slušaj kraljevu zapovijed zbog Božje zakletve.
Propovjednik 8,3Ne nagli da je prekršiš: ne budi tvrdoglav kad razlog nije dobar, jer on čini kako mu odgovara.
Propovjednik 8,4Jer kraljeva je riječ najjača, i tko ga smije pitati: "Što činiš?
Propovjednik 8,5Tko se drži zapovijedi, ne poznaje nevolju, i mudrac zna za vrijeme i sud.
Propovjednik 8,6Jer postoji vrijeme i sud za sve, i čovjeka veoma tereti nedjelo njegovo
Propovjednik 8,7jer on ne zna što će biti; a tko mu može kazati kad će što biti?
Propovjednik 8,8Vjetar nitko ne može svladati, niti gospodariti nad danom smrtnim, niti ima odgode u ratu; niti opačina izbavlja onoga koji je čini.
Propovjednik 8,9Sve ovo vidjeh pazeći na sve što se čini pod suncem, kad čovjek vlada nad čovjekom na njegovu nesreću.
Propovjednik 8,10Dalje vidjeh kako opake nose na groblje, i ljudi iz svetog mjesta izlaze da ih slave zbog toga što su tako činili. I to je ispraznost.
Propovjednik 8,11Kad nema brze osude za zlo djelo, ljudsko je srce sklono činiti zlo.
Propovjednik 8,12I grešnik koji čini zlo i sto puta, dugo živi. Ja ipak znam da će biti sretni oni koji se boje Boga jer ga se boje.
Propovjednik 8,13Ali opak čovjek neće biti sretan i neće produljivati svoje dane ni kao sjena jer se ne boji Boga.
Propovjednik 8,14Ali je na zemlji ispraznost te pravednike stiže sudbina opakih, a opake sudbina pravednika. Velim: i to je ispraznost.
Propovjednik 8,15Zato slavim veselje, jer nema čovjeku sreće pod suncem nego u jelu, pilu i nasladi. I to neka ga prati u njegovoj muci za života koji mu Bog dade pod suncem.
Propovjednik 8,16Poslije svih napora da dokučim mudrost, pokušah spoznati što se radi na zemlji. Uistinu, čovjek ne nalazi spokojstva ni danju ni noću.
Propovjednik 8,17Promatram cjelokupno djelo Božje: i odista - nitko ne može dokučiti ono što se zbiva pod suncem. Jer ma koliko se čovjek trudio da otkrije, nikad ne može otkriti. Pa ni mudrac to ne može otkriti, iako misli da zna.
Propovjednik 8,1Tko je kao mudrac i zna protumačiti ovu riječ: `Mudrost jednog čovjeka osvjetljava njegovo lice i krutost njegovog lica je promijenjena`
Propovjednik 8,2Ja! Pazi zapovjed kraljevu, i, zbog božanske prisege,
Propovjednik 8,3ne sili se odstraniti od njega, ne zainati se u jednoj lošoj stvari, jer on će učiniti sve što mu bude godilo,
Propovjednik 8,4jer riječ kraljeva je najviša, i tko će njemu reći: `Što ti to radiš?`
Propovjednik 8,5Onaj koji pazi zapovjed neće upoznati ništa loše. Vrijeme i suđenje, *srce mudraca njih poznaje.
Propovjednik 8,6Da, ima za svaku stvar jedno vrijeme i jedno suđenje, ali ima jedna velika nevolja za čovjeka:
Propovjednik 8,7on ne zna što će se dogoditi, tko će mu označiti kad će se to dogoditi
Propovjednik 8,8Nitko nema vlasti nad živonim dahom; nitko nema vlast nad danom smrti; nema prekida u boju i opakost ne spašava svog čovjeka.
Propovjednik 8,9Sve ovo, ja sam to vidio poklanjajući svoju pažnju svemu onome što se čini pod suncem, u vrijema kad čovjek ima nad čovjekom vlast da mu nanosi zlo.
Propovjednik 8,10Također, ja sam vidio opake stavljene u grob; odlazilo se i dolazilo sa svetog mjesta i zaboravljalo u gradu kako oni bijahu postupali. To je također taština.
Propovjednik 8,11Zato što osude protiv zlih djela nisu brzo izvršene, *srce sinova Adamovih je ispunjeno zlodjelništvom.
Propovjednik 8,12Neka grješnik načini zlo stotinu puta, čak i tad on produžava život svoj. Ja ipak znam, ja također, ` da će biti sreće za one koji se boje Boga, jer oni imaju strah pred licem
Propovjednik 8,13ali da neće biti sreće za opakog i da, prolazeći kao sjena, on neće produžiti dana svojih, zato što je bez straha pred licem Bož- jim.`
Propovjednik 8,14Ima jedna činjenica, na zemlji, koja je taština, ima pravednika s kojima je postupljeno prema djelima opakih, i opakih s kojima se postupa prema djelima pravednika. Ja sam već rekao da je to također taština,
Propovjednik 8,15i ja pravim pohvalu radosti; jer, nema za čovjeka pod suncem ničeg dobrog, osim da jede, da pije, da se raduje; i to da ga prati u njegovom radu tijekom dana postojanja koje mu Bog dade pod suncem.
Propovjednik 8,16Kad ja imah u srcu spoznati mudrost i vidjeti zanimanja oko kojih se komešaju na zemlji, - čak i da, danju i noću, čovjek ne vidi sna svojim očima -
Propovjednik 8,17tada ja vidjeh cijelo djelo Božje; čovjek ne može otkriti djelo koje se čini pod suncem, iako radi na istraživanju, ali ga ne otkriva; i čak da mudrac ustvrdi da zna, on ga ne može otkriti.
Propovjednik 8,1Ko je kao mudri? i ko zna šta znače stvari? Mudrost prosvjetljuje čovjeku lice, a tvrdoća lica njegova mijenja se.
Propovjednik 8,2Ja ti kažem: izvršuj zapovijest carevu, i to zakletve Božije radi.
Propovjednik 8,3Ne budi brz da otideš ispred njega; ne stoj u zloj stvari, jer će učiniti što god hoće.
Propovjednik 8,4Jer gdje je god riječ careva ondje je vlast, i ko će mu reći: šta radiš?
Propovjednik 8,5Ko izvršuje zapovjest, neće znati za zlo, jer srce mudroga zna vrijeme i način.
Propovjednik 8,6Jer svačemu ima vrijeme i način; ali mnoga zla snalaze čovjeka,
Propovjednik 8,7Što ne zna šta će biti; jer kad će što biti, ko će mu kazati?
Propovjednik 8,8Čovjek nije vlastan nad duhom da bi ustavio duh, niti ima vlasti nad danom smrtnijem, niti ima obrane u toj borbi; ni bezbožnost ne izbavlja onoga u koga je.
Propovjednik 8,9Sve ovo vidjeh, i upravih srce svoje na sve što se radi pod suncem. Katkad vlada čovjek nad čovjekom na zlo njegovo.
Propovjednik 8,10I tada vidjeh bezbožnike pogrebene, gdje se vratiše; a koji dobro činjahu otidoše sa svetoga mjesta i biše zaboravljeni u gradu. I to je taština.
Propovjednik 8,11Što nema odmah osude za zlo djelo, zato srce sinova ljudskih kipi u njima da čine zlo.
Propovjednik 8,12Neka grješnik sto puta čini zlo i odgađa mu se, ja ipak znam da će biti dobro onima koji se boje Boga, koji se boje lica njegova.
Propovjednik 8,13A bezbožniku neće biti dobro, niti će mu se produljiti dani, nego će biti kao sjen onome koji se ne boji lica Božijega.
Propovjednik 8,14Taština je koja biva na zemlji što ima pravednika kojima biva po djelima bezbožničkim, a ima bezbožnika kojima biva po djelima pravedničkim. Rekoh: i to je taština.
Propovjednik 8,15Zato ja hvalih veselje, jer nema ništa bolje čovjeku pod suncem nego da jede i pije i da se veseli; i to mu je od truda njegova za života njegova, koji mu Bog da pod suncem.
Propovjednik 8,16Kad upravih srce svoje da poznam mudrost i vidim šta se radi na zemlji, te ni danju ni noću ne dolazi čovjeku san na oči,
Propovjednik 8,17Vidjeh na svijem djelima Božijim da čovjek ne može dokučiti ono što se radi pod suncem, oko čega se trudi čovjek tražeći, ali ne nalazi, i ako i mudrac reče da zna, ipak ne može dokučiti.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje