Tražilica


Postanak 39. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Postanak 39,1Josipa dakle dovedoše u Egipat. I Potifar, dvoranin faraonov, zapovjednik tjelesne straže, Egipćanin, kupi ga od Išmaelaca, koji ga dovedoše tamo.
Postanak 39,2A Gospod je bio s Josipom, te mu je sve išlo za rukom. Ostade tako u kući gospodara svojega Egipćanina.
Postanak 39,3Gospodar njegov vidje, da je Gospod s njim, i da je Gospod po ruci njegovoj davao uspjeh svima djelima njegovim,
Postanak 39,4I Josip nađe milost u očima njegovim; smio ga je dvoriti, i on ga postavi upraviteljem kuće svoje i povjeri mu sve imanje svoje.
Postanak 39,5I otkad ga je bio postavio upraviteljem kuće svoje i svega imanja svojega, otad je blagoslivljao Gospod kuću tome Egipćaninu zbog Josipa, i blagoslov Gospodnji bio je na svemu, što je imao u kući i u polju.
Postanak 39,6Zato povjeri on sve imanje svoje rukama Josipovim i uz njega nije se više brinuo ni za što, osim za jelo, što bi ga blagovao. A Josip je bio krasna stasa i lijepa lica.
Postanak 39,7Iza nekog vremena žena gospodara njegova zagleda se u Josipa i reče mu: "Dođi k meni!"
Postanak 39,8Ali se on oprije i reče ženi gospodara svojega: "Eto, gospodar moj ne brine se uza me ni za što u kući i sve imanje svoje povjeri mi.
Postanak 39,9Sam nije veći od mene u kući ovoj i ništa mi ne krati osim tebe, jer si mu žena. Pa kako bih sad ja učinio tako grdno zlo i Bogu tako sagriješio?"
Postanak 39,10I premda je ona dan na dan navaljivala na Josipa, on je ne posluša i ne pođe iz njoj i ne sagriješi s njom.
Postanak 39,11A kad jednoga dana dođe on u kuću, da uradi svoj posao, a nije bilo nikoga od ukućana unutra.
Postanak 39,12Uhvati ga ona za haljinu njegovu i reče: "Ugodi mi!" A on pusti haljinu svoju u ruci njezinoj, pobježe i otrča van.
Postanak 39,13Kad ona vidje, da je pustio haljinu svoju u ruci njezinoj i pobjegao,
Postanak 39,14Viknu ukućane svoje i reče im: "Vidite, dovede nam Hebreja, da šalu zbija s nama. On uniđe k meni, da me navede na zlo; a ja povikah glasno.
Postanak 39,15A kad on je čuo, da sam povikala glasno, pusti haljinu svoju kod mene, pobježe i otrča van."
Postanak 39,16I ona metnu haljinu njegovu uza se, dok gospodar njegov dođe kući.
Postanak 39,17Njemu pripovjedi isto, naime: "Rob hebrejski, kojega si nam doveo, uniđe k meni, da se prošali s menom.
Postanak 39,18Ali kad ja povikah iza glasa, pusti on haljinu svoju kod mene i pobježe van."
Postanak 39,19A kad je čuo gospodar riječi žene svoje, što mu ih izgovori: "Tako mi učini sluga tvoj, rob tvoj," razgnjevi se veoma.
Postanak 39,20Gospodar Josipov uhvati ga i baci u tamnicu, gdje su ležali sužnji kraljevi. I ležao je tamo u tamnici.
Postanak 39,21Ali je Gospod bio s Josipom i predobi mu srca; osobito svrati mu milost tanmičarovu.
Postanak 39,22I povjeri tamničar Josipu sve sužnje, što su bili u tamnici; sve, što bi se tamo vršilo, vršilo bi se po naredbi njegovoj.
Postanak 39,23Tamničar se nije više trebao brinuti ni za što, što mu je bio povjerio, jer je Gospod bio s njim i Gospod je davao uspjeh svemu, što bi poduzeo.
Postanak 39,1 Josipa dovedoše u Egipat. Tu ga od Jišmaelaca koji su ga onamo doveli kupi Egipćanin Potifar, dvoranin faraonov i zapovjednik njegove tjelesne straže.
Postanak 39,2Jahve je bio s Josipom, zato je u svemu imao sreću: Egipćanin ga uzme k sebi u kuću.
Postanak 39,3Vidje njegov gospodar da je Jahve s njim i da svemu što mu ruka poduzme Jahve daje uspjeh;
Postanak 39,4zavolje on Josipa, uze ga za dvoranina i postavi ga za upravitelja svoga doma i povjeri mu sav svoj imetak.
Postanak 39,5I otkad mu je povjerio upravu svoga doma i svega svog imetka, blagoslovi Jahve dom Egipćaninov zbog Josipa: blagoslov Jahvin bijaše na svemu što je imao - u kući i u polju.
Postanak 39,6I tako sve svoje prepusti brizi Josipovoj te se više ni za što nije brinuo, osim za jelo što je jeo. A Josip je bio mladić stasit i naočit.
Postanak 39,7Poslije nekog vremena žena njegova gospodara zagleda se u Josipa i reče mu: "Legni sa mnom!
Postanak 39,8On se oprije i reče ženi svoga gospodara: "Gledaj! Otkako sam ja ovdje, moj se gospodar ne brine ni za što u kući; sve što ima meni je povjerio.
Postanak 39,9On u ovoj kući nema više vlasti negoli ja i ništa mi ne krati, osim tebe, jer si njegova žena. Pa kako bih ja mogao učiniti tako veliku opačinu i sagriješiti protiv Boga!
Postanak 39,10Iako je Josipa salijetala iz dana u dan, on nije pristajao da uz nju legne; nije joj prilazio.
Postanak 39,11Jednog dana Josip uđe u kuću na posao. Kako nikog od služinčadi nije bilo u kući,
Postanak 39,12ona ga uhvati za ogrtač i reče: "Legni sa mnom!" Ali on ostavi svoj ogrtač u njezinoj ruci, otrže se i pobježe van.
Postanak 39,13Vidjevši ona da je u njezinoj ruci ostavio ogrtač i pobjegao van,
Postanak 39,14zovne svoje sluge te im reče: "Gledajte! Trebalo je da nam dovede jednog Hebrejca da se s nama poigrava. Taj k meni dođe da sa mnom legne, ali sam ja na sav glas zaviknula.
Postanak 39,15A čim je čuo kako vičem, ostavi svoj ogrtač pokraj mene i pobježe van.
Postanak 39,16Uza se je držala njegov ogrtač dok mu je gospodar došao kući.
Postanak 39,17Onda i njemu kaza istu priču: "Onaj sluga Hebrejac koga si nam doveo dođe k meni da sa mnom ljubaka!
Postanak 39,18Ali čim je čuo kako vičem, ostavi svoj ogrtač pokraj mene i pobježe van.
Postanak 39,19Kad je njegov gospodar čuo pripovijest svoje žene koja reče: "Eto, tako sa mnom tvoj sluga", razgnjevi se.
Postanak 39,20Gospodar pograbi Josipa i baci ga u tamnicu - tamo gdje su bili zatvoreni kraljevi utamničenici. I osta u tamnici.
Postanak 39,21Ali je Jahve bio s njim, iskaza naklonost Josipu te on nađe milost u očima upravitelja tamnice.
Postanak 39,22Tako upravitelj tamnice preda u Josipove ruke sve utamničenike koji su se nalazili u tamnici; i ondje se ništa nije radilo bez njega.
Postanak 39,23Budući da je Jahve bio s njim, upravitelj tamnice nije nadgledao ništa što je Josipu bilo povjereno: Jahve bijaše s njim, i što god bi poduzeo, Jahve bi to okrunio uspjehom.
Stvaranje 39,1Josipa budući sišao u Egipat, od Ismaelita koji su mu ga doveli, prihvati Potifar, *eunuh *Faraonov, veliki ključar Egipta.
Stvaranje 39,2GOSPOD bi s Josipom koji se pokaza jednim uspješnim čovjekom. On bi na stanu kod svog gazde Egipćanina.
Stvaranje 39,3Ovaj vidje da GOSPOD bijaše s njim i da čini uspješnim u njegovim rukama sve čega se on poduzimaše.
Stvaranje 39,4Josip nađe milost u očima svojeg gazde koji ga stavi u svoju službu. On ga uze za domoupravitelja i stavi mu sva svoja dobra na raspolaganje.
Stvaranje 39,5No, čim ovaj bi pretpostavljen njegovoj kući i njegovim dobrima, GOSPOD blagoslovi kuću Egipćaninovu radi Josipa; blagoslov GOSPODOV se prenese na sva njegova dobra, u njegovoj kući kao i u njegovim poljima.
Stvaranje 39,6On prepusti tada sva svoja dobra u ruke Josipu i, imajući ga uza se, on se ne zanimaše više ničim osim hranom koju je jeo . No, Josip bijaše lijep za vidjeti i gledati
Stvaranje 39,7i, poslije tih događaja, žena njegovog gospodara podiže oči spram njega i reče mu: ` Lezi sa mnom. `
Stvaranje 39,8Ali on odbi i reče ženi svojeg gospodara: ` Moj gospodar me drži uza se i ne bavi se više ničim u kući. On je stavio sva dobra meni u ruke.
Stvaranje 39,9U toj kući sam on mi nije nadređen u ničemu osim spram tebe koja si njegova žena. Kako mogu počiniti jedno tako veliko zlo i zgriješiti protiv Boga? `
Stvaranje 39,10Svaki dan ona govoraše Josipu da legne kraj nje i da se sjedini s njom ali on je ne slušaše.
Stvaranje 39,11No, onog dana kad se on vrati kući izvršiti svoju dužnost i kad se tu nije nalazio ni jedan od slugu,
Stvaranje 39,12ona ga zgrabi za njegovu odjeću govoreći: ` Lezi sa mnom! ` On joj ostavi svoju odjeću u ruci, pobježe i iziđe iz kuće.
Stvaranje 39,13Kad vidje u svojim rukama odjeću koju je on ostavio bježeći napolje,
Stvaranje 39,14ona pozva svoje sluge i reče im: ` Tako ! Doveli su nam jednog Hebreja da se zabavlja s nama. On je došao k meni da legne sa mnom, a ja sam pozvala kričeći.
Stvaranje 39,15Tada, čim je on čuo kako podižem glas zovući u pomoć, on je ostavio svoju odjeću pokraj mene, on je pobjegao i izišao iz kuće. `
Stvaranje 39,16Ona stavi Josipovu odjeću pokraj sebe sve dok ne dođe njen muž k njoj.
Stvaranje 39,17Ona mu održa isti govor rekavši: ` On je došao k meni da se zabavlja sa mnom, taj hebrejski rob kojeg si nam ti doveo.
Stvaranje 39,18Čim sam ja podigla glas i pozvala, on je ostavio svoju odjeći pokraj mene i pobjegao napolje. `
Stvaranje 39,19Kad gazda ču ovo što mu je žena njegova rekla ` evo kako je tvoj rob postupio sa mnom `, zapali se od srdžbe.
Stvaranje 39,20On dade uhititi Josipa i staviti u tvrđu, mjesto zatvora za kraljeve zatvorenike. Dok je on bio ondje, u tvrđi,
Stvaranje 39,21GOSPOD bi s njim. On mu se prikloni prijateljski i udesi mu naklonost zapovjednika tvrđe.
Stvaranje 39,22Taj zapovjednik dade Josipu u ruke sve zatvorenike iz tvrđe; sve što se radilo u tvrđi radio je on.
Stvaranje 39,23Zapovjednik tvrđe ne gledaše ništa od onoga što je bio povjerio Josipu jer GOSPOD bijaše s njim; sve što je poduzimao GOSPOD je činio uspješnim.
1. Mojsijeva 39,1A Josifa odvedoše u Misir; i Petefrije dvoranin Faraonov, zapovjednik stražarski, čovjek Misirac, kupi ga od Ismailjaca, koji ga odvedoše onamo.
1. Mojsijeva 39,2I Gospod bješe s Josifom, te bi srećan, i življaše u kući gospodara svojega Misirca.
1. Mojsijeva 39,3I gospodar njegov vidje da je Gospod s njim i da sve što radi Gospod vodi u napredak u ruci njegovoj.
1. Mojsijeva 39,4I Josif steče milost u njega, i dvoraše ga; a najposlije postavi ga nad cijelijem domom svojim, i što god imaše njemu dade u ruke.
1. Mojsijeva 39,5A kad ga postavi nad domom svojim i nad svijem što imaše, od tada Gospod blagoslovi dom toga Misirca radi Josifa; i blagoslov Gospodnji bješe na svemu što imaše u kući i u polju.
1. Mojsijeva 39,6I ostavi u Josifovijem rukama sve što imaše, i ne razbiraše ni za što osim jela koje jeđaše. A Josif bijaše lijepa stasa i lijepa lica.
1. Mojsijeva 39,7I dogodi se poslije, te se žena gospodara njegova zagleda u Josifa, i reče: lezi sa mnom.
1. Mojsijeva 39,8A on ne htje, nego reče ženi gospodara svojega: eto gospodar moj ne razbira ni za što što je u kući, nego što god ima dade meni u ruke.
1. Mojsijeva 39,9Ni sam nije veći od mene u ovoj kući, i ništa ne krije od mene osim tebe, jer si mu žena; pa kako bih učinio tako grdno zlo i Bogu zgriješio?
1. Mojsijeva 39,10I ona govoraše take riječi Josifu svaki dan, ali je ne posluša da legne s njom ni da se bavi kod nje.
1. Mojsijeva 39,11A jedan dan kad dođe Josif u kuću da radi svoj posao, a ne bješe nikoga od domašnjih u kući,
1. Mojsijeva 39,12Ona ga uhvati za haljinu govoreći: lezi sa mnom. Ali on ostaviv joj u rukama haljinu svoju pobježe i otide.
1. Mojsijeva 39,13A kad ona vidje gdje joj ostavi u rukama haljinu svoju i pobježe,
1. Mojsijeva 39,14Viknu čeljad svoju, i reče im govoreći: gledajte, doveo nam je čovjeka Jevrejina da nas sramoti; dođe k meni da legne sa mnom, a ja povikah iza glasa;
1. Mojsijeva 39,15A on kad ču gdje vičem, ostavi haljinu svoju kod mene i pobježe i otide.
1. Mojsijeva 39,16I ona ostavi haljinu njegovu kod sebe dok mu gospodar dođe kući.
1. Mojsijeva 39,17A tada mu reče ovako govoreći: sluga Jevrejin, kojega si nam doveo, dođe k meni da me osramoti;
1. Mojsijeva 39,18A ja povikah iza glasa, te on ostaviv haljinu svoju kod mene pobježe.
1. Mojsijeva 39,19A kad gospodar njegov ču riječi žene svoje gdje mu reče: to mi je učinio sluga tvoj, razgnjevi se vrlo.
1. Mojsijeva 39,20I gospodar Josifov uhvati ga, i baci ga u tamnicu, gdje ležahu sužnji carski; i bi ondje u tamnici.
1. Mojsijeva 39,21Ali Gospod bješe s Josifom i raširi milost svoju nad njim i učini te omilje tamničaru.
1. Mojsijeva 39,22I povjeri tamničar Josifu sve sužnje u tamnici, i što je god trebalo ondje činiti on uređivaše.
1. Mojsijeva 39,23I tamničar ne nadgledaše ništa što bješe u Josifovoj ruci, jer Gospod bješe s njim; i što god činjaše, Gospod vođaše u napredak.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje