Tražilica


Otkrivenje 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Otkrivenje 4,1Potom vidjeh: I gle, vrata otvorena na nebu, i glas prvi, što sam ga čuo kao trubu gdje govori s menom, reče: "Uzađi ovamo, i pokazat ću ti, što treba da bude za ovim."
Otkrivenje 4,2Odmah se zanesoh. I gle, prijestolje je stajalo u nebu, i na prijestolju je sjedio netko.
Otkrivenje 4,3I onaj, koji je sjedio, bijaše po viđenju kao kamen jaspis i sardis; i oko prijestolja bijaše duga po viđenju kao s smaragd.
Otkrivenje 4,4I oko prijestolja bijahu dvadeset i četiri prijestolja, i na prijestoljima, sjeđahu dvadeset i četiri starješine, obučene u bijele haljine, i imahu krune zlatne na glavama svojim.
Otkrivenje 4,5I od prijestolja izlažahu munje i glasovi i gromovi, i sedam ognjenih bakalja gorahu pred prijestoljem, koje su sedam duhova Božjih.
Otkrivenje 4,6I pred prijestoljem bijaše kao stakleno more, slično kristalu; i u sredini pred prijestoljem i oko prijestolja četiri bića, puna očiju sprijeda i straga.
Otkrivenje 4,7I prvo biće bijaše slično lavu, i drugo biće slično juncu, i treće biće imaše lice kao čovjek, i četvrto biće bijaše kao orao, kad leti.
Otkrivenje 4,8I svako od četiri bića imaše po šest krila, i bijahu naokolo izvana i unutra puna očiju, i pjevala su bez odmora dan i noć; "Svet, svet, svet Gospodin Bog Svemoćni, koji bijaše, i koji jest, i koji će doći."
Otkrivenje 4,9I kad bića dadoše slavu i čast i hvalu onome, koji sjeđaše na prijestolju, i koji živi u vijeke vjekova,
Otkrivenje 4,10Padoše dvadeset i četiri starješine pred onim, koji sjeđaše na prijestolju, i pokloniše se onome, koji živi u vijeke vjekova, i metnuše krune svoje pred prijestolje govoreći:
Otkrivenje 4,11"Dostojan si, Gospodine i Bože naš, da primiš slavu i čast i silu, jer si ti stvorio sve, i po volji je tvojoj bilo i stvoreno je."
Otkrivenje 4,1 Nakon toga vidjeh: gle, vrata otvorena na nebu! A onaj prijašnji glas, što ga ono začuh kao glas trublje što govoraše sa mnom, reče: "Uziđi ovamo i pokazat ću ti što se ima dogoditi nakon ovoga!
Otkrivenje 4,2I odmah se u duhu zanijeh kad gle: prijestolje stajaše na nebu i na prijestolje Netko sjede.
Otkrivenje 4,3Taj što sjede bijaše nalik na jaspis i sard. A uokolo prijestolja duga slična smaragdu.
Otkrivenje 4,4Uokolo prijestolja dvadeset i četiri prijestolja, a na prijestolja sjedoše dvadeset i četiri starješine, obučene u bijele haljine, sa zlatnim vijencima na glavi.
Otkrivenje 4,5Od prijestolja izlaze munje, i glasovi, i gromovi; pred prijestoljem gori sedam ognjenih zubalja, to jest sedam duhova Božjih,
Otkrivenje 4,6a pred prijestoljem kao neko stakleno more, nalik na prozirac. U sredini prijestolja, oko prijestolja, četiri bića, sprijeda i straga puna očiju:
Otkrivenje 4,7prvo biće slično lavu, drugo biće slično juncu, treće biće s licem kao čovječjim, četvrto biće slično letećem orlu.
Otkrivenje 4,8Ta su četiri bića - u svakoga po šest krila - sve naokolo i iznutra puna očiju. Bez predaha dan i noć govore: "Svet! Svet! Svet Gospodin, Bog Svevladar, Onaj koji bijaše i koji jest i koji dolazi!
Otkrivenje 4,9I kad god bića dadu slavu i čast pohvalnicu Onomu koji sjedi na prijestolju, Živomu u vijeke vjekova,
Otkrivenje 4,10dvadeset i četiri starješine padnu ničice pred Onim koji sjedi na prijestolju i poklone se njemu - Živomu u vijeke vjekova. I stavljaju svoje vijence pred prijestolje govoreći:
Otkrivenje 4,11"Dostojan si, Gospodine, Bože naš, primiti slavu i čast i moć! Jer ti si sve stvorio, i tvojom voljom sve postade i bi stvoreno!
Otkrivenje 4,1Nakon toga ja vidjeh: Jedna vrata bijahu otvorena u nebu, a prvi glas koji ja bijah čuo govoriti mi, poput kakve trublje, kaza: Uspni se ovamo i ja ću ti pokazati ono što se treba dogoditi po tome.
Otkrivenje 4,2Smjesta bijah obuzet Duhom. Kad evo, jedan se prijestol dizaše u nebu, i, na prijestolju, sjedeći, netko.
Otkrivenje 4,3Onaj koji sjediše imaše izgled kamena od jaspisa i sarda. Jedna slava ovjenčavaše prijestolje sjajem smaragda .
Otkrivenje 4,5Iz prijestolja izlaziše munje, glasovi i grmljavine. Sedam užeženih svjetiljki gorješe pred prijestoljem, to su sedam duhova Božjih.
Otkrivenje 4,6Pred prijestoljem, kao jedno prozirno more, slično kristalu. U sred prijestolja i okružujući ga, četiri životinje pokrivene očima sprijeda i straga.
Otkrivenje 4,7Prva životinja sličiše, jednom lavu, druga jdnom mladom biku, treća imaše kao jedno ljudsko lice, a četvrta sličiše jednom orlu u punom lijetu.
Otkrivenje 4,8Sve četiri životinje imahu svaka po šest krila pokrivenih očima svud uokolo i iznutra. One ne prestajaše dan i noć proglašavati: Svet, Svet, Svet, Gospodin, Bog Sve-Mogući, Onaj koji bijaše, koji jest i koji dolazi!
Otkrivenje 4,9I svaki put kad životinje iskazaše slavu, čast i zahvaljivanje onome koji sjeđaše na prijestolju, Živome u *vijeke vijekova,
Otkrivenje 4,10dvadesetčetiri starješine klanjahu se pred onim koji sjeđaše na prijestolju, obožavahu Živoga u vijeke vijekova, i bacahu krune svoje pred prijestol, govoreći:
Otkrivenje 4,11Ti si dostojan, Gospodine naš Bože, primiti slavu, čast i moć, jer, ti si onaj koji je stvorio sve stvari; ti si htio da one budu, i one biše stvorene.
Otkrivenje 4,1Potom vidjeh: i gle, vrata otvorena na nebu, i glas prvi koji čuh kao trubu gdje govori sa mnom, reče: popni se amo, i pokazaću ti šta će biti za ovijem.
Otkrivenje 4,2I odmah bih u duhu; i gle, prijesto stajaše na nebu, i na prijestolu sjeđaše neko.
Otkrivenje 4,3I onaj što sjeđaše bijaše po viđenju kao kamen jaspis i sard; i oko prijestola bješe duga po viđenju kao smaragd.
Otkrivenje 4,4I oko prijestola bijahu dvadeset i četiri prijestola; i na prijestolima vidjeh dvadeset i četiri starješine gdje sjede, obučene u bijele haljine, i imahu krune zlatne na glavama svojim.
Otkrivenje 4,5I od prijestola izlažahu munje i gromovi i glasovi; i sedam žižaka ognjenijeh gorahu pred prijestolom, koje su sedam duhova Božijih.
Otkrivenje 4,6I pred prijestolom bijaše stakleno more, kao kristal; i nasred prijestola i oko prijestola četiri životinje, pune očiju sprijed i sastrag.
Otkrivenje 4,7I prva životinja bješe kao lav, i druga životinja kao tele, i treća životinja imaše lice kao čovjek, i četvrta životinja bješe kao orao kad leti.
Otkrivenje 4,8I svaka od četiri životinje imaše po šest krila naokolo, i unutra puna očiju, i mira ne imaju dan i noć govoreći: svet, svet, svet Gospod Bog svedržitelj, koji bješe, i koji jest, i koji će doći.
Otkrivenje 4,9I kad daše životinje slavu i čast i hvalu onome što sjeđaše na prijestolu, što živi va vijek vijeka,
Otkrivenje 4,10Padoše dvadeset i četiri starješine pred onijem što sjeđaše na prijestolu, i pokloniše se onome što živi va vijek vijeka, i metnuše krune svoje pred prijestolom govoreći:
Otkrivenje 4,11Dostojan si, Gospode, da primiš slavu i čast i silu; jer si ti sazdao sve, i po volji tvojoj jest i stvoreno je.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje