Tražilica


Amos 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Amos 5,1Čujte ovu pjesmu, koju vam kao tužaljku započinjem, kućo Izraelova!
Amos 5,2Pade djevojka Izraelova, ne diže se više, povaljena je na zemlji svojoj, nitko je ne pridiže.
Amos 5,3Jer onako veli svemogući Gospod: "Grad, koji je pošao u boj s tisuću, održa samo stotinu, a koji je pošao u boj sa stotinu, održa samo deset." Za kuću Izraelovu!
Amos 5,4Jest, ovako veli Gospod kući Izraelovoj: "Tražite me, i živjet ćete!
Amos 5,5Ali ne tražite Betela! Ne idite u Gilgalu! Ne polazite u Beer-Šebu, jer Gilgala odlazi u ropstvo, a Betel će biti sasvim uništen.
Amos 5,6Tražite Gospoda, i živjet ćete! Inače doći će on na kuću Josipovu s ognjem, što ždere, i nitko ne može gasiti u Betelu."
Amos 5,7U pelin obraćate pravo i pravednost gazite nogama.
Amos 5,8On, koji je stvorio zvijezde Vlašiće i Štapce, koji pretvara tamu u jutro i dan i potamni u noć. On, koji doziva vode morske i izlijeva ih na zemlju: "Gospod" je ime njegovo!
Amos 5,9On čini da dođe pogibija na jake, da padne pustoš na tvrđavu.
Amos 5,10Mrze na onoga, koji govori pravo na vratima, i grde onoga, koji govori istinu.
Amos 5,11Zato, što nogama gazite siromaha i podižete od njega daće žita, možete graditi kuće od tesana kamena, ali nećete nikada stanovati u njima; možete sebi saditi krasne vinograde, ali nećete nikada piti vina iz njih!
Amos 5,12Jer dobro znam mnoge opačine vaše, mnogobrojne grijehe vaše: tlačite nedužnoga, primate mito i sudite nepravedno siromahe.
Amos 5,13Zato šuti mudrac u ovo vrijeme; jer je zlo vrijeme.
Amos 5,14Tražite dobro a ne zlo, da živite! Tada će Gospod, Bog nad vojskama, biti i s vama, kako ste rekli.
Amos 5,15Mrzite na zlo i ljubite dobro! Pribavite pravici važnost na vratima! Može biti da se Gospod, Bog nad vojskama, smiluje ostatku Josipovu!
Amos 5,16Zato ovako veli Gospod, svemogući Bog nad vojskama: "Na svim putovima bit će tužnjava, u svim ulicama vikat će se: 'Jaoh, jaoh!' Zvat će ratara na žalost, vinogradara k onima, koji umiju naricati.
Amos 5,17Tužnjava će vladati u svim vinogradima, kad budem koračao kroz sredinu vašu, Gospod je to rekao.
Amos 5,18Teško onima, koji žele dan Gospodnji! Što je dan Gospodnji za vas? On je tama a ne svjetlost.
Amos 5,19Bit će, kao kad tko bježi od lava, a nabasa na medvjeda. On možda umakne u svoju kuću i nasloni se rukom svojom na zid, ali ga tada ujede zmija.
Amos 5,20Doista, tama je dan Gospodnji a ne svjetlost, mrak i bez vidjela!
Amos 5,21"Mrzim i prezirem svečanosti vaše. Ne volim mirisati svetkovina vaših.
Amos 5,22Jer ako mi prinosite žrtve paljenice i prinose, to mi se ne dopada. Ne volim vidjeti pomirnih žrtava vaših od tovnih telaca.
Amos 5,23Ukloni od mene dreku pjesama svojih! Zvižduk harfa tvojih ne volim slušati.
Amos 5,24Navalit će sud kao voda i pravda kao potok što nikad ne presuši.
Amos 5,25Jeste li meni prinosili žrtve zaklanice i prinose u pustinji četrdeset godina, kućo Izraelova.
Amos 5,26A pritom jeste li naokolo nosili Sikuta, kralja svojega, i Kevana, zvjezdanog boga svojega, idolske likove svoje, što ste ih načinili sebi?
Amos 5,27Zato ću pustiti da vas odvedu u progonstvo tamo iza Damaska." Gospod je to rekao; "Bog nad vojskama" ime je njegovo.
Amos 5,1 Počujte ovu riječ što je iznosim protiv vas, naricaljku, dome Izraelov:
Amos 5,2Pade i više neće ustati djevica izraelska. Na tlu svojem ona leži, nikog da je digne.
Amos 5,3Jer ovako govori Jahve Gospod domu Izraelovu: u gradu iz kojeg izlažaše tisuća, ostat će stotina, iz kojeg izlažaše stotina, ostat će ih deset.
Amos 5,4Jer ovako govori Jahve domu Izraelovu: "Tražite i živjet ćete.
Amos 5,5Ne tražite Betela, ne idite u Gilgal, ne putujte u Beer Šebu, jer će Gilgal bit odveden u izgnanstvo, a Betel će se prometnuti u ništa.
Amos 5,6Tražite Jahvu i živjet ćete, il` će ko` oganj zahvatiti kuću Josipovu i sažeć` je, a u Betelu nikog da plamen ugasi.
Amos 5,7Jao onima koji pravdu pretvaraju u pelin, u prah bacaju poštenje!
Amos 5,8On napravi Vlašiće i Štapce, on obrće mrak u zoru, a dan u najglušu noć. On saziva morske vode i valja ih preko lica zemlje. Jahve mu je ime.
Amos 5,9Nenadano šalje pustoš na tvrđavu i utvrdi propast nosi.
Amos 5,10Mrze čovjeka što na vratima pravdu dijeli i grde onog što zbori pošteno.
Amos 5,11Stoga, jer gazite siromaha, dižući od njega porez u žitu - u kućama što ih sazdaste od tesanika nikad živjet` nećete; iz ljupkih vinograda što ih posadiste nikad nećete piti vina.
Amos 5,12Jer znam mnoge vaše zločine, i vaše grijehe pregoleme: tlačite pravednika i primate mito, odbijajuć` siromaha na gradskim vratima.
Amos 5,13Mudrac šuti u ovo vrijeme, jer vremena su tako zla.
Amos 5,14Tražite dobro, a ne zlo, da biste živjeli, i da Jahve, Bog nad Vojskama, odista s vama bude kao što velite da jest.
Amos 5,15Mrzite zlo, ljubite dobro, držite pravicu na gradskim vratima, pa će se možda Jahve, Bog nad Vojskama, smilovat` ostatku Josipovu.
Amos 5,16Stog ovako govori Jahve, Bog nad Vojskama, Gospod: "Na svakom će trgu biti kuknjava, po svim će ulicama zapomagati: `Jao! Jao!` Težake će sazvat` da jauču, narikače da nariču,
Amos 5,17bit će jauk u svakom vinogradu, jer ću proći posred tebe" - veli Jahve.
Amos 5,18"Jao vama što žudite za danom Jahvinim! Što će vam biti dan Jahvin? Tama, a ne svjetlost.
Amos 5,19Bit će vam k`o onom što uteče lavljim raljama, a sretne ga medvjed; koji uđe u kuću i stavi ruku na zid, a ujede ga zmija.
Amos 5,20Neće li dan Jahvin biti tama, a ne svjetlost? Mrklina, a ne sunčan sjaj?
Amos 5,21Mrzim i prezirem vaše blagdane i nisu mi mile vaše svečanosti.
Amos 5,22Paljenice kad mi prinosite, prinosnice mi vaše nisu mile, na pričesnice se od ugojenih telaca vaših i ne osvrćem.
Amos 5,23Uklonite od mene dreku svojih pjesama, neću da slušam zvuke vaših harfa.
Amos 5,24Pravda nek` poteče kao voda i pravica k`o bujica silna.
Amos 5,25Prinosiste li mi žrtve i prinos u pustinji četrdeset godina, dome Izraelov?
Amos 5,26Nosit ćete Sikuta, svoga kralja, i Kevana, boga svoga, likove što ih sebi napraviste,
Amos 5,27dok vas budem odvodio onkraj Damaska," govori Jahve - Bog nad Vojskama njemu je ime.
Amos 5,1Slušajte ovu riječ, ovu jadikovku koju ja prorišem nad vama, kućo Izraelova:
Amos 5,2Ona je pala, ona se više neće pridignuti, djevica Izraelova, ona leži na zemlji, a nikog nema da ju podigne.
Amos 5,3Jer ovako govori Gospodin BOG: Iz grada koji prikuplja tisuću ljudi, ostat će samo stotina; od onog koji okupi stotinu, ostat će samo jedna desetina, za dom Izraelov.
Amos 5,4To je ovako da govori GOSPOD kući Izraelovoj: Tražite me i vi ćete živjeti.
Amos 5,5Ali, ne tražite u Betelu, u Gilgal, ne ulazite, Beršebu ne prolazite; jer, Gilgal bit će potpuno izgnan, a Betel postat će grijeh.
Amos 5,6Tražite GOSPODA i vi ćete živjeti. Pazite da ne pokaže svoju snagu, kuća Josipova, kao vatra koja ždre, a nikog za ugasiti ju, u Betelu.
Amos 5,7Oni mijenjaju pravo u otrov i svlaše pravdu na zemlju.
Amos 5,8Tvorac Plejada i Oriona, koji mijenja tamu u svjetlost jutarnju, koji svodi dan u sjenu noćnu, koji saziva vode morske da ih raspe po licu zemlje: on se zove GOSPOD.
Amos 5,9To je on koji izrušuje pljaškanju moćnika, i pljaška provaljuje ulaz tvrđave®
Amos 5,10Oni mrze onog koji sud posjeća na red, onog koji uzima riješ s neporošnošću oni mrze.
Amos 5,11Eh dobro, pošto vi iscrpljujete sirotog, on uzimajući njegov dio žita, te kuće od klesanog kamena koje ste sagradili, vi nećete u njima stanovati; ti vinogradi slasti koje ste posadili, vi im vina piti nećete.
Amos 5,12Jer, ja sam upoznao množinu vaših pobuna i bezmjernost vaših grijehova, tlašitelji pravednika, iznuđivaši ucjena; oni odbijaju sirote iz suda.
Amos 5,13Evo zašto, u jedno takvo vrijeme, mudar šovjek šuti, jer to je vrijeme nesreće.
Amos 5,14Tražite dobro, a ne zlo, da biste živjeli, i tako GOSPOD, Bog sila, bit će s vama, kao što vi to kažete.
Amos 5,15Mrzite zlo, ljubite dobro, uspostavite pravo u sudu: možda GOSPOD, Bog sila bude imao milosti za ostatak Josipov.
Amos 5,16Eh dobro! ovako govori GOSPOD, Bog sila, moj Gospodin: Na svim trgovima, bit će pogrebi, na svim ulicama, reći će : Jao! jao! pozvat će seljaka na žalost, na pogreb, posvećene u jadikovanje,
Amos 5,17u svim vinogradima, bit će pogrebi, kad ja budem prošao posred tebe kaže GOSPOD.
Amos 5,18Nesreća onima koji žudedan GOSPODOV! čemu ? bi vam on bio, dan GOSPODOV? bit će tmine, a ne svjetlost.
Amos 5,19To je kao kao jedna čovjek koji bježi pred jednim lavom, a medvjed ga iznenadi; on se vrati kući, osloni ruku o zid, a zmija ga ujede.
Amos 5,20Neće li biti tmine, dan GOSPODOV, a ne svjetlost, tama, bez ikakva svjetla?
Amos 5,21Ja mrzim, ja prezirem vaša hodočašća, ja ne mogu podnijeti vaša okupljanja,
Amos 5,22kad uspinjete k meni svoje holokauste; i u vašim milodarima, nišeg da mi godi; vaše *žrtvovanje životinja utovljenih, ja od njih odvraćam oši;
Amos 5,23udalji od mene graju svojih pojanja, svirku svojih harfi, ne mogu ju slušati.
Amos 5,24Već neka pravo izvire kao voda i pravda kao jedan nepresušivi potok!
Amos 5,25Jeste li mi vi nudili žrtve i milodare u pustinji, tijekom 40 godina, dome Izraelov?
Amos 5,26Već ste vi nosili Sikuta, svojeg : Kralja, i Kijun, svoje slike, zvijezda vaših bogova, koje ste vi našinili.
Amos 5,27Ja ću vas prognati s one strane Damaska reče GOSPOD, Bog sila, to je njegovo ime.
Amos 5,1Čujte ovu riječ, naricanje koje podižem za vama, dome Izrailjev.
Amos 5,2Pade, neće više ustati djevojka Izrailjeva; bačena je na zemlju svoju, nema nikoga da je podigne.
Amos 5,3Jer ovako veli Gospod Gospod: u gradu iz kojega je izlazila tisuća ostaće stotina, a iz kojega je izlazila stotina u njemu će ostati deset domu Izrailjevu.
Amos 5,4Jer ovako veli Gospod domu Izrailjevu: tražite me, i bićete živi.
Amos 5,5A ne tražite Vetilja, i ne idite u Galgal, i ne prolazite u Virsaveju, jer će Galgal otići u ropstvo, a Vetilj će se obratiti u ništa.
Amos 5,6Tražite Gospoda i bićete živi, da ne obuzme doma Josifova kao oganj i spali i ne bude nikoga da gasi Vetilj.
Amos 5,7Koji obraćate sud u pelen, i pravdu na zemlju obarate,
Amos 5,8Onoga tražite koji je stvorio zvijezde kola i štape, i koji pretvara sjen smrtni u jutro a dan u tamnu noć, koji doziva vode morske i proljeva ih po zemlji; ime mu je Gospod.
Amos 5,9Koji podiže pogibao na jakoga, te pogibao dođe na grad.
Amos 5,10Mrze na onoga koji kara na vratima, i gade se na onoga koji govori pravo.
Amos 5,11Zato što gazite siromaha i uzimate od njega žito u danak, sagradiste kuće od tesana kamena, ali nećete sjedjeti u njima; nasadiste lijepe vinograde, ali nećete piti vina iz njih.
Amos 5,12Jer znam bezakonja vaša, kojih je mnogo, i grijehe vaše, koji su veliki, koji mučite pravednika, primate poklone i izvrćete pravdu ubogima na vratima.
Amos 5,13Zato će pravedni mučati u ovo vrijeme, jer je zlo vrijeme.
Amos 5,14Tražite dobro a ne zlo, da biste bili živi; i tako će Gospod Bog nad vojskama biti s vama, kako rekoste.
Amos 5,15Mrzite na zlo i ljubite dobro, i postavite na vratima sud, ne bi li se Gospod Bog nad vojskama smilovao na ostatak Josifov.
Amos 5,16Zato ovako veli Gospod Bog nad vojskama, Gospod: biće tužnjava po svijem ulicama, i po svijem putovima govoriće: jaoh! jaoh! i zvaće ratare na žalost i na tužnjavu one koji umiju naricati.
Amos 5,17I po svijem će vinogradima biti tužnjava, jer ću proći posred tebe, govori Gospod.
Amos 5,18Teško onima koji žele dan Gospodnji! što će vam dan Gospodnji? tada je mrak a ne vidjelo.
Amos 5,19Kao da bi ko bježao od lava pa bi ga sreo medvjed; ili kao da bi ko došao u kuću i naslonio se rukom na zid, pa bi ga zmija ujela.
Amos 5,20Nije li dan Gospodnji mrak a ne vidjelo? i tama, bez svjetlosti?
Amos 5,21Mrzim na vaše praznike, odbacio sam ih, i neću da mirišem svetkovina vaših.
Amos 5,22Ako mi prinesete žrtve paljenice i prinose svoje, neću ih primiti, i neću pogledati na zahvalne žrtve od ugojene stoke vaše.
Amos 5,23Ukloni od mene buku pjesama svojih, i sviranja psaltira tvojih neću da čujem.
Amos 5,24Nego sud neka teče kao voda i pravda kao silan potok.
Amos 5,25Jeste li meni prinosili žrtve i dare u pustinji četrdeset godina, dome Izrailjev?
Amos 5,26Nego ste nosili šator Moloha svojega, i Hijuna, likove svoje, zvijezdu boga svojega, koje sami sebi načiniste.
Amos 5,27Zato ću vas preseliti iza Damaska, govori Gospod, kojemu je ime Bog nad vojskama.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje