Tražilica


Ezekiel 20. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 20,1U sedmoj godini, u petom mjesecu, deseti dan toga mjeseca dođoše neki od starješina Izraelovih da upitaju Gospoda, i sjedoše preda mnom.
Ezekiel 20,2Tada mi dođe riječ Gospodnja ovako govoreći:
Ezekiel 20,3"Sine čovječji, kaži starješinama Izraelovim i reci im: "Ovako veli svemogući Gospod: 'Dođoste li da me pitate? Tako ja živ bio, ne dam se pitati od vas, govori svemogući Gospod.
Ezekiel 20,4Hoćeš li im reći presudu, hoćeš li im reći presudu, sine čovječji? Pokaži im gadove otaca njihovih!
Ezekiel 20,5Reci im: Ovako veli svemogući Gospod: 'Kad sam izabrao Izraela, podigao sam ruku svoju potomcima kuće Jakovljeve na zakletvu i dao sam da me upoznaju u zemlji egipatskoj. Podigao sam im ruku na zakletvu i rekao: "Ja sam Gospod, Bog vaš!"
Ezekiel 20,6Tada sam podigao ruku svoju i zakleo se, da ću ih odvesti iz Egipta u zemlju, koju sam bio izabrao za njih, u kojoj teče mlijeko i med, koja je najkrasnija od svih zemalja.
Ezekiel 20,7Rekao sam im: "Svaki neka odbaci gadove idolske, za koje prianjate! Ne skvrnite se idolima egipatskim! Ja sam Gospod, Bog vaš.
Ezekiel 20,8Ali su se oni pokazali prema meni tvrdovrati i nijesu me htjeli poslušati. Ni jedan nije odbacio gadova idolskih, za koje su prianjali, i nijesu se okanili idola egipatskih. Tada sam mislio da izlijem jarost svoju na njih, da izvršim gnjev svoj na njima u zemlji egipatskoj.
Ezekiel 20,9Ipak zbog imena svojega, da se ne bi oskvrnilo u očima naroda, među kojima su živjeli, pred kojima sam se bio pokazao njima, učinio sam da ih izvedem iz zemlje egipatske.
Ezekiel 20,10I izveo sam ih iz zemlje egipatske i odveo ih u pustinju.
Ezekiel 20,11Dao sam im zakone svoje i l učio ih zakonima svojim, koje tko i vrši živi kroz njih.
Ezekiel 20,12I subote svoje dao sam im, da su znali između mene i njih, da se spozna, da sam ja Gospod, koji ih posvećujem.
Ezekiel 20,13Ali i u pustinji bila je kuća Izraelova uporna prema meni. Nijesu hodili po mojim zakonima i prezirali su zapovijedi moje, koje tko vrši živi kroz njih. I subote moje nijesu nikako držali sveto. Tada sam mislio da izlijem jarost svoju na njih u pustinji, da ih istrijebim.
Ezekiel 20,14Ipak nijesam to učinio zbog imena svojega, da se ne bi oskvrnilo pred očima naroda, pred kojima sam ih bio izveo.
Ezekiel 20,15Ja sam podigao ruku svoju u pustinji i zakleo sam se njima, da ih neću odvesti u zemlju, koju sam im bio odredio, u kojoj teče mlijeko i med, koja je najkrasnija od svih zemalja,
Ezekiel 20,16Jer su bili prezreli moje zapovijedi, nijesu bili hodili po zakonima mojim i nijesu bili sveto držali subota mojih; jer je srce njihovo prianjalo za idole njihove.
Ezekiel 20,17Ipak ih je oko moje pogledalo milostivo, tako da ih nijesam uništio i nijesam ih istrijebio u pustinji.
Ezekiel 20,18Sinovima njihovim rekao sam u pustinji: "Ne idite po običajima otaca svojih, ne držite se navada njihovih i ne skvrnite se idolima njihovim!
Ezekiel 20,19Ja sam Gospod, Bog vaš. Po mojim zakonima hodite, moje zapovijedi držite brižno!
Ezekiel 20,20Držite sveto subote moje, da su znaka između mene i vas, da se spozna, da sam ja Gospod, Bog vaš!"
Ezekiel 20,21Ali su i sinovi bili nepokorni prema meni. Nijesu hodili po mojim zakonima i nijesu brižno držali zapovijedi mojih, koje tko vrši živ; kroz njih, i nijesu sveto držali subota mojih. Tada sam mislio da izlijem jarost svoju na njih i da izvršim gnjev svoj na njima u pustinji.
Ezekiel 20,22Ali sam opet povukao ruku svoju i učinio sam zbog imena svojega, da se nebi oskvrnilo pred očima naroda pred kojima sam ih bio izveo.
Ezekiel 20,23Ipak sam podigao u pustinji ruku svoju na zakletvu njima, da ću ih razasuti među narode i razagnati ih u zemlje,
Ezekiel 20,24Jer nijesu držali zapovijedi mojih i prezirali su zakone moje, skvrnili subote moje i očima svojim prianjali za idole otaca svojih.
Ezekiel 20,25Zato sam im dao zakone, što lijesu bile na dobro, i zapovijedi, po kojima ne bi imali živjeti.
Ezekiel 20,26Dao sam da postanu nečisti svojim žrtvenim darovima, stim, što bi propuštali kroz oganj svako prvorođenče, da ih tako zastrašim, te bi spoznali, da sam ja Gospod.
Ezekiel 20,27Zato, sine čovječji, reci kući Izraelovoj i kaži im: Ovako veli svemogući Gospod: 'I ovim su me ružili oci vaši i počinili vjerolomstvo na meni:
Ezekiel 20,28Odveo sam ih u zemlju, koju sam im bio pod zakletvom obećao dati. Ipak oni, gdjegod su ugledali visok hum ili drvo granato, klali bi žetve svoje, prinosili bi ondje izazovne žrtvene darove svoje, stavljali bi ondje miomirisne žrtve svoje i izlijevali bi naljeve svoje.
Ezekiel 20,29Rekao sam im: "Što je visina, na koju idete?" Njezino ime visina ostalo je do dana današnjega.
Ezekiel 20,30Zato reci kući Izraelovoj: Ovako veli svemogući Gospod: 'Vi se skvrnite na putu otaca svojih i trčite za idolskim gadovima njihovim.
Ezekiel 20,31Prinoseći dare svoje, provodeći djecu svoju kroz oganj skvrnite se svim idolima svojim do dana današnjega. I onda da bih se ja dao pitati, kućo Izraelova? Tako ja živ bio!' govori svemogući Gospod, 'neću se dati od vas pitati.
Ezekiel 20,32što mislite, neće se zacijelo dogoditi, što govorite: "Hoćemo da budemo kao neznabošci, kao narodi zemalja, služeći drvetu i kamenu!"
Ezekiel 20,33Tako ja živ bio!' govori svemogući Gospod, 'rukom jakom, mišicom podignutom i izlivenim gnjevom pokazat ću se kao kralj nad vama.
Ezekiel 20,34Izvest ću vas iz na oda i skupit ću vas iz zemalja, kamo ste bili razasuti, rukom jakom, mišicom podignutom i izlivenim gnjevom.
Ezekiel 20,35Odvest ću vas u pustinju naroda i ondje ću se suditi s vama licem k licu.
Ezekiel 20,36Kako sam se sudio s ocima vašim u pustinji Egipta, tako ću se suditi s vama, govori svemogući Gospod.
Ezekiel 20,37Pustit ću da prođete ispod štapa mojega i prisilit ću vas pod jaram zavjeta.
Ezekiel 20,38Odlučit ću između vas one, koji su se bunili proti meni i otpali. Izvest ću ih iz zemlje, gdje su stanovali kao stranci, ali neće ući u zemlju Izraelovu, da spoznate, da sam ja Gospod.
Ezekiel 20,39A vi, kućo Izraelova, ovako veli svemogući Gospod, otidite samo i služite svaki idolu svojemu! Ipak ćete potom zacijelo slušati mene, sveto ime moje nećete više skvrniti žrtvenim darovima i idolima svojim,
Ezekiel 20,40Dapače na svetoj goli mojoj, na visokoj gori Izraelovoj, govori svemogući Gospod, ondje ćete mi služiti, sva kolika kuća Izraelova u zemlji. Ondje ću vas milostivo primiti i ondje ću iskati prinose vaše i prvine darova vaših sa svim svetim darovima vašim.
Ezekiel 20,41Uz ugodni miris žrtveni primit ću vas milostivo, kad vas izvedem iz naroda i skupim v iz zemalja, u koje ste bili razasuti Tako ću se na vama pred očima naroda pokazati kao svet.
Ezekiel 20,42Spoznat ćete, da sam ja Gospod, kad vas dovedem u zemlju Izraelovu, u zemlju, koju sam pod zakletvom obećao dati ocima vašim.
Ezekiel 20,43Ondje ćete se spomenuti putova svojih i svih djela svojih, kojima ste se okaljali. Osjetit ćete pred sobom samima gnusobu zbog svih opačina, što ste ih počinili.
Ezekiel 20,44I tada ćete spoznati, da sam ja Gospod, kad učinim tako s vama zbog imena svojega, ne po vašim zlim putovima i po opakim djelima vašim, kućo Izraelova,", govori svemogući Gospod.
Ezekiel 20,1 Godine sedme, petoga mjeseca, desetoga dana, dođoše k meni neke od starješina izraelskih da se s Jahvom svjetuju. Posjedaše preda me.
Ezekiel 20,2I dođe mi riječ Jahvina: "Sine čovječji! Govori starješinama Izraelovim!
Ezekiel 20,3Reci im: Ovako govori Jahve Gospod: `Došli ste me pitati za savjet? Života mi moga, nećete me pitati!` - riječ je Jahve Gospoda.
Ezekiel 20,4Hoćeš li im suditi, hoćeš li suditi, sine čovječji? Pokaži im gadosti otaca njihovih.
Ezekiel 20,5Reci im: Ovako govori Jahve Gospod: `Onoga dana kad izabrah Izraela i ruku stavih na potomstvo doma Jakovljeva te im se objavih u zemlji egipatskoj, zakleh im se: Ja sam Jahve, Bog vaš!
Ezekiel 20,6Toga im se dana rukom podignutom zakleh da ću ih izvesti iz zemlje egipatske u zemlju koju za njih izabrah, u zemlju kojom teče med i mlijeko, od svih zemalja najljepšu.
Ezekiel 20,7I rekoh im: Odbacite od sebe sve gadosti što vam oči privlače i ne kaljajte se kumirima egipatskim jer - ja sam Jahve, Bog vaš!`
Ezekiel 20,8Ali se oni odvrgoše od mene i ne htjedoše me poslušati: nijedan ne odbaci gadosti koje mu oči zaniješe i ne okani se kumira egipatskih. Tad odlučih izliti gnjev svoj na njih i iskaliti srdžbu na njima u zemlji egipatskoj.
Ezekiel 20,9Ali radi imena svojega - da se ne kalja na oči naroda među kojima obitavahu i pred kojima im bijah objavio da ću ih izvesti -
Ezekiel 20,10izvedoh ih iz zemlje egipatske i odvedoh ih u pustinju;
Ezekiel 20,11i dadoh im svoje uredbe i objavih svoje zakone, koje svatko mora vršiti da bi živio;
Ezekiel 20,12dadoh im i svoje subote, kao znak između sebe i njih, neka znaju da sam ja Jahve koji ih posvećujem.
Ezekiel 20,13Ali se i u pustinji dom Izraelov odmetnu od mene: nisu hodili po mojim uredbama; odbaciše moje zakone, koje svatko mora vršiti da bi živio; subote moje oskvrnjivahu. I zato odlučih u pustinji gnjev svoj na njih izliti da ih zatrem.
Ezekiel 20,14Ali ni toga ne učinih radi svojeg imena, da se ono ne kalja pred narodima kojima ih naočigled izvedoh.
Ezekiel 20,15Ali im se zakleh u pustinji da ih neću uvesti u zemlju koju sam im bio dao, u zemlju kojom teče med i mlijeko, od svih zemalja najljepšu,
Ezekiel 20,16jer odbaciše moje zakone, i ne hodiše po mojim uredbama, i subote moje oskvrnjivahu, a srce im iđaše za njihovim kumirima.
Ezekiel 20,17Oči se moje ipak sažališe da ih ne zatrem. I tako ih u pustinji ne uništih,
Ezekiel 20,18nego rekoh sinovima njihovim u pustinji: `Ne hodite po uredbama svojih otaca, ne čuvajte zakona njihovih i ne kaljajte se kumirima njihovim!
Ezekiel 20,19Ja sam Jahve, Bog vaš! Po uredbama mojim hodite, čuvajte i vršite moje zakone
Ezekiel 20,20i svetkujte moje subote, neka one budu znak između mene i vas, kako bi se znalo da sam ja Jahve, Bog vaš!`
Ezekiel 20,21Ali se i sinovi odmetnuše od mene: po mojim uredbama nisu hodili i nisu čuvali ni vršili mojih zakona, koje svatko mora vršiti da bi živio, a subote su moje oskvrnjivali. I zato odlučih gnjev svoj izliti i iskaliti srdžbu svoju na njima u pustinji.
Ezekiel 20,22Ali opet ruku svoju sustegoh radi svojeg imena, da se ono ne kalja pred narodima kojima ih naočigled izvedoh.
Ezekiel 20,23No zakleh se u pustinji da ću ih raspršiti među narode i rasijati po zemljama,
Ezekiel 20,24jer nisu vršili mojih zakona i jer prezreše moje uredbe i jer subote moje oskvrnjivahu i oči upirahu u kumire svojih otaca.
Ezekiel 20,25I zato im dadoh uredbe koje ne bijahu dobre, zakone koji usmrćuju:
Ezekiel 20,26da se oskvrnjuju svojim prinosima, provodeći kroz oganj svoju prvorođenčad. Htjedoh tako da ih zastrašim, neka znaju da sam ja Jahve.
Ezekiel 20,27Sine čovječji, reci domu Izraelovu: `Ovako govori Jahve Gospod! I ovim me oci vaši još uvrijediše: nevjerom mi se iznevjeriše!
Ezekiel 20,28Kad ih uvedoh u zemlju koju im se zakleh dati, gdje god bi ugledali povišen brežuljak ili stablo krošnjato, prinosili bi žrtve, donosili izazovne prinose, metali mirise ugodne, nalijevali ljevanice.
Ezekiel 20,29Upitah ih: što li znači ta uzvišica na koju se penjete?` I tako osta ime `bama`, uzvišica, do dana današnjega.
Ezekiel 20,30Zato reci domu Izraelovu: `Ovako govori Jahve Gospod: Ne kaljate li se i vi kao oci vaši, ne provodite li i vi blud s gadostima njihovim?
Ezekiel 20,31Kaljate se prinoseći im darove, provodeći kroz oganj svoje sinove u čast svim kumirima svojim sve do dana današnjega. I da me onda za savjet pitaš, dome Izraelov! Života mi moga - riječ je Jahve Gospoda - nećete me za savjet pitati!
Ezekiel 20,32I neće se zbiti o čemu sanjate kad govorite: `Bit ćemo kao drugi narodi, kao narodi ostalih zemalja što služe drveću i kamenju.`
Ezekiel 20,33Života mi moga - riječ je Jahve Gospoda - vladat ću vama rukom krepkom i mišicom uzdignutom, u svoj žestini svoje jarosti.
Ezekiel 20,34Izvest ću vas iz naroda, skupiti vas iz svih zemalja u koje bijaste raspršeni rukom krepkom i mišicom uzdignutom, u svem plamu jarosti moje!
Ezekiel 20,35Odvest ću vas u pustinju naroda i ondje vam licem u lice suditi!
Ezekiel 20,36Kao što sudih ocima vašim u pustinji zemlje egipatske, i vama ću suditi - riječ je Jahve Gospoda!
Ezekiel 20,37Provest ću vas ispod štapa svojega, podvrći vas brojenju:
Ezekiel 20,38razlučit ću između vas sve koji se pobuniše i odvrgoše od mene: izvest ću ih iz zemlje u kojoj kao došljaci borave, ali - u zemlju Izraelovu nikad ući neće! I znat ćete da sam ja Jahve!`
Ezekiel 20,39`A vi, dome Izraelov` - ovako govori Jahve Gospod - `samo idite i dalje služite svaki svom kumiru! Jednom ćete, kunem vas se, poslušati i nećete više kaljati moje sveto ime svojim prinosima i kumirima:
Ezekiel 20,40na Svetoj gori mojoj, na visokoj gori Izraelovoj - riječ je Jahve Gospoda - služit će mi sav dom Izraelov, u svojoj zemlji. Ondje će mi oni omiljeti i ondje ću iskati vaše podizanice i prinose vaših prvina sa svim svetinjama.
Ezekiel 20,41Omiljet ćete mi kao miris ugodan kad vas izvedem iz narodÄa i skupim iz zemalja u kojima bjeste rasijani. I na vama ću očitovati svetost svoju naočigled svih naroda.
Ezekiel 20,42Tada ćete znati da sam ja Jahve, kada vas dovedem u zemlju Izraelovu, u zemlju koju se zakleh dati očevima vašim.
Ezekiel 20,43Ondje ćete se spomenuti svih svojih putova i nedjela kojima se okaljaste: sami ćete sebi omrznuti zbog nedjela što ih počiniste.
Ezekiel 20,44I tada ćete spoznati da sam ja Jahve kad, radi imena svojega, ne postupim s vama po zloći vaših putova ni po vašim pokvarenim djelima, dome Izraelov! Tako govori Jahve Gospod!`
Ezekiel 20,1Sedme godine, petog mjeseca, desetog u mjesecu, nekoliko *starješina Izraelovih dođe tražiti savjet u GOSPODA. Oni sjedoše pred mene.
Ezekiel 20,2Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 20,3”Sine čovjekov; govori starješinama Izraelovim. Ti ćeš im reći: Ovako govori Gospodin BOG: Jeste li to došli da biste me pitali za savjet? života mu moga! Ja se ne puštam pitati za savjet od vas! proročanstvo Gospodina BOGA.
Ezekiel 20,4Ne trebaš li im ti suditi, da suditi im, sine čovjekov? Daj im spoznati gnusnosti njihovih otaca.
Ezekiel 20,5Ti ćeš im reći: Ovako govori Gospodin BOG: U dan kad sam ja izabrao Izrael, ja sam prisegao, dignute ruke, potomstvu doma Jakovljeva; ja sam se dao spoznati njima, u zemlji Egipat; ja im prisegoh, dignute ruke, govoreći: Ja sam GOSPOD vaš Bog.
Ezekiel 20,6Tog dana, ja im prisegoh, dignute ruke, da ću ih izvesti iz Egipta, u pravcu zemlje koju bijah istražio za njih, jednu zemlju obilujuću medom i mlijekom, raskošnu među zemljama.
Ezekiel 20,7Ja im rekoh: Nek svatko odbaci užase koje ima pred očima; ne prljajte se s idolima egipatskim; ja sam GOSPOD vaš Bog.
Ezekiel 20,8Ali, oni se pobuniše protiv mene i ne htjedoše me slušati; nitko ne odbaci užase koje imaše pred očima i oni ne napustiše idole iz Egipta. Ja rekoh tada: Ja ću sasuti gnjev svoj na njih, ići ću sve do kraja svoje srdžbe protiv njih, u sred zemlje Egipta.
Ezekiel 20,9Međutim ja se stavih na djelo radi imena svog, da ne bude oskvrnjeno u očima naroda među kojima oni obitavaše. Ja se dadoh spoznati njima, pred očima tih naroda, izvodeći ih iz zemlje Egipta.
Ezekiel 20,10Ja ih izvedoh iz zemlje Egipta i odvedoh ih u pustinju.
Ezekiel 20,11Ja im dadoh svoje zakone i naučih ih svojim običajima, koji daju živjeti čovjeku koji ih primijenjuje.
Ezekiel 20,12Dadoh im također svoje *šabate da bude jedan znak između njih i mene, da se zna da sam to ja, GOSPOD, koji ih posveti.
Ezekiel 20,13Ali, dom Izraelov se pobuni protiv mene u pustinji; oni ne idoše prema mojim zakonima, oni opdbaciše moje običaje koji daju živjeti čovjeku koji ih primijenjuje. Oni stalno oskvrnjivahu moje šabate. Ja tada rekoh: Ja ću sručiti svoj gnjev na njih, u pustinji, za istrijebiti ih.
Ezekiel 20,14Međutim, ja se stavih na djelo zbog imena svog, da ne bude oskvrnjeno u očima naroda pred čijim ih pogledom bijah izveo.
Ezekiel 20,15Iznova, ja im prisegoh dignute ruke, u pustinji: ja ih neću uvesti u zemlju koju im bijah dao, zemlju obilujuću mlijekom i medom, prekrasnu među svim zemljama.
Ezekiel 20,16Jer, oni bijahu prezreli moje običaje, oni ne bijahu išli prema mojim zakonima, oni bijahu oskvrnuli moje šabate; to je zato što njihovo srce slijediše njihove idole.
Ezekiel 20,17Ali, moje oko imade sućuti za njih, ja ih ne hotijah uništiti; ja ih ne istrijebih u pustinji.
Ezekiel 20,18Ja rekoh njihovim sinovima u pustinji: Ne idite prema zakonima svojih otaca, ne držite se njihovih običaja, nemojte se prljati njihovim idolima.
Ezekiel 20,19Ja sam GOSPOD, vaš Bog: hodite prema mojim zakonima, pridržavajte se mojih običaja i vršite ih.
Ezekiel 20,20Držite moje šabate svetima; oni su znak između mene i vas, da se zna da sam ja GOSPOD, vaš Bog.
Ezekiel 20,21Ali, sinovi se pobuniše protiv mene; oni ne hodiše prema mojim zakonima, oni ne primijenjivaše moje običaje, oni ih ne vršiše; to je milošću njihovom da čovjek živi vršeći ih. Oni oskvrnuše moja šabate. Ja tada rekoh: Ja ću sasuti gnjev svoj na njih, ići ću sve do kraja srdžbe svoje protiv njih, u pustinji.
Ezekiel 20,22Međutim, ja povukoh ruku svoju i stavih se na djelo zbog imena svoga, da ne bude oskvrnjeno među narodima na očigled kojima ja ih izvedoh.
Ezekiel 20,23Iznova, ja im prisegoh dignute ruke, u pustinji: ja ću ih raspršiti među narodima i rastepsti među zemljama.
Ezekiel 20,24To je zato što ne bijahu vršili mojih običaja, što bijahu prezreli moje zakone, što bijahu oskvrnuli moje šabate i bijahu slijedili očima idole otaca svojih.
Ezekiel 20,25što više, ja im sam dadoh zakone koji ne bijahu dobri i običaje koji ne daju živjeti.
Ezekiel 20,26Ja ih zaprljah milodarima njihovim: žrtvovanjima svih prvorođenih; to bijaše za udariti ih opustošenjem, da bi spoznali da sam ja GOSPOD.
Ezekiel 20,27To je zašto, govori kući Izraelovoj, sine čovjekov; ti ćeš njima reći: Ovako govori Gospodin BOG: neprekidno vaši oci su me vrijeđali svojom nevjernošću.
Ezekiel 20,28Ja ih uvedoh u zemlju koju bijah prisegao, dignute ruke, dati im. Oni pogledaše svaki brijeg povišeni i svako gusto drvo; ondje oni nudiše svoje žrtve, ondje oni činiše darovanja svojih milodara ništavnih, ondje oni položiše svoje mirise utažujuće i ondje prosuše svoje libacije .
Ezekiel 20,29Ja im rekoh: što je to povišeno mjesto kojem vi idete? Oni ga zvaše *visokim mjesto sve do ovog dana.
Ezekiel 20,30To je zašto, reci kući Izraelovoj: Ovako govori Gospodin BOG: Dakle! vi ste se zaprljali slijedeći ponašanje svojih otaca, prostituirajući se s njihovim užasima!
Ezekiel 20,31Kad vi donosiste svoje darove, kad vi pronosiste svoje sinove kroz vatru, vi ste se prljali svim svojim idolima sve do ovog dana! a ja, ja da se pustim pitati za savjet od vas, kućo Izraelova? života mi moga proročanstvo Gospodina BOGA ja se neću pustiti pitati za savjet od vas.
Ezekiel 20,32To što vlada vašim duhovima ne će uspjeti; vi ste uzalud rekli: Mi hoćemo biti kao narodi što su, služiti drvetu i kamenu.
Ezekiel 20,33života mi moga proročanstvo Gospodina BOGA to je snažnom rukom, ispruženom rukom, prosipajući gnjev svoj, da ću ja vladati nad vama.
Ezekiel 20,34Dakle snažnom rukom, ispruženom rukom, prosipajući gnjev svoj, ja ću vas izvesti iz sredine naroda i ja ću vas prikupiti izvan zemalja kamo bijaste razasuti.
Ezekiel 20,35Ja ću vas odvesti u pustinju naroda i ondje, licem u lice, ja ću uspostaviti svoje pravo nad vama.
Ezekiel 20,36Kao što sam bio uspostavio svoje pravo nad vašim očevima, u pustinji Egipta, tako ću ja učiniti s vama proročanstvo Gospodina BOGA.
Ezekiel 20,37Ja ću vas provesti pod pastirski štap i uvesti u svezu saveza.
Ezekiel 20,38Ja ću ukloniti od vas one koji su pobunjeni i razjareni protiv mene; ja ću ih izvesti iz zemlje gdje su izbjegli, ali oni ne će stupiti na tle Izraelovo: tada ćete vi spoznati da sam ja GOSPOD.
Ezekiel 20,39Glede vas, kućo Izraelova, ovako govori Gospodin BOG: Nek svatko ide služiti svoje idole; ali po tome vidjet će se dobro ne slušate li me. Tada vi ne ćete više skrnaviti moje sveto ime svojim darovima i svojim idolima.
Ezekiel 20,40Jer, to je na mojoj svetoj planini; na visokoj planini Izraelovoj proročanstvo Gospodina BOGA to je ondje da će me služiti sav dom Izraelov, nastanjen sav u zemlji; ondje ću ja njih primiti i prihvatiti vaše predujmove, najbolje od vaših milodara, od svega što mi budete posvetili.
Ezekiel 20,41U isto vrijeme kad i utažujući miris, ja ću vas primiti, dok budem vas izveo iz sredine naroda i dok vas budem prikupio izvan zemalja gdje bijaste razasuti. Putem vas, ja ću pokazati svoju svetost u očima naroda.
Ezekiel 20,42Vi ćete spoznati da sam ja GOSPOD kad vas budem vodio na tle Izraelovo, u zemlju koju bijah prisegao, dignute ruke, dati ocima vašim.
Ezekiel 20,43Ondje, vi ćete se sjetiti svojeg ponašanja i svih djela kojima ste se bili uprljali; gađenje će vam se popeti do lica, zbog svih zlodjela koje bijaste počinili.
Ezekiel 20,44Vi ćete spoznati da sam ja GOSPOD, kad budem postupio s vama zbog svojeg imena, a ne zbog vaše ružnog ponašanja i vaših pokvarenih djela, dome Izraelov proročanstvo Gospodina BOGA. “
Jezekilj 20,1A sedme godine, petoga mjeseca, dana desetoga, dođoše neki od starješina Izrailjevijeh da upitaju Gospoda, i sjedoše preda mnom.
Jezekilj 20,2I dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 20,3Sine čovječji, kaži starješinama Izrailjevijem i reci im: ovako veli Gospod Gospod: dođoste li da me pitate? Tako ja živ bio, nećete me pitati, govori Gospod Gospod.
Jezekilj 20,4Hoćeš li da im sudiš? hoćeš li da im sudiš? sine čovječji. Pokaži im gadove otaca njihovijeh.
Jezekilj 20,5I reci im: ovako veli Gospod Gospod: kojega dana izabrah Izrailja i podigoh ruku svoju sjemenu doma Jakovljeva, i pokazah im se u zemlji Misirskoj, i podigoh im ruku svoju govoreći: ja sam Gospod Bog vaš;
Jezekilj 20,6Onoga dana podigoh im ruku svoju da ću ih odvesti iz zemlje Misirske u zemlju koju sam pronašao za njih, gdje teče mlijeko i med, koja je dika svijem zemljama.
Jezekilj 20,7I rekoh im: odbacite svaki gadove ispred svojih očiju, i nemojte se skvrniti o gadne bogove Misirske, ja sam Gospod Bog vaš.
Jezekilj 20,8Ali se odvrgoše od mene, i ne htješe me poslušati, nijedan ih ne odbaci gadova ispred očiju svojih, i gadnijeh bogova Misirskih ne ostaviše; zato rekoh da ću izliti jarost svoju na njih da izvršim gnjev svoj na njima usred zemlje Misirske.
Jezekilj 20,9Ali imena svojega radi, da se ne oskvrni pred onijem narodima među kojima bijahu, pred kojima im se pokazah, učinih da ih izvedem iz zemlje Misirske.
Jezekilj 20,10I izvedoh ih iz zemlje Misirske, i dovedoh ih u pustinju.
Jezekilj 20,11I dadoh im uredbe svoje, i objavih im zakone svoje, koje ko vrši živ će biti kroz njih.
Jezekilj 20,12I subote svoje dadoh im da su znak između mene i njih da bi znali da sam ja Gospod koji ih posvećujem.
Jezekilj 20,13Ali se odvrže od mene dom Izrailjev u pustinji; ne hodiše po mojim uredbama, i zakone moje odbaciše, koje ko vrši živi kroz njih, i subote moje grdno oskvrniše; zato rekoh da ću izliti gnjev svoj na njih u pustinji da ih istrijebim.
Jezekilj 20,14Ali učinih imena svojega radi da se ne oskvrni pred narodima pred kojima ih izvedoh.
Jezekilj 20,15I ja im još podigoh ruku svoju u pustinji da ih neću odvesti u zemlju koju im dadoh, gdje teče mlijeko i med, koja je dika svijem zemljama;
Jezekilj 20,16Jer odbaciše moje zakone i po uredbama mojim ne hodiše, i subote moje oskvrniše, jer srce njihovo iđaše za gadnijem bogovima njihovijem.
Jezekilj 20,17Ali ih požali oko moje, te ih ne istrijebih, i ne zatrh ih u pustinji.
Jezekilj 20,18Nego rekoh sinovima njihovijem u pustinji: ne idite po uredbama otaca svojih i ne držite njihovijeh zakona, i ne skvrnite se gadnijem bogovima njihovijem.
Jezekilj 20,19Ja sam Gospod Bog vaš, po mojim uredbama hodite, i moje zakone držite i izvršujte;
Jezekilj 20,20I subote moje svetkujte da su znak između mene i vas, da znate da sam ja Gospod Bog vaš.
Jezekilj 20,21Ali se odvrgoše od mene i sinovi, ne hodiše po mojim uredbama, i zakona mojih ne držaše da ih izvršuju, koje ko vrši živi kroz njih; subote moje oskvrniše; zato rekoh da ću izliti jarost svoju na njih i navršiti gnjev svoj na njima u pustinji.
Jezekilj 20,22Ali povratih ruku svoju i učinih imena svojega radi da se ne oskvrni pred narodima pred kojima ih izvedoh.
Jezekilj 20,23I ja im još podigoh ruku svoju u pustinji da ću ih rasijati po narodima i razasuti po zemljama.
Jezekilj 20,24Jer zakona mojih ne izvršivaše i uredbe moje odbaciše i subote moje oskvrniše, i oči im gledahu za gadnijem bogovima otaca njihovijeh.
Jezekilj 20,25Zato im i ja dadoh uredbe ne dobre i zakone kroz koje neće živjeti.
Jezekilj 20,26I oskvrnih ih darovima njihovijem što propuštahu kroz oganj sve što otvori matericu, da ih potrem, da poznadu da sam ja Gospod.
Jezekilj 20,27Zato govori domu Izrailjevu, sine čovječji, i kaži im: ovako veli Gospod Gospod: još me i ovijem ružiše oci vaši čineći mi bezakonje:
Jezekilj 20,28Kad ih odvedoh u zemlju, za koju podigoh ruku svoju da ću im je dati, gdje god vidješe visok hum i drvo granato, ondje prinosiše svoje žrtve i stavljaše svoje dare, kojima dražahu, i metaše mirise svoje ugodne, i ondje ljevaše naljeve svoje.
Jezekilj 20,29I rekoh im: šta je visina, na koju idete? I opet se zove visina do danas.
Jezekilj 20,30Zato reci domu Izrailjevu: ovako veli Gospod Gospod: ne skvrnite li se na putu otaca svojih? i za gadovima njihovijem ne kurvate li se?
Jezekilj 20,31I prinoseći dare svoje, provodeći sinove svoje kroz oganj ne skvrnite li se o sve gadne bogove svoje do danas, i mene li ćete pitati, dome Izrailjev? Tako ja živ bio, govori Gospod Gospod, nećete me pitati.
Jezekilj 20,32A šta mislite, neće biti nikako, što govorite: bićemo kao narodi, kao plemena po zemljama, služeći drvetu i kamenu.
Jezekilj 20,33Tako ja bio živ, govori Gospod Gospod, rukom krjepkom i mišicom podignutom i izlivenijem gnjevom carovaću nad vama.
Jezekilj 20,34I izvešću vas iz naroda, i sabraću vas iz zemalja po kojima ste rasijani, rukom krjepkom i mišicom podignutom i izlivenijem gnjevom.
Jezekilj 20,35I odvešću vas u pustinju tijeh naroda, i ondje ću se suditi s vama licem k licu.
Jezekilj 20,36Kako sam se sudim s ocima vašim u pustinji zemlje Misirske, tako ću se suditi s vama, govori Gospod Gospod.
Jezekilj 20,37I propustiću vas ispod štapa i dovesti vas u sveze zavjetne.
Jezekilj 20,38I odlučiću između vas odmetnike i koji odustaju mene; izvešću ih iz zemlje gdje su došljaci, ali neće ući u zemlju Izrailjevu, i poznaćete da sam ja Gospod.
Jezekilj 20,39Vi dakle, dome Izrailjev, ovako veli Gospod Gospod: idite, služite svaki gadnijem bogovima svojim i unapredak, kad nećete da me slušate; ali imena mojega svetoga ne skvrnite više darovima svojim i gadnijem bogovima svojim.
Jezekilj 20,40Jer na mojoj gori svetoj, na visokoj gori Izrailjevoj, govori Gospod Gospod, ondje će mi služiti sav dom Izrailjev, koliko ih god bude u zemlji, ondje će mi biti mili i ondje ću iskati prinose vaše i prvine od darova vaših sa svijem svetijem stvarima vašim.
Jezekilj 20,41Mili ćete mi biti s ugodnijem mirisom, kad vas izvedem iz naroda i saberem vas iz zemalja u koje ste rasijani; i biću posvećen u vama pred narodima.
Jezekilj 20,42I poznaćete da sam ja Gospod kad vas dovedem u zemlju Izrailjevu, u zemlju za koju podigoh ruku svoju da ću je dati ocima vašim.
Jezekilj 20,43I ondje ćete se opomenuti putova svojih i svijeh djela svojih, kojima se oskvrniste, i sami ćete sebi biti mrski za sva zla svoja koja činiste.
Jezekilj 20,44I poznaćete da sam ja Gospod kad vam učinim radi imena svojega; ne po vašim zlijem putovima niti po opakim djelima vašim, dome Izrailjev, govori Gospod Gospod.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje