Tražilica


Mudre izreke 23. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Mudre izreke 23,1Sjediš li za stolom kod kojega vladaoca, pazi, koga imaš pred sobom!
Mudre izreke 23,2Stavi sebi nož na grlo, ako imaš velik tek!
Mudre izreke 23,3Nemoj se polakomiti na poslastice njegove; jer su lažna hrana!
Mudre izreke 23,4Ne muči se, da stečeš bogatstvo; prođi se takve nakane!
Mudre izreke 23,5Jedva si ga ugledao, i već ga nestade, jer načini sebi krila kao u orla, koji leti k nebu.
Mudre izreke 23,6Ne jedi kod onoga, koji je zavidan; nemoj se polakomiti na poslastice njegove!
Mudre izreke 23,7Jer on misli samo na sebe. "Jedi i pij!" govori ti; ali srce njegovo nije s tobom.
Mudre izreke 23,8Moraš opet izbljuvati zalogaj, što si ga pojeo; ljubazne si riječi svoje potrošio uzalud.
Mudre izreke 23,9Luđaku ne govori ništa na uho; jer on samo prezire mudre riječi tvoje!
Mudre izreke 23,10Ne pomiči prastare međe; ne prodiri u njivu siročadi!
Mudre izreke 23,11Jer je jak odvjetnik njihov; branit će stvar njihovu od tebe.
Mudre izreke 23,12Podvrgni srce svoje nauci, uši svoje riječima razumnim!
Mudre izreke 23,13Ne štedi kazne djetetu svojemu, jer izbiješ li ga šibom, neće od toga umrijeti.
Mudre izreke 23,14Biješ ga doduše šibom, ali ga izbavljaš tako od podzemnoga svijeta.
Mudre izreke 23,15Sine moj, ako bude mudro srce tvoje, veselim se i ja od srca,
Mudre izreke 23,16I nutrina moja kliče od radosti, kad usne tvoje govore, što je pravo.
Mudre izreke 23,17Srce tvoje neka ne revnuje zbog grješnika, nego vazda zbog straha Gospodnjega!
Mudre izreke 23,18Zaista, ima budućnost, i nada se tvoja neće osramotiti.
Mudre izreke 23,19Slušaj, sine moj, i budi mudar i okreni srce svoje ravno na pravi put!
Mudre izreke 23,20Ne idi s pijanicama i izjelicama uz meso!
Mudre izreke 23,21Jer pijanica i izjelica osiromaše, i pospanac se odijeva u tralje.
Mudre izreke 23,22Slušaj oca, koji ti je dao život; ne preziri matere svoje, kad ostari!
Mudre izreke 23,23Steci istinu i ne prodaji je, mudrost, stegu i razboritost!
Mudre izreke 23,24Veoma se raduje otac dobroga sina; tko ima mudroga za dijete, smije se veseliti.
Mudre izreke 23,25Neka se dakle vesele otac tvoj i mati tvoja; neka kliče od radosti ona, koja te je rodila!
Mudre izreke 23,26Daj mi srce svoje, sine moj, i neka se putovi moji dopadnu očima tvojim!
Mudre izreke 23,27Jer je bludnica duboka jama, tuđa žena tijesan studenac.
Mudre izreke 23,28Ona i zasjeda kao lupež i umnožava broj nevjernih među ljudima.
Mudre izreke 23,29Tko ima ah? Tko ima jao? Tko ima svađu? Tko ima brigu? Tko ima rane ni za što? Tko ima mutne oci?
Mudre izreke 23,30Koji kasno sjede kod vina, koji dolaze da kušaju miješano vino.
Mudre izreke 23,31Ne gledaj na vino, kako crvenkasto sijeva, kako se u čaši prelijeva; glatko se ono pije.
Mudre izreke 23,32Ali kasnije ujede kao zmija i uštrca otrov kao ljutica.
Mudre izreke 23,33Čudne stvari vide oči tvoje, i srce tvoje misli ludorije.
Mudre izreke 23,34Ti si kao jedan, koji leži usred mora, kao jedan, koji sjedi gore u košu od jedrila.
Mudre izreke 23,35"Izbiše me, ali me ne zabolje; istukoše me, ali ne osjetih ništa; kad ću se probuditi, tada ću iznova potražiti piće."
Mudre izreke 23,1 Kad sjedneš blagovati s moćnikom. dobro pazi što je pred tobom;
Mudre izreke 23,2stavljaš nož sebi pod grlo ako si proždrljivac;
Mudre izreke 23,3ne poželi slastica njegovih jer su jelo prijevarno.
Mudre izreke 23,4Ne trudi se stjecati bogatstvo; okani se takve misli;
Mudre izreke 23,5usmjeriš li oči prema njemu, njega već nema jer načini sebi krila kao orao i odleti u nebo.
Mudre izreke 23,6Ne jedi jela zavidnikova, ne čezni za slasticama njegovim,
Mudre izreke 23,7jer on je onakav kako u sebi misli: "Jedi i pij", veli ti, ali mu srce nije s tobom.
Mudre izreke 23,8Zalogaj koji si pojeo izbljuvat ćeš, uzalud ćeš prosut` svoje ljupke riječi.
Mudre izreke 23,9Pred bezumnikom nemoj govoriti jer prezire tvoje umne riječi.
Mudre izreke 23,10Ne pomiči prastare međe i ne prodiri u polje siročadi,
Mudre izreke 23,11jer je moćan njihov osvetnik: branit će njihovo pravo protiv tebe.
Mudre izreke 23,12Obrati pouci srce svoje i uho svoje riječima mudrim.
Mudre izreke 23,13Ne uskraćuj djetetu opomene, jer, udariš li ga šibom, neće umrijeti:
Mudre izreke 23,14biješ ga šibom, ali mu dušu iz Podzemlja izbavljaš.
Mudre izreke 23,15Sine moj, kad ti je mudro srce, i ja se od srca veselim;
Mudre izreke 23,16i kliče sva nutrina moja kad ti usne govore što je pravo.
Mudre izreke 23,17Neka ti srce ne zavidi grešnicima, nego neka ti uvijek bude u strahu Gospodnjem,
Mudre izreke 23,18jer imat ćeš budućnost i tvoja nada neće propasti.
Mudre izreke 23,19Slušaj, sine moj, i mudar budi i ravnim putem vodi srce svoje.
Mudre izreke 23,20Ne druži se s vinopijama ni sa žderačima mesa,
Mudre izreke 23,21jer pijanica i izjelica osiromaše i pospanac se oblači u krpe.
Mudre izreke 23,22Slušaj svoga oca, svoga roditelja, i ne prezri majku kad ostari.
Mudre izreke 23,23Pribavi istinu i ne prodaji je, steci mudrost, pouku i razbor.
Mudre izreke 23,24Radovat će se otac pravednikov, i roditelj će se mudroga veseliti.
Mudre izreke 23,25Neka se veseli otac tvoj i majka tvoja, i neka se raduje roditeljka tvoja.
Mudre izreke 23,26Daj mi, sine moj, srce svoje, i neka oči tvoje raduju putovi moji.
Mudre izreke 23,27Jer bludnica je jama duboka i tuđinka tijesan zdenac.
Mudre izreke 23,28Ona i vreba u zasjedi kao lupež i uvećava broj bezbožnika među ljudima.
Mudre izreke 23,29Komu: ah? komu: jao? komu: svađe? komu: uzdasi? komu: rane nizašto? komu: zamućene oči?
Mudre izreke 23,30Onima što kasno sjede kod vina, koji su došli kušati vino začinjeno.
Mudre izreke 23,31Ne gledaj na vino kad rujno iskri, kad se u čaši svjetlucavo prelijeva: pije se tako glatko,
Mudre izreke 23,32a na kraju ujeda kao zmija i žaca kao guja ljutica.
Mudre izreke 23,33Oči će ti gledati tlapnje i srce govoriti ludosti.
Mudre izreke 23,34I bit će ti kao da ležiš na pučini morskoj ili kao da ležiš navrh jarbola.
Mudre izreke 23,35"Izbiše me, ali me ne zabolje; istukoše me, ali ne osjetih; kad se otrijeznim, još ću tražiti.
Poslovice 23,1Ako si za stolom s jednim moćnikom, pazi dobro na onoga tko je pred tobom.
Poslovice 23,2Stavi nož na grlo svoje ako si proždrljiv!
Poslovice 23,3Ne hlepi njegovih ukusnih pladanja! Nakon svega, to je prijevarna hrana!
Poslovice 23,4Ne zamaraj se stjecanjem bogatstva, prestani na to misliti.
Poslovice 23,5Tvoji pogledi jedva će se spustiti na njega, a ono će nestati. Jer ono sebi zna načiniti krila! Kao jedan orao ono će odletjeti prema nebesima.
Poslovice 23,6Ne jedi kruh čovjeka zlog pogleda i ne hlepi njegovih obilatih pladanja;
Poslovice 23,7jer, on je kao netko tko je već donio svoju odluku; `jedi i pij`, kaže ti on, ali njegovo srce nije s tobom!
Poslovice 23,8Zalogaj koji si upravo progutao, ti ćeš povratiti i sva tvoj ljubaznost mogla bi biti čisti gubitak.
Poslovice 23,9Ne govori u uši jednoj budali, on bi prezrio dobri smisao tvojih riječi.
Poslovice 23,10Ne premještaj staru među i ne ulazi u polje siročadima;
Poslovice 23,11jer njihov branitelj je moćan, on je taj koji će bran iti njihov
Poslovice 23,12Usmjeri svoje srce k odgoju i svoje uši prema riječima iskustva.
Poslovice 23,13Ne odstranjuj mlade kažnjavanju! ako ih udaraš batinom, oni neće poumirati!
Poslovice 23,14Puno bolje, udarajući ih batinom, ti ćeš ih spasiti Donjeg svijeta .
Poslovice 23,15Sine moj, ako tvoje *srce jest mudro, moje vlastito srce se raduje također.
Poslovice 23,16Sve moje biće će klicati kad ti budeš izražavao se s pravednošću.
Poslovice 23,17Ne budi u duši ljubomoran grješnici- ma, već po cijeli dan strahuj od GOSPODA .
Poslovice 23,18Jer, zasigurno, ima jedna budućnost i tvoje ufanje neće biti upropašteno.
Poslovice 23,19A ti, sine moj, slušaj i postani pametan i ići ćeš ravno svojim putem.
Poslovice 23,20Ne svrstavaj se među pijance ni među one koji se kljukaju mesom.
Poslovice 23,21Jer, tko pije i kljuka se, pada u bijedu, a drijemež odijeva dronjcima.
Poslovice 23,22Slušaj svog oca, onog koji te rodio, i ne prezri svoje majke, jer ona je bdjela.
Poslovice 23,23Stekni istinu, ne trguj njome, isto kao i mudrost, odgoj i pamet.
Poslovice 23,24Otac jednog pravednika skakat će od radosti, onaj koji donese na svijet jednog mudraca radovat će se.
Poslovice 23,25Mogu li se oni radovati, tvoj otac i majka tvoja, skakati od radosti ona koja te donijela na svijet!
Poslovice 23,26Sine moj, daj mi svoje povjerenje i nek tvoje oči se raduju mom primjeru .
Poslovice 23,27Da, prostitutka je jedna duboka jama, a strankinja jedna tijesna rupa !
Poslovice 23,28Ona također, kao razbojnik, vreba, ona umnaža neiskrenost među
Poslovice 23,29Za koga oni: ` Ah! `? Za koga oni: ` Na žalost! `? Za koga svađe? Za koga žalbe? Za koga sporovi bez razlogađ Za koga oči koje vide udvojeno?
Poslovice 23,30Za one koji zaostanu uz vino, za one koji traže opojna pića.
Poslovice 23,31Ne gledaj vina koje zarumeni, koje daje svu svoju boju u kupi i koje lagano klizi.
Poslovice 23,32Na kraju računa ono grize kao guja, ono bode kao zmija.
Poslovice 23,33Tvoje će oči vidjeti čudne stvari, a tvoj duh će te navesti besjediti besmislice.
Poslovice 23,34Bit ćeš kao čovjek koji je legao na pučini, polegao na vrh jarbola.
Poslovice 23,35` Udarilo me! Ne boli me! Oborilo me! Nisam ništa osjetio! Kad ću se probuditiđ Zamolit ću ga ponovo još! `
Price Solomunove 23,1Kad sjedeš da jedeš s gospodinom, pazi dobro što je pred tobom.
Price Solomunove 23,2Inače bi satjerao sebi nož u grlo, ako bi bio lakom.
Price Solomunove 23,3Ne želi preslačaka njegovijeh, jer su lažna hrana.
Price Solomunove 23,4Ne muči se da se obogatiš, i prođi se svoje mudrosti.
Price Solomunove 23,5Hoćeš li baciti oči svoje na ono čega brzo nestaje? jer načini sebi krila i kao orao odleti u nebo.
Price Solomunove 23,6Ne jedi hljeba u zavidljivca, i ne želi preslačaka njegovijeh.
Price Solomunove 23,7Jer kako on tebe cijeni u duši svojoj tako ti jelo njegovo. Govoriće ti: jedi i pij; ali srce njegovo nije s tobom.
Price Solomunove 23,8Zalogaj što pojedeš izbljuvaćeš, i izgubićeš ljubazne riječi svoje.
Price Solomunove 23,9Pred bezumnijem ne govori, jer neće mariti za mudrost besjede tvoje.
Price Solomunove 23,10Ne pomiči stare međe, i ne stupaj na njivu siročadi.
Price Solomunove 23,11Jer je jak osvetnik njihov; braniće stvar njihovu od tebe.
Price Solomunove 23,12Obrati k nauci srce svoje i uši svoje k riječima mudrijem.
Price Solomunove 23,13Ne ukraćuj kara djetetu; kad ga biješ prutom, neće umrijeti.
Price Solomunove 23,14Ti ga bij prutom, i dušu ćeš mu izbaviti iz pakla.
Price Solomunove 23,15Sine moj, ako bude mudro srce tvoje, veseliće se srce moje u meni;
Price Solomunove 23,16I igraće bubrezi moji kad usne tvoje stanu govoriti što je pravo.
Price Solomunove 23,17Srce tvoje neka ne zavidi grješnicima, nego budi u strahu Gospodnjem vazda.
Price Solomunove 23,18Jer ima plata, i nadanje tvoje neće se zatrti.
Price Solomunove 23,19Slušaj, sine moj, i budi mudar i upravi putem srce svoje.
Price Solomunove 23,20Ne budi među pijanicama ni među izjelicama.
Price Solomunove 23,21Jer pijanica i izjelica osiromašiće, i spavač hodiće u ritama.
Price Solomunove 23,22Slušaj oca svojega koji te je rodio, i ne preziri matere svoje kad ostari.
Price Solomunove 23,23Kupuj istinu i ne prodaji je; kupuj mudrost, znanje i razum.
Price Solomunove 23,24Veoma se raduje otac pravednikov, i roditelj mudroga veseli se s njega.
Price Solomunove 23,25Neka se dakle veseli otac tvoj i mati tvoja, i neka se raduje roditeljka tvoja.
Price Solomunove 23,26Sine moj, daj mi srce svoje, i oči tvoje neka paze na moje pute.
Price Solomunove 23,27Jer je kurva duboka jama, a tijesan studenac tuđa žena.
Price Solomunove 23,28Ona i zasjeda kao lupež i umnožava zločince među ljudima.
Price Solomunove 23,29Kome: jaoh? kome: kuku? kome svađa? kome vika? kome rane ni za što? kome crven u očima?
Price Solomunove 23,30Koji sjede kod vina, koji idu te traže rastvorena vina.
Price Solomunove 23,31Ne gledaj na vino kad se rumeni, kad u čaši pokazuje lice svoje i upravo iskače.
Price Solomunove 23,32Na pošljedak će kao zmija ujesti i kao aspida upeći.
Price Solomunove 23,33Oči će tvoje gledati na tuđe žene, i srce će tvoje govoriti opačine.
Price Solomunove 23,34I bićeš kao onaj koji leži usred mora i kao onaj koji spava povrh jedra.
Price Solomunove 23,35Reći ćeš: izbiše me, ali me ne zabolje; tukoše me, ali ne osjetih; kad se probudim, ići ću opet da tražim to.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje