Tražilica


1. Petrova 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Petrova 5,1Starješine dakle, koje su među vama, opominjem, koji sam i sam starješina i svjedok Kristovih muka, a koji sam i dionik slave, koja se ima otkriti.
1. Petrova 5,2Pasite stado Božje, koje vam je povjereno, i nadgledajte ga ne silom, nego dragovoljno, kako Bog hoće, niti zbog niskoga dobitka, nego iz dobra srca;
1. Petrova 5,3Niti kao da gospodujete Božjim dijelom, nego kao oni, koji su ugled stadu od srca.
1. Petrova 5,4I kad se javi vrhovni pastir, primit ćete neuveli vijenac slave.
1. Petrova 5,5Tako, vi mlađi pokoravajte se starješinama! A svi budite proniknuti poniznošću međusobnom, jer se Bog oholima protivi, a poniznima daje milost.
1. Petrova 5,6Ponizite se dakle pod silnu ruku Božju, da vas povisi u vrijeme pohoda!
1. Petrova 5,7I svu svoju brigu bacite na njega, jer se on brine za vas!
1. Petrova 5,8Budite trijezni i bdijte, jer protivnik vaš, đavao, kao lav ričući obilazi i traži, koga da proždere.
1. Petrova 5,9Njemu se oduprite tvrdi u vjeri i znajte, da iste muke podnose vaša braća u svijetu!
1. Petrova 5,10A Bog svake milosti, koji vas pozva na vječnu svoju slavu u Kristu Isusu, on će vas, iza malo muke, usavršiti, okrijepiti, utvrditi.
1. Petrova 5,11Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen.
1. Petrova 5,12Po Silvanu, vjernom bratu, kao što mislim, napisah vam ukratko, da vas opomenem i uvjerim, da je ovo prava milost Božja, u kojoj stojite.
1. Petrova 5,13Pozdravlja vas s vama izabrana crkva u Babilonu i Marko, sin moj.
1. Petrova 5,14Pozdravite jedan drugoga cjelovom ljubavi! Mir vam svima, koji ste u Kristu Isusu! Amen.
1. Petrova 5,1 Starješine dakle među vama opominjem, ja sustarješina i svjedok Kristovih patnja, a zato i zajedničar slave koja se ima očitovati:
1. Petrova 5,2pasite povjereno vam stado Božje, nadgledajte ga - ne prisilno, nego dragovoljno, po Božju; ne radi prljava dobitka, nego oduševljeno;
1. Petrova 5,3i ne kao gospodari Baštine nego kao uzori stada.
1. Petrova 5,4Pa kad se pojavi Natpastir, primit ćete neuveli vijenac slave.
1. Petrova 5,5Tako i vi, mladići, podložite se starješinama; svi se jedni prema drugima pripašite poniznošću jer Bog se oholima protivi, a poniznima daruje milost.
1. Petrova 5,6Ponizite se dakle pod snažnom rukom Božjom da vas uzvisi u pravo vrijeme.
1. Petrova 5,7Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas.
1. Petrova 5,8Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre.
1. Petrova 5,9Oprite mu se stameni u vjeri znajući da takve iste patnje podnose vaša braća po svijetu.
1. Petrova 5,10A Bog svake milosti, koji vas pozva na vječnu slavu u Kristu, on će vas, pošto malo potrpite, usavršiti, učvrstiti, ojačati, utvrditi.
1. Petrova 5,11Njemu vlast u vijeke vjekova! Amen.
1. Petrova 5,12Pišem vam ukratko, po Silvanu, koga smatram bratom vjernim, da vas ohrabrim i posvjedočim kako je ovo istinska milost Božja. Nje se držite!
1. Petrova 5,13Pozdravlja vas suizabranica u Babilonu i Marko, sin moj.
1. Petrova 5,14Pozdravite jedni druge cjelovom ljubavi! Mir svima vama koji ste u Kristu!
1. Petrova 5,1Ja savjetujem dakle, *starješine koji su među vama, ja koji sam starješina s njima i svjedok trpljenja Kristovog, ja koji imam udio u slavi koja će biti *otkrivena.
1. Petrova 5,2Napasajte stado Božje koje vam je povjereno, ne po prinudi, već po dobroj volji, prema Bogu; ne po gramzivosti, već po požrtvovanosti.
1. Petrova 5,3Ne vršite jednu nasilnu vlast nad onima koji su vam pripali u diobu, već postanite uzori stadu.
1. Petrova 5,4A kad se bude pojavio vrhovni *pastir, vi ćete primiti krunu slave koji neće uvenuti.
1. Petrova 5,5Isto tako, mladi ljudi, budite pokorni starješinama . I svi, u svojim uzajamnim odnosima, ogrnite se poniznošću, jer Bog se suprotstavlja oholima, ali poniznima on podijeljuje svoju milost.
1. Petrova 5,6Ponizite se dakle pod moćnom rukom Božjom, da bi vas u određenom času uzdigao;
1. Petrova 5,7rasteretite se svih svojih brigana njemu, jer on uzima brigu o vama.
1. Petrova 5,8Budite trijezni, bdijte! Vaš protivnik *đavao, kao jedan ričuči lav, kruži, tražeći koga požderati.
1. Petrova 5,9Oduprite mu se, čvrsti u vjeri, znajući da iste patnje, Braćo, sačuvane su i vama u svijetu.
1. Petrova 5,10Bog svake milosti, koji vas je pozvao k svojoj vječnoj slavi u Kristu, sam će vas nanovi podići nakon što budete neko vrijeme trpjeli; on će vas učvrstiti, ojačat će vas, učinit će vas nepokolebljivim.
1. Petrova 5,11Njemu gospodstvo u *vijeke vjekovâ! *Amen.
1. Petrova 5,12Ja sam vam po Silvanu napisao nekoliko riječi, koga ja smatram vjernim bratom, da vas posavjetujem i ustvrdim vam da je ovo čemu ste privrženi istinska milost Božja.
1. Petrova 5,13Zajednica izabranih koja je u Babiloniji pozdravlja vas, kao i Marko, moj sin.
1. Petrova 5,14Pozdravite jedni druge bratskim cjelovom. Mir svima vama koji ste u Kristu!
1. Petrova 5,1Starješine koje su među vama molim koji sam i sam starješina i svjedok Hristova stradanja, i imam djel u slavi koja će se javiti:
1. Petrova 5,2Pasite stado Božije, koje vam je predato, i nadgledajte ga, ne silom, nego dragovoljno, i po Bogu, niti za nepravedne dobitke, nego iz dobra srca;
1. Petrova 5,3Niti kao da vladate narodom; nego bivajte ugledi stadu;
1. Petrova 5,4I kad se javi poglavar pastirski, primićete vijenac slave koji neće uvenuti.
1. Petrova 5,5Tako vi mladi slušajte starješine; a svi se slušajte među sobom, i stecite poniznost; jer se Bog ponositima suproti, a poniženima daje blagodat.
1. Petrova 5,6Ponizite se dakle pod silnu ruku Božiju, da vas povisi kad dođe vrijeme.
1. Petrova 5,7Sve svoje brige bacite na nj, jer se on brine za vas.
1. Petrova 5,8Budite trijezni i pazite, jer suparnik vaš, đavo, kao lav ričući hodi i traži koga da proždere.
1. Petrova 5,9Branite se od njega tvrđom u vjeri, znajući da se takova stradanja događaju vašoj braći po svijetu.
1. Petrova 5,10A Bog svake blagodati, koji vas pozva na vječnu svoju slavu u Hristu Isusu, on da vas, pošto malo postradate, savrši, da utvrdi, da ukrijepi, da utemelji.
1. Petrova 5,11Njemu slava i država va vijek vijek. Amin.
1. Petrova 5,12Po Silvanu, vašemu vjernom bratu, kao što mislim, pišem vam ovo malo, svjetujući i svjedočeći da je ovo prava blagodat Božija u kojoj stojite.
1. Petrova 5,13Pozdravlja vas crkva s vama izbrana u Vavilonu, i Marko sin moj.
1. Petrova 5,14Pozdravite jedan drugoga cjelivom ljubavi. Mir vam svima u Hristu Isusu. Amin.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje