Tražilica


Rimljanima 12. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Rimljanima 12,1Zaklinjem vas dakle, braćo, milosrđem Božjim, da prikažete tjelesa svoja za žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu; tako da vaša služba Božja bude duhovna.
Rimljanima 12,2Ne izjednačujte se s ovim svijetom, nego se promijenite obnovljenjem mišljenja svojega, da kušate, što je volja Božja, što je dobro, ugodno i savršeno.
Rimljanima 12,3Jer po milosti, koja je meni dana, kažem svakome, koji je među vama, da ne misli o sebi više, nego što valja misliti, nego da misli o sebi čedno, svaki po onoj mjeri vjere, koju mu je Bog udijelio.
Rimljanima 12,4Jer kao što u jednom tijelu imamo mnoge udove, a udovi svi nemaju isti posao,
Rimljanima 12,5Tako smo mnogi jedno tijelo u Kristu, a pojedini udovi jedan drugome.
Rimljanima 12,6A imamo različite darove po milosti, koja nam je dana: ako proročanstvo, neka bude po mjeri vjere;
Rimljanima 12,7Ako li službu, neka služi; ako je učitelj, neka uči;
Rimljanima 12,8Ako opominje, neka opominje, koji daje, neka daje pošteno, koji upravlja, neka se brine; koji čini milosrđe, neka čini radosno!
Rimljanima 12,9Ljubav neka je bez pretvaranja; mrzeći na zlo prianjajte uz dobro;
Rimljanima 12,10Bratskom ljubavi ljubite jedan drugoga; poštovanjem jedan drugoga pretječite;
Rimljanima 12,11U revnosti ne budite lijeni; u duhu budite ognjeni; Gospodinu služite;
Rimljanima 12,12Nadom se veselite; u nevolji budite strpljivi; u molitvi budite postojani;
Rimljanima 12,13Potrebe sa svetima dijelite; gostoljubivost revno njegujte!
Rimljanima 12,14blagoslivljajte one, koji vas progone: blagoslivljajte, a ne kunite!
Rimljanima 12,15Radujte se s onima, koji se raduju, plačite s onima, koji plaču;
Rimljanima 12,16Budite jedne misli među sobom; ne mislite o visokim stvarima, nego se držite niskih! Ne držite sami sebe mudrima!
Rimljanima 12,17Nikome ne vraćajte zla za zlo; nastojte oko dobra ne samo pred Bogom, nego i pred svim ljudima;
Rimljanima 12,18Ako je moguće, koliko je do vas, imajte mir sa svim ljudima;
Rimljanima 12,19Ne osvećujte se sami, ljubljeni, nego podajte mjesto gnjevu, jer je pisano: "Moja je osveta, ja ću vratiti", govori Gospodin.
Rimljanima 12,20Ako je dakle gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga; ako je žedan, napoj ga; jer čineći to, ugljevlje ognjeno skupit ćeš na glavu njegovu.
Rimljanima 12,21Ne daj, da te zlo nadvlada, nego nadvladaj zlo dobrim!
Rimljanima 12,1 Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu - kao svoje duhovno bogoslužje.
Rimljanima 12,2Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.
Rimljanima 12,3Da, po milosti koja mi je dana svakomu između vas velim: ne precjenjujte se više no što se treba cijeniti, nego cijenite se razumno, kako je već komu Bog odmjerio mjeru vjere.
Rimljanima 12,4Jer kao što u jednom tijelu imamo mnogo udova, a nemaju svi isto djelovanje,
Rimljanima 12,5tako smo i mi, mnogi, jedno tijelo u Kristu, a pojedinci udovi jedan drugomu.
Rimljanima 12,6Dare pak imamo različite po milosti koja nam je dana: je li to prorokovanje - neka je primjereno vjeri;
Rimljanima 12,7je li služenje - neka je u služenju; je li poučavanje - u poučavanju;
Rimljanima 12,8je li hrabrenje - u hrabrenju; tko dijeli, neka je darežljiv; tko je predstojnik - revan; tko iskazuje milosrđe - radostan!
Rimljanima 12,9Ljubav nehinjena! Zazirite oda zla, prianjajte uz dobro!
Rimljanima 12,10Srdačno se ljubite pravim bratoljubljem! Pretječite jedni druge poštovanjem!
Rimljanima 12,11U revnosti budite hitri, u duhu gorljivi, Gospodinu služite!
Rimljanima 12,12U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani!
Rimljanima 12,13Pritječite u pomoć svetima u nuždi, gajite gostoljubivost!
Rimljanima 12,14Blagoslivljajte svoje progonitelje, blagoslivljajte, a ne proklinjite!
Rimljanima 12,15Radujte se s radosnima, plačite sa zaplakanima!
Rimljanima 12,16Budite istomišljenici među sobom! Neka vas ne zanosi što je visoko, nego privlači što je ponizno. Ne umišljajte si da ste mudri!
Rimljanima 12,17Nikome zlo za zlo ne vraćajte; zauzimajte se za dobro pred svim ljudima!
Rimljanima 12,18Ako je moguće, koliko je do vas, u miru budite sa svim ljudima!
Rimljanima 12,19Ne osvećujte se, ljubljeni, nego dajte mjesta Božjem gnjevu. Ta pisano je: Moja je odmazda, ja ću je vratiti, veli Gospodin.
Rimljanima 12,20Naprotiv: Ako je gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga, i ako je žedan, napoj ga! Činiš li tako, ugljevlje mu ražareno zgrćeš na glavu.
Rimljanima 12,21Ne daj se pobijediti zlom, nego dobrim svladavaj zlo.
Rimljanima 12,1Ja vas nagovaram dakle, Braćo, u ime milosrđa Božjeg, da sami sebe ponudite u živu *žrtvu, *svetu i ugodnu Bogu: to će biti vaše duhovno bogoslužje.
Rimljanima 12,2Ne ravnajte se po ovom svijetu, već budite preobličeni putem svoje razumnosti, za razlikovati koje je volja Božja: ono što je dobro, oni što njemu ugodnim je, ono što je savršeno.
Rimljanima 12,3U ime milosti koja mi je bila dana, ja kažem svakom između vas: ne imajte želja preko onoga što je umjereno, budite umjereni za ne biti preuzetni svakom prema mjeri njegove vjere koju mu je Bog dao u diobu.
Rimljanima 12,4 Naime, kako mi imamo više udova u jednom jedinom tijelu i kako ti udovi nemaju svi istu ulogu,
Rimljanima 12,5tako, mnogi mi smo samo jedno tijelo u Kristu, budući svi udovima jedni drugima, svaki u svoje ime.
Rimljanima 12,6I mi imamo darove koji se razlikuju prema milosti koja nam je bila dodijeljena. Je li to dar *prorokovanja? Neka se obavlja u skladu s vjerom.
Rimljanima 12,7Jedan, ima li dar službovanja? Nek služi. Drugi, da poučava? Nek poučava.
Rimljanima 12,8Neki drugi da pobuđuje. Nek pobuđuje. Nek onaj koji daje čini to bez računa onaj koji predsjedava s gorljivošću, onaj koji podjeljuje milosrđe, s radošću.
Rimljanima 12,9Nek ljubav bude iskrena. Bježite od zla s užasavanjem, prionite uz dobro.
Rimljanima 12,10Nek bratska ljubav vas uzajamnim osjećanjem povezuje; natječite se u uzvratnom štovanju.
Rimljanima 12,11Jednom gorljivošću bez nemarnosti, jednim vatrenim duhom, služite Gospodinu.
Rimljanima 12,12Budite radosni u nadi, strpljivi u nevolji, ustrajni u molitvi.
Rimljanima 12,13Budite uzajamno odgovorni spram svetih u nuždi, njegujte pružajte gostoljubivost.
Rimljanima 12,14Blagosiljajte one koji vas progone; blagosiljajte i ne proklinjite.
Rimljanima 12,15Radujte se s onima koji su u radosti, plačite s onima koji plaču.
Rimljanima 12,16Budite služni između sebe; ne gajite osjećanje veličine,
Rimljanima 12,17već se povedite za onim što je ponizno. Ne držite sebe mudracima.
Rimljanima 12,18Ako je moguće, onoliko koliko to ovisi o vama, živite u miru s drugim ljudima.
Rimljanima 12,19Ne osvećujte se vi sami, ljubljeni moji, već pustite djelovati gnjev Božji, jer, pisano je: Moja je osveta, ja sam taj koji će naplatiti, kaže Gospodin.
Rimljanima 12,20Ali, ako tvoj neprijatelj gladan je, daj mu jesti, ako je žedan, daj mu piti, jer, čineći to ti nagomilavaš ugljevlje goruće na njegovoj glavi.
Rimljanima 12,21Ne dopusti se pobijediti zlu, već budi pobjednik zla putem dobrog.
Rimljanima 12,1Molim vas dakle, braćo, milosti Božije radi, da date tjelesa svoja u žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu; to da bude vaše duhovno bogomoljstvo.
Rimljanima 12,2I ne vladajte se prema ovome vijeku, nego se promijenite obnovljenjem uma svojega, da biste mogli kušati koje je dobra i ugodna i savršena volja Božija.
Rimljanima 12,3Jer kroz blagodat koja je meni data kažem svakome koji je među vama da ne mislite za sebe više nego što valja misliti; nego da mislite u smjernosti kao što je kome Bog udijelio mjeru vjere.
Rimljanima 12,4Jer kao u jednom tijelu što imamo mnoge ude a udi svi nemaju jedan posao,
Rimljanima 12,5Tako smo mnogi jedno tijelo u Hristu, a po sebi smo udi jedan drugome.
Rimljanima 12,6A imamo različite darove po blagodati koja nam je dana: ako proroštvo, neka bude po mjeri vjere;
Rimljanima 12,7Ako li službu, neka služi; ako je učitelj, neka uči;
Rimljanima 12,8Ako je tješitelj, neka tješi; koji daje neka daje prosto; koji upravlja neka se brine; koji čini milost neka čini s dobrom voljom.
Rimljanima 12,9Ljubav da ne bude lažna. Mrzeći na zlo držite se dobra.
Rimljanima 12,10Bratskom ljubavi budite jedan k drugome ljubazni. Čašću jedan drugoga većeg činite.
Rimljanima 12,11Ne budite u poslu lijeni; budite ognjeni u duhu, služite Gospodu.
Rimljanima 12,12Nadanjem veselite se, u nevolji trpite, u molitvi budite jednako.
Rimljanima 12,13Dijelite potrebe sa svetima; primajte rado putnike.
Rimljanima 12,14Blagosiljajte one koji vas gone: blagosiljajte, a ne kunite.
Rimljanima 12,15Radujte se s radosnima, i plačite s plačnima.
Rimljanima 12,16Budite jedne misli među sobom. Ne mislite o visokijem stvarima, nego se držite niskijeh. Ne mislite za sebe da ste mudri.
Rimljanima 12,17A nikome ne vraćajte zla za zlo; promišljajte o tom što je dobro pred svijem ljudima.
Rimljanima 12,18Ako je moguće, koliko do vas stoji, imajte mir sa svijem ljudima.
Rimljanima 12,19Ne osvećujte se za sebe, ljubazni, nego podajte mjesto gnjevu, jer stoji napisano: moja je osveta, ja ću vratiti, govori Gospod.
Rimljanima 12,20Ako je dakle gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga; ako je žedan, napoj ga; jer čineći to ugljevlje ognjeno skupljaš na glavu njegovu.
Rimljanima 12,21Ne daj se zlu nadvladati, nego nadvladaj zlo dobrim.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje