Tražilica


Djela apostolska 27. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Djela apostolska 27,1I kao što je bilo određeno, da otplovimo u Italiju, predadoše i Pavla i druge neke sužnje satniku, po imenu Juliju, od čete careve.
Djela apostolska 27,2I kad uđosmo u lađu Adramitsku, koja je imala da plovi u azijska mjesta, otplovismo se; a s nama je bio Aristarh Makedonac iz Soluna.
Djela apostolska 27,3I drugi dan dođosmo u Sidon. A Julije postupao je blago s Pavlom i dopustio, da ide k prijateljima, i da se brinu za njega.
Djela apostolska 27,4I kad se odvezosmo odanle, plovismo ispod Cipra, jer su vjetrovi bili protivni
Djela apostolska 27,5I preplovivši pučinu Cilicijsku i Pamfilijsku dođosmo u Miru Licijsku.
Djela apostolska 27,6I ondje našavši satnik lađu Aleksandrijsku, što plovi u Italiju, premjesti nas u nju.
Djela apostolska 27,7I plovivši mnogo dana sporo, i jedva došavši prema Knidu, jer nas je priječio vjetar, doplovismo pod Kretu kod Salmone.
Djela apostolska 27,8I mučno ploveći uz obalu dođosmo na jedno mjesto, koje se zove Dobra pristaništa, kod kojega blizu bio je grad Laseja.
Djela apostolska 27,9A pošto prođe mnogo vremena, i kad već plovidba nije bila bez straha, jer je i post već bio prošao, opominjao ih je Pavao
Djela apostolska 27,10Govoreći im: "Ljudi, vidim, da će plovidba biti s mukom i mnogom štetom ne samo tovara i lađe, nego i duša naših."
Djela apostolska 27,11Ali satnik povjerova većma kormilaru i gospodaru lađe, negoli riječima Pavlovim.
Djela apostolska 27,12A kako luka nije bila zgodna za zimovanje, većina ih je svjetovala, da otplove odanle, ne bi li kako mogli doći do Feniksa, luke Kretske, što gleda k jugoistoku i k sjeverozapadu, i ondje prezimiti.
Djela apostolska 27,13I kad duhnu jug, mislili su, da mogu sigurno izvesti svoju namjeru, i dignuvši sidra plovili su duž Krete.
Djela apostolska 27,14Ali ne zadugo po tom udari na nju buran vjetar, što se zove sjeveroistočnjak.
Djela apostolska 27,15Kad zahvati lađu, koja se nije mogla opirati vjetru, predadosmo je valovima, i oni nas ponesoše.
Djela apostolska 27,16Prolazeći pokraj jednoga otoka, što se zove Kauda, jedva mogosmo uhvatiti čamac.
Djela apostolska 27,17I izvukavši ga upotrebiše pomagala i privezaše ga za lađu; a bojeći se, da ne udare na Sirtu, spustiše jedra, i tako se je plovilo dalje.
Djela apostolska 27,18A jer nas je bacala silna bura, sutradan stadoše izbacivati tovare.
Djela apostolska 27,19I treći dan svojim rukama izbaciše lađarsku opremu.
Djela apostolska 27,20A kad se ni sunce ni zvijezde za mnogo dana ne pokazaše, i bura svejednako navaljivala, bila nam je propala sva nada, da ćemo se spasiti.
Djela apostolska 27,21I kad se zadugo nije jelo, onda Pavao stade među njih i reče: "Ljudi, trebalo je poslušati mene; ne otiskivati se od Krete; tada ne biste imali ove muke i štete.
Djela apostolska 27,22A sad vas opominjem: budite dobre volje, jer nijedna duša od vas neće propasti osim lađe.
Djela apostolska 27,23Jet ove noći stade preda me anđeo Boga, čiji jesam i kojemu služim,
Djela apostolska 27,24Govoreći: "Ne boj se, Pavle valja ti doći pred cara. I evo ti darova Bog sve, koji plove s tobom.
Djela apostolska 27,25Zato, ljudi, budite dobre volje, jer vjerujem Bogu, da će tako biti, kao što mi je rečeno.
Djela apostolska 27,26Ali nam valja udariti na jedan otok."
Djela apostolska 27,27A kad bi četrnaesta noć, i mi, o ponoći plovismo po Adriji, pomisliše mornari, da se primiču nekakvoj zemlji.
Djela apostolska 27,28I bacivši olovnicu nađoše dvadeset hvati dubine; i prošavši malo nađoše petnaest hvati.
Djela apostolska 27,29I bojeći se, da ne udarimo na grebene, baciše s krme četiri sidra, pa su željeli, da svane.
Djela apostolska 27,30Ali kad su mornari gledali da pobjegnu iz lađe, i kad spustiše čamac u more izgovarajući se, kao da hoće s prove spustiti sidra,
Djela apostolska 27,31Reče Pavao satniku i vojnicima: "Ako ovi ne ostanu u lađi, vi se ne možete spasiti."
Djela apostolska 27,32Tada vojnici presjekoše uža na čamcu i spustiše ga, te pade u more.
Djela apostolska 27,33I kad stade svitati, molio je Pavao sve da jedu, govoreći: "Četrnaesti je dan danas, kako čekate i bez jela provodite ništa ne okusivši.
Djela apostolska 27,34Zato vas molim, da jedete, jer je to za vaše zdravlje. A nijednome od vas dlaka s glave neće pasti."
Djela apostolska 27,35I rekavši ovo uze kruh, i dade hvalu Bogu pred svima, i prelomivši počne jesti.
Djela apostolska 27,36Onda se svi ohrabriše i stadoše jesti.
Djela apostolska 27,37A bilo nas je u lađi duša svega dvjesta i sedamdeset i šest.
Djela apostolska 27,38I nasitivši se jela, rasterete lađu izbacivši pšenicu u more.
Djela apostolska 27,39A kad bi dan, nijesu poznavali zemlje, ali ugledaše nekakav I zaljev s obalom, u koji odlučiše, ako bude moguće, da zatjeraju lađu.
Djela apostolska 27,40I podigavši sidra plovili su morem, i odriješivši spone kormila, i raširivši prednje jedro prema vjetru, plovili su prema obali.
Djela apostolska 27,41A kad dođosmo kao na jedan jezik, gdje se more kao razdjeljuje, nasuka se lađa; i prednji kraj, što se nasuka, ostade tvrd i nepomičan, a krma se razbijala od sile, mora.
Djela apostolska 27,42A vojnici su namjeravali da poubijaju sužnje, da koji ne ispliva i ne uteče.
Djela apostolska 27,43Ali satnik hoteći da spasi Pavla zabrani njihovu namjeru i zapovjedi onima, koji znadu plivati, da poskaču najprije u vodu i da izađu na zemlju;
Djela apostolska 27,44A ostali jedni na daskama, a jedni na čemu od lađe. I tako izađoše svi živi na zemlju.
Djela apostolska 27,1 Kad je odlučeno da odjedrimo u Italiju, predadoše i Pavla i neke druge uznike satniku carske čete, imenom Juliju.
Djela apostolska 27,2Popesmo se na neku adramitsku lađu koja je imala ploviti u azijska mjesta pa otplovismo. S nama je bio Aristarh Makedonac, Solunjanin.
Djela apostolska 27,3Sutradan doplovismo u Sidon. Julije, koji je s Pavlom čovječno postupao, dopusti mu poći k prijateljima da se pobrinu za nj.
Djela apostolska 27,4Odande smo otplovili, jedrili uz Cipar - jer su nam vjetrovi bili protivni -
Djela apostolska 27,5pa preplovili more duž Cilicije i Pamfilije i stigli u Miru licijsku.
Djela apostolska 27,6Ondje satnik nađe neku aleksandrijsku lađu za Italiju i ukrca nas na nju.
Djela apostolska 27,7Više smo dana plovili sporo i jedva doprli do Knida. Kako nam vjetar ne dade pristati, doplovismo pod Kretu kod Salmone
Djela apostolska 27,8pa jedva jedvice ploveći uza nju, stigosmo na neko mjesto zvano Dobra pristaništa, blizu kojega je grad Laseja.
Djela apostolska 27,9Kad je nakon duljeg vremena plovidba već postala pogibeljna jer je Post već bio izminuo, opominjaše Pavao:
Djela apostolska 27,10"Ljudi, govorio im je, vidim da će plovidba biti nezgodna i na veliku štetu ne samo za tovar i lađu nego i za naše živote.
Djela apostolska 27,11Ali je satnik više vjerovao kormilaru i brodovlasniku negoli Pavlovim riječima.
Djela apostolska 27,12A kako luka nije bila prikladna za zimovanje, većina je predlagala da odande otplove ne bi li kako doprli do kretske luke Feniksa, što gleda prema jugozapadu i sjeverozapadu, pa ondje prezimili.
Djela apostolska 27,13Uto duhne blagi južnjak i oni, misleći da bi mogli ostvariti naum, digoše sidro i zaploviše tik uz Kretu.
Djela apostolska 27,14Ali nedugo zatim razbjesni se žestok vjetar zvan sjeveroistočnjak.
Djela apostolska 27,15Zahvati lađu te mu nije mogla odoljeti pa se prepustismo da nas nosi.
Djela apostolska 27,16Prolazeći ispod nekog otočića zvanog Kauda, jedva uspjesmo dohvatiti čamac.
Djela apostolska 27,17Podigoše ga pa upotrijebiše snast da potpašu lađu. Bojeći se pak da se ne nasuču u Sirti, spustiše prvenjaču. Tako ih je nosilo.
Djela apostolska 27,18Budući da nas je oluja silovito udarala, sutradan se riješiše tovara,
Djela apostolska 27,19a treći dan svojim rukama izbaciše brodsku opremu.
Djela apostolska 27,20Kako se pak više dana nije pomaljalo ni sunce ni zvijezde, a oluja bjesnjela nemalena, bila je već propala svaka nada da ćemo se spasiti.
Djela apostolska 27,21Ni jelo se već dugo nije. Onda usta Pavao posred njih i reče: "Trebalo je, ljudi, poslušati me, ne se otiskivati od Krete i izbjeći ovu nepogodu i štetu.
Djela apostolska 27,22Sada vas pak opominjem: razvedrite se jer ni živa duša između vas neće stradati, nego samo lađa.
Djela apostolska 27,23Noćas mi se ukaza anđeo Boga čiji sam i komu služim
Djela apostolska 27,24te reče: `Ne boj se, Pavle! Pred cara ti je stati i evo Bog ti daruje sve koji plove s tobom.`
Djela apostolska 27,25Zato razvedrite se, ljudi! Vjerujem Bogu: bit će kako mi je rečeno.
Djela apostolska 27,26Ali treba da se nasučemo na neki otok.
Djela apostolska 27,27Bijaše već četrnaesta noć što smo bili tamo-amo gonjani po Jadranu kad oko ponoći naslutiše mornari da im se primiče neka zemlja.
Djela apostolska 27,28Bacivši olovnicu, nađoše dvadeset hvati dubine; malo poslije baciše je opet i nađoše ih petnaest.
Djela apostolska 27,29Kako se bojahu da ne naletimo na grebene, baciše s krme četiri sidra iščekujući da se razdani.
Djela apostolska 27,30Kad su mornari bili naumili uteći iz lađe i počeli spuštati čamac u more pod izlikom da s pramca kane spustiti sidra,
Djela apostolska 27,31reče Pavao satniku i vojnicima: "Ako ovi ne ostanu na lađi, vi se spasiti ne možete!
Djela apostolska 27,32Nato vojnici presjekoše užad čamca i pustiše da padne.
Djela apostolska 27,33Do pred svanuće nutkao je Pavao sve da uzmu hrane: "Četrnaesti je danas dan, reče, što bez jela čekate, ništa ne okusivši.
Djela apostolska 27,34Stoga vas molim: založite nešto jer to je za vaš spas. Ta nikome od vas ni vlas s glave neće propasti.
Djela apostolska 27,35Rekavši to, uze kruh, pred svima zahvali Bogu, razlomi i stade jesti.
Djela apostolska 27,36Svi se razvedre te i oni uzmu hrane.
Djela apostolska 27,37A svih nas je u lađi bilo dvjesta sedamdeset i šest duša.
Djela apostolska 27,38Jednom nasićeni, stanu rasterećivati lađu bacajući žito u more.
Djela apostolska 27,39Kad osvanu, mornari ne prepoznaše zemlje; razabraše neki zaljev ravne obale pa odluče, bude li moguće, u nj zavesti lađu.
Djela apostolska 27,40Odriješe sidra i ostave ih u moru. Istodobno popuste i spone kormila, razapnu prvenjaču prema vjetru pa udare k obali.
Djela apostolska 27,41Ali naletješe na plićak i nasukaše brod: pramac, nasađen, osta nepomičan, a krmu razdiraše žestina valova.
Djela apostolska 27,42Tada vojnici naumiše poubijati sužnje da ne bi koji isplivao i pobjegao,
Djela apostolska 27,43ali im satnik, hoteći spasiti Pavla, omete naum: zapovjedi da oni koji znaju plivati najprvi poskaču i izađu na kraj,
Djela apostolska 27,44a ostali će, tko na daskama, tko na olupinama lađe. Tako svi živi i zdravi prispješe na kopno.
Apostolska djela 27,1Kad naše ukrcavanje za Italiju bi odlučeno, predadoše Pavla i druge zatvorenike jednom stotniku imenom Julius, iz Kohorte Augusta .
Apostolska djela 27,2Tada smo se uspeli u jednu lađu iz Adramicija na polasku za obalu Azije i isplovismo na more. Bijaše s nama Aristark, jedan Makedonac iz Soluna.
Apostolska djela 27,3Sutradan, prilikom jednog izlaska u Sidonu, Julius, koji postupaše ljudski s Pavlom, dopusti mu izići i pronaći njegove prijatelje i iskoristiti priliku za prijam.
Apostolska djela 27,4Otuda, isplovivši ponovo na more, krenusmo pod Cipar, jer nam vjetrovi bijahu protivni.
Apostolska djela 27,5To bi tada prelazak mora tik uz Pamfiliju i Ciliciju i iskrcali smo se u Miri, licijskoj.
Apostolska djela 27,6Stotnik, našavši ondje lađu iz Aleksandrije na putu za Italiju, dade nas ukrcati.
Apostolska djela 27,7Tijekom nekoliko dana naša plovidba bi usporena pa uz veliku muku stigosmo u visinu Knide. Kako protivni vjetar ustrajavaše, mi smo pošli pod Kretu, prema rtu Salmone
Apostolska djela 27,8i, nakon što smo ga mimoišli, stigli smo na jedno mjesto zvano "Lijepa vrata", pokraj grada Lazeje.
Apostolska djela 27,9Ali, jedno stanovito vrijeme bijaše isteklo i od tada postajaše opasno ploviti, budući da Post bijaše već prošao. Pavao htjede dati svoje mišljenje:
Apostolska djela 27,10` Prijatelji moji, reče im on, ja cijenim da će plovidba nanijeti štete i značajne gubitke ne samo za tovar i lađu, veći također i za naše osobe. `
Apostolska djela 27,11Stotnik se ipak, više pouzdavao u kapetana i u nadzornika tovara nego u Pavlova upozorenja. Kako je luka, osim toga, loše bila pripravljena za zimovanje,
Apostolska djela 27,12većina bi stajališta da se ponovo isplovi na more; vidjet će se da li će se moći dosegnuti Feniks, jedna luka na Kreti, otvorena jugozapadu i sjevero-zapadu, i tu provesti zimu.
Apostolska djela 27,13Jedan lahorić s juga bijaše se podigao i oni zamišljaše da prijedlog bijaše ostvariv; budući dakle, digli sidro, oni nastojaše ploviti tik uz obalu Krete.
Apostolska djela 27,14Ali, gotovo istovremeno, dolazeći s otoka, jedan orkanski vjetar, kojeg se zove erakilon, obori se na njih;
Apostolska djela 27,15lađa bi ponesena, nemoćna uzići uz vjetar, i, puštajući se nositi, mi smo odneseni od obale.
Apostolska djela 27,16Išavši pod zaštitom jednog otočića zvanog Kauda, ipak smo uspjeli, jedva, svladati lađicu. Nakon što smo ga digli na palubu, pristupili smo pripremi sredstava za nuždu:
Apostolska djela 27,17opasati lađu konopima i, iz straha da se ne nasučemo na Sirtu, ići s plutajućim sidrom; i tako nastaviti odmicati.
Apostolska djela 27,18Sutradan, kako još uvijek bijasmo žestoko potresani olujom, izbacili smo tovar
Apostolska djela 27,19i, trećeg dana, svojim vlastitim rukama mornari spustiše snast.
Apostolska djela 27,20Ni sunce ni zvijezde se ne pokazivaše veći više dana: oluja, jedne neobične siline, ostajaše opasna: otada gubljasmo svaku nadu da ćemo biti spašeni.
Apostolska djela 27,21Nije se više imalo što jesti, veći dugo vremena, kad Pavao, stojeći usred njih, reče: ` Vi vidite, prijatelji moji, trebalo je slijediti moj savjet, ne napuštati Kretu i uštedjeti tako ove štete i ove gubitke.
Apostolska djela 27,22Ali, sada, ja vas pozivam sačuvati hrabrost: jer, nitko od vas neće ovdje izgubiti život; samo će lađa biti izgubljena.
Apostolska djela 27,23Te iste noći, naime, jedan *anđeo Boga kojem ja pripadam i kojem služim predstavio mi se
Apostolska djela 27,24i rekao mi: Ne boj se Pavle; ti se moraš pojaviti pred carem i Bog ti također dodjeljuje život svih tvojih pratitelja na plovidbi!
Apostolska djela 27,25Smjelo, dakle, prijatelji moji! Ja vjerujem Bogu: bit će kako mi je on kazao.
Apostolska djela 27,26Mi se moramo nasukati na jedan otok. `
Apostolska djela 27,27Bijaše četrnaesta noći kako mi bijasmo nosani po Jadranu; oko ponoći, mornari su predosjetili približavanje nekog tla.
Apostolska djela 27,28Bacivši tada olovnicu, oni ustanoviše dvadeset hvati; nešto dalje, oni ju baciše ponovo i ustanoviše petnaest.
Apostolska djela 27,29U strahu da ne naiđemo na grebene, oni su tada bacili četiri sidra otraga i živo priželjkivali dolazak dana.
Apostolska djela 27,30Ali, kako mornari pod izlikom pramčanog sidrenja u četverovezu, nastojaše pobjeći s lađe i stavljaše čamac u more,
Apostolska djela 27,31Pavao reče stotniku i vojnicima: ` Ako ti ljudi ne ostanu na lađi, vi, nećete moći biti spašeni.. `
Apostolska djela 27,32Vojnici tada presjekoše užad čamca i pustiše ga otići.
Apostolska djela 27,33Čekajući dan, Pavao obveza sve uzeti hrane: ` Danas, četrnaesti je dan kako ste vi proveli u očekivanju bez jela, i vi još uvijek ništa ne jedete.
Apostolska djela 27,34Ja vas obvezujem dakle, jesti, jer to je za vaš spas. Još jedanput, nitko od vas neće izgubiti ni dlaku s glave. `
Apostolska djela 27,35Na te riječi, on uze kruha, i pred svima zahvali se Bogu, razlomi ga i poče jesti.
Apostolska djela 27,36Tada svi, povrativši hrabrost, počeše također jesti.
Apostolska djela 27,37U svemu, bijaše nas 276 osoba na lađi.
Apostolska djela 27,38Kad smo se nasitili, olakšasmo lađu bacajući žito u more.
Apostolska djela 27,39Kad je svanulo, mornari ne prepoznaše zemlju, ali razabraše jedan zaljev s obalom i imaše namjeru, ako je moguće, ondje nasukati lađu.
Apostolska djela 27,40Oni su tada skliznuli sidra preko ruba, ostavljajući ih u moru, dok su stražnja vesla odriješili; potom, razvili prvenjaču u vjetar i usmjerili pramac k žalu.
Apostolska djela 27,41Ali, udare o pješčani sprud i tu nasuču lađu; pramac, zabijen, ostade uhvaćen; dok krma bijaše razdvojena udarcima mora.
Apostolska djela 27,42Vojnici dobiše tada ideju pobiti zatvorenike, iz straha da ne pobjegnu plivajući.
Apostolska djela 27,43Ali, stotnik, odluči spasiti Pavla, spriječi ih izvršiti svoj naum; on zapovijedi onima koji znaju plivati da, prvi poskaču u vodu i dohvate se tla.
Apostolska djela 27,44Drugi to učiniše bilo na daskama bilo na olupinama lađe. I tako se svi nađoše živi i zdravi na zemlji.
Djela apostolska 27,1I kao što bi određeno da idemo u Talijansku, predaše i Pavla i druge neke sužnje kapetanu, po imenu Juliju, od ćesareve čete.
Djela apostolska 27,2A kad uđosmo u lađu Adramitsku da plovimo u Azijska mjesta, otiskosmo se; i s nama bješe Aristarh Maćedonac iz Soluna.
Djela apostolska 27,3I drugi dan dođosmo u Sidon. I Julije držaše Pavla lijepo, i dopusti mu da odlazi k svojijem prijateljima i da ga poslužuju.
Djela apostolska 27,4I odande odvezavši se doplovismo u Kipar, jer vjetrovi bijahu protivni.
Djela apostolska 27,5I preplovivši pučinu Kilikijsku i Pamfilijsku dođosmo u Miru Likijsku.
Djela apostolska 27,6I ondje našavši kapetan lađu Aleksandrijsku koja plovi u Talijansku, metnu nas u nju.
Djela apostolska 27,7I plovivši mnogo dana sporo, i jedva došavši prema Knidu, jer nam vjetar ne dadijaše, doplovismo pod Krit kod Salmone.
Djela apostolska 27,8I jedva se vozeći pored kraja, dođosmo na jedno mjesto koje se zove Dobra Pristaništa, kod kojega blizu bješe grad Laseja.
Djela apostolska 27,9A pošto prođe mnogo vremena, i već plovljenje ne bijaše bez straha, jer i post već bješe prošao, svjetovaše Pavle
Djela apostolska 27,10Govoreći im: ljudi! vidim da će plovljenje biti s mukom i velikom štetom ne samo tovara i lađe nego i duša našijeh.
Djela apostolska 27,11Ali kapetan posluša većma kormanoša i gospodara od lađe negoli Pavlove riječi.
Djela apostolska 27,12A ne budući pristanište zgodno za zimovnik, svjetovahu mnogi da se odvezu odande, ne bi li kako mogli doći do Finika, i ondje da zimuju u pristaništu Kritskom, koje gleda k jugu i k zapadu.
Djela apostolska 27,13I kad dunu jug, mišljahu da im se volja ispuni, i podignuvši jedra plovljahu pokraj Krita.
Djela apostolska 27,14Ali ne zadugo potom dunu nasuprot njemu buran vjetar koji se zove Evroklidon.
Djela apostolska 27,15A kad se lađa ote, i ne mogaše se vjetru protiviti, predadosmo je valovima i nošahu nas.
Djela apostolska 27,16A kad prođosmo mimo jedno ostrvo koje se zove Klauda, jedva mogosmo udržati čamac,
Djela apostolska 27,17Koji izvukavši, svakojako pomagahu, te ga privezasmo odozgo za lađu; a bojeći se da ne udari na prud, spustismo jedra, i tako se plavljasmo.
Djela apostolska 27,18A kad nam veoma dosađivaše bura sjutradan izbacivahu tovare.
Djela apostolska 27,19I u treći dan svojima rukama izbacismo alat lađarski.
Djela apostolska 27,20A kad se ni sunce ni zvijezde za mnogo dana ne pokazaše, i bura ne mala navalila, bijaše propao sav nad da ćemo se izbaviti.
Djela apostolska 27,21I kad se zadugo nije jelo, onda Pavle stavši preda njih reče: trebaše dakle, o ljudi! poslušati mene, i ne otiskivati se od Krita, i ne imati ove muke i štete.
Djela apostolska 27,22I evo sad vas molim da budete dobre volje: jer nijedna duša od vas neće propasti osim lađe;
Djela apostolska 27,23Jer u ovu noć stade preda me anđeo Boga kojega sam ja i kome služim,
Djela apostolska 27,24Govoreći: ne boj se, Pavle! valja ti doći pred ćesara; i evo ti darova Bog sve koji se voze s tobom.
Djela apostolska 27,25Zato ne bojte se, ljudi; jer vjerujem Bogu da će tako biti kao što mi bi rečeno.
Djela apostolska 27,26Ali valja nam doći na jedno ostrvo.
Djela apostolska 27,27A kad bi četrnaesta noć, i mi se u ponoći plavljasmo po Adrijanskoj pučini, pomisliše lađari da se približuju k nekakvoj zemlji.
Djela apostolska 27,28I izmjerivši dubinu nađoše dvadeset hvati; i prošavši malo opet izmjeriše, i nađoše petnaest hvati.
Djela apostolska 27,29Onda bojeći se da kako ne udare na prudovita mjesta baciše sa stražnjega kraja lađe četiri lengera, pa se moljasmo Bogu da svane.
Djela apostolska 27,30A kad lađari gledahu da pobjegnu iz lađe, i spustiše čamac u more izgovarajući se kao da hoće s prednjega kraja da spuste lengere,
Djela apostolska 27,31Reče Pavle kapetanu i vojnicima: ako ovi ne ostanu u lađi, vi ne možete živi ostati.
Djela apostolska 27,32Tada vojnici odrezaše uža na čamcu i pustiše ga te pade.
Djela apostolska 27,33A kad šćaše da svane, moljaše Pavle sve da jedu, govoreći: četrnaesti je dan danas kako čekate i ne jedući živite ništa ne okusivši.
Djela apostolska 27,34Zato vas molim da jedete: jer je to za vaše zdravlje. A ni jednome od vas dlaka s glave neće otpasti.
Djela apostolska 27,35I rekavši ovo uze hljeb, i dade hvalu Bogu pred svima, i prelomivši stade jesti.
Djela apostolska 27,36Onda se svi razveselivši i oni jedoše.
Djela apostolska 27,37A u lađi bijaše nas duša svega dvjesta i sedamdeset i šest.
Djela apostolska 27,38I nasitivši se jela, oblakšaše lađu izbacivši pšenicu u more.
Djela apostolska 27,39A kad bi dan ne poznavahu zemlje; nego ugledaše nekakav zaliv s pijeskom, na koji se dogovoriše ako bude moguće, da izvuku lađu.
Djela apostolska 27,40I podignuvši lengere vožahu se po moru, i odriješivši uža na krmama, i raširivši malo jedro prema vjetriću koji duhaše, vožasmo se kraju.
Djela apostolska 27,41A kad dođosmo kao na jedan jezik, gdje se more kao razdjeljuje, nasadi se lađa; i prednji kraj, koji se nasadi, osta tvrd da se ne može pomaknuti, a krma se razbijaše od sile valova.
Djela apostolska 27,42A vojnici se dogovoriše da pobiju sužnje, da koji ne ispliva i ne uteče.
Djela apostolska 27,43Ali kapetan želeći sačuvati Pavla zabrani njihov dogovor, i zapovjedi onima koji znadu plivati da iskoče najprije, i da iziđu na zemlju;
Djela apostolska 27,44A ostali jedni na daskama a jedni na čemu od lađe. I tako iziđoše svi živi na zemlju.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje