Tražilica


Suci 14. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Suci 14,1Kad Samson siđe u Tamnahu, upozna u Tamnahi jednu filistejsku ženu.
Suci 14,2Kad se je vratio kući, pripovijedao je ocu svojemu i materi svojoj: "Upoznao sam u Tamnahi jednu filistejsku ženu. Oženite me njom!"
Suci 14,3A otac njegov i mati njegova odgovoriše mu: "Zar nema žene među kćerima tvoje braće i u svemu narodu našemu, da se ideš ženiti kod neobrezanih Filisteja?" A Samson izjavi ocu svojemu: "Njom me oženi, jer mi se ona dopada."
Suci 14,4Otac njegov i mati njegova nijesu naime znali, da je to od Gospoda, jer je ovaj tražio zadjevicu s Filistejima. Tada su vladali Filisteji nad Izraelom.
Suci 14,5I tako side Samson s ocem svojim i s materom svojom u Tamnahu. Kad dođoše do vinograda timnahskih, napade ga iznenada ričući mlad lav.
Suci 14,6I Duh Gospodnji dođe na njega, i on rastrga lava popola, kako se rastrga popola jare, a nije imao ništa u ruci. Ocu svojemu i materi svojoj ne pripovjedi, što je učinio.
Suci 14,7Tada ode dalje i porazgovori se sa ženom. Ona omilje Samsonu.
Suci 14,8Kad je iza nekoliko vremena opet došao, da je odvede, i kad se svrnu, da vidi mrtvoga lava, nađe se u truplu lava roj pčela i med.
Suci 14,9On ga izvadi u ruke svoje i jeo ga je idući dalje. Kad dođe k ocu svojemu i k materi svojoj, dade im da jedu, a ne reče im, da je iz trupla lavova izvadio med.
Suci 14,10Nato siđe otac njegov k ženi, i Samson učini ondje gozbu, jer tako bi činili mladi ljudi.
Suci 14,11Kad ga oni vidješe, dadoše mu trideset svadbenih drugova, da budu s njim.
Suci 14,12Ovima reče Samson: "Ja ću vam zagonenuti zagonetku. Ako mi je odgonetnete za sedam dana gozbe, dat ću vam trideset košulja i trideset svečanih haljina.
Suci 14,13A ako mi je ne odgonetnete, vi ćete dati meni trideset košulja i trideset svečanih haljina." Oni ga pozvaše: "Zagonetni zagonetku svoju! Da čujemo!"
Suci 14,14On im reče: "Od onoga, koji jede, izađe jelo i od jakoga slatko." Ne mogoše odgonetnuti zagonetku tri dana.
Suci 14,15Sedmi dan rekoše ženi Samsonovoj: "Nagovori muža svojega, da nam riješi zagonetku! Inače spalit ćemo tebe i kuću oca tvojega. Jeste li nas zato pozvali, da nas osiromašite, nije li tako?"
Suci 14,16I zaplaka žena Samsonova pred njim i reče: "Ti na me samo mrziš i ne ljubiš me. Ti mi nijesi rekao rješenje zagonetke, što si je zagonetnuo zemljacima mojim." On joj reče: "Ni ocu svojemu ni materi svojoj nijesam je izdao, a tebi da je kažem?"
Suci 14,17Kad je ona tako pred njim plakala za sedam dana, dok je trajala svečanost, reče joj sedmi dan. Toliko je bila navalila na njega. I ona izdade rješenje zagonetke zemljacima svojim.
Suci 14,18Tada rekoše ljudi grada sedmi dan, prije nego zađe sunce: "Što je slađe od meda i što je jače od lava?" On im odgovori: "Da nijeste orali na mojoj junici, ne biste nikada pogodili moje zagonetke."
Suci 14,19Tada dođe na njega Duh Gospodnji. On side u Aškelon, pobi ondje trideset ljudi između njih, uze im odijelo njihovo i dade svečane haljine onima, koji su bili odgonetnuli zagonetku. Bio je vrlo rasrđen i otide kući oca svojega.
Suci 14,20A žena Samsonova udade se za jednoga od njegovih svadbenih drugova, koji su mu bili pridruženi. Samson opustoši ljetinu Filisteja i razbi ih tisuću magarećom čeljušću.
Suci 14,1 I siđe Samson u Timnu i ugleda ondje djevojku među filistejskim kćerima.
Suci 14,2Vrativši se, povjeri to ocu i majci: "Opazio sam u Timni", reče on, "djevojku među filistejskim kćerima: oženite me njome.
Suci 14,3Otac i mati rekoše: "Zar nema djevojaka među kćerima tvoga plemena i u svemu našem narodu da moraš uzeti ženu između neobrezanih Filistejaca?" Ali Samson odgovori ocu: "Oženi me njome jer mi ona omilje.
Suci 14,4Otac mu i majka nisu znali da je to od Jahve, koji je tražio zadjevicu s Filistejcima jer Filistejci u ono doba vladahu Izraelom.
Suci 14,5Samson siđe tako u Timnu i kad dođe do timnjanskih vinograda, gle - odjednom preda nj iskoči mladi lav ričući.
Suci 14,6Duh Jahvin zahvati Samsona, i on goloruk raskida lava kao što se raskida jare; ali ne reče ni ocu ni majci što je učinio.
Suci 14,7Došavši, razgovori se s djevojkom i ona mu omilje.
Suci 14,8Poslije nekog vremena, kada se vratio da je odvede, Samson skrenu da vidi mrtvog lava, a to u mrtvom lavu roj pčela i med.
Suci 14,9On uze meda u ruke i jeo ga je idući putem. Kada se vratio k ocu i majci, dade ga i njima te i oni jedoše; ali im ne reče da ga je uzeo iz mrtvog lava.
Suci 14,10Zatim ode ženi i ondje prirediše gozbu Samsonu; trajala je sedam dana, jer tako običavahu mladi ljudi.
Suci 14,11Ali kako ga se bojahu, izabraše trideset svadbenih drugova da budu uza nj.
Suci 14,12Tad im reče Samson: "Hajde da vam zadam zagonetku. Ako je odgonetnete za sedam svadbenih dana, dat ću vam trideset truba finog platna i trideset svečanih haljina.
Suci 14,13Ali ako je ne mognete odgonetnuti, vi ćete meni dati trideset truba platna i trideset svečanih haljina." "Zadaj nam zagonetku", odgovore mu oni, "mi te slušamo.
Suci 14,14A on im reče: "Od onog koji jede izišlo je jelo, od jakoga izišlo je slatko." Ali za tri dana nisu mogli odgonetnuti zagonetke.
Suci 14,15Četvrtoga dana rekoše Samsonovoj ženi: "Izvuci od muža na prijevaru rješenje zagonetke, ili ćemo spaliti i tebe i očev ti dom! Zar ste nas ovamo pozvali da nas oplijenite?
Suci 14,16Tada žena, uplakana, obisnu Samsonu oko vrata govoreći: "Ti mene samo mrziš i ne ljubiš me. Zadao si zagonetku sinovima moga naroda, a meni je nisi objasnio." On joj odgovori: "Nisam je objasnio ni ocu ni majci, a tebi da je kažem?
Suci 14,17Ona mu plakaše oko vrata sedam dana, koliko je trajala gozba. Sedmoga dana on joj kaza odgonetku: toliko je na nj navaljivala. I ona je odade sinovima svoga naroda.
Suci 14,18Sedmoga dana, prije nego je zašlo sunce, ljudi iz toga grada rekoše Samsonu: "Što ima slađe od meda i što ima jače od lava?" A on im odgovori: "Da niste s mojom junicom orali, ne biste zagonetke pogodili.
Suci 14,19Tada duh Jahvin dođe na njega, te on siđe u Aškelon i ondje pobi trideset ljudi, uze im odjeću i dade svečane haljine onima koji su odgonetnuli zagonetku, a onda se sav gnjevan vrati očevoj kući.
Suci 14,20A Samsonovu ženu dadoše drugu koji mu bijaše svadbeni pratilac.
Sudci 14,1Samson siđe u Timnau i opazi jednu ženu među Filistincima.
Sudci 14,2On se uspe objaviti to svojem ocu i svojoj majci i reče im: ”U Timni ja sam opazio jednu ženu među kćerima Filistinskim.
Sudci 14,3A sada idite mi ju uzeti za ženu. “ Njegov otac i majka njegova mu rekoše: ” Nema li žena među kćerima tvoje braće i u mom narodu da bi ti išao uzeti ženu kod Filistinaca, tih neobrezanika? “ Ali, Samson reče svojem ocu? “ Uzmi mi ju, jer ona je ona koja mi se dopada. “
Sudci 14,4Njegov otac i majka njegova ne znadoše da to dolažaše od GOSPODA, jer on je tražio jednu priliku da se poduzme se Filistincima; u ono vrijeme Filistinci su gospodarili nad Izraelom.
Sudci 14,5Samson siđe dakle prema Timni, sa svojim ocem i svojom majkom. Taman kad su oni stigli u vinograde Timne, kad jedan lav ričući dođe njima u susret.
Sudci 14,6Duh GOSPODOV uđe u njega i Samson, ne imajući ništa u rukama, rastrga lava na dvoje kao jare,
Sudci 14,7ali ne ispriča svojem ocu i svojoj majci što bijaše učinio.
Sudci 14,8Nekoliko dana kasnije, on se vrati radi ženidbe, ali svrati vidjeti lješinu lavlju: kad bi u kosturu lavljem jedan roj pčela i meda.
Sudci 14,9On ih pokupi u dlan i, sve idući, pojede ga. Kad se nađe kod svojeg oca i svoje majke, on im ga dade; Oni jedoše, ali on im ne ispriča da je bio uzeo med iz kostura lavljeg.
Sudci 14,10Potom njegov otac siđe kod žene, i Samson tu priredi jednu gozbu, jer tako čine mladi ljudi.
Sudci 14,11A, čim ga vidješe, izabraše 30 pratitelja da ostanu s njim.
Sudci 14,12Samson im reče: ”Ja ću vam predložiti jednu zagonetku. Ako mi otkrijete smisao tijekom sedam dana svadbene gozbe, ako ga nađete, tad ću vam ja dati 30 tunika i 30 odijela za presvlaku.
Sudci 14,13Ali ako mi ga ne budete mogli otkriti, vi će te meni dati 30 tunika i 30 odijela za presvlaku. “ Oni mu tada rekoše:”Postavi svoju zagonetku; mi te slušamo. “
Sudci 14,14Samson im reče: :” Iz onoga koji jede je izišlo :Ono što se jede, :A iz gorkog je izišlo slatko. “ Po isteku tri dana, mladići nisu još mogli otkriti smisao zagonetke.
Sudci 14,15No, sedmog dana oni rekoše Samsonovoj ženi: ”Zavedi svog muža da nam otkrije smisao zagonetke; inače, spalit ćemo te, tebe i kuću tvojeg oca. Jeste li nas pozvali da bi nas lišili vlasništva? “
Sudci 14,16Samsonova žena ga proganjaše svojim plačevima. Ona mu govoraše: Ti za mene nemaš drugo do li mržnju; ti me ne voliš. Ta zagonetka koju si predložio sinovima mog naroda, ti mi nisi isto smisla njenog otkrio. “On joj reče: ” Ja ju nisam otkrio čak ni svom ocu ni majci svojoj, a tebi, tebi da ju otkrijem! “
Sudci 14,17Ona ga proganjaše svojim plačevima tijekom sedam dana koliko je trajala gozba. Sedmog dana, on joj otkri smisao, jer ga bijaše izmorila; a ona otkri smisao zagonetke sinovima svojeg naroda.
Sudci 14,18Sedmog dana, prije zalaska sunca, gradski ljudi dođoše reći Samsonu: :” što ima slađe od meda, :što jače od lava? “ :On im odgovori: :”Da niste orali Smojom junicom, :Vi ne biste riješili moje zagonetke. “
Sudci 14,19Tad duh GOSPODOV uđe u njega. Samson siđe u Aškelon, ubi 30 njegovih stanovnika, uzme njihovu robu i dade ju onima koji bijahu otkrili smisao zagonetke. Kipteći od gnjeva, on se vrati u kuću oca svojeg.
Sudci 14,20što se tiče žene Samsonove, ona bi dana pratitelju njegovom koji mu bijaše služio kao stari svat .
Sudije 14,1I siđe Samson u Tamnat, i vidje ondje jednu djevojku između kćeri Filistejskih.
Sudije 14,2I vrativši se kaza ocu svojemu i materi svojoj govoreći: vidjeh djevojku u Tamnatu između kćeri Filistejskih; oženite me njom.
Sudije 14,3A otac i mati rekoše mu: zar nema djevojke među kćerima tvoje braće u svem narodu mom, da ideš da se oženiš između Filisteja neobrezanijeh? A Samson odgovori ocu svojemu: njom me oženi, jer mi je ona omiljela.
Sudije 14,4A otac i mati njegova ne znadijahu da je to od Gospoda, i da traži zadjevicu s Filistejima; jer u ono vrijeme Filisteji vladahu sinovima Izrailjevim.
Sudije 14,5I tako side Samson s ocem svojim i s materom svojom u Tamnat, i kad dođoše do vinograda Tamnatskih, gle, mlad lav ričući sukobi ga.
Sudije 14,6I duh Gospodnji side na nj, te rastrže lava kao jare nemajući ništa u ruci: i ne kaza ocu ni materi šta je učinio.
Sudije 14,7I tako došavši govori s djevojkom, i ona omilje Samsonu.
Sudije 14,8A poslije nekoliko dana idući opet da je odvede, svrne da vidi mrtvoga lava; a gle, u mrtvom lavu roj pčela i med.
Sudije 14,9I izvadi ga u ruku, i pođe putem jedući; i kad dođe k ocu i materi, dade im te jedoše; ali im ne reče da je iz mrtvoga lava izvadio med.
Sudije 14,10I tako dođe otac njegov k onoj djevojci, i Samson učini ondje veselje, jer tako činjahu momci.
Sudije 14,11I kad ga vidješe Filisteji, izabraše trideset druga da budu s njim.
Sudije 14,12I reče im Samson: ja ću vam zagonenuti zagonetku, pa ako mi je odgonenete za sedam dana dok je veselje i pogodite, daću vam trideset košulja i tridesetore svečane haljine.
Sudije 14,13Ako li ne odgonenete, vi ćete dati meni trideset košulja i tridesetore svečane haljine. A oni mu rekoše: zagoneni zagonetku svoju, da čujemo.
Sudije 14,14Tada im reče: od onoga koji jede izide jelo, i od ljutoga izide slatko. I ne mogaše odgonenuti zagonetke tri dana.
Sudije 14,15I sedmi dan rekoše ženi Samsonovoj: nagovori muža svojega da nam kaže zagonetku, ili ćemo spaliti ognjem tebe i dom oca tvojega. Jeste li nas zato pozvali da nam uzmete imanje? Je li tako?
Sudije 14,16I stade plakati žena Samsonova pred njim govoreći: ti mrziš na me, i ti me ne ljubiš; zagonenuo si zagonetku sinovima naroda mojega, a nećeš meni da kažeš. A on joj reče: gle, ni ocu svojemu ni materi svojoj nijesam je kazao, a tebi da je kažem?
Sudije 14,17I ona plaka pred njim za sedam dana dokle trajaše veselje. A sedmi dan kaza joj, jer bješe navalila na nj; a ona kaza zagonetku sinovima naroda svojega.
Sudije 14,18Tada mu rekoše ljudi grada onoga sedmi dan dok sunce ne zađe: šta je slađe od meda, i šta je ljuće od lava? A on im reče: da nijeste orali na mojoj junici, ne biste pogodili moje zagonetke.
Sudije 14,19I dođe na nj duh Gospodnji, te siđe u Askalon, i pobi ondje trideset ljudi, i uze odijelo s njih i dade svečane haljine onima koji odgonenuše zagonetku; i rasrdi se vrlo i otide kući oca svojega.
Sudije 14,20A žena Samsonova udade se za druga njegova, s kojim se bijaše udružio.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje