Tražilica


Jeremija 33. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jeremija 33,1riječ Gospodnja dođe Jeremiji po drugi put, dok se je još nalazio zatvoren u stražari, govoreći:
Jeremija 33,2"Ovako veli Gospod, koji je stvorio zemlju, sazdao ju i uzdržava je Gospod je ime njegovo -:
Jeremija 33,3'Zazovi me, i odgovorit ću ti i pokazat ću ti velike, nevjerojatne stvari, za koje nijesi znao!
Jeremija 33,4Ovako veli Gospod, Bog Izraelov, za kuće ovoga grada, i za palače, kraljeva Judinih, što su bile srušene, da služe kao bedemi i punidbe rupa.
Jeremija 33,5Oni dolaze, da se bore s Kaldejcima, ali s uspjehom, da ih naprije mrtvim tjelesima ljudi, što sam ih pobio u žestokom gnjevu svojemu, kad sam pred ovim gladom zastro lice svoje zbog sve zloće njihove.
Jeremija 33,6Doista, ja ću im donijeti odravljenje i spasenje, iscijelit ću ih i spremit ću im puninu sreće i mira.
Jeremija 33,7Okrenut ću sudbinu Judinu i sudbinu Izraelovu i sazidat ću ih opet kao prije.
Jeremija 33,8Očistit ću l ih od sve krivnje njihove, što su je počinili proti meni, i oprostit ću im sva zlodjela njihov, kojima mi sagriješiše i kojima mi se iznevjeriše,
Jeremija 33,9Jerusalem će biti milo ime, hvala i slava u svih naroda na zemlji, koji začuju za sve dobro, što ću im iskazati: uplašit će se i uzdrhtati zbog svega dobra i sve sreće, što ću im je dati.'
Jeremija 33,10Ovako veli Gospod: 'Na ovom mjestu, za koje vi velite: "Opustjelo leži, bez ljudi i stoke", u gradovima Judinim i po ulicama jerusalemskim, što su sad opustjele, bez ljudi, bez stanovnika i bez stoke, opet će se čuti
Jeremija 33,11Glas radosti i glas miline, poklik zaručnikov i poklik zaručnice, poklik onih, koji govore: "Hvalite Gospoda nad vojskama; jer je dobrostiv Gospod, jer vječno traje milost njegova!", i onih, koji prinose žrtve zahvalne u kuću Gospodnju. Okrenut ću sudbinu zemlje onako, kao što je bilo prije', govori Gospod.
Jeremija 33,12Ovako veli Gospod nad vojskama: 'Na ovom mjestu, koje sad leži opustjelo, bez ljudi i stoke, i u svim gradovima njegovim opet će biti paše za pastire, koji puštaju da pasu stada njihova.
Jeremija 33,13U gradovima po gorama, u gradovima po nizini, u gradovima južne zemlje, u rodnom području Benjaminovu, u okolini jerusalemskoj i po gradovima Judinim opet će prolaziti stada ispod ruke onoga, koji ih broji', veli Gospod.
Jeremija 33,14Doista, dolazi vrijeme, govori Gospod, kad ću ispuniti obećanje, što sam ga dao kući Izraelovoj i kući Judinoj.
Jeremija 33,15U ono dane i u ono nijeme učinit ću da iznikne Davidu klica prava. On će činiti pravo i pravednost na zemlji.
Jeremija 33,16U one dane zadobit će Juda pomoć i Jerusalem će stanovati u sigurnosti, i zvat će se: "Gospod, spasenje naše!'"
Jeremija 33,17Jer ovako veli Gospod: 'Nikada Davidu neće nestati čovjek koji sjedi na prijestolju kuće Izraelove.
Jeremija 33,18Levitskim svećenicima neće nikada pred licem mojim nestati čovjeka, koji prinosi žrtvu paljenicu, pali dar i pripravlja žrtvu zaklanicu dovijeka.'"
Jeremija 33,19I dođe riječ Gospodnja Jeremiji, govoreći:
Jeremija 33,20"Ovako veli Gospod: 'Kako malo možete vi poništiti zavjet moj s danom i zavjet moj s noću, tako da ne bude više dana ni noći na vrijeme.
Jeremija 33,21Tako će se malo poništiti zavjet moj s mojim slugom Davidom, da ne bi više imao potomka, koji bi kao kralj sjedio na prijestolju njegovu, a isto tako malo zavjet moj s levitskim svećenicima, koji obavljaju svetu službu moju.
Jeremija 33,22Kao što se ne meće izbrojiti vojska nebeska ni izmjeriti pijesak morski, tako ću umnožiti potomstvo svojega sluge Davida i Levite, koji obavljaju svetu službu moju.'"
Jeremija 33,23Nadalje dođe riječ Gospodnja, Jeremiji, govoreći:
Jeremija 33,24"Nijesi li opazio, što govore ovi ljudi: 'Obadva plemena što ih je izabrao Gospod, on je odbacio, i kako prezirno govore o narodu mojemu, da nije narod u očima njihovim?'
Jeremija 33,25Ovako veli Gospod: 'Kako sigurno postoji zavjet moj s danom i noću, kako sam sigurno ustanovio uredbe neba i zemlje,
Jeremija 33,26Tako ću malo odbaciti potomka Jakovljeve i svojega sluge Davida i ne uzimati više vladalaca iz njegova potomstva nad potomcima Abrahamovim, Izakovim i Jakovljevim; jer ću okrenuti sudbinu njihovu i smilovati se njima.'"
Jeremija 33,1 Dok je Jeremija bio još zatvoren u tamničkom dvorištu, i drugi mu put dođe riječ Jahvina:
Jeremija 33,2"Ovako govori Jahve, koji stvori zemlju, oblikova je i učvrsti - ime mu je Jahve!
Jeremija 33,3Zazovi me, i odazvat ću ti se i objavit ću ti velike i nedokučive tajne o kojima ništa ne znaš.
Jeremija 33,4Jer ovako govori Jahve, Bog Izraelov, o kućama ovoga grada i o dvorima kraljeva judejskih, porušenim zbog nasipa i mača,
Jeremija 33,5i o onima što zameću borbu s Kaldejcima da napune svoje kuće tjelesima ljudi koje pobih u srdžbi i jarosti svojoj, i odvratih lice svoje od ovoga grada zbog njihove opakosti.
Jeremija 33,6Evo, ja ću zaliječiti njihovu ranu, ja ću ih iscijeliti i ozdraviti i pružiti im obilje istinskoga mira.
Jeremija 33,7Promijenit ću udes zemlje Judine i Jeruzalema i podići ću ih da budu kao nekoć.
Jeremija 33,8Očistit ću ih od svakoga grijeha kojim sagriješiše protiv mene i oprostit ću im sve krivice koje mi skriviše odmetnuv se od mene.
Jeremija 33,9I Jeruzalem će mi biti na radost, na hvalu i čast pred svim narodima svijeta: kad čuju za sve dobro kojim ću ih nadijeliti, divit će se i čuditi svoj onoj sreći i miru što ću im ja dati.
Jeremija 33,10Ovako govori Jahve: "Na ovome mjestu o kojemu vi velite: `To je pustinja bez čovjeka i bez živinčeta` - u gradovima judejskim i po opustošenim ulicama jeruzalemskim opet će se oriti
Jeremija 33,11poklici radosti, poklici zaručnika i zaručnice, poklici onih koji će u Domu Jahvinu prinositi žrtve zahvalnice pjevajući: `Hvalite Jahvu nad Vojskama, jer je dobar Jahve - vječna je ljubav njegova!` Jer ja ću obnoviti zemlju da bude kao nekoć" - riječ je Jahvina.
Jeremija 33,12Ovako govori Jahve nad Vojskama: "Na ovome mjestu koje je sada pusto, bez čovjeka i bez živinčeta, i u svim gradovima opet će biti pašnjaci za pastire što odmaraju stada svoja.
Jeremija 33,13U gradovima Gorja, i u gradovima Šefele, i u gradovima Negeba, u kraju Benjaminovu, u okolici Jeruzalema i u gradovima Judinim opet će prolaziti ovce ispod ruke pastira koji će ih brojiti" - riječ je Jahvina.
Jeremija 33,14"Evo, dolaze dani - riječ je Jahvina - kad ću ispuniti dobro obećanje što ga dadoh domu Izraelovu i domu Judinu:
Jeremija 33,15U one dane i u vrijeme ono podići ću Davidu izdanak pravedni; on će zemljom vladati po pravu i pravici.
Jeremija 33,16U one dane Judeja će biti spašena, Jeruzalem će živjeti spokojno. A grad će se zvati: `Jahve, Pravda naša.`
Jeremija 33,17Jer ovako govori Jahve: "Nikada Davidu neće nestati potomka koji će sjediti na prijestolju doma Izraelova.
Jeremija 33,18I nikada neće levitima i svećenicima nestati potomaka koji će služiti preda mnom i prinositi paljenice, kaditi prinosnice i prikazivati klanice u sve dane.
Jeremija 33,19I dođe riječ Jahvina Jeremiji:
Jeremija 33,20Ovako govori Jahve: "Ako možete razvrći savez moj s danom i savez moj s noći, tako da ni dana ni noći više ne bude u pravo vrijeme,
Jeremija 33,21moći će se raskinuti i Savez moj sa slugom mojim Davidom te više neće imati sina koji bi kraljevao na prijestolju njegovu i s levitima i svećenicima koji mi služe.
Jeremija 33,22Kao što se vojska nebeska ne može izbrojiti ni izmjeriti pijesak morski, tako ću umnožiti potomstvo sluge svojega Davida i levite i svećenike koji mi služe.
Jeremija 33,23I dođe riječ Jahvina Jeremiji:
Jeremija 33,24"Nisi li opazio što ovi ljudi govore: `Jahve je odbacio obadva plemena koja je bio sebi izabrao?` I s prezirom poriču narod moj kao da mi više nije narod.
Jeremija 33,25Ovako govori Jahve: "Da ne sklopih saveza svojega s danom i noći i da ne postavih zakone nebu i zemlji,
Jeremija 33,26mogao bih odbaciti potomstvo Jakova i Davida, sluge svojega, da više ne uzimam potomka njihova za vladara nad potomstvom Abrahamovim, Izakovim i Jakovljevim, kad promijenim udes njihov i kad im se smilujem.
Jeremija 33,1Riječ GOSPODOVA uputi se Jeremiji jednom drugom prilikom, dok on još bijaše zatvoren u dvorištu straže.
Jeremija 33,2Ovako govori GOSPOD koji čini stvar, GOSPOD koji ju oblikuje za zgotoviti - GOSPOD, to je njegovo ime:
Jeremija 33,3Zazovi me, ja ću ti odgovoriti, ja ću ti otkriti velike Stvari, stvari nedostupne koje ti ne poznaješ.
Jeremija 33,4Da, ovako govcori GOSPOD, Bog Izraelov, glede kuća ovog grada, glede kuća kraljeva Jude, koje su sve porušene, glede opsadnih cesta, glede mača:
Jeremija 33,5Stali su se odupirati Kaldejcima samo da bi ispunili svoje kuće lješevima ljudi koje ću ja poubijati u gnjevu svojem, u jarosti svojoj, pošto ja skrivam lice ovom gradu zbog sve te zločestosti.
Jeremija 33,6Ali, ja ću dati osvanuti njegov oporavak, potom njegovo ozdravljenje; ja ću ih ozdraviti, ja ću njima otkriti bogatstva mira i sigurnosti.
Jeremija 33,7Ja ću preporoditi Judu i Izrael; ja ću ih ponovo udomiti kao što bijahu nekada,
Jeremija 33,8ja ću ih očistiti od svih zločina koji su ih učinili krivima prema meni, ja ću im oprostiti svaki zločin kojim su se učinili krivima prema meni, pobunjujući se protiv mene.
Jeremija 33,9Za mene će to biti jedno radosno ime, naslov slave i jedan ureškod kod svih pogana zemlje koji će svi upoznati dobročinstva koja ja dodjeljujem Judi i Izraelu; oni će se ushititi i zadrhtat će zbog svih dobročinstava, sveg napretka koji im dodjeljujem.
Jeremija 33,10Ovako govori GOSPOD: U ovo mjesto za koje vi velite da je hrpa ruševina bez ljudi i bez zvijeri, u gradove Jude i na opustošene ulice Jeruzalema otkud su nestali ljudi, stanovnici i životinje, slušat će se opet
Jeremija 33,11krici veselja i radosnih razgovora, pjesme supruga i klicanje nevjeste, i psalmodije onih koji, donoseći *žrtve zahvalnice u Kuću GOSPODOVU, reći će: ” Slavite GOSPODA, svemogućeg, jer on je dobar i njegova je odanost za uvijek. “ Da, ja ću obnoviti ovu zemlju, i ona će ponovo postati ono što je bila nekada, reče GOSPOD.
Jeremija 33,12Ovako govori GOSPOD sve-mogući: U ovom mjestu, hrpi ruševina bez ljudi i bez zvijeri, i svim njegovim gradovima, biti će ponovo zabrana gdje *pastiri odmaraju svoja stada.
Jeremija 33,13U gradovima planine, u gradovima *Nizije, u gradovima Negeva, u zemlji Benjaminovoj, uokolo Jeruzalema i u gradovima Jude, bit će ponovo ovaca koje idu ispred onoga koji ih prebraja, reče GOSPOD.
Jeremija 33,14Dolaze dani - proročanstvo GOSPODOVO - kad ću ja ispuniti svoje obećanje koje sam dao zajednici Izraelovoj i zajednici Jude.
Jeremija 33,15U ono vrijeme, u isti taj čas, ja ću dati da poraste jedan zakoniti izdanak Davidov koji će braniti pravo i pravdu u zemlji.
Jeremija 33,16U ono vrijeme, Juda bit će spašena, a Jeruzalem će obitavati u sigurnosti. Evo imena kojim će ga se imenovati: ” GOSPOD, to je naša pravda. “
Jeremija 33,17Ovako govori GOSPOD: Nikad neće uzmanjkati u Davida jedan čovjek na prijestolju zajednice Izraelove.
Jeremija 33,18Nikad neće uzmanjkati u svećenika levitskih ljudi koji će se držati u nazočnosti mojoj, podižući holokauste, spaljujući ponude i slaveći žrtvovanja svakog dana.
Jeremija 33,19Riječ se GOSPODOVA uputi Jeremiji.
Jeremija 33,20- Ovako govori GOSPOD - Ako vi uspijete raskinuti savez moj s danom, i moj savez s noću, na takav način da dan i noć ne stižu u zahtijevanom momentu,
Jeremija 33,21tada moj *savez s mojim slugom Davidom bit će jednako raskinut; neće više biti potomaka koji vladaju na prijestolju njegovom. Isto bit će za moj savez sa svećenicima levitskim, mojim ministrima.
Jeremija 33,22Kao i vojske nebeske što se ne mogu prebrojati, kao što se pijesak morski ne može izmjeriti, tako ću ja umnožiti potomstvo mojeg sluge Davida i levita koji su moji ministri.
Jeremija 33,23Riječ se GOSPODOVA uputi Jeremiji:
Jeremija 33,24Ti ljudi tvrde, ti to dobro vidiš, da je GOSPOD, odbacio dvije obitelji koje je izabrao. Tako oni preziru moj puk koji nije narod za njih.
Jeremija 33,25A, ovako govori GOSPOD: Ja koji sam sklopio savez s danom i noći, i uspostavio red nebeski i zemaljski,
Jeremija 33,26da li bih ja odbacio potomstvo Jakovljevo i mojeg sluge Davida? Da li bih ja odrekao izabrati u potomstvu njegovom poglavara za rasu Abrahamovu, Izakovu i Jakovljevu? Ne! ja ću njih obnoviti, jer ih uzimam u milost.
Jeremija 33,1I dođe riječ Gospodnja Jeremiji drugi put dok još bijaše zatvoren u trijemu od tamnice, govoreći:
Jeremija 33,2Ovako veli Gospod koji čini to, Gospod koji udešava i potvrđuje to, kojemu je ime Gospod:
Jeremija 33,3Zovi me, i odazvaću ti se, i kazaću ti velike i tajne stvari, za koje ne znaš.
Jeremija 33,4Jer ovako veli Gospod Bog Izrailjev za domove ovoga grada i za domove careva Judinijeh koji će se razvaliti opkopima i mačem,
Jeremija 33,5I za one koji dođoše da se biju s Haldejcima, ali će ih napuniti mrtvijem tjelesima ljudi koje ću pobiti u gnjevu svom i u jarosti svojoj odvrativ lice svoje od toga grada za svu zloću njihovu:
Jeremija 33,6Evo, ja ću ga iscijeliti i zdravlje mu dati, iscijeliću ih i pokazaću im obilje mira, postojanoga mira.
Jeremija 33,7Jer ću povratiti roblje Judino i roblje Izrailjevo, i sazidaću ih kao prije.
Jeremija 33,8I očistiću ih od svakoga bezakonja njihova kojim mi sagriješiše, i oprostiću im sva bezakonja njihova, kojima mi sagriješiše i kojima se odmetnuše od mene.
Jeremija 33,9I biće mi milo ime i hvala i slava u svijeh naroda na zemlji koji će čuti za sve dobro što ću im učiniti, i uplašiće se i drktaće radi svega dobra i radi svega mira što ću im ja dati.
Jeremija 33,10Ovako veli Gospod: na ovom mjestu, za koje vi velite da je pusto i nema u njemu ni čovjeka ni živinčeta, u gradovima Judinijem i po ulicama Jerusalimskim opustjelim da nema čovjeka ni stanovnika ni živinčeta opet će se čuti
Jeremija 33,11Glas radostan i glas veseo, glas ženikov i glas nevjestin, glas onijeh koji će govoriti: slavite Gospoda nad vojskama, jer je dobar Gospod, jer je dovijeka milost njegova; koji će prinositi prinose zahvalne u domu Gospodnjem; jer ću vratiti roblje ove zemlje kao što je bilo prije, govori Gospod.
Jeremija 33,12Ovako veli Gospod nad vojskama: na ovom mjestu pustom, gdje nema čovjeka ni živinčeta, i u svijem gradovima njegovijem opet će biti torovi pastirski da počivaju stada.
Jeremija 33,13U gradovima po gorama, u gradovima po ravnici i u gradovima južnijem i u zemlji Venijaminovoj i oko Jerusalima i po gradovima Judinijem opet će prolaziti stada ispod ruku brojačevijeh, veli Gospod.
Jeremija 33,14Evo, idu dani, govori Gospod, kad ću izvršiti ovu dobru riječ koju rekoh za dom Izrailjev i za dom Judin.
Jeremija 33,15U te dane i u to vrijeme učiniću da proklija Davidu klica prava, koja će činiti sud i pravdu na zemlji.
Jeremija 33,16U te dane spašće se Juda, i Jerusalim će stajati bez straha, i zvaće se: Gospod pravda naša.
Jeremija 33,17Jer ovako veli Gospod: neće nestati Davidu čovjeka koji bi sjedio na prijestolu doma Izrailjeva.
Jeremija 33,18Ni sveštenicima Levitima neće nestati preda mnom čovjeka koji bi prinosio žrtvu paljenicu i palio dar i klao žrtvu dovijeka.
Jeremija 33,19Potom dođe riječ Gospodnja Jeremiji govoreći:
Jeremija 33,20Ovako veli Gospod: ako možete ukinuti zavjet moj za dan i zavjet moj za noć da ne bude dana ni noći na vrijeme,
Jeremija 33,21Onda će se ukinuti i moj zavjet s Davidom slugom mojim, da nema sina koji bi carovao na prijestolu njegovu, i s Levitima sveštenicima slugama mojim.
Jeremija 33,22Kao što se ne može izbrojiti vojska nebeska ni izmjeriti pijesak morski, tako ću umnožiti sjeme Davida sluge svojega i Levita sluga svojih.
Jeremija 33,23Opet dođe riječ Gospodnja Jeremiji govoreći:
Jeremija 33,24Nijesi li vidio što reče taj narod govoreći: dvije porodice, koje bješe izabrao Gospod, odbaci ih? I ruže moj narod kao da već nije narod pred njima.
Jeremija 33,25Ovako veli Gospod: ako nijesam postavio zavjeta svojega za dan i za noć i uredbe nebesima i zemlji,
Jeremija 33,26Onda ću i sjeme Jakovljevo i Davida sluge svojega odbaciti da ne uzimam od sjemena njegova onijeh koji će vladati sjemenom Avramovijem, Isakovijem i Jakovljevijem; jer ću povratiti roblje njihovo i smilovaću se na njih.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje