Tražilica


Psalam 93. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 93,1Gospod je kralj; obukao se u sjaj; zaodjeo se Gospod u veličanstvo, opasao se; tvrdo stoji nadzemaljski svijet, ne pomiče se nikad.
Psalam 93,2Tvrdo stoji od iskona prijestolje tvoje; odvijeka ti si.
Psalam 93,3Podigle rijeke, Gospode, podigle rijeke šum svoj, podigle rijeke žamor svoj:
Psalam 93,4Ali više nego glasovi silnih voda, uzvišenije nego i bučno more, jest silni Gospod u visini.
Psalam 93,5Posve je pouzdana riječ obećanja tvojega; kući tvojoj pripada svetost u sva vremena, Gospode!
Psalam 93,1 Jahve kraljuje, u sjaj zaodjeven, Jahve zaodjeven moći i opasan. Čvrsto stoji krug zemaljski, neće se poljuljati.
Psalam 93,2Čvrsto je prijestolje tvoje odiskona, ti si od vječnosti!
Psalam 93,3Rijeke podižu, Jahve, rijeke podižu glase svoje, rijeke podižu svoj bučni huk.
Psalam 93,4Jači od glasova voda golemih, silniji od bijesnoga mora: silan je Jahve u visinama.
Psalam 93,5Tvoja su obećanja vjere predostojna, svetost je ures Doma tvojega, Jahve, u sve dane!
Psalam 93,1GOSPOD je kralj. On je ogrnut veličanstvom. GOSPOD je ogrnut snagom za pojasom. Da, svijet ostaje čvrst, neoboriv.
Psalam 93,2Od uvijek tvoj je prijestol čvrst; oduvijek ti jesi.
Psalam 93,3Valovi su nadošli, GOSPODE! Valovi su naduhnuli njihov glas; valovi uveličavaju njihov tresak.
Psalam 93,4Više no glas povodnja, i valovi neizrecivog mora, neizreciv je GOSPOD u visinama!
Psalam 93,5Tvoji su proglasi uistinu sigurni. Svetost je dar tvoje kuće, GOSPODE, za tijek vremenski.
Psalam 93,1Gospod caruje. Obukao se u veličanstvo, obukao se Gospod u silu, i opasao se. Zato je vasiljena tvrda, i neće se pomjeriti.
Psalam 93,2Prijesto tvoj stoji od iskona; od vijeka ti si.
Psalam 93,3Podižu rijeke, Gospode, podižu rijeke glas svoj, podižu rijeke vale svoje:
Psalam 93,4Od hujanja vode mnoge i silne, od vala morskih silniji je na visini Gospod.
Psalam 93,5Svjedočanstva su tvoja veoma tvrda; domu tvojemu pripada svetlost, Gospode, na dugo vrijeme.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje