Tražilica


Zaharija 10. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Zaharija 10,1Molite Gospoda, za dažd u vrijeme kasnoga dažda, jer Gospod tvori oblake i daje im dažd za svaku bilinu na polju.
Zaharija 10,2Jer idoli govore samo laž. Vrači gledaju samo varku. Objavljuju ništave sne, daju vjetrenu utjehu. Zato moraju otići kao stado, sada su u nevolji, jer ih ne pase nitko.
Zaharija 10,3"Gnjev se moj raspalio na pastire. Pohađam jarce predhodnjake, jer Gospod nad vojskama pohađa stado svoje i kuću Judinu i učini ih sebi u ratu sjajnim konjem.
Zaharija 10,4Od njega je ugao, od njega kolje šatorsko, od njega luk ubojiti, od njega su sve vojskovođe.
Zaharija 10,5Oni će biti kao junaci, što gaze neprijatelja u boju kao blato po ulicama. Oni se bore; jer je Gospod s njima. Osramotit će se jahač i konj.
Zaharija 10,6Učinit ću jakom kuću Judinu. Dat ću pomoć kući Josipovoj. Dovest ću ih natrag i smilovat ću se njima, i bit će mi, kao da ih nijesam nikada odbacio, jer sam ja Gospod, Bog njihov, i uslišit ću ih,
Zaharija 10,7Oni od Efraima bit će kao junaci, i kao od vina bit će im srce veselo. Djeca njihova radosno će to vidjeti. Srce će im se radovati u Gospodu.
Zaharija 10,8Domamit ću ih i skupit ću ih; jer hoću da ih izbavim. Oni će postati tako mnogobrojni, kao što su bili prije.
Zaharija 10,9Ja sam ih razasuo među narode, ali će se u dalekoj zemlji spomenuti mene. Oni će ostati na životu sa sinovima svojim i onda će se vratiti natrag.
Zaharija 10,10Dovest ću ih natrag iz zemlje Egipta, skupit ću ih iz Asirije i dovest ću ih u zemlju Gilead i na Libanon. Neće biti dosta mjesta za njih.
Zaharija 10,11On će ići preko mora iz Egipta. Razbit će vale u moru, sve će dubine Nilu presahnuti. Slomit će se ponos Asirije. Žezlo će se Egiptu oduzeti.
Zaharija 10,12Ojačit ću ih u Gospodu: oni će hoditi u ime njegovo", govori Gospod.
Zaharija 10,1 Tražite od Jahve dažda u vrijeme proljetno! Jahve stvara munje i daje kišu; čovjeku kruh daje, a stoci travu.
Zaharija 10,2Lažno bajaju kumiri, prijevaru vide gatari, obmanu govore snovi, varljivu utjehu daju, zato kao stado blude ljudi, lutaju jer nemaju pastira.
Zaharija 10,3Moj je gnjev planuo na pastire, i ja ću kaznom pohodit jarce. Da, Jahve nad Vojskama pohodit će stado svoje, dom Judin. I učinit će da budu k`o gizdav konj u boju:
Zaharija 10,4od njega će poteći kamen zaglavni, klin šatorski, od njega ubojit luk, od njega sve vođe.
Zaharija 10,5Bit će zajedno kao junaci što u boju gaze kao po blatu uličnom; vojevat će, jer Jahve je s njima, i osramotit će one koji konje jašu.
Zaharija 10,6"Ojačat ću dom Judin, spasiti dom Josipov. Opet ću ih naseliti, žao mi ih, i bit će kao da ih nisam odbacio, jer ja sam Jahve, Bog njihov - uslišat ću ih.
Zaharija 10,7Efrajimci bit će kao junaci i radostit će im se srce kao od vina: vidjet će sinove svoje i veseliti se, u Jahvi će klicati srce njihovo.
Zaharija 10,8"Zazviždat ću im i sabrati ih, jer ja sam ih izbavio, bit će opet brojni kao što bjehu.
Zaharija 10,9Rasijao sam ih među narode, ali će se oni u zemljama dalekim spomenuti mene, poučit će svoje sinove, i oni će se vratiti.
Zaharija 10,10Vratit ću ih iz zemlje egipatske, sabrat ću ih iz Asirije i dovest ih u zemlju gileadsku i na Libanon, i neće biti dosta mjesta za njih.
Zaharija 10,11Prijeći će more egipatsko, jer on će udariti valove morske, sve dubine Nila presahnut će. Bit će oboren ponos Asirije, oduzeto žezlo Egiptu.
Zaharija 10,12U Jahvi će biti snaga njihova, njegovim će se oni proslavit imenom - riječ je Jahvina.
Zaharija 10,1 Molite u GOSPODA kasnu kišu proljetnu. GOSPOD je taj koji izaziva oluje; on udešava kišne pljuskove, svakom proizvodu polja.
Zaharija 10,2Naime, idoli su dali ništavne odgovore i vračevi su imali lažna viđenja, oni su pričali šuplje snove i varljive utjehe. Evo zašto narod je morao otići kao stado, nesretno, grješkom *pastira. :
Zaharija 10,3To je protiv *pastira što se moj gnjev raspalio, protiv jaraca što ću ja posredovati. Da, GOSPOD, sve-mogući, posjetit će svoje stado - kuću Judinu .
Zaharija 10,4Iz Jude izići će ugaoni kamen, šiljak šatorski, luk ratni; iz njega izići će svi poglavari. Zajedno,
Zaharija 10,5jednaki junacima, oni će pobijediti, gazeći blato po ulicama. Oni će se boriti, jer GOSPOD će biti s njima, a jahači na njihovim konjima bit će postiđeni .
Zaharija 10,6Ja ću ojačati smjelost kuće Judine, i spasit ću kuću Josipovu . Ja ću ih preporoditi, jer ću im se smilovati kao da nikad nisam bio odbacio, jer ja sam GOSPOD njihov Bog, i ja ću ih uslišati.
Zaharija 10,7Oni Efraimovi imat će srčanost junaka, oni će biti puni jedne radosti kao one od vina. Videći ih, sinovi će se njihovi radovati, i bit će puni veselja zbog GOSPODA.
Zaharija 10,8Ja ću im dati čuti moj znak za okupljanje njihovo jer ja sam ih otkupio, i oni će biti umnoženi toliko kao nekada.
Zaharija 10,9Ja sam ih rasijao među narodima, ali čak i u daljini, oni će se sjetiti mene, oni će dati život sinovima i oni će se vratiti.
Zaharija 10,10Ja ću ih vratiti iz Egipta i iz Asirije ja ću njih sakupiti. Ja ću ih uvesti u zemlju Galaad i u Liban i to čak neće dostajati.
Zaharija 10,11Oni će prijeći more Egiptovo -GOSPOD će udariti valove na pučini.- Sve dubine Nila bit će presušene. Oholost Asirije bit će oborena, a žezlo Egiptovo bit će odstranjeno.
Zaharija 10,12Oni će svoju snagu staviti u : GOSPODA i to je njegovo *ime s kojim će oni hoditi - proročanstvo GOSPODOVO.
Zaharija 10,1Ištite od Gospoda dažda u vrijeme poznoga dažda, Gospod će pustiti munje, i daće vam izobila dažda i svakome trave u polju.
Zaharija 10,2Jer likovi govore ništavilo i vrači vide laž i govore zaludne sne, tješe taštinom; zato otidoše kao stado, i ojadiše se, jer ne bješe pastira.
Zaharija 10,3Gnjev se moj raspali na pastire, i pokarah jarce; jer Gospod nad vojskama obide stado svoje, dom Judin, i učini da su mu kao konj okićen za boj.
Zaharija 10,4Od njega je ugao, od njega kolje, od njega luk ubojiti, od njega izlazi i svaki nastojnik.
Zaharija 10,5I oni će biti kao junaci, gaziće u boju kao blato po ulicama, i biće se, jer je Gospod s njima, i koji jašu na konjma osramotiće se.
Zaharija 10,6I ukrijepiću dom Judin, i dom ću Josifov spasti, i dovešću ih natrag, jer mi ih je žao, i biće kao da ih nijesam odbacio, jer sam ja Gospod Bog njihov i uslišiću ih.
Zaharija 10,7I oni od Jefrema biće kao junak, i srce će im biti veselo kao od vina, i sinovi njihovi vidjeće i veseliće se, i srce će im se radovati o Gospodu.
Zaharija 10,8Zazviždaću im i sabraću ih, jer ću ih izbaviti, i oni će se umnožiti kao što su se bili umnožili.
Zaharija 10,9I rasijaću ih među narode da se u daljnijem mjestima opominju mene, i živeći sa sinovima svojima da se vrate.
Zaharija 10,10I dovešću ih natrag iz zemlje Misirske, i sabraću ih iz Asirske, i dovešću ih u zemlju Galadsku i na Livan; i neće im biti dosta mjesta.
Zaharija 10,11I od tjeskobe će prijeći preko mora, i razbiće vale u moru, i sve će dubine rijeci presahnuti, i oboriće se ponos Asirski i palica će se Misirska uzeti.
Zaharija 10,12I ukrijepiću ih Gospodom, i oni će hodati u ime njegovo, govori Gospod.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje