Tražilica


Psalam 80. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 80,1Pastire Izraelov, čuj, koji si Josipa čuvao kao ovce, koji stoluješ nad kerubinima, sijevni
Psalam 80,2Pred Efraimom, Benjaminom i Manasehom: probudi junačku jakost svoju; izađi da nas spasiš!
Psalam 80,3Bože, okreni sudbinu našu daj da zasja lice tvoje i bit ćemo spašeni.
Psalam 80,4Gospode, Bože nad vojskama nebeskim, dokle ćeš se još gnjeviti unatoč vapajima naroda svojega?
Psalam 80,5Kruhom suznim hranio si ga, suzama si ga obilno napajao.
Psalam 80,6Činiš, da se oko nas svađaju susjedi naši; neprijatelji se naši smiju nama.
Psalam 80,7Bože nad vojskama nebeskim, okreni sudbinu našu; daj da zasja lice tvoje i tada ćemo se spasiti.
Psalam 80,8Iz Egipta si prenio lozu, prognao si narode i nju zasadio.
Psalam 80,9Iskrčio si za nju, i ona se ukorijeni, i proširi se daleko preko zemlje:
Psalam 80,10Pokri gore sjenom svojom i cedre Božje granama svojim
Psalam 80,11Pruži prutove svoje do mora i ogranke svoje do rijeke.
Psalam 80,12Zašto si joj sada srušio ogradu, da s nje trga, koji prolazi putem,
Psalam 80,13Da je podgriza gorski vepar, da je jede poljska zvijer?
Psalam 80,14Bože nad vojskama nebeskim, pogledaj opet s neba i vidi i pobrini se za vinograd svoj!
Psalam 80,15Za sad ovaj, što ga je zasadila desnica tvoja, za mladicu, što si je podigao sebi!
Psalam 80,16Kao smeće popaljena je ognjem. Neka propadnu od srdžbe lica tvojega!
Psalam 80,17Ali ruka tvoja neka počiva na čovjek desnice tvoje, nad sinom čovječjim, kojega si podigao sebi!
Psalam 80,18Nećemo više ostaviti tebe; daj nam život i tada ćemo slaviti ime tvoje.
Psalam 80,19Gospode, Bože nad vojskama nebeskim, okreni sudbinu našu; daj da zasja lice tvoje i tada ćemo se spasiti.
Psalam 80,1 Zborovođi. Po napjevu "Ljiljan svjedočanstva". Asafov. Psalam.
Psalam 80,2Pastiru Izraelov, počuj, ti što vodiš Josipa k`o stado ovaca! Ti što sjediš nad kerubima, zablistaj
Psalam 80,3pred Efrajimom, Benjaminom, Manašeom: probudi silu svoju, priteci nam u pomoć!
Psalam 80,4Bože, obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas!
Psalam 80,5Jahve, Bože nad Vojskama, dokle ćeš plamtjeti, premda se moli narod tvoj?
Psalam 80,6Dokle ćeš nas hraniti kruhom suza i obilno pojiti suzama?
Psalam 80,7Dokle će se oko nas svađat` susjedi i rugat` nam se naši dušmani?
Psalam 80,8Bože nad Vojskama, obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas!
Psalam 80,9Ti prenese čokot iz Egipta, pogane istjera, a njega zasadi.
Psalam 80,10Ti mu tlo pripravi, i on pusti korijenje i napuni zemlju.
Psalam 80,11Sjena mu prekri bregove, lozje mu k`o Božji cedrovi.
Psalam 80,12Mladice svoje ispruži do mora i svoje ogranke do Rijeke.
Psalam 80,13Zašto si mu srušio ogradu da ga beru svi što putem prolaze,
Psalam 80,14da ga pustoši vepar iz šume, da ga pasu poljske zvijeri?
Psalam 80,15Vrati se, Bože nad Vojskama, pogledaj s neba i vidi, obiđi ovaj vinograd:
Psalam 80,16zakrili što zasadi desnica tvoja, sina kog za se odgoji!
Psalam 80,17Oni koji ga spališe i posjekoše nek` izginu od prijetnje lica tvojega!
Psalam 80,18Tvoja ruka nek` bude nad čovjekom desnice tvoje, nad sinom čovječjim kog za se odgoji!
Psalam 80,19Nećemo se više odmetnuti od tebe; poživi nas, a mi ćemo zazivati ime tvoje.
Psalam 80,20Jahve, Bože nad Vojskama, obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas!
Psalam 80,1Ravnatelju zbora, e`l-shôshannîm. Svjedočenje Asafovo, psalam,
Psalam 80,2Pastiru Izraelov, slušaj. Ti koji vodiš Josipa kao jedno stado, ti koji sjediš na kerubinima, probudi se,
Psalam 80,3pred Efraimom, Benjaminom, i Manasejem . Probudi svoju srčanost, dođi za spasiti nas.
Psalam 80,4Bože, vrati nas; nek se tvoje lice razvedri i mi ćemo biti spašeni.
Psalam 80,5GOSPODE Bože, sve-mogući, dok kad ćeš se ti razjarivati protiv molitava puka svojega,
Psalam 80,6hraniti ga kruhom zamiješnim suzama i napajati ga trostrukom mjerom suza?
Psalam 80,7Ti od nas praviš zavadu naših susjeda i neprijatelji naši imaju se čemu smijati.
Psalam 80,8Bože sve-mogući, vrati nas; nek tvoje lice se razvedri i mi ćemo biti spašeni.
Psalam 80,9Lozu koju si povukao iz Egipta, ti si presadio izgoneći neznabožce;
Psalam 80,10ti si raskrčio tle pred njom, da pusti ona korijen i ispuni zemlju.
Psalam 80,11Njena sjena pokrivaše planine, a njene grane, božanske cedrove.
Psalam 80,12On širi svoje izdanke sve do mora, i svoje mladice sve do Rijeke .
Psalam 80,13Zašto si ti provalio njene ograde, da svi prolaznici tuda paljetkuju?
Psalam 80,14Vepar stigao iz šume pustoši ju, životinje poljske ju pasu.
Psalam 80,15Bože sve-mogući, vrati se dakle; pogledaj odozgo s neba i vidi. Zauzmi se za ovu lozu,
Psalam 80,16za trs posađen tvojom desnicom, - i na sina koji ti duguje svoju snagu .
Psalam 80,17Evo je zapaljene, posječene: pred tvojim licem prijetećim oni propadaju.
Psalam 80,18Postavi svoju ruku na čovjeka koji je tebi zdesna, i na sina čovjekovog koji tebi duguje svoju snagu.
Psalam 80,19Tada, mi te nećemo napustiti; ti ćeš nam dati živjeti i mi ćemo zazivati tvoje ime.
Psalam 80,20GOSPODE Bože, sve-mogući, vrati nas; nek se tvoje lice razvedri i mi ćemo biti spašeni.
Psalam 80,1Pastire Izrailjev, čuj! koji vodiš sinove Josifove kao ovce, koji sjediš na heruvimima, javi se!
Psalam 80,2Pred Jefremom i Venijaminom i Manasijom probudi krjepost svoju, i hodi da nam pomožeš.
Psalam 80,3Bože! povrati nas, neka zasja lice tvoje da se spasemo!
Psalam 80,4Gospode, Bože nad vojskama! dokle ćeš se gnjeviti kad te moli narod tvoj?
Psalam 80,5Hraniš ih hljebom suznijem, i pojiš ih suzama trostrukom mjerom.
Psalam 80,6Učinio si da se oko nas svađaju susjedi naši, i neprijatelji se naši smiju među sobom.
Psalam 80,7Bože nad vojskama! povrati nas, neka zasja lice tvoje da se spasemo!
Psalam 80,8Iz Misira si prenio čokot, izagnao narode, i posadio ga.
Psalam 80,9Okrčio si za nj, i on pusti žile, i zauze svu zemlju.
Psalam 80,10Gore se pokriše njegovijem sjenom, i loze su mu kao kedri Božiji.
Psalam 80,11Pustio je loze svoje do mora i ogranke svoje do rijeke.
Psalam 80,12Zašto si mu razvalio ogradu, da ga kida ko god prođe?
Psalam 80,13Gorski vepar podgriza ga, i poljska zvijer jede ga.
Psalam 80,14Bože nad vojskama! obrati se, pogledaj s neba i vidi, i obiđi vinograd ovaj,
Psalam 80,15Sad onaj, koji je posadila desnica tvoja, i sina kojega si ukrijepio sebi!
Psalam 80,16Popaljen je ognjem, isječen, od strašnoga pogleda tvojega propade.
Psalam 80,17Neka bude ruka tvoja nad čovjekom desnice tvoje, nad sinom čovječijim kojega si utvrdio sebi!
Psalam 80,18I nećemo otstupiti od tebe, oživi nas, i ime tvoje prizivaćemo.
Psalam 80,19Gospode, Bože nad vojskama! povrati nas, neka zasja lice tvoje, da se spasemo!

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje