Tražilica


Izaija 8. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 8,1Gospod mi reče dalje: "Uzmi ploču veliku i napiši na njoj pismom čovječjim: 'Maher-Šalal-Haš-Baz - Hitro grabi, brzi plijen'
Izaija 8,2I uzmi mi usto pouzdane svjedoke, naime svećenika Uriju i Zahariji, sina Berekijina!"
Izaija 8,3Tada ja pristupih k proročici, ona zatrudnje i rodi sina. A Gospod mi zapovjedi: "Maher-Šalal-Haš-Baz;
Izaija 8,4Jer prije nego još dječak nauči zvati oče i majko, donijet će se bogatstvo od Damaska i plijen od Samarije pred kralja asirskoga."
Izaija 8,5Dalje još reče mi Gospod:
Izaija 8,6"Jer ovaj narod prezire vode Šiloaha, što teku tiho, i drži s Resinom i sinom Remalijinim,
Izaija 8,7Zato, evo, Svemogući će navesti na njih silne, velike vode Eufrata: "kralja Asirije i svu moć njegovu. On će se popeti iznad svih korita svojih, izaći će iznad svih obala svojih.
Izaija 8,8Razlit će se preko Jude, zaplavit će i poplaviti, dok dođe do grla, Krila će mu se raširiti preko sve kolike zemlje tvoje, o Emanuele!
Izaija 8,9Bjesnite samo, narodi - i dršćite! Čujte, sve daljine zemlje! Oružajte se - dršćite! Oružajte se, dršćite!
Izaija 8,10Snujte osnovu - ona će se ipak uništiti! Stvorite odluku - neće biti od nje ništa, jer Bog je s nama.
Izaija 8,11Jer mi ovako reče Gospod, kad je ruka njegova teško ležala na meni i on me opomenuo, da ne idem putem ovoga naroda:
Izaija 8,12"Ne zovite urotom sve ono, što ovaj narod zove urotom; i onoga, čega se on boji, ne bojte se i ne plašite se!
Izaija 8,13Gospoda nad vojskama, njega držite svetim! On neka vam je strah, i on neka vam je bojazan!
Izaija 8,14On će vam postati povod svetosti, kamen spoticanja, hrid spoticanja za obadvije kuće Izraelove, zamka i mreža za stanovnike Jerusalema.
Izaija 8,15Mnogi se od njih spotiču i padaju, bit će satrveni, zapleteni i uhvaćeni."
Izaija 8,16Ja ću sačuvati svjedočanstvo, zapečatiti objavu u svojim učenicima.
Izaija 8,17Čekat ću Gospoda, koji skriva lice svoje od kuće Jakovljeve, i ufat ću se u njega.
Izaija 8,18Evo, ja i djeca, koju mi je darovao Gospod, jesmo postavljeni za znak i znamenje u Izraelu od Gospoda nad vojskama, koji stanuje na gori Sionu.
Izaija 8,19I ako vam reknu: "Pitajte vračare i gatare, koji šapću i guču!", odgovorite: "Ne treba li narod da pita Boga svojega? Zar da pita mrtve za žive?"
Izaija 8,20Tražite zakon i objavu! Tko ne govori tako, njemu više nema, zore.
Izaija 8,21Hoda naokolo, zabrinut i gladan. A kad ogladni, upada u gnjev i psuje svojega kralja i Boga!
Izaija 8,22Okretat će se prema gore i gledat će dolje na zemlju. A eto, ti je samo nevolja i tmina, tjeskoban mrak.
Izaija 8,1 Reče Jahve: "Uzmi veliku ploču i napiši na njoj ljudskim pismom: Maher Šalal Haš Baz - Brz grabež - hitar plijen.
Izaija 8,2Potom uzeh vjerne svjedoke, svećenika Uriju i Zahariju, sina Berekjina.
Izaija 8,3Približih se proročici te ona zače i rodi sina. Jahve mi reče: "Nazovi ga Maher Šalal Haš Baz,
Izaija 8,4jer prije no što dijete počne tepati `tata` i `mama`, nosit će se pred kralja asirskog sve bogatstvo Damaska i plijen Samarije.
Izaija 8,5I opet mi reče Jahve:
Izaija 8,6"Jer narod ovaj odbacuje mirne tekućice Šiloaha, a dršće pred Rasonom i pred sinom Remalijinim,
Izaija 8,7navest će Gospod na vas vodu Eufrata, silnu i veliku - kralja asirskog i svu slavu njegovu - i ona će izići iz rukava svoga, preliti se preko svih obala;
Izaija 8,8provalit će u Judeju, razlit` se i poplaviti je, popeti se do grla njezina; i krila će svoja raširiti preko cijele tvoje zemlje, o Emanuele.
Izaija 8,9Udružite se samo, narodi, al` bit ćete smrvljeni! Poslušajte, vi kraljevi daleki, pašite se, bit ćete smrvljeni, pašite se, bit ćete smrvljeni!
Izaija 8,10Kujte naum - bit će uništen, dogovarajte se samo, bit će uzalud, jer s nama je Bog!
Izaija 8,11Jer, ovako mi reče Jahve, kad me rukom uhvatio i opomenuo da ne idem putem kojim narod ovaj ide:
Izaija 8,12"Ne zovite urotom sve što narod ovaj urotom zove; ne bojte se čega se on boji i nemajte straha.
Izaija 8,13Jahve nad Vojskama - on jedini nek` vam svet bude; jedino se njega bojte, strah od njega nek` vas prožme.
Izaija 8,14On će vam biti zamka i kamen spoticanja i stijena posrtanja za obje kuće Izraelove, zamka i mreža svim Jeruzalemcima.
Izaija 8,15Mnogi će od njih posrnuti, pasti, razbiti se, zaplesti se, uhvatiti.
Izaija 8,16Pohrani ovo svjedočanstvo, zapečati ovu objavu među učenicima svojim:
Izaija 8,17Čekat ću Jahvu koji je lice svoje sakrio od doma Jakovljeva - u njega ja se uzdam.
Izaija 8,18Evo, ja i djeca koju mi Jahve dade Izraelu smo znak i znamenje od Jahve nad Vojskama što prebiva na Gori sionskoj.
Izaija 8,19Reknu li vam: "Duhove pitajte i vrače koji šapću i mrmljaju" - dakako, narod mora pitati svoje "bogove" i za žive u mrtvih se raspitivati! -
Izaija 8,20Uza Zakon! Uza svjedočanstvo! Tko ne rekne tako, zoru neće dočekati.
Izaija 8,21Lutat će zemljom potlačen i gladan, izgladnjela bijes će ga spopasti, proklinjat će svoga kralja i svog Boga. Okrene l` se k nebu,
Izaija 8,22pogleda l` po zemlji, gle, svuda samo mrak i strava, svuda tmina tjeskobna. Ali će se tama raspršiti,
Izaija 8,23jer više neće biti mraka gdje je sad tjeskoba.
Izaija 8,24U prvo vrijeme on obescijeni zemlju Zebulunovu i zemlju Naftalijevu, al` u vrijeme posljednje on će proslaviti Put uz more, s one strane Jordana - Galileju pogansku.
Izaija 8,1GOSPOD mi reče: ” Uzmi jedan veliki pečatnjak i napiši odozgo jednim običnim dlijetom: Maheršalal-Haš-Bazu Brz-Plijen Skora-Pljačka -. “
Izaija 8,2A ja uzimam za svjedoke ljude dostojne vjere: Urija, svećenika, i Zekarijahua, sina Jeverekjahua.
Izaija 8,3Ja sam prišao proročici, ona je začela i rodila jednog sina. GOSPOD mi reče: ” Nazovi ga Maheršalal-Haš-Baz,
Izaija 8,4jer prije nego dijete bude znalo reći: Moj oče i Moja majko, donijet će se bogatstva iz Damaska i plijen iz Samarije pre kralja Asirije. “
Izaija 8,5GOSPOD mi još govoriše ovim riječima:
Izaija 8,6Pošto ovaj narod odbija vode Siloe koje teku polagano i raduje se zbog Resina i sina Remalijahuvljeva,
Izaija 8,7zbog toga, Gospod će uspeti protiv njih moćne i obilne vode Rijeke slavu. Ona će se dignuti posvuda iznad svojeg korita, ona će prijeći sve njegove brijegove.
Izaija 8,8Ona će preplaviti Judu, prelit će ona, potopit će, doprijet će sve do grla i krajnjih obala njenih, ispunit će šir tvoje zemlje, o Emanuele ! Bog je s nama
Izaija 8,9Drhtite, narodi, i budite zdrobljeni ! čujte, svi daleki krajevi zemlje! Pripašite svoje oružje i budite zdrobljeni! Pripašite svoje oružje i budite zdrobljeni!
Izaija 8,10Stvorite jedan naum, on će biti raskomadan. Držite govore, oni će biti bez učinka, jer Bog je s nama .
Izaija 8,11Da, ovako mi je govorio GOSPOD kad me svojom rukom dohvatio i kad mi je naložio ne slijediti put koji uzima ovaj puk:
Izaija 8,12Vi nećete zvati " urotom" sve što narod zove urotom. Vi se nećete bojati onog što njega plaši niti ćete od tog strijepiti.
Izaija 8,13To je GOSPOD, svemogući, kojeg ćete vi držati za *svetog, on je taj kojeg ćete se plašiti, on je taj od kojeg ćete strijepiti.
Izaija 8,14On će biti jedno *svetište i jedan kamen o koji se spotiče i jedna stijena na kojoj se posrće za dvije kuće Izraela, jedna mreža i jedna zamka za žitelje Jeruzalema.
Izaija 8,15Mnogi će ih tu posrnuti, pasti, slomiti se, biti uhvaćeni u zamku u zarobljeni.
Izaija 8,16Učvrsti potvrđivanje, ovjeri upute među učenicima.
Izaija 8,17Ja čekam GOSPODA koji skriva lice svoje u kući Jakovljevoj ja se uzdam u njega.
Izaija 8,18Ja i djeca koju mi je dao GOSPOD, mi smo znakovi i i predznaci u Izraelu, od strane GOSPODA, svemogućeg, koji ostaje na planini *Sion.
Izaija 8,19A ako vam se kaže: ”Upitajte nekromante i čarobnjake, one koji zvižduču i mrmljaju, jedan narod ne treba li pitati bogove svoje, mrtve radi živućih?“,
Izaija 8,20za uputu i potvrdu! Ako li se ne izraze prema ovoj riječi, za njih nikakva svitanja,
Izaija 8,21prolazit će zemljom, satrven i izgladnio. Pod učinkom gladi, razdražit će se i prokleti svojeg kralja i svog Boga. Okrenut će se prema gore,
Izaija 8,22potom pogledat će se prema zemlji i evo: nevolja i tmine, tame tegobne, noć u koju je gurnut.
Izaija 8,23Ali to nije više tama za zemlju koja bijaše u zebnji. U prvo vrijeme, Gospod je pokrio ljagom zemlju Zabulon i zemlju Neftali, ali potom on je pokrio slavom cestu s mora, onu stranu Jordana i distrikt naroda .
Isaija 8,1I reče mi Gospod: uzmi knjigu veliku i napiši u njoj pismom čovječijim: brz na plijen, hitar na grabež.
Isaija 8,2I uzeh vjerne svjedoke, Uriju sveštenika i Zahariju sina Jeverehijina.
Isaija 8,3Potom pristupih k proročici, i ona zatrudnje i rodi sina. A Gospod mi reče: nadjeni mu ime: brz na plijen, hitar na grabež.
Isaija 8,4Jer prije nego dijete nauči vikati: oče moj i majko moja, odnijeće se blago Damaštansko i plijen Samarijski pred carem Asirskim.
Isaija 8,5I još mi reče Gospod govoreći:
Isaija 8,6Što ovaj narod ne mari za vodu Siloamsku koja teče tiho, i raduje se Resinu i sinu Remalijinu,
Isaija 8,7Zato, evo, Gospod će navesti na njih vodu iz rijeke silnu i veliku, cara Asirskoga i svu slavu njegovu, te će izaći iz svijeh potoka svojih, i teći će povrh svijeh bregova svojih,
Isaija 8,8I navaliće preko Jude, plaviće i razlivaće se i doći do grla, i krila će joj se raširiti preko svekolike zemlje tvoje, Emanuilo!
Isaija 8,9Združujte se, narodi, ali ćete se potrti; čujte svi koji ste u daljnoj zemlji: oružajte se, ali ćete se potrti; oružajte se, ali ćete se potrti.
Isaija 8,10Dogovarajte se, dogovor će vam se razbiti: recite riječ, neće biti od nje ništa, jer je s nama Bog.
Isaija 8,11Jer mi ovako reče Gospod uhvativši me za ruku i opomenuvši me da ne idem putem ovoga naroda, govoreći:
Isaija 8,12Ne govorite buna, kad god ovaj narod kaže buna, i ne bojte se čega se on boji, i ne plašite se.
Isaija 8,13Gospoda nad vojskama svetite; i on neka vam je strah i bojazan.
Isaija 8,14I biće vam svetinja, a kamen za spoticanje i stijena za sablazan objema domovima Izrailjevijem, zamka i mreža stanovnicima Jerusalimskim.
Isaija 8,15I spotaknuće se mnogi i pašće i satrće se, zaplešće se i uhvatiće se.
Isaija 8,16Sveži svjedočanstvo, zapečati zakon mojim učenicima.
Isaija 8,17Čekaću dakle Gospoda, koji je sakrio lice svoje od doma Jakovljeva, i uzdaću se u nj.
Isaija 8,18Evo ja i djeca koju mi je dao Gospod jesmo znak i čudo Izrailju od Gospoda nad vojskama, koji nastava na gori Sionu.
Isaija 8,19I ako vam reku: pitajte vrače i gatare, koji šapću i mrmljaju; recite: ne treba li narod da pita Boga svojega? ili će pitati mrtve mjesto živijeh?
Isaija 8,20Zakon i svjedočanstvo tražite. Ako li ko ne govori tako, njemu nema zore.
Isaija 8,21I hodiće po zemlji potucajući se i gladujući; i kad bude gladan, ljutiće se i psovati cara svojega i Boga svojega gore.
Isaija 8,22A kad pogleda na zemlju, a to nevolja i mrak i teška muka, i on zagnan u tamu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje