Tražilica


Ponovljeni zakon 17. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ponovljeni zakon 17,1Ne žrtvuj Gospodu, Bogu svojemu, govečeta ni ovce, što ima na sebi bilo kakvu manu ili kakvogod zlo, jer je to gnusoba Gospodu, Bogu tvojemu.
Ponovljeni zakon 17,2Ako se nađe kod tebe, u kojem od mjesta tvojih, što ti ih dadne Gospod, Bog tvoj, čovjek ili žena, koji čine što je mrsko Gospodu, Bogu tvojemu, prestupaju zavjet njegov,
Ponovljeni zakon 17,3Idu i služe idolima i klanjaju se njima ili suncu, mjesecu ili svoj vojsci nebeskoj, što sam zabranio,
Ponovljeni zakon 17,4I tebi se to javi, onda preslušaj i dobro raspitaj! Pa ako bude istina i doista se učinila takva gnusoba u Izraelu,
Ponovljeni zakon 17,5Onda izvedi toga čovjeka ili tu ženu, koji učiniše takvo zlo, pred vrata, čovjeka ili ženu, i kamenuj ih na smrti!
Ponovljeni zakon 17,6Na sastanko dva ili tri svjedoka neka se pogubi onaj, koji je na smrt optužen! Na sastanko jednoga svjedoka ne smije se pogubiti.
Ponovljeni zakon 17,7Svjedoci neka najprije dignu ruku, da ga ubiju, a onda ostali narod! Tako istrijebi zlo iz svoje sredine!
Ponovljeni zakon 17,8Ako ti bude odveć težak koji pravni slučaj, bilo to ubojstvo, pitanje vlasništva, zlostavljanje ili koja druga raspra u kojem od tvojih mjesta, tada ustani i idi na mjesto, koje sebi izabere Gospod, Bog tvoj!
Ponovljeni zakon 17,9Obrati se na svećenike iz plemena Levijeva i na suca, koji onda bude! Upitaj ih! Oni će ti stvar rasuditi.
Ponovljeni zakon 17,10Učini onda onako, kako ti rasude na mjestu, koje izabere Gospod! Izvrši točno sve njihove naputke!
Ponovljeni zakon 17,11Učini po naputku, što ti ga dadnu, i po presudi, što ti je izreknu! Ne odstupaj od onoga, što ti kažu, ni nalijevo ni nadesno!
Ponovljeni zakon 17,12Ako li bi se tko odupro i ne bi poslušao svećenika, koji ondje obavlja službu Gospoda, Boga tvojega, ili suca, taj čovjek neka pogine! Tako istrijebi zlo iz Izraela!
Ponovljeni zakon 17,13Sav narod neka to čuje, da se boji i da više ne radi uporno!
Ponovljeni zakon 17,14Kad dođeš u zemlju, koju ti daje Gospod, Bog tvoj, i kad je zaposjedneš i naseliš se u njoj i rekneš: Postaviti hoću kralja nad sobom kao svi narodi oko mene,
Ponovljeni zakon 17,15Onda postavi nad sobom samo onoga za kralja, kojega izabere Gospod, Bog tvoj! Samo zemljaka smiješ postaviti nad sobom za kralja. Stranca, koji nije tvoj zemljak, ne smiješ postaviti nad sobom.
Ponovljeni zakon 17,16Ali neka ne drži mnogo konja i neka ne šalje ljude u Egipat, da sebi nabavi mnogo konja, jer vas je Gospod opomenuo: Ne idite više nikada tim putem!
Ponovljeni zakon 17,17I neka nema mnogo žena, da ne otpadne srce njegovo! I neka ne nagomila sebi mnogo srebro i zlato!
Ponovljeni zakon 17,18Čim sjedne na prijestolje kraljevsko neka sebi nabavi prijepis ovoga zakona iz knjige, što je kod svećenika iz plemena Levijeva!
Ponovljeni zakon 17,19Neka ga ima uvijek kod sebe i neka ga čita svaki dan, dok je god živ, da se nauči bojati se Gospoda, Boga svojega, i točno držati sve odredbe toga zakona i te ustanove!
Ponovljeni zakon 17,20Neka se oholo ne podigne nad svoje zemljake! Neka ne odstupi ni nalijevo ni nadesno od zakona, da on i sinovi njegovi dugo vladaju nad Izraelom!
Ponovljeni zakon 17,1 Ne žrtvuj Jahvi, Bogu svome, ni vola ni ovna koji bi na sebi imao manu ili kakvo zlo, jer bi to bilo ružno pred Jahvom, Bogom tvojim.
Ponovljeni zakon 17,2Ako se u tvojoj sredini - u bilo kojem tvojem gradu što ti ga dade Jahve, Bog tvoj - nađe čovjek ili žena da učini što je zlo u očima Jahve, Boga tvoga, i krši njegov Savez:
Ponovljeni zakon 17,3otišavši da iskazuje štovanje drugim bogovima te se pokloni njima, suncu, mjesecu ili bilo čemu od nebeske vojske, a što sam ja zabranio,
Ponovljeni zakon 17,4i tebi se to javi i ti to čuješ, onda pomno istraži; i bude li istina i doista se ta grozota učinila u Izraelu,
Ponovljeni zakon 17,5onda toga čovjeka ili tu ženu koji učiniše takvu opačinu izvedi na gradska vrata te ih kamenuj da poginu.
Ponovljeni zakon 17,6Na smrt osuđeni neka se pogubi na iskaz dvojice ili trojice svjedoka. Na riječ jednoga svjedoka ne smije se pogubiti.
Ponovljeni zakon 17,7Neka najprije svjedoci dignu ruku na nj da ga smaknu, a poslije toga neka je digne sav narod. Tako ćeš iskorijeniti zlo iz svoje sredine.
Ponovljeni zakon 17,8Bude li ti preteško štogod rasuditi: ubojstvo, sukob o pravima, kakvu ozljedu ili svađu u tvome gradu, tada ustani i pođi u mjesto što ga odabere Jahve, Bog tvoj.
Ponovljeni zakon 17,9Obrati se svećenicima, levitima i sucu koji bude za ono vrijeme. Njih pitaj, oni će ti rasuditi.
Ponovljeni zakon 17,10I učini onako kako ti budu kazali u mjestu koje Jahve odabere. Pazi: sve učini kako te upute.
Ponovljeni zakon 17,11Uradi prema uputi koju ti dadnu i prema presudi koju donesu. Od presude koju ti kažu ne odstupaj ni desno ni lijevo.
Ponovljeni zakon 17,12Ako bi se tko drsko odupro i ne bi poslušao ni svećenika koji ondje stoji da služi Jahvi, Bogu tvome, ni suca, neka se taj čovjek pogubi. Tako ćeš iskorijeniti zlo iz Izraela,
Ponovljeni zakon 17,13a sav će se narod, kad sazna, bojati i više se neće drsko odupirati.
Ponovljeni zakon 17,14Kad stigneš u zemlju koju ti Jahve, Bog tvoj, daje; kad je zaposjedneš i u njoj se nastaniš, pa onda kažeš: `Želim da nad sobom postavim kralja, kako ga imaju svi drugi narodi oko mene` -
Ponovljeni zakon 17,15tada ćeš onoga koga Jahve, Bog tvoj, odabere, sebi postaviti za kralja. Nekoga od svoje braće postavi sebi za kralja, a ne smiješ postavljati nad sobom tuđina koji ti nije brat.
Ponovljeni zakon 17,16Samo neka ne drži mnogo konja i ne šalje naroda u Egipat da poveća broj konja. Jer vam je Jahve rekao: `Ovim se putem nikada više ne vraćajte!`
Ponovljeni zakon 17,17I neka nema mnogo žena da mu srce ne pođe stranputicom; i neka sebi ne gomila srebra ni zlata!
Ponovljeni zakon 17,18A kad sjedne na kraljevsko prijestolje, neka sebi na svitak prepiše ovaj Zakon od svećenika Levijevaca.
Ponovljeni zakon 17,19Neka ga drži uza se; neka ga čita sve vrijeme svoga života da nauči bojati se Jahve, Boga svoga, držati sve riječi ovoga Zakona i vršiti ove odredbe;
Ponovljeni zakon 17,20da se svojim srcem ne uzdigne iznad svoje braće i da ne skrene od ove zapovijedi ni desno ni lijevo, kako bi dugo kraljevao, on i sinovi njegovi, u Izraelu.
Deuteronom 17,1Ti nećeš žrtvovati GOSPODU Bogu svojem jedno govedo ili jednu ovcu koji imaju neku manu, jer to je jedna gnusnost za GOSPODA Boga tvojega.
Deuteronom 17,2Ako se nađe usred tebe, u jednom od gradova koje GOSPOD Bog tvoj ti daje, jedan čovjek ili jedna žena koji čine ono što je zlo u očima GOSPODA Boga tvojega kršeći *savez njegov,
Deuteronom 17,3a koji će služiti drugim bogovima i klanjati se pred njima, pred suncem, mjesecom ili svom vojskom nebeskom, ono što ja nisam zapovjedio :
Deuteronom 17,4ako ti priopći tu vijest ili ti ga čuješ govoriti, ti ćeš obaviti temeljitu istragu; jedanput kad je ustanovljena činjenica da ta gnusnost bi počinjena u Izraelu,
Deuteronom 17,5ti ćeš dovesti na vrata grada čovjeka ili ženu koji su počinili to zlodjelo; čovjeka ili ženu, ti ćeš ih kamenovati i oni će umrijeti.
Deuteronom 17,6Na izjavu dvojice ili trojice svjedoka bit će pogubljen onaj koji treba biti usmrćen; on neće biti pogubljen na izjavu samo jednog svjedoka.
Deuteronom 17,7Ruka svjedoka bit će prva za pogubiti onoga, potom ruka sveg puka učinit će isto toliko. Ti ćeš ukloniti zlo iz sred sebe.
Deuteronom 17,8Ako je za tebe teško suditi o prirodi jednog slučaja prolivene krvi, parnici ili ranama - predmetima osporenim u gradskom sudu -, poći ćeš na put da dođeš u mjesto koje GOSPOD Bog tvoj bude izabrao.
Deuteronom 17,9Ići ćeš pronaći svećenike *levite i suca koji će biti nadužnosti tih dana; njih ćeš upitati za savjet i oni će ti priopćiti presudu.
Deuteronom 17,10Ti ćeš postupiti po presudi koju ti budu priopćili u tom mjestu što ga GOSPOD bude izabrao, i pazit ćeš da se primijenjuju sve njihove upute.
Deuteronom 17,11Prema uputama koje ti budu dane, i prema presudama koje budu izrečene, ti ćeš postupiti bez izvijanja ni desno ni lijevo od riječi koje ti oni budu priopćili.
Deuteronom 17,12Ali čovjek koji bude radio s taštinom, a da ne sluša svećenika koji se ondje nalazi, služeći GOSPODA Boga svojeg, ne slušajući sudca, taj će čovjek umrijeti. Ti ćeš ukloniti zlo iz Izraela.
Deuteronom 17,13Sav će puk to čuti govoriti i bit će u strahu, i neće više biti oholih.
Deuteronom 17,14Kad ti budeš ušau u zemlju što ti GOSPOD Bog tvoj daje, koju ćeš ti zaposjesti i koju ćeš nastaniti, i kad ti kažeš: ` Ja želim na svoje čelo postaviti jednog kralja, kao svi narodi koji me okružuju `,
Deuteronom 17,15onaj kojeg ti budeš postavio na čelo treba apsolutno biti jedan kralj izabran od GOSPODA, tvojeg Boga: iz sredine svoje braće uzet ćeš ti jednog kralja za staviti sebi na čelo; ti nećeš moći staviti na svoje čelo jednog stranca, koji ne bi bio tvoj brat. `
Deuteronom 17,16Samo, on ne treba posjedovati jedan veliki broj konja, ili povratiti puk u Egipat da bi imao jedan veliki broj konja, jer GOSPOD vam je rekao: ` Ne, vi se nećete vratiti više na tu cestu! `
Deuteronom 17,17On također ne smije imati veliki broj žena i zavesti svoje srce. Glede srebra i zlata, ni njega ne treba imati previše.
Deuteronom 17,18A kad se bude uspeo na svoje kraljevsko prijestolje, on će napisati za sebe samog jednu kopiju tog Zakona, koji će mu prenijeti svećenici *leviti .
Deuteronom 17,19On će ostati kod njega, i on će ga čitati svakog dana svojeg života, da se nauči bojati GOSPOD Boga svojeg čuvajući ga, za primijeniti ga, sve riječi tog Zakona, i sve njegove propise,
Deuteronom 17,20a da ne postane ohol pred braćom svojom niti da skrene lijevo ili desno od zapovijedi, da bi produžio, za sebe i sinove svoje, dane svojeg kraljevstva u sred Izraela.
5. Mojsijeva 17,1Ne prinosi Gospodu Bogu svojemu ni vola ni jagnjeta ni jareta na kom ima mana ili kako god zlo; jer je gadno pred Gospodom Bogom tvojim.
5. Mojsijeva 17,2Ako se nađe kod tebe u kojem od mjesta tvojih, koja ti da Gospod Bog tvoj, čovjek ili žena da učini zlo pred Gospodom Bogom tvojim prestupajući zavjet njegov,
5. Mojsijeva 17,3I otide te služi drugim bogovima i klanja im se, ili suncu ili mjesecu ili čemu god iz vojske nebeske, što nijesam zapovijedio,
5. Mojsijeva 17,4I tebi se to javi i ti čuješ, onda raspitaj dobro; pa ako bude istina i doista se učinila ona gadna stvar u Izrailju,
5. Mojsijeva 17,5Izvedi onoga čovjeka ili onu ženu, koji učiniše ono zlo, na vrata svoja, čovjeka onoga ili ženu, i zaspi ih kamenjem da poginu.
5. Mojsijeva 17,6Na svjedočanstvo dva ili tri čovjeka da se pogubi onaj koga valja pogubiti; ali na svjedočanstvo jednoga čovjeka da se ne pogubi.
5. Mojsijeva 17,7Svjedoci neka prvi dignu ruke na nj da ga ubiju; a potom sav narod; tako izvadi zlo iz sebe.
5. Mojsijeva 17,8Kad ti bude teško rasuditi između krvi i krvi, između raspre i raspre, ili između rane i rane, oko kojih bude parnica u tvojem mjestu, tada ustani i idi u mjesto koje izabere Gospod Bog tvoj;
5. Mojsijeva 17,9I otidi k sveštenicima Levitima ili k sudiji koji onda bude, pa ih upitaj, i oni će ti kazati kako valja presuditi.
5. Mojsijeva 17,10I učini onako kako ti kažu u mjestu koje izabere Gospod, i gledaj da učiniš sasvijem onako kako te nauče.
5. Mojsijeva 17,11Po zakonu kojemu te nauče, i po presudi, koju ti kažu, učini; ne otstupi od onoga što ti kažu ni nadesno ni nalijevo.
5. Mojsijeva 17,12Ako li bi se ko upro te ne bi htio poslušati sveštenika koji ondje stoji te služi Gospodu Bogu tvojemu, ili sudije, taki čovjek da se pogubi; i izvadi zlo iz Izrailja,
5. Mojsijeva 17,13Da sav narod čuje i boji se, i u napredak da ne radi uporno.
5. Mojsijeva 17,14Kad uđeš u zemlju koju ti daje Gospod Bog tvoj da je naslijediš, i naseliš se u njoj , ako rečeš: da postavim sebi cara, kao što imaju svi narodi oko mene,
5. Mojsijeva 17,15Samo onoga postavi sebi za cara, kojega izabere Gospod Bog tvoj; između braće svoje postavi cara sebi; a nemoj postaviti nad sobom čovjeka tuđina, koji nije brat tvoj.
5. Mojsijeva 17,16Ali da ne drži mnogo konja, i da ne vraća naroda u Misir da bi imao mnogo konja, jer vam je Gospod kazao: ne vraćajte se više ovijem putem.
5. Mojsijeva 17,17I da nema mnogo žena, da se ne bi otpadilo srce njegovo, ni srebra ni zlata da nema vrlo mnogo.
5. Mojsijeva 17,18A kad sjede na prijesto carstva svojega, neka prepiše sebi u knjigu ovaj zakon od sveštenika Levita;
5. Mojsijeva 17,19I neka ga drži kod sebe i neka ga čita dok je živ, da se uči bojati se Gospoda Boga svojega, držati sve riječi ovoga zakona i ove uredbe, i tvoriti ih;
5. Mojsijeva 17,20Da se ne bi podiglo srce njegovo iznad braće njegove, i da ne bi otstupilo od ove zapovijesti ni nadesno ni nalijevo, da bi dugo carovao on i sinovi njegovi u Izrailju.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje