Tražilica


Levitski zakonik 27. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Levitski zakonik 27,1Gospod zapovjedi Mojsiju:
Levitski zakonik 27,2"Kaži sinovima Izraelovim ove odredbe: Ako netko zavjetuje Gospodu čovjeka po procjeni,
Levitski zakonik 27,3Onda se ima muška osoba u dobi od dvadeset do šezdeset godina procijeniti sa pedeset srebrnih šekela po težini Svetišta.
Levitski zakonik 27,4Za žensku osobu iznosi procjena trideset šekela.
Levitski zakonik 27,5Za osobu u dobi od pet do dvadeset godina iznosi procjena muške osobe dvadeset šekela i ženske osobe deset šekela.
Levitski zakonik 27,6Kod djece u dobi od jednoga mjeseca do pet godina iznosi procjena za dječaka pet srebrnih šekela i procjena za djevojku tri srebrna šekela.
Levitski zakonik 27,7Ako je nekomu šezdeset godina i više, onda ima iznositi procjena za muža petnaest šekela, a za ženu deset šekela.
Levitski zakonik 27,8Tko je preveć siromašan, pa ne može da plati procjenu, taj neka se dovede pred svećenika, da ga procijeni. Svećenik ga ima procijeniti po onom, što može dati zavjetnik.
Levitski zakonik 27,9Ako je živinče, što se može žrtvovati Gospodu, onda sve, što netko daje Gospodu, ima da vrijedi kao posvećeno.
Levitski zakonik 27,10On ne smije to promijeniti ili zamijeniti, dobar komad za loš, loš za dobar. Ako ipak živinče zamijeni drugim, onda jedno i drugo ima da pripadne Svetištu.
Levitski zakonik 27,11Ako li je živinče nečisto, pa se ne može žrtvovati Gospodu, neka se to živinče donese pred svećenika.
Levitski zakonik 27,12Svećenik ima ga onda ocijeniti, da li je dobro ili loše. Kako ga ocijeni svećenik, tako neka ostane.
Levitski zakonik 27,13Ako ga hoće otkupiti, onda neka još pridometne peti dio od procjene.
Levitski zakonik 27,14Ako netko kuću svoju po sveti Gospodu kao sveti dar, neka je ocijeni svećenik, da li je dobra ili loša. Kako je ocijeni svećenik, tako neka ostane.
Levitski zakonik 27,15Ako onaj, koji je posvetio kuću svoju, hoće opet da je otkupi, neka još pridometne peti dio od procjene, i tada je njegova.
Levitski zakonik 27,16Ako netko komad baštinjenoga posjeda svojega posveti Gospodu, ravna se procjena po mjeri usjeva. Jedan homer ječmena usjeva cijeni se pedeset srebrnih šekela.
Levitski zakonik 27,17Ako posveti polje svoje od jubilejske godine dalje, neka vrijedi po punoj procjeni.
Levitski zakonik 27,18Ako li zemljište svoje posveti istom poslije jubilejske godine, onda neka svećenik proračuna novce prema broju godina, što ostaju još do jubilejske godine. Neka se onda razmjerno odbije od pune procjene.
Levitski zakonik 27,19Ako li onaj, koji je posvetio zemljište, hoće opet da ga otkupi, neka još pridometne peti dio od procjene, i tada je njegovo.
Levitski zakonik 27,20Ali ako ne otkupi zemljišta, a proda ga ipak drugome, ne može se više otkupiti,
Levitski zakonik 27,21Nego ima zemljište, kad u jubilejskoj godini postane slobodno, vrijediti kao posvećeno Gospodu, kao komad zemlje, što je pao pod zakletvu; to pripada svećeniku kao vlasništvo.
Levitski zakonik 27,22Ako netko posveti Gospodu zemljište, što ga je kupio, a ne pripada nasljednom posjedu njegovu.
Levitski zakonik 27,23Onda ima svećenik proračunati cijenu do jubilejske godine, i dotični ima tu cijenu isplatiti u isti dan kao dar posvećen Gospodu.
Levitski zakonik 27,24U jubilejskoj godini ima se komad zemlje povratiti onome, od koga je kupljen i kojemu pripada kao nasljedni posjed.
Levitski zakonik 27,25Svaka procjena neka bude po šekelu Svetišta: jedan šekel ima dvadeset gera.
Levitski zakonik 27,26Ali prvence od stoke, što već kao prvenci pripadaju Gospodu, ne smije nitko posvetiti. Bilo goveče ili ovca: "pripada Gospodu.
Levitski zakonik 27,27Ali ako su od životinje nečiste, onda ih mora dotični otkupiti po procjeni i pridometnuti peti dio od procjene. Ako li se ne otkupi, onda se ima prodati po procjeni.
Levitski zakonik 27,28Ništa od zakletoga, što netko pod zakletvom posveti Gospodu od svega posjeda svojega, bio čovjek, živinče ili nasljedni posjed, ne smije se niti prodati niti otkupiti.
Levitski zakonik 27,29Štogod je pod zakletvom posvećeno, Gospodu je presveto. Ljudi, nad kojima je izrečena zakletva, ne smiju se otkupiti, nego se moraju pogubiti.
Levitski zakonik 27,30Sve desetine od zemlje, od usjeva poljskoga i od plodova drveća vlasništvo su Gospodnje; posvećene su Gospodu.
Levitski zakonik 27,31Ako netko hode da, otkupi jedan dio svoje desetine, ima još da pridometne peti dio svote.
Levitski zakonik 27,32Što se tiče desetine od goveda i ovaca, ima se od svega, što prolazi ispod štapa pastirskog, uvijek deseti komad posvetiti Gospodu.
Levitski zakonik 27,33Pri tom neka se ne istražuje, da li je dobro ili loše, i ne smije se zamijeniti. Ali ako netko ipak zamijeni, onda neka jedno i drugo pripadne Svetištu i ne smije se otkupiti."
Levitski zakonik 27,34To su zapovijedi, što ih dade Gospod na gori Sinajskoj Mojsiju za sinove Izraelove.
Levitski zakonik 27,1 Jahve reče Mojsiju:
Levitski zakonik 27,2"Govori Izraelcima i reci im: `Ako tko zaželi podmiriti Jahvi zavjet što vrijedi koliko čovjek,
Levitski zakonik 27,3neka ti je mjerilo: muškarca od dvadeset do šezdeset godina starosti procijeni pedeset šekela u srebru, prema hramskom šekelu,
Levitski zakonik 27,4a žensku procijeni trideset šekela.
Levitski zakonik 27,5A za dob od pet do dvadeset godina neka tvoja procjena bude: za muškarca dvadeset šekela, a za žensku deset šekela.
Levitski zakonik 27,6Je li dob od jednoga mjeseca do pet godina, neka ti je procjena: za muško pet šekela u srebru, a procjena za žensko tri šekela u srebru.
Levitski zakonik 27,7Bude li u starosti od šezdeset godina ili više, neka ti je procjena: za muškarca petnaest šekela, a za žensku deset šekela.
Levitski zakonik 27,8Ali ako je tko siromašan te ne može platiti svoju cijenu, neka ga dovedu pred svećenika i neka ga svećenik procijeni. Ali neka svećenik procijeni prema onome što zavjetovalac može dati.
Levitski zakonik 27,9Ako zavjetovani prinos bude od životinja koje se mogu Jahvi prinositi, svaki takav prinos Jahvi bit će posvećena stvar.
Levitski zakonik 27,10Neka se ne nadomješta niti zamjenjuje za što drugo - bilo dobro za loše, bilo loše za dobro. Ako li se napravi zamjena jednoga živinčeta za drugo, onda će i zavjetovano i ono koje ga je zamijenilo biti posvećena stvar.
Levitski zakonik 27,11Bude li zavjetovani prinos od nečiste životinje koja se ne može Jahvi prinositi, neka se takvo živinče dovede k svećeniku
Levitski zakonik 27,12pa neka ga on procijeni. Bilo skupo, bilo jeftino, kako svećenik procijeni, neka tako bude.
Levitski zakonik 27,13Zaželi li ga tko otkupiti, neka doda njegovoj procjeni jednu petinu.
Levitski zakonik 27,14Ako tko posveti svoju kuću zavjetovavši je Jahvi, neka svećenik procijeni da li je dobra ili loša. Kako svećenik prosudi, neka tako ostane.
Levitski zakonik 27,15Ako onaj koji je svoju kuću zavjetovao zaželi da je otkupi, neka dometne jednu petinu svoti na koju je procijenjena pa neka bude njegova.
Levitski zakonik 27,16Ako tko zavjetuje Jahvi dio zemljišta od svoga vlasništva, procijeni ga prema njegovu usjevu: za jedan homer ječmena sjemena pedeset šekela u srebru.
Levitski zakonik 27,17Zavjetuje li zemljište za jubilejske godine, neka ostane prema ovoj procjeni.
Levitski zakonik 27,18Ali ako zemljište zavjetuje poslije jubilejske godine, neka svećenik proračuna cijenu prema godinama što preostaju do jubilejske godine i prema tome smanji procjenu.
Levitski zakonik 27,19Ako onaj tko je zemljište zavjetovao zaželi da ga otkupi, neka doda jednu petinu svoti na koju je procijenjeno pa neka mu ostane.
Levitski zakonik 27,20Ako zemljište ne otkupi nego ga proda drugome, ne može se više otkupiti.
Levitski zakonik 27,21Kad zemljište bude oslobođeno u jubilejskoj godini, neka se posveti Jahvi kao zavjetovano zemljište i postane svećenikov posjed.
Levitski zakonik 27,22Zavjetuje li tko Jahvi kupljeno zemljište koje nije dio njegove očevine,
Levitski zakonik 27,23neka mu svećenik proračuna razmjernu procjenu do jubilejske godine. I toga istog dana neka isplati iznos kao stvar posvećenu Jahvi.
Levitski zakonik 27,24U jubilejskoj godini zemljište se ima vratiti onome od koga je kupljeno - kome pripada zemljišno vlasništvo.
Levitski zakonik 27,25Svaka procjena neka se vrši prema hramskom šekelu: dvadeset gera jedan šekel.
Levitski zakonik 27,26Ali neka nitko ne zavjetuje prvinu od stoke. Ta prvina ionako pripada Jahvi - Jahvina je, pa bila od sitnoga bila od krupnoga blaga.
Levitski zakonik 27,27Bude li od nečiste stoke, može se otkupiti prema procjeni, dometnuvši petinu cijene. Ako se ne otkupi, neka se prema procjeni proda.
Levitski zakonik 27,28Ali ništa od `herema`, od onog što je Jahvi izručeno, bio to čovjek ili živinče ili njegovo baštinjeno zemljište, ništa što je tko Jahvi zavjetom posvetio, ne može se niti prodati niti otkupiti. Svaka zavjetom posvećena stvar najveća je Jahvina svetinja.
Levitski zakonik 27,29Nijedno ljudsko biće koje bude `heremom` - prokletstvom - udareno ne smije se otkupljivati: mora se smaknuti.
Levitski zakonik 27,30Svaka desetina sa zemljišta, bilo od poljskih usjeva bilo od plodova sa stabala, pripada Jahvi; to je Jahvi posvećeno.
Levitski zakonik 27,31Ako bi tko htio otkupiti koji dio svoje desetine, mora tome dodati jednu petinu cijene.
Levitski zakonik 27,32Svaka desetina od krupnoga i sitnoga blaga, to jest svako deseto od svega što prolazi ispod pastirskog štapa, neka bude posvećeno Jahvi.
Levitski zakonik 27,33Neka se ne gleda je li dobro ili rđavo; i neka se ne zamjenjuje. Ako se ipak zamijeni, neka je onda i jedno i drugo posvećeno i ne smije se otkupljivati.`
Levitski zakonik 27,34To su zapovijedi koje je Jahve izdao Mojsiju za Izraelce na Sinajskome brdu.
Levitik 27,1GOSPOD oslovi Mojsija:
Levitik 27,2` Govori sinovima Izraelovim; ti ćeš im reći: Kad se ispuni jedan zavjet dan GOSPODU temeljeći se na vrijednosti jedne osobe,
Levitik 27,3evo vrijednost: Za jednog čovjeka, između dvadeset i 60 godina, vrijednost je 50 sikala srebra - u novcima iz *svetišta -;
Levitik 27,4za jednu ženu, vrijednost je 30 sikala;
Levitik 27,5za nekog između pet i šest godina, vrijednost jednog dječaka je dvadeset sikala, ona jedne djevojčice, deset sikala srebra;
Levitik 27,6za nekog između jednog mjeseca i pet godina, vrijednost jednog dječaka je pet sikala srebra, ona jedne djevojčice, tri sikla srebra;
Levitik 27,7za nekog od šezdeset godina ili više, vrijednost jednog čovjeka je petnaest sikala, jedne žene, deset sikala.
Levitik 27,8Ako je netko suviše siromašan za držati se određene vrijednosti, on stavlja pred svećenika zavjetovanu osobu, da svećenik izvrši vrjednovanje; svećenik ga vrjednuje uz pomoć sredstava onoga koji je načinio zavjet.
Levitik 27,9Ako se radi o jednoj životinji uzetoj između onih koje se mogu donijeti kao dar GOSPODU, svaka životinja koja bude darovana GOSPODU jest *presveta stvar;
Levitik 27,10ne nadomješta se niti zamjenjuje, ne više jedna dobra umjesto jedne loše, nego li jedna loša umjesto jedne dobre. Ako li se ipak izvrši zamjena jedne životinje za drugu, zamijenjena životinja i on druga svete su stvari.
Levitik 27,11Ako se radi o jednoj *nečistoj životinji, od onih koje se ne mogu donijeti na dar pred GOSPODA, stavlja se životinja pred svećenika;
Levitik 27,12svećenik ju vrjednuje dobrom ili lošom i ostaje se pri vrjednovanju svećenikovom; 13 ako se nju hoće otkupiti, dodaje se jedna petina od izvršenog vrjednovanja.
Levitik 27,14Ako se posvećuje svoja kuća kao sveta stvar za GOSPODA, svećenik ju vrjednuje dobrom ili lošom i drži se vrijednosti određene po svećeniku.
Levitik 27,15Ako onaj koji je posvetio svoju kuću hoće nju otkupiti, dodaje se jedna petina cijeni vrjednovanja, i ona je njegova.
Levitik 27,16Ako netko posvećuje GOSPODU neko polje svojeg vlasništva, vrijednost je u službi onog što se tu može zasijavati: 50 sikala srebra po homeru sjemena ječma;
Levitik 27,17ako se posvećuje svoje polje od obljetničke godine, drži se te vrijednosti;
Levitik 27,18ako se posvećuje svoje polje poslije obljetničke godine, svećenik računa sumu u funkciji godina koje ostaju sve do godine jubileja, i ima tu smanjenja vrijednosti od određene vrijednosti.
Levitik 27,19Ako onaj koji posvećuje svoje polje računa otkupiti svoje polje, on dodaje jednu petinu vrijednosti i polje mu pripada.
Levitik 27,20Ako, da ne otkupljuje polje, on ga prodaje nekom drugom, nema više prava otkupa,
Levitik 27,21i polje u času svojeg oslobođenja o jubileju, bit će sveta stvar za GOSPODA, kao jedno polje zavjetovano po zabrani; ono će postati vlasništvo svećenikovo.
Levitik 27,22Ako se GOSPODU posvećuje jedno kupljeno polje, koje nije dio baštinjenog vlasništva,
Levitik 27,23svećenik izračunava iznos njegove vrijednosti sve do godine jubileja, i taj se iznos daje tog istog dana; to je jedna sveta stvar za GOSPODA.
Levitik 27,24Od godine jubileja, polje će se vratiti onome koji ga je bio kupio, onome čiji je to zemljišni posjed.
Levitik 27,25Svako vrjednovanje bit će izvršeno u siklima svetišta. - Sikl vrijedi dvadeset gera .
Levitik 27,26Očigledno, jedan čovjek ne može posvetiti jedno prvorođeno od svoje stoke, koje, kao prvorođeno već pripada GOSPODU.
Levitik 27,27Ako se radi o jednoj nečistoj životinji, nju se može otkupiti, dodajući jednu petinu vrijednosti; ako ona nije otkupljena, prodaje se prema vrjednovanju.
Levitik 27,28Što više, od svega što se posjeduje - čovjek, životinja ili polje u vlasništvu - ono što se zavjetovalo GOSPODU po zabrani ne može biti prodano ni otkupljeno: sve što je zavjetovano po zabrani je presveta stvar za GOSPODA;
Levitik 27,29i nikoji čovjek zavjetovan po zabrani ne može biti otkupljen: on će biti usmrćen.
Levitik 27,30Svaki dîm zemlje predujmljene na plodove zemaljske ili na plodove s drveta, pripada GOSPODU: to je sveta stvar za GOSPODA.
Levitik 27,31Ako netko namjerava otkupiti nešto od svojeg dîma, on dodaje petinu.
Levitik 27,32Svaki dîm od krupne ili sitne stoke, tj. svaka desetina životinje koja prođe ispod pastirskog štapa, sveta je stvar za GOSPODA;
Levitik 27,33ne traže se dobre ili loše, i ne vrši se zamjena; ako do toga ipak dođe; ako se ipak izvrši zamjena, zamijenjena životinja i ona druga svete su stvari: ne može ih se otkupiti. `
Levitik 27,34Takve su zapovjedi koje GOSPOD dade Mojsiju za sinove Izraelove, na planini Sinaj.
3. Mojsijeva 27,1Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 27,2Kaži sinovima Izrailjevim, i reci im: kad ko zavjetuje dušu svoju Gospodu, ti ga ucijeni:
3. Mojsijeva 27,3A ovako ćeš cijeniti: muško od dvadeset godina do šezdeset cijenićeš pedeset sikala srebra, po siklu svetom.
3. Mojsijeva 27,4Ako bude žensko, cijenićeš trideset sikala.
3. Mojsijeva 27,5Ako je od pet do dvadeset godina,cijenićeš muško dvadeset sikala a žensko deset sikala.
3. Mojsijeva 27,6Ako je od jednoga mjeseca do pet godina, cijenićeš muško pet sikala srebra, a žensko ćeš cijeniti tri sikla srebra.
3. Mojsijeva 27,7Ako li bude od šezdeset godina i više, ako je muško, cijenićeš petnaest sikala, a žensko deset sikala.
3. Mojsijeva 27,8Ako je siromah da ne može platiti cijene, onda neka dođe k svešteniku da ga ucijeni sveštenik, i prema onome što može dati koji se zavjetovao, neka ga sveštenik ucijeni.
3. Mojsijeva 27,9Ako bi zavjetovao živinče od onijeh što se prinose Gospodu, što god da Gospodu, sveto je.
3. Mojsijeva 27,10Da ga ne promijeni ni dade drugo za ono, ni dobro za rđavo, ni rđavo za dobro; ako li bi kako promijenio živinče, onda će biti sveto i ono i drugo koje je dao za ono.
3. Mojsijeva 27,11Ako li bi zavjetovao živinče nečisto od onijeh što se ne prinose Gospodu, neka se dovede živinče pred sveštenika;
3. Mojsijeva 27,12I neka ga precijeni sveštenik, bilo dobro ili rđavo; i kako ga precijeni sveštenik, tako da bude.
3. Mojsijeva 27,13Ako bi ga htio otkupiti, neka na cijenu tvoju dometne još peti dio.
3. Mojsijeva 27,14Kad bi ko zavjetovao kuću svoju, da je sveta Gospodu, neka je precijeni sveštenik, bila dobra ili rđava; kako je precijeni sveštenik, tako da bude.
3. Mojsijeva 27,15Ako bi onaj koji zavjetuje htio otkupiti kuću svoju, neka na cijenu tvoju dometne još peti dio, pa neka je njegova.
3. Mojsijeva 27,16Ako bi ko zavjetovao Gospodu dio njive svoje, cijenićeš je prema usjevu: gomer ječma gdje se posije, cijenićeš pedeset sikala srebra.
3. Mojsijeva 27,17Ako bi od oprosne godine zavjetovao njivu svoju, neka ostane po tvojoj cijeni.
3. Mojsijeva 27,18Ako li poslije oprosne godine zavjetuje njivu svoju, tada neka mu sveštenik proračuna novce prema broju godina koje ostaju do oprosne godine, i neka se odbije do tvoje cijene.
3. Mojsijeva 27,19I ako bi htio otkupiti njivu svoju onaj koji je zavjetuje, neka dometne na cijenu tvoju još peti dio, i neka bude njegova.
3. Mojsijeva 27,20Ali ako ne otkupi njive, i njiva se proda drugome, ne može se više otkupiti;
3. Mojsijeva 27,21Nego će ona njiva, kad se oprosti oprosne godine, biti sveta Gospodu, kao njiva zavjetovana, sveštenikova neka bude.
3. Mojsijeva 27,22Ako li bi ko zavjetovao Gospodu njivu kupljenu, koja nije dostojanje njegovo,
3. Mojsijeva 27,23Sveštenik neka mu proračuna cijenu do godine oprosne, i neka u onaj dan da tu cijenu da bude stvar sveta Gospodu.
3. Mojsijeva 27,24A godine oprosne da se vrati njiva onome od koga je kupljena, čije je dostojanje ona njiva.
3. Mojsijeva 27,25A svaka cijena tvoja neka bude na sikle svete, a u siklu ima dvadeset novaca.
3. Mojsijeva 27,26Ali prvina od stoke, koje su Gospodnje, niko da ne zavjetuje, bilo goveče ili sitna stoka, jer je Gospodnje.
3. Mojsijeva 27,27Ako li bi bilo od životinja nečistijeh, onda neka otkupi po tvojoj cijeni dometnuv peti dio ozgo; ako li se otkupi, neka se proda po tvojoj cijeni.
3. Mojsijeva 27,28Ali ni jedna stvar zavjetovana, što ko zavjetuje Gospodu od čega mu drago što ima, od ljudi ili od stoke ili od njive svoje, da se ne prodaje ni otkupljuje; svaka stvar zavjetovana svetinja je nad svetinjama Gospodu.
3. Mojsijeva 27,29Živinče zavjetovano, koje čovjek zavjetuje, da se ne otkupljuje, nego da se ubije.
3. Mojsijeva 27,30I svaki desetak zemaljski od usjeva zemaljskoga i od voća, Gospodnji je, svetinja je Gospodu.
3. Mojsijeva 27,31Ali ko bi htio otkupiti što desetka svojega, neka na cijenu dometne još peti dio.
3. Mojsijeva 27,32I desetak od goveda i od sitne stoke, koje dođe pod štap pastirski deseto, da je sveto Gospodu.
3. Mojsijeva 27,33Da se ne bira dobro ni rđavo, da se ne mijenja; ako li bi se kako god promijenilo, onda neka bude i ono i drugo promijenjeno sveta stvar, i da se ne otkupi.
3. Mojsijeva 27,34Ovo su zapovijesti koje zapovjedi Gospod Mojsiju za sinove Izrailjeve na gori Sinajskoj.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje