Tražilica


Izaija 33. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 33,1Teško tebi, haračlijo, koji sam nijesi još iskusio haranja, nevjerniče, koji sam nijesi još trpio nevjere! Kad prestaneš pustošiti, bit ćeš sam opustošen, kad prestaneš činiti nevjeru, činit će se i tebi nevjera.
Izaija 33,2Gospode, budi nam milostiv, ufamo se u tebe, budi mišica naša svako jutro, pomoć naša u nevoljno vrijeme!
Izaija 33,3Od jake vike pobjegoše narodi, kad ti ustaneš, plemena se rasprše.
Izaija 33,4Pokupit će se plijen vaš, kao što kupe skakavci, skočit će se na njega, kao što skaču skakavci.
Izaija 33,5Gospod je uzvišen; jer stoji u visini, On će napuniti Sion pravom i pravednošću.
Izaija 33,6On će biti tvrd temelj sudbini tvojoj, bit će punina spasenja, mudrosti i znanja. Strah je Gospodnji blago njegovo.
Izaija 33,7Eto, junaci njihovi vani viču, gorko plaču glasnici mira.
Izaija 33,8Pusti leže putovi, putnik ne putuje, ukinuo se savez, gradovi se slabo cijene, za ljude se ne mari.
Izaija 33,9Zemlja gine u žalosti, Libanon se stidi i vene; šaronska je ravnica postala kao jordanska pustara, Bašan i Karmel otresaju lišće svoje.
Izaija 33,10"Sada ću ustati", veli Gospod, "sada ću se uspraviti, sada ću se podignuti.
Izaija 33,11Idete trudni slamom i rađate samo strnjiku; naprasitost vaša proždrijet će vas kao oganj.
Izaija 33,12Narodi će biti kao peći krečne, izgorjet će ognjem kao trnje, posječeno.
Izaija 33,13Čujte, koji ste daleko, što sam učinio, spoznajte, koji ste blizu, junačko djelo moje!"
Izaija 33,14U Sionu dršću grješnici. Drhat spopada zlikovce. "Tko od nas može ostati kod ognja što proždire? Tko od nas može ostati kod vječne žege?"
Izaija 33,15Tko je pravedan i govori iskreno; tko mrzi na dobitak od nasilja; tko otresa ruku svoju da ne primi poklona; tko zatiskuje uši svoje, da ne čuje za krv; tko zatvara oči svoje, da ne vidi zla s dopadanjem:
Izaija 33,16Taj će stanovati na visinama, gradovi su na hridinama utočište njegovo, kruh njegov ne ponestaje, voda njegova neće nikada presušiti.
Izaija 33,17Kralja u sjaju njegovu gle dat ćeš, vidjet ćeš zemlju daleku.
Izaija 33,18Srce tvoje neka se još spomene strašnoga vremena: "Gdje je sada, koji je brojio, gdje je, koji je mjerio novce, gdje je, koji je brojio kule?"
Izaija 33,19Nećeš više vidjeti drskoga naroda; naroda s jezikom tepavim, nerazumljivim, koji tepa nerazumnim govorom.
Izaija 33,20Pogledaj na Sion, grad blagdana naših! Oči tvoje neka vide Jerusalem, sigurno mjesto, šator, koji ne putuje, kojemu se kolje nikada ne istrgava, kojemu se uža nikada ne rastrgaju.
Izaija 33,21Jer tamo je kod nas Gospod, Sjajni, na mjesto rijeka i širokih potoka, po njima se ne njihaju lađe s veslima, niti lađa ponosita prolazi onuda.
Izaija 33,22Jer je Gospod naš sudac, Gospod je nas gospodar, Gospod je naš kralj, On je, koji nas spasava.
Izaija 33,23Tvoja su sad uža popustila, te ne drže tvrdo jarbola, i jedra nijesu razapeta, ali će se jednoć dijeliti golem plijen, tako da će hromi učiniti obilan plijen.
Izaija 33,24I ni jedan stanovnik neće reći: "Stradam". Narodu što prebiva tamo, oprostit će se krivnja zlodjela.
Izaija 33,1 Teško tebi koji nepustošen pustošiš, koji pljačkaš nepljačkan, kad prestaneš, tebe će opustošiti, opljačkat` te kad prestaneš pljačkati.
Izaija 33,2Jahve, smiluj nam se, u te se uzdamo! Budi mišica naša svako jutro, naš spas u doba nevolje.
Izaija 33,3Od silna tutnja pobjegoše narodi, ti ustade, raspršiše se puci
Izaija 33,4i plijen se skuplja kao što se kupe šaške, na nj će navaliti kao jato skakavaca.
Izaija 33,5Uzvišen je Jahve jer u visini stoluje, on puni Sion pravom i pravednošću.
Izaija 33,6Pouzdan je tvoj vijek: mudrost i znanje spasonosno su blago - a strah Gospodnji njegovo bogatstvo.
Izaija 33,7Gle, stanovništvo Arielovo kuka po ulicama, glasnici mironosni plaču gorko.
Izaija 33,8Opustješe ceste, s putova nesta putnika; raskidaju se savezi, preziru se svjedoci, ni prema kome nema obzira.
Izaija 33,9Gine zemlja u žalosti, u stidu vene Libanon. Šaron je kao stepa, Bašan i Karmel ogolješe.
Izaija 33,10"Sada ću ustati", veli Jahve, "sada ću se dići, sada uzvisiti.
Izaija 33,11Začeste sijeno, rodit ćete slamu; dah moj proždrijet će vas kao oganj.
Izaija 33,12Narodi će biti sažgani u vapno, kao posječeno trnje što gori u vatri.
Izaija 33,13Čujte, vi koji ste daleko, što sam učinio, a vi koji ste blizu poznajte mi snagu!
Izaija 33,14Na Sionu strepe grešnici, trepet spopada bezbožnika: "Tko će od nas opstati pred ognjem zatornim, tko će od nas opstati pred žarom vječnim?
Izaija 33,15Onaj koji hodi u pravdi i pravo govori, koji prezire dobit od prinude, koji otresa ruku da ne primi mito, koji zatiskuje uši da ne čuje o krvoproliću, koji zatvara oči da ne vidi zlo:
Izaija 33,16on će prebivati u visinama, tvrđe na stijenama bit će mu utočište, imat će dosta kruha i vode će mu svagda dotjecati.
Izaija 33,17Oči će ti gledati kralja u njegovoj ljepoti, promatrat će zemlju nepreglednu.
Izaija 33,18Srce će ti u strahu misliti: Gdje li je onaj što je brojio, gdje li onaj što je mjerio, gdje li onaj što je prebrajao mladiće?
Izaija 33,19Nećeš više vidjeti divljega naroda, naroda nerazumljiva i neshvatljiva govora, jezika strana što ga nitko ne razumije.
Izaija 33,20Pogledaj na Sion, grad blagdana naših: oči će ti Jeruzalem vidjeti, prebivalište zaštićeno, šator što se ne prenosi, kojem se kolčići nikad ne vade, nit` mu se ijedno uže otkida.
Izaija 33,21Ondje nam je Jahve silni, umjesto rijeka i širokih rukavaca: neće onud proći nijedna lađa s veslima niti će koji bojni brod projedriti.
Izaija 33,22Jer Jahve je sudac naš, Jahve naš vojvoda, Jahve je kralj naš - on će nas spasiti.
Izaija 33,23Užad ti je popustila, ne može držati jarbola ni razviti stijega, pa se dijeli golemo blago oteto - kljasti će se naplijeniti plijena!
Izaija 33,24I nijedan građanin neće reći: "Bolestan sam!" Narodu što živi ondje krivnja će se oprostiti.
Izaija 33,1Nesreća! tebi koji pustošiš, a nisi opustošen bio, tebi koji iznenađuješ, a nisi iznenađen bio. Kad budeš prekinuo pustošiti, ti ćeš biti opustošen, kad budeš prestao djelovati iznenada, iznenadit će tebe.
Izaija 33,2GOSPODE, imaj milosti za nas! Mi se ufamo u tebe. Budi nam snagom svakog jutra i našim izbavljenjem u vrijeme nevolje.
Izaija 33,3U zvuku grmljavine, puk pobježe, kad ti ustaneš, narodi se raspršuju.
Izaija 33,4Plijen se gomila kao što se gomilaju skakavci, on se sunovraćuje kao što se sunovraćuju popci.
Izaija 33,5GOSPOD je oduševljen, jer stoluje na visinama, on ispunjava *Sion pravom i pravdom.
Izaija 33,6Sigurnost tvojih dana, to će biti bogatstvo spasa. Mudrost, spoznavanje i strah od GOSPODA: takvo će biti njegovo blago.
Izaija 33,7Evo: oni iz Ariela kliču po ulicama, glasonoše mira gorko plaču.
Izaija 33,8Ceste su opustjele, nema prolaznika više na cestama. Savez je raskinut, gradove odbačene, nitko ne uvažava više.
Izaija 33,9Zemlja je u žalosti, on propada. Liban gubi svoje lice, on vene. šaron postaje kao Araba. Bašan i Karmel se polagano prazne .
Izaija 33,10Sada, kaže GOSPOD, ja ću se dignuti, sada, ja ću se uspraviti, sada, ja ću biti oduševljen.
Izaija 33,11Vi ćete začeti travu, vi ćete poroditi slamu, vaš dah je vatra koja će vas prožderati.
Izaija 33,12Narodi bit će spaljeni kao kreč, oni će biti kao trnje odsječeno koje se spaljuje.
Izaija 33,13Slušajte, vi koji ste daleko, ono što ću ja učiniti; vi koji ste bliski, znajte koja je moja moć.
Izaija 33,14Na *Sionu, griješnici su zaustavljeni, jedna drhtavica zahvaća bogohulnike. Tko će između nas moći izdržati? To je jedna proždiruća vatra. Tko će od nas moći opstati? To je jedan beskrajni oganj.
Izaija 33,15Onaj koji se ponaša prema pravdi, koji govori bez uvijanja, koji si začepi uši da ne sluša za ljude ubilačke riječi, koji zatvara oči da ne gleda ono što je zlo.
Izaija 33,16Onaj će stanovati na visinama, stijene tvrde bit će njegov zaklon, kruh će mu se pribavljatii, voda će mu biti osigurana.
Izaija 33,17Tvoje će oči promatrati kralja u njegovoj ljepoti, oni će vidjeti zemlju u svoj njenoj velimini.
Izaija 33,18Ti ćeš razmišljati o tom tko te držao u strahu: Gdje je on, onaj koji te nadziraše? Gdje je on, onaj koji te pregledavaše? Gdje je nadzornik utvrda?
Izaija 33,19Ti nećeš više vidjeti osornog naroda, naroda jezika neshvatljivog, govorenja smiješnog i nerazumljivog.
Izaija 33,20Promatraj *Sion, varoš naših zanosa, tvoje oči vidjet će Jeruzalem, mirnu pokrajinu, šator koji se više neće rastavljati, čiji šiljci nikad više neće biti iščupani, čiji konopci neće više biti skidani.
Izaija 33,21To je ondje gdje će GOSPOD za nas biti veličanstven, to će biti jedna pokrajina širokih rijeka i prostranih kanala; ali, ni jedna lađa na vesla neće tuda proći, veličanstvena lađa neće ju proći.
Izaija 33,22Da, GOSPOD je naš sudac, on je naš zakonodavac. GOSPOD je naš kralj, on je taj koji nas oslobađa.
Izaija 33,23Tvoji su konopi razvezani, oni više ne podržavaju jarbol, ne razvija se više barjak . Tada, dijelit će se plodovi pljačke, količinski, i šepavi će se domoći plijena.
Izaija 33,24Ni jedan stanovnik neće više reći: ” Ja sam bolestan. “ Narod koji nastanjuje Jeruzalem bit će odriješen od grijeha.
Isaija 33,1Teško tebi, koji pustošiš a tebe ne pustoše, i koji činiš nevjeru a tebi se ne čini nevjera; kad prestaneš pustošiti, bićeš opustošen, kad prestaneš činiti nevjeru, činiće ti se nevjera.
Isaija 33,2Gospode, smiluj se na nas, tebe čekamo; budi im mišica svako jutro, i spasenje naše u nevolji.
Isaija 33,3Narodi pobjegoše od jake vike, rasijaše se narodi što se ti podiže.
Isaija 33,4I pokupiće se plijen vaš kao što se kupe gusjenice, skočiće na nj kao što skaču skakavci.
Isaija 33,5Uzvišen je Gospod, jer nastava na visini; napuniće Sion suda i pravde.
Isaija 33,6I tvrđa vremena tvojega, sila spasenja tvojega biće mudrost i znanje; strah Gospodnji biće blago tvoje.
Isaija 33,7Eto, junaci njihovi viču na polju, i poslanici mirni plaču gorko:
Isaija 33,8Putovi opustješe, putnici ne putuju; pokvari ugovor, odbaci gradove, ne mari za čovjeka.
Isaija 33,9Zemlja tuži i čezne, Livan se stidi i vene, Saron je kao pustinja, Vasan i Karmil ogolješe.
Isaija 33,10Sada ću ustati, veli Gospod, sada ću se uzvisiti, sada ću se podignuti.
Isaija 33,11Zatrudnjećete slamom, rodićete strnjiku; gnjev vaš proždrijeće vas kao oganj.
Isaija 33,12I narodi će biti kao peći krečne, izgorjeće ognjem kao trnje posječeno.
Isaija 33,13Slušajte koji ste daleko što sam učinio, i koji ste blizu poznajte moć moju.
Isaija 33,14Grješnici u Sionu uplašiće se, drhat će spopasti licemjere, i reći će: ko će nas ostati kod ognja koji proždire? ko će nas ostati kod vječne žege?
Isaija 33,15Ko hodi u pravdi i govori što je pravo; ko mrzi na dobitak od nasilja; ko otresa ruke svoje da ne primi poklona; ko zatiskuje uši svoje da ne čuje za krv, i zažima oči svoje da ne vidi zla;
Isaija 33,16On će nastavati na visokim mjestima; gradovi na stjenama biće mu utočište, hljeb će mu se davati, vode mu se neće premicati.
Isaija 33,17Oči će ti vidjeti cara u krasoti njegovoj, gledaće zemlju daleku.
Isaija 33,18Srce će tvoje misliti o strahu govoreći: gdje je pisar? gdje brojač? gdje je onaj što pregleda kule?
Isaija 33,19Nećeš vidjeti žestoka naroda, naroda koji govori iz dubina da se ne razbira, u koga je jezik mutav da se ne razumije.
Isaija 33,20Pogledaj na Sion, grad praznika naših; oči tvoje neka vide Jerusalim, mirni stan, šator, koji se neće odnijeti, kojemu se kolje neće nigda pomjeriti, i nijedno mu se uže neće otkinuti.
Isaija 33,21Nego će nam ondje Gospod veliki biti mjesto rijeka i potoka širokih, po kojima neće ići lađa s veslima, niti će velika lađa prolaziti onuda.
Isaija 33,22Jer je Gospod naš sudija, Gospod je koji nam postavlja zakone, Gospod je car naš, on će nas spasti.
Isaija 33,23Oslabiše tvoja uža, ne mogu tvrdo držati katarke svoje ni razapeti jedra; tada će se razdijeliti velik plijen, hromi će razgrabiti plijen.
Isaija 33,24I niko od stanovnika neće reći: bolestan sam. Narodu koji živi u njemu oprostiće se bezakonje.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje