Tražilica


2. Korinćanima 10. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Korinćanima 10,1A sam ja, Pavao, molim vas zbog krotkosti i blagosti Kristove, koji sam naoči doduše neznatan među vama, a nenazočan da sam odvažan prema vama.
2. Korinćanima 10,2Ali molim, da mi ne ustreba, kad budem kod vas, odvažan biti s onim pouzdanjem, kojim mislim smjelo postupati protiv nekih koji misle, da mi po tijelu živimo.
2. Korinćanima 10,3Jer ako i živimo u tijelu, ne borimo se po tijelu.
2. Korinćanima 10,4Jer oružje naše borbe nije tjelesno nego silno po Bogu za rušenje utvrda, da odbacujemo mudrovanje,
2. Korinćanima 10,5I svaku visost, koja se podiže proti spoznaji Božjoj, i zarobljujemo svaki razum za pokornost Kristu;
2. Korinćanima 10,6I pripravni smo kazniti svaku nepokornost, kad se izvrši vaša, pokornost.
2. Korinćanima 10,7Gledajte, što je pred očima! Ako se tko uzda u sebe, da je Kristov, neka misli opet u sebi, da kako je on Kristov, tako smo i mi.
2. Korinćanima 10,8Jer ako se što i više pohvalim vlašću našom, koju nam dade Gospodin za popravljanje, a ne na rušenje vaše, neću se postidjeti.
2. Korinćanima 10,9Ali da ne mislite, da vas htjedoh plašiti poslanicama,
2. Korinćanima 10,10"Jer su poslanice", kažu, "stroge i žestoke, a kad je tijelom pred nama, slab je, i riječ njegova ne valja ništa".
2. Korinćanima 10,11Ovo neka pomisli takav, da kakvi smo nazočni u riječima po poslanicama, takvi ćemo biti i nazočni u djelu.
2. Korinćanima 10,12Jer se ne usuđujemo sebe pribrojiti ili usporediti s nekima, koji sami sebe preporučuju; ali kad sami po sebi sebe mjere i uspoređuju sami sebe sa sobom, nerazumni su.
2. Korinćanima 10,13A mi se nećemo hvaliti preko mjere, nego po mjeri pravila, koje nam Bog odmjeri kao mjeru, da dopremo i do vas.
2. Korinćanima 10,14Jer se mi ne prostiremo predaleko, kao da nijesmo stigli do vas; jer doprijesmo i do vas s evanđeljem Kristovim.
2. Korinćanima 10,15Niti se hvalimo preko mjere tuđim poslovima, nego imamo nadu, kad uzraste vjera vaša, da ćemo se u vama veličati po pravilu svojemu izobilno.
2. Korinćanima 10,16Tako da i preko vaših granica propovijedamo evanđelje, i da se ne pohvalimo onim, što je po tuđemu pravilu učinjeno.
2. Korinćanima 10,17A tko se hvali, u Gospodinu neka se hvali!
2. Korinćanima 10,18Jer nije onaj prokušan, koji sun sebe preporučuje, nego onaj, kojega Gospodin preporučuje.
2. Korinćanima 10,1 Ja, Pavao, osobno vas zaklinjem blagošću i obazrivošću Kristovom - ja koji sam licem u lice među vama "skroman", a nenazočan prema vama "odvažan" -
2. Korinćanima 10,2molim da, jednom nazočan, ne moram biti odvažan smionošću kojom se kanim osmjeliti protiv nekih što smatraju da mi po tijelu živimo.
2. Korinćanima 10,3Jer iako živimo u tijelu, ne vojujemo po tijelu.
2. Korinćanima 10,4Ta oružje našega vojevanja nije tjelesno, nego božanski snažno za rušenje utvrda. Obaramo mudrovanja
2. Korinćanima 10,5i svaku oholost koja se podiže protiv spoznanja Boga i zarobljujemo svaki um na pokornost Kristu;
2. Korinćanima 10,6i spremni smo kazniti svaku nepokornost čim bude savršena vaša pokornost.
2. Korinćanima 10,7Gledajte što je očito! Ako je tko uvjeren da je "Kristov", neka sam ponovno promisli ovo: kako je on Kristov, tako smo i mi.
2. Korinćanima 10,8Kad bih se doista i malo više pohvalio našom vlašću - koju nam Gospodin dade za vaše izgrađivanje, a ne rušenje - ne bih se morao stidjeti.
2. Korinćanima 10,9Samo da se ne bi činilo kao da vas zastrašujem poslanicama!
2. Korinćanima 10,10Jer "poslanice su, kaže, stroge i snažne, ali tjelesna nazočnost nemoćna i riječ bezvrijedna".
2. Korinćanima 10,11Takav neka promisli ovo: kakvi smo nenazočni riječju u poslanicama, takvi smo i nazočni djelom.
2. Korinćanima 10,12Ne usuđujemo se, doista, izjednačiti ili usporediti s nekima koji sami sebe preporučuju, ali nisu razumni jer sami sebe sobom mjere i sami sebe sa sobom uspoređuju.
2. Korinćanima 10,13Mi se pak nećemo hvaliti u bezmjerje, nego po mjeri, mjerilu što nam ga odmjeri Bog kao mjeru: doprijeti sve do vas.
2. Korinćanima 10,14Jer mi ne posežemo preko svoga, kao da još nismo stigli do vas. Ta prvi doista doprijesmo do vas s evanđeljem Kristovim.
2. Korinćanima 10,15Ne hvalimo se u bezmjerje, tuđim naporima. A nadamo se da ćemo s uzrastom vaše vjere među vama i mi - po našem mjerilu - prerasti u izobilje:
2. Korinćanima 10,16i preko vaših granica navijestiti evanđelje, a ne hvastati se onim što je već učinjeno na tuđem području.
2. Korinćanima 10,17Tko se hvali, u Gospodinu neka se hvali.
2. Korinćanima 10,18Ta nije prokušan tko sam sebe preporučuje, nego koga preporučuje Gospodin.
2. Korinćanima 10,1Ja Pavao, osobno, molim vas po blagosti i dobroti Kristovoj, ja koji sam tako ponizan kad sam među vama licem u lice, ali ako odvažan prema vama kad sam daleko;
2. Korinćanima 10,2ja vas molim, da ne moram, kad budem među vama, primijeniti tu odvažnost kojoj računam napraviti dokaz, s odvažnošću, protiv tih ljudi koji smatraju da naše ponašanje ima ljudske pobude.
2. Korinćanima 10,3Svakog na čovjeka, što smo mi, mi ne vojujemo na način čisto ljudski.
2. Korinćanima 10,4Ne, oružje našeg boja nije podrijetlom ljudsko, već njegova moć dolazi od Boga, za uništenje tvrđava . Mi uništavamo razmišljanja oholih,
2. Korinćanima 10,5i svaku drsku misao koja se podiže protiv spoznavanja Boga. Mi zarobljavamo svaku misao za privesti poslušnosti Kristu
2. Korinćanima 10,6 i držimo se spremnima kazniti svaku neposlušnost čim vaša pokornost bude potpuna.
2. Korinćanima 10,7Pogledajte stvarima u lice. Ako je netko uvjeren da pripada Kristu, nek se jednom osvjedoči: ako je on u Kristu, i mi smo također!
2. Korinćanima 10,8 I čak ako sam ja malo previše ponosan zbog moć koju nam je Gospodin da za vašu izgradnju, a ne za vaše uništenje, ja neću crvenjeti.
2. Korinćanima 10,9Ja neću imati izgled da vas zastrašujem svojim pismima,
2. Korinćanima 10,10 jer ta pisma, kaže se, imaju težinu i snagu; ali, kad je nazočan on je slab, a njegova riječ bezvrijedna.
2. Korinćanima 10,11Nek se pak osvjedoči, ta osoba :kakvi smo na riječima, iz daleka, u našim pismima, takvi ćemo biti, nazočni, u svojim činovima.
2. Korinćanima 10,12Jer, mi nemamo odvažnosti izjednačiti se ili usporediti s nekim ljudima koji sebe sami preporučuju; uzimajući sebe sami kao jedinicu mjere i usporedbe, oni gube glavu!
2. Korinćanima 10,13 Za nas, mi nećemo prijeći mjeru u ponosu koji pokazujemo, već ćemo se služiti kao mjerom samim propisom koji nam je Bog dodijelio, dovevši nas među vas.
2. Korinćanima 10,14Jer, mi ne prekoračujemo svoje granice kao da nismo još ni došli kod vas. Mi smo uistinu stigli prvi sve do vas s *Evanđeljem Kristovim.
2. Korinćanima 10,15Mi nemamo jedan neizmjerni ponos, utemeljen na tuđim radovima, već imamo nadu s napretkom u vašoj vjeri, narastati sve više i više u vama prema našem pravilu,
2. Korinćanima 10,16noseći Evanđelje dalje od vas, ne koristeći tuđe radove, sve učiniti na područjima drugih.
2. Korinćanima 10,17Nek onaj koji se uzoholi stavi svoju *oholost u Gospodina.
2. Korinćanima 10,18Nije taj koji sam sebe preporučuje onaj koji daje dokaze o sebi, već onaj koga Gospodin preporučuje.
2. Korincanima 10,1A sam ja Pavle molim vas krotosti radi i tišine Hristove, koji sam pred vama ponižen prema vama, a kad nijesam kod vas, slobodan sam prema vama.
2. Korincanima 10,2Molim pak da mi ne bude trijebe kad budem kod vas, onako slobodan biti kao što mislim da smijem protiv nekijeh koji misle za nas da po tijelu živimo;
2. Korincanima 10,3Jer ako i živimo po tijelu, ne borimo se po tijelu.
2. Korincanima 10,4Jer oružje našega vojevanja nije tjelesno, nego silno od Boga na raskopavanje gradova, da kvarimo pomisli
2. Korincanima 10,5I svaku visinu koja se podiže na poznanje Božije, i robimo svaki razum za pokornost Hristu,
2. Korincanima 10,6I u pripravnosti imamo osvetu za svaku nepokornost, kad se izvrši vaša pokornost.
2. Korincanima 10,7Gledate li na ono što vam je pred očima? Ako se ko uzda da je Hristov neka misli opet u sebi da kako je on Hristov tako smo i mi Hristovi.
2. Korincanima 10,8Jer ako se što i više pohvalim vlašću našom koju nam dade Gospod na popravljanje, a ne na kvarenje vaše, neću se postidjeti.
2. Korincanima 10,9Ali da se ne pokažem kao da vas plašim poslanicama;
2. Korincanima 10,10Jer su poslanice, veli, teške i jake, a kad je tijelom pred nama, slab je, i riječ njegova ne valja ništa.
2. Korincanima 10,11Ovo neka pomisli takovi da kaki smo u riječi po poslanicama kad nijesmo kod vas, taki smo i u djelu kad smo tu.
2. Korincanima 10,12Jer ne smijemo sebe miješati ili se porediti s drugima koji hvale sami sebe; ali kad sami po sebi sebe mjere i porede sami sebe sa sobom, ne razumijevaju.
2. Korincanima 10,13A mi se nećemo hvaliti preko mjere, nego po mjeri pravila kojega nam Bog mjeru razdijeli da dopremo i do vas.
2. Korincanima 10,14Jer se mi daleko ne prostiremo, kao da ne dosežemo do vas; jer doprijesmo i do vas s jevanđeljem Hristovijem,
2. Korincanima 10,15Ne hvaleći se preko mjere u tuđijem poslovima, imajući pak nad kad uzraste vjera vaša da ćemo se u vama veličati po pravilu svojemu izobilno,
2. Korincanima 10,16Da u daljnijem stranama od vas propovjedimo jevanđelje, i da se ne pohvalimo onijem što je po tuđemu pravilu urađeno.
2. Korincanima 10,17A koji se hvali, Gospodom neka se hvali.
2. Korincanima 10,18Jer onaj nije valjan koji se sam hvali, nego kojega Gospod hvali.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje