Tražilica


Matej 17. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Matej 17,1Poslije šest dana uze Isus sobom Petra i Jakova i njegova brata Ivana i izvede ih nasamo na goru visoku.
Matej 17,2Tada se preobrazi pred njima Lice se njegovo zasja kao sunce, a haljine se njegove zasvijetliše kao svjetlo.
Matej 17,3Ukazaše im se Mojsije i Ilija u razgovoru s njime.
Matej 17,4Tada progovori Petar i reče Isusu: "Gospodine, dobro je, da smo ovdje! Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu."
Matej 17,5Dok je on još govorio, zasjeni ih sjajan oblak, i začu se glas iz oblaka: "Ovo je sin moj ljubljeni, koji mi je po volji. Njega slušajte!"
Matej 17,6Kad to čuše učenici, padoše vrlo uplašeni ničice na svoje lice.
Matej 17,7Isus pristupi, dotače ih se i reče: "Ustanite, ne bojte se!"
Matej 17,8Oni podigoše oči svoje, ali ne vidješe više nikoga do Isusa sama.
Matej 17,9Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: "Nikomu ne govorite što o viđenju ovom, dok Sin čovječji ne uskrsne od mrtvih!"
Matej 17,10Tada ga zapitaše učenici: "Zašto kažu književnici, da Ilija najprije mora doći?"
Matej 17,11On odgovori: "Svakako će doći Ilija i sve će obnoviti.
Matej 17,12Ali vam kažem: "Ilija je već došao. A oni ga ne spoznaše, nego učiniše s njim, što htjedoše. Tako će i Sin čovječji imati od njih trpjeti"
Matej 17,13Tada razumješe učenici, da je on mislio Ivana Krstitelja.
Matej 17,14Kad dođoše k narodu, pristupi k njemu čovjek, baci se pred njega ničice na koljena i zamoli:
Matej 17,15"Gospodine, smiluj se sinu mojemu! On je mjesečnjak i mora strašno trpjeti. Često pada u oganj i često u vodu.
Matej 17,16Donesoh ga učenicima tvojim, ali ga oni ne mogoše iscijeliti."
Matej 17,17Isus reče: "O nevjerni i naopaki rode! Dokle ću još ostati kod vas? Dokle ću vas još podnositi! Donesite ga ovamo k meni!"
Matej 17,18Isus zapovjedi zlome duhu, i on izađe iz njega, tako da je ozdravio od toga časa.
Matej 17,19Tada pristupiše učenici k Isusu i upitaše ga nasamo: "Zašto ga mi ne mogosmo istjerati?"
Matej 17,20On im odgovori: "Jer imate tako malo vjere, jer zaista, kažem vam: "Ako imate vjere kao zrno gorušično, možete reći gori ovoj: "Prijeđi odavde tamo, i prijeći će tamo. Ništa vam neće biti nemoguće.
Matej 17,21A ova se vrsta izgoni samo molitvom i postom."
Matej 17,22Dok su hodili naokolo po Galileji, reče im Isus: "Sin čovječji predat će se u ruke ljudima.
Matej 17,23Ubit će ga; ali će on treći dan uskrsnuti." Tada se oni vrlo ožalostiše.
Matej 17,24Kad dođoše u Kafarnaum, pristupiše k Petru pobiraći hramskoga poreza i zapitaše: "Zar vaš učitelj ne plaća hramskoga poreza?"
Matej 17,25On odgovori: "Da." Kad onda uđe u kuću, preteče ga Isus pitanjem: "Što misliš, Simone, od koga podižu kraljevi zemaljski daće ili porez? Od svojih sinova ili od podanika?"
Matej 17,26On odgovori: "Od podanika" Tada mu reče Isus: "Dakle su sinovi slobodni.
Matej 17,27Ali da ih ne uvrijedimo, idi na more, baci udicu i uzmi prvu ribu, koju uhvatiš! Otvori joj usta i naći ćeš novac. Uzmi ga i podaj im za me i za se!"
Matej 17,1 Nakon šest dana uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu,
Matej 17,2i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost.
Matej 17,3I gle: ukazaše im se Mojsije i Ilija te razgovarahu s njime.
Matej 17,4A Petar prihvati i reče Isusu: "Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.
Matej 17,5Dok je on još govorio, gle, svijetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: "Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!
Matej 17,6Čuvši glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše.
Matej 17,7Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče: "Ustanite, ne bojte se!
Matej 17,8Podigoše oči, ali ne vidješe nikoga doli Isusa sama.
Matej 17,9Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: "Nikomu ne kazujte viđenje dok Sin Čovječji od mrtvih ne uskrsne.
Matej 17,10Upitaše ga učenici: "Što dakle pismoznanci govore da prije treba da dođe Ilija?
Matej 17,11On im odgovori: "Ilija će doduše doći i sve obnoviti.
Matej 17,12No velim vam: Ilija je već došao, ali ga ne upoznaše, već učiniše s njim što im se prohtjelo. Tako je i Sinu Čovječjemu trpjeti od njih.
Matej 17,13Tada razumješe učenici da im to reče o Ivanu Krstitelju.
Matej 17,14Kada dođoše k mnoštvu, pristupi mu čovjek, padne pred njim na koljena
Matej 17,15i reče: "Gospodine, smiluj se sinu mojemu jer je mjesečar i zlo mu je. Često doista pada u oganj i često u vodu.
Matej 17,16Dovedoh ga tvojim učenicima i ne mogoše ga izliječiti.
Matej 17,17A Isus odgovori: "O rode nevjerni i opaki! Dokle mi je biti s vama! Dokle li vas podnositi! Dovedite mi ga ovamo!
Matej 17,18I zaprijeti Isus zloduhu te on iziđe iz njega. I ozdravi dječak toga časa.
Matej 17,19Tada učenici pristupiše nasamo k Isusu i rekoše: "Zašto ga mi ne mogosmo izagnati?
Matej 17,20Kaže im: "Zbog vaše malovjernosti. Zaista, kažem vam, ako imadnete vjere koliko je zrno gorušičino te reknete ovoj gori: `Premjesti se odavde onamo!`, premjestit će se i ništa vam neće biti nemoguće.
Matej 17,21#
Matej 17,22A kad su se skupili u Galileji, reče im Isus: "Sin Čovječji ima biti predan ljudima u ruke
Matej 17,23i ubit će ga, ali on će treći dan uskrsnuti." I ožalostiše se silno.
Matej 17,24Kad stigoše u Kafarnaum, pristupe Petru oni što ubiru dvodrahme pa mu rekoše: "Učitelj vaš ne plaća dvodrahme?
Matej 17,25"Plaća", odgovori. A kad on uđe u kuću, pretekne ga Isus: "Što ti se čini, Šimune? Kraljevi zemaljski od koga ubiru carinu ili porez? Od svojih sinova ili od tuđih?
Matej 17,26Kad on odgovori: "Od tuđih!", reče mu Isus: "Sinovi su, dakle, oslobođeni.
Matej 17,27Ali da ih ne sablaznimo, pođi k moru, baci udicu i prvu ribu koja naiđe uzmi, otvori joj usta i naći ćeš stater. Uzmi ga pa im ga podaj za me i za se.
Matej 17,1Šest dana kasnije, Isus uze sa sobom Petra, Jakova i Ivana njegovog brata, i odvede ih u stranu na jednu visoku planinu.
Matej 17,2On bi preobražen pred njima: njegovo lice blistaše kao sunce, njegova odjeća postade bijela kao svjetlost.
Matej 17,3I evo kako im se pokazaše Mojsije i Ilija koji se sastadoše s njim.
Matej 17,4Posredujući, Petar reče Isusu: ` Gospodine, dobro je da smo mi ovdje s tobom; ako ti to hoćeš, ja ću podići ovdje tri šatora, jedan za tebe, jedan za Mojsija, jedan za Iliju. `
Matej 17,5Dok on još govoriše jedna ih svjetlosni oblak prekri. I evo kako, iz oblaka, jedan glas govoriše: ` Ovaj ovdje, moj je Sin mili, onaj kojeg mi se svidjelo izabrati. Slušajte ga! `
Matej 17,6Čuvši to, učenici padoše ničice, obuzeti jednim velikim strahom.
Matej 17,7Isus se približi, dodirnu ih i reče: ` Probudite se! ne bojte se! `
Matej 17,8Dižući oči, oni ne vidješe više nikog no Isusa, njega samog.
Matej 17,9Kad oni siđoše s planine, Isus im dade ovu zapovijed: ` Ni riječ ne recite nikome o ovome što ste vidjeli, sve dok *Sin čovjekov ne bude uskrsnuo od mrtvih. ` (Mk 9.11-13)
Matej 17,10A učenici ga ispitivaše: ` Zašto dakle *pismoznanci govore da najprije treba doći Ilija? `
Matej 17,11On odgovori: ` Sigurno, Ilija treba doći i on će uspostaviti sve;
Matej 17,12ali, ja vam to kažem; Ilija je već došao, i, umjesto da ga prepoznaju, oni su uradili s njim što su htjeli. *Sin čovjekov također će patiti od njih. `
Matej 17,13Tada učenici shvatiše da im je on govorio o Ivanu Krstitelju. (Mk 9.14-29; Lk 9.37-43)
Matej 17,14Kad oni stigoše blizu mnoštva, jedan se čovjek približi i reče mu padaj ući na koljena:
Matej 17,15` Gospodine, smiluj se mom sinu: on je mjesečar i mnogo pati; on često pada u vatru i u vodu.
Matej 17,16Ja sam ga dovodio tvojim učenicima, ali oni ga nisu mogli ozdraviti. `
Matej 17,17Uzimajući riječ, Isus reče: ` Pokoljenje nevjerničko i izopačeno, do kada ću ja biti s vama? Do kad ću ja vas morati podnositi? Dovedite mi ga ovamo. `
Matej 17,18Isus zaprijeti zloduhu, koji iziđe iz djeteta, i ono bi izliječeno od tog časa.
Matej 17,19Tada učenici, priliživši se, rekoše mu nasamo: ` A mi, zašto mi nismo mogli njega istjerati? `
Matej 17,20On im reče: ` Zbog siromaštva vaše vjere. Jer, usitinu, ja vam to kažem, ako jednog dana vi budete imali vjeru veliku poput zrna goruščice, vi ćete reći ovoj planini: Pređi odavde onamo, i ona će prijeći. Ništa vama neće biti nemoguće.
Matej 17,21I potom, ta vrsta zloduha neće se moći izgnati, osim molitvom i *postom. (Mk 9.30-32; Lk 9.43-45)
Matej 17,22Kad oni bijahu se skupili u Galileji, Isus im reče: ` *Sin čovjekov će biti izručen u ruke ljudima; oni će ga ubiti;
Matej 17,23trećeg dana, on će uskrsnuti.` I oni biše duboko ožalošćeni.
Matej 17,24Kad oni bijahu stigli u Kafarnaum, oni koji ubiru dvodrahme istupiše prema Petru i rekoše mu: ` Je li vaš učitelj ne plaća dvodrahme? `
Matej 17,25` Da `, reče on. Kad Petar bi došao u kuću, Isus, pretječući ih, reče njem: ` Kakvo je tvoje mnijenje, Šimune? Kraljevi zemaljski, od koga ubiru prireze i poreze? Od svojih sinova ili od stranaca? `
Matej 17,26I kad mu on odgovori: ` Od stranaca `, Isus mu odgovori: ` Stoga, sinovi su slobodni.
Matej 17,27Ipak, da ne bi prouzrokovali sablazan u tih ljudi, idi onamo k moru, baci udicu, uhvati prvu ribu koja zagrize, i otvori joj usta: naći ćeš ondje jedan stater. Uzmi ga i daj ga njima, za mene i za sebe. ` (Mk 9.33-37; Lk 9.46-48)
Matej 17,1I poslije šest dana uze Isus Petra i Jakova i Jovana brata njegova, i izvede ih na goru visoku same.
Matej 17,2I preobrazi se pred njima, i zasja se lice njegovo kao sunce a haljine njegove postadoše bijele kao svijet.
Matej 17,3I gle, ukazaše im se Mojsije i Ilija, koji s njim govorahu.
Matej 17,4A Petar odgovarajući reče Isusu: Gospode! dobro nam je ovdje biti; ako hoćeš da načinimo ovdje tri sjenice: tebi jednu, a Mojsiju jednu, a jednu Iliji.
Matej 17,5Dok on još govoraše, gle, oblak sjajan zakloni ih; i gle, glas iz oblaka govoreći: ovo je sin moj ljubazni, koji je po mojoj volji; njega poslušajte.
Matej 17,6I čuvši učenici padoše ničice, i uplašiše se vrlo.
Matej 17,7I pristupivši Isus dohvati ih se, i reče: ustanite, i ne bojte se.
Matej 17,8A oni podignuvši oči svoje nikoga ne vidješe do Isusa sama.
Matej 17,9I silazeći s gore zapovjedi im Isus govoreći: nikom ne kazujte što ste vidjeli dok sin čovječij iz mrtvijeh ne ustane.
Matej 17,10I zapitaše ih učenici njegovi govoreći: zašto dakle književnici kažu da Ilija najprije treba da dođe?
Matej 17,11A Isus odgovarajući reče im: Ilija će doći najprije i urediti sve.
Matej 17,12Ali vam kažem da je Ilija već došao, i ne poznaše ga; nego učiniše s njime šta htješe: tako i sin čovječij treba da postrada od njih.
Matej 17,13Tada razumješe učenici da im govori za Jovana krstitelja.
Matej 17,14I kad dođoše k narodu, pristupi k njemu čovjek klanjajući mu se,
Matej 17,15I govoreći: Gospode! pomiluj sina mojega; jer o mijeni bjesni i muči se vrlo; jer mnogo puta pada u vatru, i mnogo puta u vodu.
Matej 17,16I dovedoh ga učenicima tvojijem, i ne mogoše ga iscijeliti.
Matej 17,17A Isus odgovarajući reče: o rode nevjerni i pokvareni! dokle ću biti s vama? dokle ću vas trpljeti? Dovedite mi ga amo.
Matej 17,18I zaprijeti mu Isus; i đavo iziđe iz njega, i ozdravi momče od onoga časa.
Matej 17,19Tada pristupiše učenici k Isusu i nasamo rekoše mu: zašto ga mi ne mogosmo izgnati?
Matej 17,20A Isus reče im: za nevjerstvo vaše. Jer vam kažem zaista: ako imate vjere koliko zrno gorušičino, reći ćete gori ovoj: prijeđi odavde tamo, i prijeći će, i ništa neće vam biti nemoguće.
Matej 17,21A ovaj se rod izgoni samo molitvom i postom.
Matej 17,22A kad su hodili po Galileji, reče im Isus: predaće se sin čovječij u ruke ljudske;
Matej 17,23I ubiće ga, i treći dan ustaće. I neveseli bijahu vrlo.
Matej 17,24A kad dođoše u Kapernaum, pristupiše k Petru oni što kupe didrahme, i rekoše: zar vaš učitelj neće dati didrahme?
Matej 17,25Petar reče: hoće. I kad uđe u kuću, preteče ga Isus govoreći: šta misliš Simone? Carevi zemaljski od koga uzimaju poreze i harače, ili od svojijeh sinova ili od tuđijeh?
Matej 17,26Reče njemu Petar: od tuđijeh. Reče mu Isus: dakle ne plaćaju sinovi.
Matej 17,27Ali da ih ne sablaznimo, idi na more, i baci udicu, i koju prvu uhvatiš ribu, uzmi je; i kad joj otvoriš usta naći ćeš statir; uzmi ga te im podaj za me i za se.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje