Tražilica


Mudre izreke 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Mudre izreke 5,1Sine moj, pripazi na mudrost moju! Prigni uho svoje k razboritosti mojoj!
Mudre izreke 5,2Tako se držiš mudrosti i čuvaš stegu usnama svojim.
Mudre izreke 5,3S usana bludnice kaplje med, i grlo joj je glađe od ulja.
Mudre izreke 5,4Ali na posljetku gorka je kao pelin, oštra kao mač dvorezac.
Mudre izreke 5,5Noge njezine silaze k smrti, koraci njezini vode k podzemnome svijetu.
Mudre izreke 5,6Ona ne ide stazom života; na neprekidnim putovima gine, a da ne opaža.
Mudre izreke 5,7Dajte, sinovi, poslušajte mene! Ne odstupajte od riječi usta mojih!
Mudre izreke 5,8Drži daleko od nje put svoj! Ne približuj se k vratima kuće njezine!
Mudre izreke 5,9Inače predaješ drugima cvijet mladosti svoje, i godine svoje okrutnomu.
Mudre izreke 5,10Inače site se drugi na imanju tvojemu; zaslužba tvoja dolazi u kuću tuđina.
Mudre izreke 5,11Ti bi još morao na posljetku gorko jadikovati, kad bi ti se oduzelo tijelo i meso,
Mudre izreke 5,12I morao bi priznati: "Ah, mrzio sam na stegu. Srce je moje preziralo karanje,
Mudre izreke 5,13Glasa učitelja svojih nijesam slušao, uha svojega nijesam prignuo k odgojiteljima svojim.
Mudre izreke 5,14Gotovo bih bio posve upao u nesreću usred skupa i zajednice."
Mudre izreke 5,15Pij vodu iz svojega vlastitog studenca i žuborvodu iz svojega vrela!
Mudre izreke 5,16Moraju li se tvoji izvori razlijevati i potoci tvoji po ulicama?
Mudre izreke 5,17Ne, nego su oni samo tvoji, a nijesu tuđinovi s tobom.
Mudre izreke 5,18Neka je blagoslovljen izvor tvoj i veseli se ženi mladosti svoje:
Mudre izreke 5,19Košuti punoj miline, srni punoj ljupkosti, neka te ljubav k njoj smije uvijek zanijeti i naslađuj se vazda u ljubavi njezinoj!
Mudre izreke 5,20Zašto bi se, sine moj, radovao s drugom, zašto bi tuđinku grlio u ljubavi?
Mudre izreke 5,21Zaista, pred očima su Gospodnjim putovi svačiji; on pazi na sve staze njegove.
Mudre izreke 5,22Zločinca hvata njegova vlastita zlodjela; užetima grijeha svojih on biva vezan.
Mudre izreke 5,23Umrijet će od nestašice stege; on će se srušiti u velikoj ludosti svojoj.
Mudre izreke 5,1 Sine moj, čuj moju mudrost, prigni uho mojoj razboritosti
Mudre izreke 5,2da sačuvaš oprez, da ti usne zadrže znanje.
Mudre izreke 5,3Jer s usana žene preljubnice kaplje med i nepce joj je glađe od ulja,
Mudre izreke 5,4ali je ona naposljetku gorka kao pelin, oštra kao dvosjekli mač.
Mudre izreke 5,5Njene noge silaze k smrti, a koraci vode u Podzemlje.
Mudre izreke 5,6Ona ne pazi na put života, ne mari što su joj staze kolebljive.
Mudre izreke 5,7Zato me sada poslušaj, sine, i ne odstupaj od riječi mojih usta.
Mudre izreke 5,8Neka je put tvoj daleko od nje i ne približuj se vratima njezine kuće,
Mudre izreke 5,9da drugima ne bi dao svoju slavu i okrutnima svoje godine;
Mudre izreke 5,10da se ne bi tuđinci nasitili tvoga dobra i da tvoja zaslužba ne ode u tuđu kuću;
Mudre izreke 5,11da ne ridaš na koncu kad ti nestane tijela i puti
Mudre izreke 5,12i da ne kažeš: "Oh, kako sam mrzio pouku i kako mi je srce preziralo ukor!
Mudre izreke 5,13I ne slušah glasa svojih učitelja, niti priklonih uho onima što me poučavahu.
Mudre izreke 5,14I umalo ne zapadoh u svako zlo, usred zbora i zajednice!
Mudre izreke 5,15Pij vodu iz svoje nakapnice i onu što teče iz tvoga studenca.
Mudre izreke 5,16Moraju li se tvoji izvori razlijevati i tvoji potoci teći ulicama?
Mudre izreke 5,17Nego neka oni budu samo tvoji, a ne i tuđinaca koji su uza te.
Mudre izreke 5,18Neka je blagoslovljen izvor tvoj i raduj se sa ženom svoje mladosti:
Mudre izreke 5,19neka ti je kao mila košuta i ljupka gazela, neka te grudi njene opajaju u svako doba, njezina ljubav zatravljuje bez prestanka!
Mudre izreke 5,20Ta zašto bi se, sine moj, zanosio preljubnicom i grlio tuđinki njedra?
Mudre izreke 5,21Jer pred Jahvinim su očima čovjekovi putovi i on motri sve njegove staze.
Mudre izreke 5,22Opakoga će uhvatiti njegova zloća i sapet će ga užad njegovih grijeha.
Mudre izreke 5,23Umrijet će jer nema pouke, propast će zbog svoje goleme gluposti.
Poslovice 5,1Sine moj, budi pažljiv prema mojoj mudrosti i napni uho za moje objašnjenje
Poslovice 5,2za sačuvati vidovitost. Tad će tvoj govor sačuvati znanje.
Poslovice 5,3Da, usne razvratnice cijede med a njena usta maznija su od ulja.
Poslovice 5,4Ali, na kraju računa, ona je gorka kao pelin, oštra kao jedan mač s dvostrukim sječivom.
Poslovice 5,5Njene noge silaze k smrti. To je Donji svijet što dosegnu njeni koraci.
Poslovice 5,6Daleko od prokrčivanja puta prema životu, njene se staze gube, a da ona ne zna gdje.
Poslovice 5,7A sada, sinovi, slušajte me. Ne okrećite se od mojih prijedloga.
Poslovice 5,8Udalji od nje svoj put i ne primiči se pragu njene kuće,
Poslovice 5,9iz straha da ona izruči drugima tvoju čast i tvoje godine jednom neumoljivom čovjeku
Poslovice 5,10iz straha da se stranci ne nasite snage tvoje, da plod tvojeg truda ne prijeđe u ruke nekom nepoznatom
Poslovice 5,11i da konačno ti ne rikneš kad budu iscrpljivali tvoje tijelo i tvoje meso.
Poslovice 5,12Tad bi ti rekao: ` Kako sam mogao mrzjeti odgojđ` Kako je moje srce moglo prezreti savjeteđ
Poslovice 5,13Zašto nisam slušao glas svojih učitelja i nisam prignuo uho k onima koji su me podučavali?
Poslovice 5,14Tako, zamalo da nisam na vrhuncu nesreće, u sred sabora i općinstva !`
Poslovice 5,15Pij vodu iz svoje vlastite cisterne i onu koja izvire u sred tvog bunara .
Poslovice 5,16Tvoji izvori izlijevaju li se napolje ili tvoji jarci na ulice
Poslovice 5,17Nek one bude samo za tebe, a ne i za strance s tobom.
Poslovice 5,18Nek tvoj studenac bude blagoslovljen i uživaj ženu svoje mladosti,
Poslovice 5,19srnu zaljubljenu i prekrasnu gazelu. Nek te njene grudi ispunjavaju u svako vrijeme. Opijaj se uvijek njenom ljubavlju.
Poslovice 5,20Zašto bi se ti opijao, sine moj, jednom razvratnicom i milovao grudi jednoj strankinji.
Poslovice 5,21Da, ponašanje svakog poda pred oči i on ispituje sve njene staze .
Poslovice 5,22Njeni vlastiti zločini uzet će u zamku opakog i on bit će stegnut u sveze njenog grijeha.
Poslovice 5,23On će umrijeti zbog nemanja odgoja, opijen razuzdanošću njene ludosti.
Price Solomunove 5,1Sine moj, slušaj mudrost moju, k razumu mojemu prigni uho svoje,
Price Solomunove 5,2Da se držiš razboritosti, i usne tvoje da hrane znanje.
Price Solomunove 5,3Jer s usana tuđe žene kaplje med, i grlo joj je mekše od ulja;
Price Solomunove 5,4Ali joj je pošljedak gorak kao pelen, oštar kao mač s obje strane oštar.
Price Solomunove 5,5Noge joj slaze k smrti, do pakla dopiru koraci njezini.
Price Solomunove 5,6Da ne bi mjerio puta životnoga, savijaju se staze njezine da ne znaš.
Price Solomunove 5,7Zato, djeco, poslušajte mene, i ne otstupajte od riječi usta mojih.
Price Solomunove 5,8Neka je daleko od nje put tvoj, i ne približuj se k vratima kuće njezine,
Price Solomunove 5,9Da ne bi dao drugima slave svoje i godina svojih nemilostivome,
Price Solomunove 5,10Da se ne bi tuđinci nasitili tvojega blaga i trud tvoj da ne bi bio u tuđoj kući,
Price Solomunove 5,11I da ne ridaš na pošljedak, kad se stroši meso tvoje i tijelo tvoje,
Price Solomunove 5,12I rečeš: kako mrzih na nastavu, i kako srce moje prezira karanje!
Price Solomunove 5,13I ne poslušah glasa učitelja svojih, i ne prignuh uha svojega k onima koji me učahu!
Price Solomunove 5,14Umalo ne zapadoh u svako zlo usred zbora i skupštine.
Price Solomunove 5,15Pij vodu iz svojega studenca i što teče iz tvojega izvora.
Price Solomunove 5,16Neka se razlivaju tvoji izvori na polje, i potoci po ulicama.
Price Solomunove 5,17Imaj ih sam za se, a ne tuđin s tobom.
Price Solomunove 5,18Blagosloven da je izvor tvoj, i veseli se ženom mladosti svoje;
Price Solomunove 5,19Neka ti je kao košuta mila i kao srna ljupka; dojke njezine neka te opijaju u svako doba, u ljubavi njezinoj posrći jednako.
Price Solomunove 5,20A zašto bi, sine, posrtao za tuđinkom i golio njedra tuđoj,
Price Solomunove 5,21Kad su pred očima Gospodu putovi svačiji, i mjeri sve staze njegove?
Price Solomunove 5,22Bezbožnika će uhvatiti njegova bezakonja, i u uža grijeha svojih zaplešće se;
Price Solomunove 5,23Umrijeće bez nastave, i od mnoštva ludosti svoje lutaće.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje