Tražilica


1. Kraljevima 8. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Kraljevima 8,1Tada skupi Salomon starješine Izraelove i sve glavare plemenske, knezove porodica izraelskih, kod kralja Salomona u Jerusalemu, da se prenese kovčeg zavjeta Gospodnjega iz grada Davidova, a to je Sion.
1. Kraljevima 8,2I tako se skupiše kod kralja Salomona svi ljudi Izraelovi na blagdan u mjesecu Etanimu, a to je mjesec sedmi.
1. Kraljevima 8,3Kad dođoše sve starješine Izraelove, podigoše svećenici kovčeg,
1. Kraljevima 8,4I prenesoše kovčeg Gospodnji, šator svjedočanstva i sve posuđe sveto, što je bilo u šatoru.
1. Kraljevima 8,5Pritom žrtvova kralj Salomon i s njim sva zajednica Izraelova, koja se našla kod njega, pred kovčegom toliko ovaca i goveda, da ih se zbog njihova mnoštva nije moglo izbrojiti niti proračunati.
1. Kraljevima 8,6Tada unesoše svećenici kovčeg zavjeta Gospodnjega na njegovo mjesto u zadnjem prostoru hrama, u Svetinji nad svetinjama pod krila kerubina.
1. Kraljevima 8,7Kerubini su naime držali krila raširena nad mjestom, gdje je stajao kovčeg. Tako pokriše kerubini kovčeg i motke njegove odozgo.
1. Kraljevima 8,8Motke su bile tako duge, da su se krajevi motaka vidjeli u svetištu pred zadnjim prostorom. Ali se dalje nijesu vidjeli. Ostadoše ondje do današnjega dana.
1. Kraljevima 8,9U kovčegu su bile samo dvije ploče kamene, što ih je bio u njega metnuo Mojsije na Horebu, kad Gospod sklopi savez sa sinovima Izraelovim, pošto izađoše iz zemlje egipatske.
1. Kraljevima 8,10Kad svećenici ostaviše svetište, oblak napuni hram Gospodnji.
1. Kraljevima 8,11Svećenici nijesu mogli radi oblaka pristupiti, da vrše svoju službu, jer slava Gospodnja napuni hram Gospodnji.
1. Kraljevima 8,12Tada reče Salomon: "Gospod je rekao, da će stanovati u mraku.
1. Kraljevima 8,13I ja sagradih tebi kuću za stan, mjesto da u njemu stanuješ na vječna vremena."
1. Kraljevima 8,14Tada se okrenu kralj i blagoslovi svu zajednicu sinova Izraelovih, a sva je zajednica sinova Izraelovih stajala.
1. Kraljevima 8,15On reče: "Blagoslovljen neka je Gospod, Bog Izraelov, koji je eto zaista ispunio obećanje, što ga je svojim ustima dao mojemu ocu Davidu, kad je rekao:
1. Kraljevima 8,16Od vremena, kad sam bio izveo iz Egipta narod svoj Izraela, ne izabrah nijednoga grada između svih plemena Izraelovih, da se tamo sagradi hram, u kojem da stanuje ime moje. Ali za to izabrah Davida, da vlada nad narodom mojim Izraelom.
1. Kraljevima 8,17I naumi doduše moj otac David da sagradi hram imenu Gospoda, Boga Izraelova.
1. Kraljevima 8,18Ali Gospod reče mojemu ocu Davidu: Da kaniš sagraditi hram imenu mojemu, dobro činiš, što si to naumio.
1. Kraljevima 8,19Ali nećeš ti sagraditi toga hrama, nego sin tvoj, koji će ti se roditi, on će sagraditi hram imenu mojemu.
1. Kraljevima 8,20I eto Gospod ispuni obećanje, što ga je dao: Ja stupih na mjesto svojega oca Davida i sjedoh na prijestolje Izraelovo, kao što obeća Gospod, i sagradih hram imenu Gospoda, Boga Izraelova.
1. Kraljevima 8,21Ja u njemu pripravih mjesto za kovčeg, u kojem je savez Gospodnji, što ga je sklopio s ocima našim, kad ih je izveo iz zemlje egipatske."
1. Kraljevima 8,22Potom stupi Salomon pred svom zajednicom Izraelovom pred žrtvenik Gospodnji, raširi ruke svoje prema nebu
1. Kraljevima 8,23I pomoli se: "Gospode, Bože Izraelov! Niti jedan bog u nebu gore i na zemlji dolje nije ti jednak: savez i milost čuvaš ti slugama svojim, koji hode pred tobom čitavim srcem.
1. Kraljevima 8,24Ti si slugi svojemu, mojemu ocu Davidu, ispunio, što si mu bio obećao. Što si obrekao ustima svojim, to si ispunio djelom, kako dokazuje ovaj dan.
1. Kraljevima 8,25A sada, Gospode, Bože Izraelov, drži slugi svojemu, mojemu ocu Davidu, i obećanje, što si mu ga dao, kad si rekao: Koliko je do mene, neće ti nikada nestati čovjeka, koji bi sjedio na prijestolju Izraelovu. Samo moraju potomci tvoji ponašanje svoje tako urediti, da hode preda mnom, kao što si ti hodio preda mnom.
1. Kraljevima 8,26Sada dakle, Bože Izraelov, daj da se obistini obećanje tvoje, što si ga dao slugi svojemu, mojemu ocu Davidu!
1. Kraljevima 8,27A hoće li doista Bog stanovati na zemlji? Eto, nebo i nebesa najviša ne mogu te obuhvatiti - koliko manje ova kuća, koju sagradih!
1. Kraljevima 8,28A obazri se na molitvu sluge svojega i na vapaj njegov, Gospode, Bože moj: Čuj zaziv i molitvu, koju danas upravlja tebi sluga tvoj!
1. Kraljevima 8,29Daj da oči tvoje budu otvorene nad ovom kućom dan i noć, nad mjestom, za koje si obećao: Moje ime tamo će stanovati!
1. Kraljevima 8,30Čuj molitvu, koju će na ovom mjestu obavljati sluga tvoj! Čuj vapaj sluge svojega i naroda svojega Izraela, kadgod se mole na ovom mjestu! Usliši je na mjestu, gdje sjediš na prijestolju, u nebu, usliši je i oprosti!
1. Kraljevima 8,31Ako se netko ogriješi o bližnjega svojega i njemu se naloži zakletva, kojom se ima zakleti, i on se pokaže sa zakletvom pred tvojim žrtvenikom u ovoj kući,
1. Kraljevima 8,32Onda ti čuj to u nebu i zahvati i pribavi pravo slugama svojim: Krivca odsudi obraćajući njegova djela na njegovu glavu! A nedužnoga oslobodi postupajući s njim po nedužnosti njegovoj!
1. Kraljevima 8,33Ako tvoj narod Izrael bude potučen od neprijatelja, jer se je ogriješio o tebe, ali se opet obrati k tebi i slavi ime tvoje i u ovoj se kući moli i vapije k tebi,
1. Kraljevima 8,34Onda ti čuj to u nebu, oprosti grijehe svojemu puku Izraelu i dovedi ih natrag u zemlju, koju si dao ocima njihovim!
1. Kraljevima 8,35Ako se je zatvorilo nebo, tako da ne pada dažd, jer su se ogriješili o tebe, i oni se mole na ovom mjestu i slave ime tvoje i obrate se od grijeha svojih, jer si ih ponizio,
1. Kraljevima 8,36Onda ti čuj to u nebu, oprosti grijehe slugama svojim i svojemu narodu Izraelu, upravi ih na pravi put, kojim da idu, i pusti dažd na svoju zemlju, koju si dao narodu svojemu u baštinu!
1. Kraljevima 8,37Ako nastane glad u zemlji, ako budu kuga, suša, medljika, skakavci i gusjenice, ako je neprijatelj pritisne u kojem od njezinih mjesta, ako je pohodi kakvogod zlo ili bolest:
1. Kraljevima 8,38Svaku molitvu, svaki vapaj, što tada kojigod izgovori u svemu tvojem narodu Izraelu, ako svaki osjeća bol u srcu svojem i raširi ruke prema ovoj kući,
1. Kraljevima 8,39Onda ti si to čuo u nebu na mjestu, gdje sjediš na prijestolju, i oprosti i zahvati i podaj svakome po svemu životu njegovu, jer ti poznaš srce njegovo, jer ti jedini prozireš srce sve djece čovječje,
1. Kraljevima 8,40Da te se uvijek boje, doklegod živu u zemlji, koju si dao ocima našim!
1. Kraljevima 8,41Ali i stranca, koji ne pripada tvojemu narodu Izraelu, nego iz daleke zemlje dolazi radi imena tvojega
1. Kraljevima 8,42- Jer se čuje za ime tvoje veliko, za ruku tvoju jaku i za mišicu tvoju podignutu - kad on dakle dođe i pomoli se u ovoj kući,
1. Kraljevima 8,43Onda ga ti čuj u nebu na mjestu, gdje sjediš na prijestolju, i učini sve, za što te zaziva stranac, da svi narodi na zemlji upoznaju ime tvoje, da te štuju kao tvoj narod Izrael i da doznaju, da je ovaj hram, što ti ga sagradih, prozvan po imenu tvojem!
1. Kraljevima 8,44Ako narod tvoj izađe na vojsku proti svojim neprijateljima putem, kojim ga pošlješ, i pomoli se Gospodu prema gradu, koji si izabrao, prema hramu, koji sam sagradio imenu tvojemu,
1. Kraljevima 8,45Onda ti čuj u nebu molbu njegovu i vapaj njegov i podaj mu pobjedu!
1. Kraljevima 8,46Ako su se ogriješili o tebe - jer nema čovjeka, koji ne griješi - i ti se rasrdiš na njih i predaš ih neprijatelju, tako da ih tlačitelji njihovi zarobe i odvedu u zemlju neprijateljsku, daleko ili blizu.
1. Kraljevima 8,47I ako se tada oni dozovu u zemlji, gdje su zarobljeni, i obrate se i zavape k tebi u zemlji tlačitelja svojih i priznaju: Sagriješismo i zlo učinismo, bezbožni smo bili.
1. Kraljevima 8,48Ako se dakle svim srcem i svom dušom obrate k tebi u zemlji neprijatelja svojih, koji ih odvedoše, i pomole se tebi, prema zemlji, koju si dao ocima njihovim, prema gradu, koji si izabrao, i prema hramu, koji sam sagradio imenu tvojemu,
1. Kraljevima 8,49Onda ti usliši njihovu molitvu i vapaj u nebu na mjestu, gdje sjediš na prijestolju, i pribavi im pravicu!
1. Kraljevima 8,50I oprosti narodu svojemu, što je sagriješio proti tebi, i sve prijestupe, koliko su skrivili proti tebi, i daj da nađu milost kod tlačitelja svojih, da im se smiluju!
1. Kraljevima 8,51Jer on je narod tvoj i svojina tvoja, koju si izveo iz Egipta, isred talionice gvožđa.
1. Kraljevima 8,52Neka budu oči tvoje otvorene na molbu sluge tvojega i na molbu naroda tvojega Izraela, da ih uslišiš u svemu, za što te zazovu!
1. Kraljevima 8,53Jer si ih ti odvojio sebi za svojinu iz svih naroda na zemlji, kao što si obećao preko svojega sluge Mojsija, kad si izveo oce naše iz Egipta, ti veliki Gospode!"
1. Kraljevima 8,54Kad je bio Salomon posve dovršio ovu prošnju i molitvu Gospodu, ustade s mjesta pred žrtvenikom Gospodnjim, gdje je bio klečao s rukama raširenim prema nebu,
1. Kraljevima 8,55Stupi naprijed i blagoslovi svu zajednicu Izraelovu glasom velikim ovako:
1. Kraljevima 8,56"Blagoslovljen neka je Gospod, koji je svojemu narodu Izraelu pribavio mir posve onako, kao što je obećao. Nije ostalo neispunjeno ni jedno jedino od svih sjajnih obećanja, što ih je dao preko svojega sluge Mojsija.
1. Kraljevima 8,57Gospod, Bog naš, neka bude s nama, kao što je bio s ocima našim! Neka nas ne ostavi i ne odbije,
1. Kraljevima 8,58Da se srca naša obrate k njemu i mi hodimo svim putovima njegovim i držimo njegove zapovijedi, zakone i odredbe, na koje je obvezao oce naše.
1. Kraljevima 8,59I ove riječi moje, što sam ih u molitvi upravio Gospodu, neka budu nazočne Gospodu, Bogu našemu, dan i noć, da pribavi pravicu slugi svojemu i narodu svojemu Izraelu u svako doba,
1. Kraljevima 8,60Da svi narodi na zemlji dođu do spoznanja, da je Gospod Bog i nitko drugi.
1. Kraljevima 8,61A srce vaše neka bude nepodijeljeno odano Gospodu, Bogu našemu, da hodite po zakonu njegovu i držite zapovijedi njegove, kao danas!"
1. Kraljevima 8,62Tada prinese kralj i sav Izrael s njim žrtve zaklanice Gospodu.
1. Kraljevima 8,63Kao žrtvu mirotvornu, koju dade Salomon zaklati za Gospoda, žrtvova on dvadeset i dvije tisuće volova i sto i dvadeset tisuća ovaca. Tako posvetiše hram Gospodnji kralj i svi sinovi Izraelovi.
1. Kraljevima 8,64U onaj dan posveti kralj srednji dio predvorja pred hramom Gospodnjim, jer ondje prinese žrtve paljenice, prinose i pretilinu od žrtava mirotvornih. Mjedeni žrtvenik, koji je stajao pred Gospodom, bio je premalen, da obuhvati žrtve paljenice, prinose i pretilinu žrtava mirotvornih.
1. Kraljevima 8,65Tako proslavi tada Salomon blagdan i sav Izrael s njim, skup velik od ulaska u Hamat do potoka egipatskoga, pred Gospodom, Bogom našim, sedam dana i još jedanput sedam dana, dakle četrnaest dana.
1. Kraljevima 8,66Osmi dan otpusti ljude. Oni se rastadoše od kralja i otidoše k svojim kućama, veseli i dobre volje radi svega dobra, što ga je Gospod bio iskazao svojemu slugi Davidu i svojemu narodu Izraelu.
1. Kraljevima 8,1 Tada Salomon sazva u Jeruzalem sve starješine Izraelove, sve knezove plemenske i glavare obitelji da se prenese Kovčeg saveza Jahvina iz grada, Davidova grada, to jest sa Siona.
1. Kraljevima 8,2Svi se ljudi Izraelovi sabraše pred kraljem Salomonom na blagdan u mjesecu Etanimu (to je sedmi mjesec).
1. Kraljevima 8,3I kad su došle Izraelove starješine, svećenici ponesoše Kovčeg
1. Kraljevima 8,4i Šator sastanka sa svim posvećenim priborom što bješe u Šatoru. Prenosili su ih svećenici i leviti.
1. Kraljevima 8,5Kralj Salomon i sva zajednica Izraelova koja se sabrala oko njega žrtvovali su pred Kovčegom toliko ovaca i goveda da se ne mogahu prebrojiti ni procijeniti.
1. Kraljevima 8,6Svećenici donesoše Kovčeg saveza Jahvina na njegovo mjesto, u Debir Doma, to jest u Svetinju nad svetinjama, pod krila kerubina.
1. Kraljevima 8,7Kerubini su, naime, imali raširena krila nad mjestom gdje stajaše Kovčeg i zaklanjahu odozgo Kovčeg i njegove motke.
1. Kraljevima 8,8[8a] Motke su bile tako dugačke da su im se krajevi vidjeli iz Svetišta nasuprot Debiru, ali se nisu vidjele izvana.
1. Kraljevima 8,9U Kovčegu nije bilo ništa, osim dviju kamenih ploča koje metnu Mojsije na Horebu, gdje Jahve sklopi Savez s Izraelcima pošto iziđoše iz Egipta. [8b] Ondje su ostale do danas.
1. Kraljevima 8,10A kad su svećenici izašli iz Svetišta, oblak ispuni Dom Jahvin,
1. Kraljevima 8,11i svećenici ne mogoše od oblaka nastaviti službe: slava Jahvina ispuni Dom Božji!
1. Kraljevima 8,12Tada reče Salomon: "Jahve odluči prebivati u tmastu oblaku,
1. Kraljevima 8,13a ja ti sagradih uzvišen Dom da u njemu prebivaš zauvijek.
1. Kraljevima 8,14I, okrenuvši se, kralj blagoslovi sav izraelski zbor, a sav je izraelski zbor stajao.
1. Kraljevima 8,15Reče on: "Neka je blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, koji je svojom rukom ispunio obećanje što ga na svoja usta dade ocu mome Davidu, rekavši:
1. Kraljevima 8,16`Od dana kad izvedoh svoj narod iz zemlje egipatske, nisam izabrao grada ni iz kojega Izraelova plemena da se u njemu sagradi Dom gdje bi prebivalo moje Ime, nego sam izabrao Davida da on zapovijeda mojim narodom Izraelom.`
1. Kraljevima 8,17Otac mi David naumi podići Dom Imenu Jahve, Boga Izraelova,
1. Kraljevima 8,18ali mu Jahve reče: `Naumio si podići Dom mojem Imenu, i dobro učini,
1. Kraljevima 8,19ali nećeš ti podići toga Doma, nego sin tvoj koji izađe iz tvoga krila, on će podići Dom mojem Imenu.`
1. Kraljevima 8,20Jahve ispuni obećanje svoje: naslijedio sam svoga oca Davida i sjeo na prijestolje Izraelovo, kako obeća Jahve, i podigao Dom Imenu Jahve, Boga Izraelova,
1. Kraljevima 8,21i odredio sam da ondje bude mjesto Kovčegu u kojem je Savez što ga Jahve sklopi s našim ocima kad ih je izveo iz zemlje egipatske.
1. Kraljevima 8,22Tada Salomon stupi, u nazočnosti svega zbora Izraelova, pred žrtvenik Jahvin, raširi ruke prema nebu
1. Kraljevima 8,23i reče: "Jahve, Bože Izraelov! Nijedan ti bog nije sličan ni na nebesima ni dolje na zemlji, tebi koji držiš Savez i ljubav svojim slugama što kroče pred tobom sa svim svojim srcem.
1. Kraljevima 8,24Sluzi svome Davidu, mome ocu, ti si ispunio što si mu obećao. Što si obećao na svoja usta, ispunio si svojom rukom upravo danas.
1. Kraljevima 8,25Sada, Jahve, Bože Izraelov, ispuni svome sluzi, ocu mome Davidu, što si obećao kad si rekao: `Neće ti preda mnom nestati nasljednika koji bi sjedio na izraelskom prijestolju, samo ako tvoji sinovi budu čuvali svoje putove hodeći po mojem zakonu kako si ti hodio preda mnom.`
1. Kraljevima 8,26Sada, dakle, Jahve, Bože Izraelov, neka se ispuni tvoje obećanje koje si dao svome sluzi Davidu, mome ocu!
1. Kraljevima 8,27Ali zar će Bog doista boraviti s ljudima na zemlji? Ta nebesa ni nebesa nad nebesima ne mogu ga obuhvatiti, a kamoli ovaj Dom što sam ga sagradio!
1. Kraljevima 8,28Pomno počuj molitvu i vapaj svoga sluge, Jahve, Bože moj, te usliši vapaj i molitvu što je tvoj sluga tebi upućuje!
1. Kraljevima 8,29Neka tvoje oči obdan i obnoć budu otvorene nad ovim Domom, nad ovim mjestom za koje reče: `Tu će biti moje Ime.` Usliši molitvu koju će sluga tvoj izmoliti na ovome mjestu.
1. Kraljevima 8,30I usliši molitvu sluge svoga i naroda svojega izraelskog koju bude upravljao prema ovome mjestu. Usliši s mjesta gdje prebivaš, s nebesa; usliši i oprosti.
1. Kraljevima 8,31Ako tko zgriješi protiv bližnjega i naredi mu se da se zakune, a zakletva dođe pred tvoj žrtvenik u ovom Domu,
1. Kraljevima 8,32tada je ti čuj u nebu i postupaj i sudi svojim slugama, osudi krivca okrećući njegova djela na njegovu glavu, a nevina oslobodi postupajući s njime po nevinosti njegovoj.
1. Kraljevima 8,33Ako narod tvoj bude potučen od neprijatelja jer se ogriješio o tebe, ali se ipak k tebi obrati i proslavi Ime tvoje i u ovom se Domu pomoli,
1. Kraljevima 8,34onda ti čuj to s neba, oprosti grijehe svome narodu izraelskom i dovedi ga natrag u zemlju koju si dao njihovim očevima.
1. Kraljevima 8,35Kad se zatvori nebo i ne padne kiša jer su se ogriješili o tebe, pa ti se pomole na ovome mjestu i proslave Ime tvoje i obrate se od svojega grijeha kad ih ti poniziš,
1. Kraljevima 8,36tada ti čuj na nebu i oprosti grijeh svojim slugama i svojem izraelskom narodu, pokazujući im valjan put kojim će ići, i pusti kišu na zemlju koju si svojem narodu dao u baštinu.
1. Kraljevima 8,37Kad u zemlji zavlada glad, kuga, snijet i rđa i kad navale skakavci, gusjenice, kad neprijatelj ovoga naroda pritisne koja od njegovih vrata, ili kad bude kakva druga nevolja ili boleština,
1. Kraljevima 8,38ako koji čovjek, ili sav tvoj narod, Izrael, osjeti tjeskobu svoga srca pa upravi molitvu ili prošnju te raširi ruke prema ovom Hramu,
1. Kraljevima 8,39ti čuj s neba, s mjesta gdje prebivaš, i oprosti i postupi; vrati svakome čovjeku prema putu njegovu, jer ti poznaješ srce njegovo - ti jedini poznaješ srce sviju -
1. Kraljevima 8,40da te se uvijek boje sve dane dokle žive na zemlji što je ti dade našim očevima.
1. Kraljevima 8,41Pa i tuđinca, koji nije od tvojega naroda izraelskog, nego je stigao iz daleke zemlje radi Imena tvoga
1. Kraljevima 8,42jer je čuo za veliko Ime tvoje, za tvoju snažnu ruku i za tvoju mišicu podignutu - ako dođe i pomoli se u ovom Hramu,
1. Kraljevima 8,43usliši ga s neba gdje prebivaš, usliši sve vapaje njegove da bi upoznali svi zemaljski narodi Ime tvoje i bojali se tebe kao narod tvoj Izrael i da znaju da je tvoje Ime zazvano nad ovaj Dom koji sam sagradio.
1. Kraljevima 8,44Ako narod tvoj krene na neprijatelja putem kojim ga ti uputiš i pomoli se Jahvi, okrenut k ovom gradu što si ga izabrao i prema Domu koji sam podigao tvojem Imenu,
1. Kraljevima 8,45usliši mu s neba molitvu i prošnju i učini mu pravdu.
1. Kraljevima 8,46Kad ti sagriješe, jer nema čovjeka koji ne griješi, a ti ih, rasrdiv se na njih, predaš neprijateljima da ih zarobe i odvedu kao roblje u daleku ili blizu zemlju,
1. Kraljevima 8,47pa ako se pokaju srcem u zemlji u koju budu dovedeni te se obrate i počnu te moliti za milost u zemlji svojih osvajača govoreći: `Zgriješili smo, bili smo zli i naopaki`,
1. Kraljevima 8,48i tako se obrate k tebi svim srcem i svom dušom u zemlji svoga ropstva u koju budu dovedeni kao roblje, i pomole se okrenuti k zemlji što je ti dade njihovim očevima, i prema gradu koji si izabrao, i prema Domu što sam ga podigao tvom Imenu,
1. Kraljevima 8,49usliši s neba, gdje prebivaš, njihovu molbu i njihove prošnje,
1. Kraljevima 8,50učini im pravdu i oprosti svome narodu što je zgriješio protiv tebe, oprosti sve uvrede koje ti je nanio, učini da mu se smiluju osvajači i da budu milostivi prema njemu,
1. Kraljevima 8,51jer su oni tvoj narod i baština tvoja, njih si izveo iz Egipta, iz užarenog kotla.
1. Kraljevima 8,52Neka oči tvoje budu otvorene na prošnju tvoga sluge i na prošnju naroda tvoga Izraela da čuješ sve njihove molbe što će ih tebi uputiti.
1. Kraljevima 8,53Jer ti si ih odvojio od svih naroda na zemlji sebi za baštinu, kako si objavio po svome sluzi Mojsiju, kada si izveo oce naše iz Egipta, o Gospode, Jahve!
1. Kraljevima 8,54Pošto je Salomon dovršio svu ovu molitvu i prošnju pred Jahvom, diže se s mjesta gdje je klečao, raširenih ruku prema nebu, pred žrtvenikom Jahvinim,
1. Kraljevima 8,55pa istupi te blagoslovi sav zbor Izraelov govoreći jakim glasom:
1. Kraljevima 8,56"Blagoslovljen Jahve, koji je narodu svome Izraelu dao mir u svemu kako je obećao; nije propalo nijedno od njegovih lijepih obećanja koja je dao sluzi svome Mojsiju.
1. Kraljevima 8,57Neka Jahve, Bog naš, bude s nama kao što je bio s ocima našim i neka nas ne napusti i ne odbaci.
1. Kraljevima 8,58Neka prikloni naša srca k sebi da bismo hodili svim njegovim putovima i držali njegove zapovijedi, zakone i uredbe koje je dao ocima našim.
1. Kraljevima 8,59Bile ove moje riječi, koje sam smjerno iznio pred Jahvu, danju i noću nazočne pred Jahvom, Bogom našim, eda bi dan za danom činio pravdu sluzi svomu i pravicu narodu svome Izraelu,
1. Kraljevima 8,60ne bi li tako svi narodi zemlje spoznali da je Jahve jedini Bog i da nema drugoga.
1. Kraljevima 8,61A vaše srce neka bude potpuno odano Jahvi, Bogu našemu, držeći se njegovih zakona i obdržavajući njegove zapovijedi kao danas!
1. Kraljevima 8,62Kralj i sav Izrael s njim prinesu žrtvu Jahvi.
1. Kraljevima 8,63Kao žrtvu pričesnicu, koju je prikazao Jahvi, Salomon prinese dvadeset i dvije tisuće volova i stotinu i dvadeset tisuća ovaca; time kralj i svi Izraelci posvete Dom Jahvin.
1. Kraljevima 8,64Toga dana posveti kralj središte predvorja, koje je ispred Doma Jahvina, jer ondje je prinio paljenice, prinosnice i pretiline pričesnica, jer je tučani žrtvenik pred Jahvom bio premalen da primi paljenice, prinosnice, pretiline pričesnica.
1. Kraljevima 8,65Tu je svečanost u ono vrijeme Salomon slavio sedam dana, sa svim Izraelcima, zborom velikim od Ulaza u Hamat do Potoka Egipatskog, pred Jahvom, Bogom našim.
1. Kraljevima 8,66Zatim je osmoga dana otpustio ljude; oni su blagosivljali kralja i odlazili svojim kućama, veseli i zadovoljna srca zbog svega dobra što ga je Jahve učinio svome sluzi Davidu i narodu svome Izraelu.
1. Kraljevima 8,1Tada Solomon sakupi u Jeruzalemu kod sebe, kralja Solomona *starješine Izraelove, sve poglavice plemena, prinčeve obitelji sinova Izraelovih, za uspeti iz *grada Davidova, to jest iz *Siona, *kovčeg saveza GOSPODOVOG.
1. Kraljevima 8,2Svi se ljudi Izraelovi okupiše kod kralja Solomona u mjesecu Etanimu, sedmog mjeseca, tijekom blagdana .
1. Kraljevima 8,3Kad sve starješine Izraelove bijahu stigle, svećenici ponesoše kovčeg.
1. Kraljevima 8,4Oni uspeše kovčeg GOSPODOV, *šator susretanja i sve svete predmete koji bijahu u šatoru svećenici i *leviti su oni koji ih uznesoše.
1. Kraljevima 8,5Kralj Solomon i sva zajednica Izraelova ujedinjena kod njega, nazočna s njim pred kovčegom, žrtvovaše toliko sitne i krupne stoke da se ne mogaše, ni izračunati, ni prebrojati.
1. Kraljevima 8,6Svećenici donesoše kovčeg saveza GOSPODOVOG na njegovo mjesto, u svetu sobu Kuće, na presveto mjesto, pod krila *kerubinima.
1. Kraljevima 8,7U stvari, kerubini šireći svoja krila iznad mjesta za kovčeg stvaraše jedno zaštitno nebo iznad kovčega i njegovih poluga.
1. Kraljevima 8,8Zbog dužine tih poluga, vidjeli su se njihovi krajevi sa svetog mjesta koje prethodiše svetoj sobi. Ali, nije ih se vidjelo izvana. One su i danas ondje.
1. Kraljevima 8,9Nema ničeg u kovčegu, osim dviju kamenih ploča položenih od Mojsija u Horebu kad GOSPOD zaključi savez sa sinovima Izraelovim po njihovom izlasku iz zemlje Egipta.
1. Kraljevima 8,10A, kad svećenici bijahu izišli iz svetog mjesta, oblak ispuni Kuću GOSPODOVU
1. Kraljevima 8,11i svećenici ne mogaše ostati u svojoj službi radi tog oblaka, jer slava GOSPODOVA ispunjavaše Kuću GOSPODOVU.
1. Kraljevima 8,12Tad Solomon reče: ” Gospodin je rekao da hoće boraviti u tami!
1. Kraljevima 8,13Dobro je dakle za tebe da sam izgradio jednu raskošnu kuću, jedno boravište gdje ćeš ti uvijek stanovati. “
1. Kraljevima 8,14Kralj se okrenu i blagoslovi sav sabor Izraelov sav sabor Izraelov stajaše.
1. Kraljevima 8,15On reče: ” Blagoslovljen budi GOSPODE, Bože Izraelov, kojçi je svojim ustima govorio Davidu mom ocu i koji je svojom rukom ispunio ono što je rekao:
1. Kraljevima 8,16Od dana kad sam izveo iz Egipta Izrael moj narod, ja nisam izabrao ni jedan grad između svih plemena Izraelovih za sagraditi jednu Kuću u kojoj će biti moje *ime ali ja sam izabrao Davida da bude glava Izraelu, mom narodu.
1. Kraljevima 8,17David, moj otac, imao je u srcu izgraditi jednu Kuću za ime GOSPODA, Boga Izraelovog.
1. Kraljevima 8,18Ali, GOSPOD je rekao Davidu, mom ocu: Imao si u srcu izgraditi jednu Kuću za moje ime i ti si dobro učinio.
1. Kraljevima 8,19Međutim, nisi ti taj koji će izgraditi ovu kuću, veće tvoj sin, potekao iz tvoje utrobe: on je taj koji će izgraditi tu Kuću za moje ime.
1. Kraljevima 8,20GOSPOD je ostvario riječ koju bijaše izrekao: ja sam naslijedio Davida, svog oca, ja sam sjeo na prijestol Izraelov, kako to bijaše rekao GOSPOD, Bog Izraelov, ja sam izgradio tu Kuću za ime GOSPODA, Boga Izralova,
1. Kraljevima 8,21i ondje, ja sam odredio jedno mjesto za *kovčeg gdje se nalazi *savez GOSPODOV, savez koji je on zaključio s našim očevima kad su izišli iz zemlje Egipta. “
1. Kraljevima 8,22Solomon stade pred *oltar GOSPODOV, u nazočnosti sve zajednice Izraelove; on ispruži ruke prema *nebu
1. Kraljevima 8,23i reče: ” GOSPODE, Bože Izraelov, nema Boga kao što si ti, ni gore u nebu, ni dolje na zemlji za čuvati *savez i dobrohotnost prema tvojim slugama koji idu pred tobom svim svojim srcem.
1. Kraljevima 8,24Ti si održao svoja obećanja prema svom sluzi Davidu, mojem ocu: ono što si ti svojim ustima izrekao, ti si to ispunio svojom rukom, kao što se vidi danas.
1. Kraljevima 8,25Sada, GOSPODE? Bože Izraelov, čuvaj u korist tvog sluge Davida, mojeg oca, riječ koju si njemu izrekao: Netko od tvojih neće uzmanjkati nikada sjediti preda mnom na prijestolju Izralovom, pod uvjhetom da tvoji sinovi paze na svoje držanje idući preda mnom, kao što si ti išao preda mnom.
1. Kraljevima 8,26Sada, Bože Izraelov, nek se potvrdi dakle riječ koju si ti izrekao svom sluzi Davidu, mojem ocu!
1. Kraljevima 8,27Može li istinski Bog stanovati na zemlji? Nebesa sama i nebesa nebesa ne mogu te sadržati! Utoliko manje ova Kuća koju sam ja sagradio!
1. Kraljevima 8,28Budi brižan spram molitve i preklinjanja tvojeg sluge, o GOSPODE, Bože moj! Saslušaj vapaj i molitvu koje ti danas upućuje tvoj sluga!
1. Kraljevima 8,29Nek tvoje oči budu otvorene za ovu Kuću i danju i noću, prema mjestu za koje si ti rekao: ” Ovdje će biti moje ime. Saslušaj molitvu koju tvoj sluga upućuje prema tom mjestu!
1. Kraljevima 8,30Udostoji se slušati preklinjanja koje tvoj sluga i Izrael, tvoj puk, upućuju prema tom mjestu! Ti, slušaj na mjestu gdje ti stanuješ, u nebu; saslušaj i oprosti.
1. Kraljevima 8,31U slučaju kad jedan čovjek bude zgriješio prema jednom drugom, i nametne mu se jedna prisega s prokletstvom i da dođe izgovoriti tu prisegu pred tvojim oltarom, u ovoj Kući,
1. Kraljevima 8,32ti, poslušaj s neba; postupi, presudi između svojih slugu, proglasi krivca krivcem čineći da njegovo držanje padne na glavu njegovu; i proglasi pravednika pravednikom postupajući s njim prema svojoj pravdi.
1. Kraljevima 8,33Kad Izrael, tvoj puk, bude potučen od neprijatelja, jer je zgriješio prema tebi, ako se vrati k tebi, proslavi tvoje ime, zamoli i zavapi u ovoj Kući,
1. Kraljevima 8,34ti, poslušaj s neba, oprosti grijeh Izraelu, svom puku, i odvedi ih k zemlji koju si dao očevima njihovim.
1. Kraljevima 8,35Kad nebo bude zatvoreno i ne bude više kiše, jer narod bijaše zgriješio prema tebi, ako uzmoli prema ovom mjestu, proslavi, ime tvoje, i pokaje se za svoj grijeh, jer ćeš ga ti ožalostiti,
1. Kraljevima 8,36ti, saslušaj s neba, oprosti grijeh svojih slugu i Izraela, svojeg puka ti ćeš ga poučiti dobrom putu kojim treba hoditi, podaj kišu svojoj zemlji, zemlji koju si dao u baštinu puku svojem.
1. Kraljevima 8,37Bude li glad u zemlji, bude li kuga, bude li snijeti i glavnice skakavaca, popaca, ako neprijatelj opsjedne gradove u zemlji, da bude nevolje, da bude bolesti,
1. Kraljevima 8,38koji god da bude povod molitvi, koji god da bude povod preklinjanju svakog čovjeka koji pripada Izraelu, tvom puku, kad taj osjeti nevolju koja ga dira u srce i ispruži ruke prema ovoj Kući,
1. Kraljevima 8,39ti, saslušaj s neba, iz boravišta gdje ti stanuješ, oprosti, postupi, i učini mu prema njegovom držanju pošto ti poznaješ njegovo srce samo ti u stvari poznaješ srca ljudska
1. Kraljevima 8,40da bi te se sinovi Izraelovi bojali svih dana koje će proživjeti na zemlji koju si dao očevima našim.
1. Kraljevima 8,41čak i stranac, koji ne pripada Izraelu, tvom narodu, ako dođe iz daleke zemlje zbog tvog imena
1. Kraljevima 8,42jer će se čuti govoriti o tvom velikom imenu, o tvojoj moćenoj ruci i tvojoj ispruženoj ruci ako dođe moliti prema ovoj Kući,
1. Kraljevima 8,43ti, saslušaj s neba, boravišta gdje ti stanuješ, postupi prema svemu što te bude molio stranac, da bi svi narodi na zemlji upoznali tvoje ime, i da bi, kao Izrael, tvoj narod bojali te se i oni i da bi znali da je tvoje ime zazvano na ovoj Kući koju sam ja izgradio .
1. Kraljevima 8,44Kad tvoj narod bude polazio u rat protiv svog neprijatelja, u smjeru kojem ga ti budeš poslao, ako moli prema GOSPODU u smjeru grada koji si ti izabrao i kuće koju sam ja sagradio za tvoje ime,
1. Kraljevima 8,45saslušaj s neba njegovu molitvu i njegovo preklinjanje i učini da pobijedi njegovo pravo.
1. Kraljevima 8,46Kad sinovi Izraelovi budu zgriješili protiv tebe, jer nema čovjeka koji ne griješi, kad se ti budeš razljutio protiv njih, kad ih ti budeš izručio neprijatelju i kad ih njihovi pobjednici budu odveli u roblje u zemlju neprijateljsku, daleku ili blisku,
1. Kraljevima 8,47ako, u zemlji gdje su oni zarobljenicima, oni razmisle, pokaju se i upute ti svoje usrdne molbe, u zemlji svojih pobjednika govoreći: Mi smo griješnici, mi smi nepouzdani, mi smo krivi,
1. Kraljevima 8,48ako li se vrate k tebi svim svojim srcem, svim svojim bićem, u zemlji neprijatelja kamo oni budu odvedeni i ako mole prema tebi, u smjeru svoje zemlje, zemlje koju si ti dao njihovim očevima, u smjeru grada koji si ti izabrao i Kuće koju sam ja sagradio za tvoje ime,
1. Kraljevima 8,49saslušaj s neba, boravišta gdje ti boraviš, saslušaj njihovu molitvu i njihovo preklinjanje, i učini da pobijedi njihovo pravo.
1. Kraljevima 8,50Oprosti svom narodu koji je zgriješio prema tebi, oprosti sve njihove pobude protiv tebe, i uzmilostivi spram njih one koji ih drže zarobljenima: nek imaju milosti za njih,
1. Kraljevima 8,51jer radi se o tvom puku i baštini tvojoj, o onima koje si ti izveo iz zemlje Egipta, iz sred užarene peći gdje se topi željezo .
1. Kraljevima 8,52Nek tvoje oči budu otvorene preklinjanju tvojeg sluge i Izraela, tvog naroda, saslušaj ih svakog puta kad zavape prema tebi.
1. Kraljevima 8,53Jer, ti si taj koji ih je izdvojio kao baštinu, između svih naroda zemlje, kako ti bijaše rekao po posredništvu Mojsija, sluge svoga, kad si izveo naše očeve van iz Egipta, o GOSPODE, Bože. “
1. Kraljevima 8,54čim Solomon bi završio upućivati GOSPODU svu tu molitvu i to preklinjanje, on se podiže ispred *oltara GOSPODOVOG gdje bijaše klečao i, rukama ispruženim prema nebu,
1. Kraljevima 8,55stojeći, glasno blagoslovi sabor Izraelov, govoreći:
1. Kraljevima 8,56” Blagoslovljen budi GOSPOD koji je dao mjesto odmora Izraelu, svom puku, sve kako bijaše rekao: ni jedna od dobrih riječi koje bijahu rečene po Mojsiju, sluzi njegovom, ne bijaše ostala bez učinka.
1. Kraljevima 8,57Nek GOSPOD, naš Bog, bude s nama kao što je bio s našim očevima; nek nas ne ostavi i ne napusti nas,
1. Kraljevima 8,58nek prigne naša srca k sebi da bismo hodili svim njegovim putovima i čuvali zapovijedi, zakone i običaje koje on bijaše propisao očevima našim.
1. Kraljevima 8,59Nek ova zaklinjanja koja sam upravo uputio GOSPODU budu danju i noću prisutna pred njem, našim Bogom, da bi činio pravdu sluzi svom kao i Izraelu, svom narodu, prema svakodnevnim potrebama;
1. Kraljevima 8,60na takav način da svi narodi zemlje znaju da je GOSPOD taj koji je Bog, da ga nema drugog.
1. Kraljevima 8,61Nek vaše srce bude neporočno glede GOSPODA, našeg Boga, da biste vi hodili prema njegovim zakonima, i čuvali njegove zapovijedi, kao što to činite danas. “
1. Kraljevima 8,62Kralj i sav Izrael s njim, ponudiše *žrtve pred GOSPODOM.
1. Kraljevima 8,63Solomon ponudi u žrtvu bijahu to žrtve mira koje on ponudi GOSPODU 22 0 glava krupne stoke, 120.000 glava sitne stoke. Tako kralj i Izrael posvetiše Kuću GOSPODOVU.
1. Kraljevima 8,64Onog dana, kralj posveti sredinu *trijema koji je pred Kućom GOSPODOVOM; u stvari ondje on ponudi holokaust, ponudu i masno žrtava mira jer * brončani *oltar koji je pred GOSPODOM bijaše suviše mali za primiti holokaust, ponudu i masno žrtava mira.
1. Kraljevima 8,65U tom sedmom mjesecu Solomon proslavi blagdan, i sav Izrael s njim: bijaše to jedan veliki sabor, došao od LeboHamata sve do potoka Egipta; oni biše pred GOSPODOM, našim Bogom, sedam dana i sedam dana: znači četrnaest dana .
1. Kraljevima 8,66Osmog dana, Solomon otpusti narod. Oni pozdraviše kralja i odoše k svojim šatorima radosni i srca zadovoljnog zbog svega dobra što GOSPOD bijaše učinio Davidu, sluzi svom, i Izraelu, svom narodu.
1. Carevima 8,1Tada sabra Solomun starješine Izrailjeve i sve glavare plemenske, knezova domova otačkih sinova Izrailjevijeh, k sebi u Jerusalim da se prenese kovčeg zavjeta Gospodnjega iz grada Davidova, a to je Sion.
1. Carevima 8,2I skupiše se k caru Solomunu svi ljudi Izrailjevi mjeseca Etanima na praznik, a taj je mjesec sedmi.
1. Carevima 8,3I kad dođoše sve starješine Izrailjeve, podigoše sveštenici kovčeg;
1. Carevima 8,4I prenesoše kovčeg Gospodnji i šator od sastanka i sve sude svete što bjehu u šatoru; prenesoše ih sveštenici i Leviti.
1. Carevima 8,5A car Solomun i sav zbor Izrailjev, koji se sabra k njemu, prinesoše s njim pred kovčegom ovaca i goveda toliko da se ne mogaše ni izbrojiti ni proračunati od mnoštva.
1. Carevima 8,6I unesoše sveštenici kovčeg zavjeta Gospodnjega na njegovo mjesto, u unutrašnji dom, u svetinju nad svetinjama, pod krila heruvimima.
1. Carevima 8,7Jer heruvimima bijahu raširena krila nad mjestom gdje će stajati kovčeg, i zaklanjahu heruvimi kovčeg i poluge njegove ozgo.
1. Carevima 8,8I povukoše mu poluge tako da se krajevi viđahu na prednjoj strani svetinje nad svetinjama, ali se napolje ne viđahu; i ondje ostaše do današnjega dana.
1. Carevima 8,9U kovčegu ne bješe ništa osim dvije ploče kamene, koje metnu u nj Mojsije na Horivu, kad Gospod učini zavjet sa sinovima Izrailjevijem na što izidoše iz zemlje Misirske.
1. Carevima 8,10A kad sveštenici izidoše iz svetinje, oblak napuni dom Gospodnji,
1. Carevima 8,11Te ne mogahu sveštenici stajati da služe od oblaka; jer se slave Gospodnje napuni dom Gospodnji.
1. Carevima 8,12Tada reče Solomun: Gospod je rekao da će nastavati u mraku.
1. Carevima 8,13Sazidah dom tebi za stan, mjesto, da u njemu nastavaš dovijeka.
1. Carevima 8,14I okrenuvši se licem svojim car blagoslovi sav zbor Izrailjev, a sav zbor Izrailjev stajaše.
1. Carevima 8,15I reče: blagosloven da je Gospod Bog Izrailjev, koji je govorio svojim ustima Davidu ocu mojemu i ispunio rukom svojom govoreći:
1. Carevima 8,16Od onoga dana kad izvedoh iz Misira narod svoj Izrailja ne izabrah nijednoga grada među svijem plemenima Izrailjevijem da se sazida dom gdje bi bilo ime moje, nego izabrah Davida da bude nad narodom mojim Izrailjem.
1. Carevima 8,17I naumi David otac moj da sazida dom imenu Gospoda Boga Izrailjeva.
1. Carevima 8,18Ali Gospod reče Davidu ocu mojemu: što si naumio sazidati dom imenu mojemu, dobro si učinio što si to naumio;
1. Carevima 8,19Ali nećeš ti sazidati toga doma, nego sin tvoj, koji će izaći iz bedara tvojih, on će sazidati dom imenu mojemu.
1. Carevima 8,20I tako ispuni Gospod riječ svoju koju reče; jer ustah na mjesto oca svojega Davida, i sjedoh na prijesto Izrailjev, kao što reče Gospod, i sazidah ovaj dom imenu Gospoda Boga Izrailjeva.
1. Carevima 8,21I odredih ovdje mjesto kovčegu u kom je zavjet Gospodnji što je učinio s ocima našim kad ih je izveo iz zemlje Misirske.
1. Carevima 8,22Potom stade Solomun pred oltar Gospodnji pred svijem zborom Izrailjevijem, i podiže ruke svoje k nebu,
1. Carevima 8,23I reče: Gospode Bože Izrailjev! nema Boga takoga kakav si ti gore na nebu ni dolje na zemlji, koji čuvaš zavjet i milost slugama svojim, koje hode pred tobom svijem srcem svojim;
1. Carevima 8,24Koji si ispunio sluzi svojemu Davidu ocu mojemu što si mu rekao; što si ustima svojim rekao to si rukom svojom ispunio, kao što se vidi danas.
1. Carevima 8,25Sada dakle, Gospode Bože Izrailjev, drži sluzi svojemu Davidu ocu mojemu što si mu rekao govoreći: neće ti nestati čovjeka ispred mene koji bi sjedio na prijestolu Izrailjevu, samo ako sinovi tvoji uščuvaju put svoj hodeći preda mnom, kao što si ti hodio preda mnom.
1. Carevima 8,26Sada dakle, Bože Izrailjev, neka se potvrdi riječ tvoja koju si rekao sluzi svojemu Davidu ocu mojemu.
1. Carevima 8,27Ali hoće li doista Bog stanovati na zemlji? Eto, nebo i nebesa nad nebesima ne mogu te obuhvatiti, a kamo li ovaj dom što ga sazidah?
1. Carevima 8,28Ali pogledaj na molitvu sluge svojega i na molbu njegovu, Gospode Bože moj, čuj viku i molitvu, kojim ti se moli danas sluga tvoj;
1. Carevima 8,29Da budu oči tvoje otvorene nad domom ovijem dan i noć, nad ovijem mjestom, za koje si rekao: tu će biti ime moje; da čuješ molitvu kojom će se moliti sluga tvoj na ovom mjestu.
1. Carevima 8,30Čuj molbu sluge svojega i naroda svojega Izrailja, kojom će se moliti na ovom mjestu; čuj s mjesta gdje stanuješ, s neba, čuj, i smiluj se.
1. Carevima 8,31Kad ko zgriješi bližnjemu svojemu te mu se da zakletva da se zakune, i zakletva dođe pred tvoj oltar u ovom domu,
1. Carevima 8,32Ti čuj s neba, i učini i sudi slugama svojim, osuđujući krivca i djela njegova obraćajući na njegovu glavu, a pravoga pravdajući i plaćajući mu po pravdi njegovoj.
1. Carevima 8,33Kad razbiju neprijatelji tvoji narod tvoj Izrailja zato što ti zgriješe, pa se obrate k tebi i dadu slavu imenu tvojemu, i pomole ti se i zamole te u ovom domu,
1. Carevima 8,34Ti čuj s neba, i oprosti grijeh narodu svojemu Izrailju, i dovedi ih opet u zemlju koju si dao ocima njihovijem.
1. Carevima 8,35Kad se zatvori nebo, te ne bude dažda zato što zgriješe tebi, pa ti se zamole na ovom mjestu i dadu slavu imenu tvojemu, i od grijeha se svojega obrate, kad ih namučiš,
1. Carevima 8,36Ti čuj s neba, i oprosti grijeh slugama svojim i narodu svojemu Izrailju pokazav im put dobri kojim će hoditi, i pusti dažd na zemlju svoju, koju si dao narodu svojemu u našljedstvo.
1. Carevima 8,37Kad bude glad u zemlji, kad bude pomor, suša, medljika, skakavci, gusjenice, ili kad ga pritijesni neprijatelj njegov u zemlji njegovoj vlastitoj, ili kako god zlo, kaka god bolest,
1. Carevima 8,38Svaku molbu i svaku molitvu, koja bude od koga god čovjeka ili od svega tvojega naroda Izrailja, ko pozna muku srca svojega i podigne ruke svoje u ovom domu,
1. Carevima 8,39Ti čuj s neba, iz stana svojega, i smiluj se i učini i podaj svakome po svijem putovima njegovijem, koje znaš u srcu njegovu; jer ti sam znaš srca svijeh sinova čovječijih;
1. Carevima 8,40Da te se boje dokle su god živi na zemlji koju si dao ocima našim.
1. Carevima 8,41I stranac, koji nije od tvojega naroda Izrailja, nego dođe iz daljnje zemlje imena tvojega radi,
1. Carevima 8,42(Jer će se čuti za ime tvoje veliko i za ruku tvoju krjepku i mišicu tvoju podignutu) kad dođe i pomoli se u ovom domu,
1. Carevima 8,43Ti čuj s neba, iz stana svojega, i učini sve za što poviče k tebi onaj stranac, da bi poznali ime tvoje svi narodi na zemlji i bojali se tebe kao narod tvoj Izrailj, i da bi znali da je ime tvoje prizvano nad ovijem domom, koji sazidah.
1. Carevima 8,44Kad narod tvoj izide na vojsku na neprijatelja svojega putem kojim ga pošlješ, i pomole se Gospodu obrativši se ka gradu, koji si izabrao, i k domu, koji sam sazidao imenu tvojemu,
1. Carevima 8,45Čuj s neba molbu njihovu, i podaj im pravicu.
1. Carevima 8,46Kad ti zgriješe, jer nema čovjeka koji ne griješi, i razgnjevivši se na njih daš ih neprijateljima njihovijem, te ih zarobe i odvedu u zemlju neprijateljsku daleko ili blizu,
1. Carevima 8,47Ako se dozovu u zemlji u koju budu odvedeni u ropstvo, i obrate se i stanu ti se moliti u zemlji onijeh koji ih zarobiše, i reku: sagriješismo i zlo učinismo, skrivismo,
1. Carevima 8,48I tako se obrate k tebi svim srcem svojim i svom dušom svojom u zemlji neprijatelja svojih, koji ih zarobe, i pomole ti se okrenuvši se k zemlji svojoj, koju si dao ocima njihovijem, ka gradu, koji si izabrao, i k domu, koji sam sazidao imenu tvojemu,
1. Carevima 8,49Tada čuj s neba, iz stana svojega, molbu njihovu i molitvu njihovu, i podaj im pravicu,
1. Carevima 8,50I oprosti narodu svojemu što ti budu zgriješili, i sve prijestupe kojima ti budu prestupili, i umilostivi im one koji ih zarobe da se smiluju na njih.
1. Carevima 8,51Jer su tvoj narod i tvoje našljedstvo, koje si izveo iz Misira, isred peći gvozdene.
1. Carevima 8,52Neka budu oči tvoje otvorene na molbu sluge tvojega i na molbu naroda tvojega Izrailja, i čuj ih kad te god prizovu.
1. Carevima 8,53Jer si ih ti odvojio sebi za našljedstvo od svijeh naroda na zemlji, kao što si rekao preko Mojsija sluge svojega, kad si izveo oce naše iz Misira, Gospode, Gospode!
1. Carevima 8,54A kad Solomun moleći se Gospodu svrši svu ovu molbu i molitvu, usta ispred oltara Gospodnjega, gdje bješe klekao i ruke svoje podigao k nebu;
1. Carevima 8,55I stojeći blagoslovi sav zbor Izrailjev, glasom velikim govoreći:
1. Carevima 8,56Blagosloven da je Gospod koji je smirio narod svoj Izrailja, kao što je govorio; nije izostala ni jedna riječ od svijeh dobrijeh riječi njegovijeh, koje je govorio preko Mojsija sluge svojega.
1. Carevima 8,57Da Gospod Bog naš bude s nama kao što je bio s ocima našim, da nas ne ostavi i ne napusti.
1. Carevima 8,58Nego neka prigne srce naše k sebi da bismo hodili svijem putovima njegovijem i držali zapovijesti njegove i uredbe njegove i zakone njegove, što je zapovjedio ocima našim.
1. Carevima 8,59I neka budu ove riječi moje, kojima se molih Gospodu, blizu Gospoda Boga našega dan i noć da bi davao pravicu sluzi svojemu i narodu svojemu Izrailju u svako doba;
1. Carevima 8,60Da bi poznali svi narodi na zemlji da je Gospod sam Bog i da nema drugoga.
1. Carevima 8,61I neka srce vaše bude cijelo prema Gospodu Bogu našem, da hodite po uredbama njegovijem i držite zapovijesti njegove kao danas.
1. Carevima 8,62Tada car i sav Izrailj s njim prinesoše žrtve pred Gospodom.
1. Carevima 8,63I Solomun prinese na žrtvu zahvalnu, koju prinese Gospodu, dvadeset i dvije tisuće volova i sto i dvadeset tisuća ovaca. Tako posvetiše dom Gospodnji car i svi sinovi Izrailjevi.
1. Carevima 8,64U taj dan posveti car sredinu trijema koji je pred domom Gospodnjim; jer ondje prinese žrtve paljenice i dare i pretilinu od žrtava zahvalnijeh; jer mjedeni oltar koji bijaše pred Gospodom bijaše malen i ne mogahu na nj stati žrtve paljenice i dari i pretilina od žrtava zahvalnijeh.
1. Carevima 8,65I u to vrijeme praznova Solomun praznik i sav Izrailj s njim, sabor velik od ulaska u Emat do potoka Misirskoga, pred Gospodom Bogom našim, sedam dana i opet sedam dana, to je četrnaest dana.
1. Carevima 8,66A u osmi dan otpusti narod; i blagosloviše cara i otidoše k šatorima svojim radujući se i veseleći se u srcu za sve dobro što učini Gospod Davidu sluzi svojemu i Izrailju narodu svojemu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje