Tražilica


Postanak 27. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Postanak 27,1Kad Izak ostarje i oči mu potamnješe, da nije mogao više vidjeti, dozva starijega sina svojega Ezava i reče mu: "Sine moj!" On mu odgovori: "Evo me!"
Postanak 27,2Tada reče on: "Vidiš, ostario sam i ne znam, kad ću umrijeti.
Postanak 27,3Uzmi sad oružje svoje, tobolac svoj i luk svoj, izađi van u pustinju i ulovi mi komad divljačine!
Postanak 27,4Priredi mi od toga tečno jelo, kako to ja volim, i donesi mi to! Tada ću jesti, i duša će te moja za to blagosloviti, prije nego umrem."
Postanak 27,5A Rebeka je bila čula, kad je Izak tako govorio sa sinom svojim Ezavom. I Ezav izađe u pustinju, da ulovi divljačine i donese kući.
Postanak 27,6Tada reče Rebeka sinu svojemu Jakovu: "Čula sam, kako otac tvoj reče bratu tvojemu Ezavu:
Postanak 27,7'Donesi mi komad divljačine i priredi mi tečno jelo, da mogu jesti i tebe pred Gospodom blagosloviti, prije nego umrem.'
Postanak 27,8Nego sada, sine moj, poslušaj savjet, što ću ti ga dati!
Postanak 27,9Otidi k stadu i donesi mi odanle dva lijepa jareta, a ja ću od njih prirediti tečno jelo ocu tvojemu, kako on to voli.
Postanak 27,10Onda ćeš donijeti ocu svojemu da jede, pa da te blagoslovi, prije nego umre."
Postanak 27,11A Jakov reče materi svojoj Rebeki: "Gle, moj je brat Ezav čovjek rutav, a ja sam gladak.
Postanak 27,12Može biti da me opipa otac moj, pa onda da ispadnem pred njim kao varalica, i tako bih navukao na sebe prokletstvo mjesto blagoslova."
Postanak 27,13A mati njegova odgovori mu: "Na me neka padne to prokletstvo tvoje, sine moj! Poslušaj savjet moj, otidi i donesi mi!"
Postanak 27,14On tada ode i donese materi svojoj. Mati njegova priredi od toga tečno jelo, kako je to volio otac njegov.
Postanak 27,15Nato donese Rebeka najbolje haljine starijeg sina svojega Ezava, što ih je imala u kući kod sebe, i obuče ih mlađem sinu svojemu Jakovu.
Postanak 27,16kožice jareće ovi mu oko ruku i oko vrata glatkoga.
Postanak 27,17Tada dade sinu svojemu Jakovu u ruke tečno jelo s kruhom, što ga je bila priredila.
Postanak 27,18Tako uniđe on k ocu svojemu i reče: "Oče moj!" On odgovori: "Evo me! Tko si ti, sine moj?"
Postanak 27,19Jakov reče ocu svojemu: "Ja sam Ezav, prvorođenac tvoj; učinio sam, kako si mi naložio. Sjedi uspravo i jedi divljačine moje, i onda me blagoslovi!"
Postanak 27,20A Izak upita sina svojega: "Kako si mogao tako brzo nešto naći, sine moj?" On odgovori: "Gospod, Bog tvoj, dade milost, te istrča preda me."
Postanak 27,21Ali Izak reče Jakovu: "Stupi bliže, da te opipam, sine moj, da li si ti zaista sin moj Ezav ili ne!"
Postanak 27,22Jakov pristupi k ocu svojemu Izaku, i on ga opipa i reče: "Glas je doduše Jakovljev, ali ruke su ruke Ezavove."
Postanak 27,23I ne poznade ga, jer su ruke njegove bile rutave kao ruke brata njegova Ezava. Pošto ga je pozdravom blagoslova pozdravio,
Postanak 27,24Upita opet: "Ti si dakle doista sin moj Ezav?" On odgovori: "Jesam."
Postanak 27,25Tada on reče: "Onda mi donesi, da jedem divljačine sina svojega i da te tada blagoslovim!" Jakov mu donese, i on je jeo. Tada donese vina, i on je pio.
Postanak 27,26Nato mu reče otac njegov Izak: "Hodi ovamo, sine moj, i poljubi me!"
Postanak 27,27On pristupi i poljubi ga. Kad on osjeti miris haljina njegovih, blagoslovi ga govoreći: "Zaista, miris sina mojega jest kao miris polja, kad ga blagoslovi Gospod.
Postanak 27,28Bog ti dao rose nebeske i zemlje rodne i vina i žita izobilja!
Postanak 27,29I narodi se pred tobom pregibali! Bio gospodar bradi svojoj, i klanjali se tebi sinovi matere tvoje! Proklet bio, koji tebe proklinje! A blagoslovljen bio, koji tebe blagoslivlja!"
Postanak 27,30Kad je Izak bio završio blagoslov nad Jakovom, a Jakov jedva Što je bio otišao ispred oca svojega Izaka, vrati se brat njegov Ezav iz lova.
Postanak 27,31I on priredi tečno jelo, donese ocu svojemu i reče ocu svojemu: "Sjedni uspravo, oče dragi i jedi divljačine sina svojega, da me onda mogneš blagosloviti!
Postanak 27,32Tada ga upita otac njegov Izak: "Tko si ti?" On reče: "Ja san sin tvoj, prvorođenac tvoj, Ezav."
Postanak 27,33Izak se neizmjerno uplaši i povika: "A tko je bio onaj, koji ulovi divljačinu i donese mi je? Ja sam jeo od svega, prije nego ti dođe, i njega sam blagoslovio, i on će tako ostati blagoslovljen!"
Postanak 27,34Kad Ezav razabra riječi oca svojega, zavrisnu gorko iza glasa i zamoli oca svojega: "Blagoslovi i mene, oče dragi!"
Postanak 27,35On odgovori: "Dođe brat tvoj s prijevarom i odnese ti blagoslov."
Postanak 27,36Tada on reče: "Pravo mu se dalo ime Jakov. Već dvaput me prevari: moje pravo prvorodstva uze mi, a sad mi eto još ote i blagoslov." Tada upita: "Zar nijesi za mene sačuvao nikakva blagoslova?"
Postanak 27,37Izak odgovori Ezavu: "Eto, postavih ga tebi za gospodara i svu braću njegovu dadoh mu za sluge, i opskrbih ga žitom i vinom. Pa što bih sad još mogao učiniti za tebe, sine dragi?"
Postanak 27,38Ezav reče ocu svojemu: "Zar imaš samo jedan blagoslov, oče dobri? Blagoslovi i mene, oče dragi!" I Ezav stade glasno plakati.
Postanak 27,39Tada mu otac njegov Izak progovori: "Eto, daleko od rodne zemlje bit će prebivalište tvoje i daleko od rose nebeske odozgor.
Postanak 27,40Od mača svojega živjet ćeš i bratu ćeš svojemu služiti. Otrgneš li se, jaram ćeš njegov stresti s vrata svojega."
Postanak 27,41Ezav posta neprijatelj Jakovu zbog blagoslova, što mu ga je bio dao otac njegov, i reče Ezav: "Naskoro dolazi vrijeme, da će se žaliti oca mojega; tada ću ubiti brata svojega Jakova."
Postanak 27,42I kad Rebeka saznade za tu izjavu starijeg sina svojega Ezava, dade dozvati mlađeg sina svojega Jakova i reče mu: "Slušaj, brat tvoj Ezav hoće da ti se osveti i da te ubije,
Postanak 27,43Nego, sine dragi, poslušaj savjet moj; ustani i bježi k bratu mojemu Labanu u Haran!
Postanak 27,44Ostani jedno vrijeme kod njega, dok se slegne srdžba brata tvojega!
Postanak 27,45Čim se gnjev brata tvojega odvrati od tebe i on zaboravi, što si mu učinio, poslat ću po tebe i odanle te dovesti ovamo. Zašto bih vas obojicu izgubila u jedan dan?"
Postanak 27,46Potom reče Rebeka Izaku: "Omrznuo mi je život zbog kćeri Hetovih. Ako i Jakov uzme sebi za ženu jednu takvu Hetovku, jednu između kćeri u zemlji, onda što imam još od života?"
Postanak 27,1 Ostarje Izak, vid mu se očinji gasio. Zato zovne svoga starijeg sina Ezava i reče mu: "Sine!" On mu odgovori: "Evo me!
Postanak 27,2A on nastavi: "Vidiš, ostario sam, a ne znam dana svoje smrti.
Postanak 27,3Zato uzmi svoju opremu, svoj tobolac i luk, pa idi u pustaru i ulovi mi divljači.
Postanak 27,4Onda mi pripremi ukusan obrok, kako volim, te mi ga donesi da blagujem, pa da te mognem blagosloviti prije nego umrem.
Postanak 27,5Rebeka je slušala dok je Izak govorio svome sinu Ezavu, i kad je Ezav otišao u pustaru da ulovi divljači svome ocu,
Postanak 27,6Rebeka reče svome sinu Jakovu: "Upravo sam čula kako tvoj otac govori tvome bratu Ezavu:
Postanak 27,7`Donesi mi divljači te mi priredi ukusan obrok da blagujem pa da te pred licem Jahvinim blagoslovim prije nego umrem.`
Postanak 27,8A sad, sine moj, poslušaj me i učini kako ti naredim.
Postanak 27,9Otiđi k stadu i odande mi donesi dva lijepa kozleta, a ja ću od njih prirediti ukusan obrok tvome ocu, kako on voli.
Postanak 27,10Onda ti donesi svome ocu da jede te tebe mogne blagosloviti prije nego umre.
Postanak 27,11Ali Jakov odgovori svojoj majci Rebeki: "E, ali moj je brat Ezav runjav, a ja sam bez dlaka!
Postanak 27,12Možda me se moj otac dotakne te ću u njegovim očima ispasti varalicom i na se svaliti prokletstvo, a ne blagoslov.
Postanak 27,13Ali njegova mu majka odgovori: "Sine moj, tvoje prokletstvo neka padne na mene! Samo ti mene poslušaj, otiđi i donesi!
Postanak 27,14Ode on, nađe i donese svojoj majci, a njegova majka priredi ukusan obrok, kako je njegov otac volio.
Postanak 27,15Potom Rebeka uzme najljepše odijelo svoga starijeg sina Ezava što je u kući imala, pa u nj odjene svoga mlađeg sina Jakova.
Postanak 27,16U kožu kozleta zamota mu ruke i goli dio vrata.
Postanak 27,17Stavi zatim ukusan obrok i kruh što ga je pripravila na ruke svoga sina Jakova.
Postanak 27,18Ode on k ocu i reče: "Oče!" On odgovori: "Evo me. Koji si ti moj sin?
Postanak 27,19A Jakov odgovori svome ocu: "Ja sam Ezav, tvoj prvorođenac; učinio sam kako si mi rekao. Sad ustaj, sjedi pa jedi moje lovine, da me onda mogneš blagosloviti.
Postanak 27,20Izak upita svoga sina: "Kako si tako brzo uspio, sine moj?" On odgovori: "Jer mi je Jahve, Bog tvoj, bio milostiv.
Postanak 27,21Potom Izak reče Jakovu: "Primakni se, sine moj, da opipam jesi li ti zbilja moj sin Ezav ili nisi.
Postanak 27,22Jakov se primakne k svome ocu Izaku, koji ga opipa i reče: "Glas je Jakovljev, ali su ruke Ezavove.
Postanak 27,23Nije ga prepoznao jer su mu ruke bile runjave kao i ruke njegova brata Ezava. Kad ga je htio blagosloviti,
Postanak 27,24upita još jednom: "Jesi li ti zaista moj sin Ezav?" Odgovori on: "Jesam.
Postanak 27,25Potom reče Izak: "Stavi preda me da blagujem lovine svoga sina pa da te blagoslovi duša moja." Jakov ga posluži pa je jeo. Zatim mu donese i vina, pa je pio.
Postanak 27,26Poslije toga reče mu njegov otac Izak: "Primakni se, sine moj, i poljubi me!
Postanak 27,27Kad se primače i poljubi ga, Izak osjeti miris njegove odjeće pa ga blagoslovi: "Gle, miris sina mog nalik je mirisu polja koje Jahve blagoslovi.
Postanak 27,28Neka ti Bog daje rosu s neba i rodnost zemlje: izobilje žita i mladoga vina.
Postanak 27,29Narodi ti služili, plemena ti se klanjala! Braćom svojom gospodari, nek sinci majke tvoje pred tobom padaju! Proklet bio tko tebe proklinje; blagoslovljen tko te blagoslivlje!
Postanak 27,30Tek što se Jakov udaljio od svoga oca Izaka - pošto je Izak podijelio blagoslov Jakovu - njegov brat Ezav dođe iz lova.
Postanak 27,31I on priredi ukusan obrok i donese ga svome ocu. I reče svome ocu: "Ustani, oče moj, i blaguj od lovine svoga sina da me onda mogneš blagosloviti!
Postanak 27,32A njegov ga otac Izak zapita: "Tko si ti?" On odgovori: "Ja sam tvoj prvorođenac Ezav!
Postanak 27,33Izak se silno prepadne: "Pa tko je onda bio onaj što je divljači ulovio i meni već donio? Blagovao sam je prije nego si ti došao; onoga sam blagoslovio i blagoslovljen će ostati.
Postanak 27,34Kad je Ezav čuo riječi svoga oca, kriknu glasno i gorko zaplaka pa reče svome ocu: "I mene blagoslovi, oče!
Postanak 27,35A on odvrati: "Brat tvoj dođe na prijevaru i odnese tvoj blagoslov.
Postanak 27,36"Zato valjda što mu je ime Jakov, dvaput me već prevario", reče Ezav. "Oduzeo mi prvorodstvo, a sad mi evo oduze i blagoslov." Onda doda: "Zar za me nisi sačuvao nikakva blagoslova?
Postanak 27,37Izak odgovori Ezavu: "Njega sam već postavio za tvoga gospodara; njemu sam svu njegovu braću predao za sluge; žitom sam ga i vinom opskrbio. A što sad za te mogu učiniti, sine moj?
Postanak 27,38Ezav odgovori svome ocu: "Zar ti, oče, raspolažeš samo jednim blagoslovom? Blagoslovi i mene, oče moj!" Ezav jecaše na sav glas.
Postanak 27,39Tada otac njegov Izak progovori i reče: "Daleko od plodna tla dom tvoj će biti, daleko od rose s neba.
Postanak 27,40Od mača svoga ćeš živjeti, brata svoga ćeš služiti. Ali jednom, kada se pobuniš, jaram ćeš njegov stresti sa svog vrata.
Postanak 27,41Ezav zamrzi Jakova zbog blagoslova kojim ga je otac njegov blagoslovio pa reče u sebi: "Čim dođu dani žalosti za mojim ocem, ubit ću ja svoga brata Jakova.
Postanak 27,42Kada su Rebeki javili te riječi što ih je izrekao njezin stariji sin Ezav, zovne ona svoga mlađeg sina Jakova te mu reče: "Pazi! Brat ti se Ezav nosi mišlju kako će te ubiti.
Postanak 27,43Ali ti, sine moj, poslušaj mene: odmah bježi mome bratu Labanu u Haran.
Postanak 27,44Ostani kod njega neko vrijeme, dok bijes brata tvoga na te jenja,
Postanak 27,45dok se srdžba brata tvoga odvrati od tebe te on zaboravi što si mu učinio. Ja ću onda po te poslati i odande te dovesti. Zašto da vas obojicu izgubim u jedan dan!
Postanak 27,46Potom Rebeka reče Izaku: "Moj mi je život dosadio zbog ovih žena Hetitkinja. Ako se i Jakov oženi kojom kao što su ove urođenice, Hetitkinjom, što će mi onda život!
Stvaranje 27,1Izak je ostario, njegove se oči ugasiše i on ne vidješe više. On pozva Ezava, svojeg prvorođenog sina i reče mu: ` Sine moj! ` ` Evo me ` odgovori on.
Stvaranje 27,2On preuze: ` Ti vidiš da sam ja ostario i ne znam dan svoje smrti.
Stvaranje 27,3Vrijeme je, donesi dakle svoje oružje, svoj tobolac i svoj luk; pohiti u polje i nalovi divljači za mene.
Stvaranje 27,4Pripremi mi jedno jelo kao što ja volim, donesi mi ga i ja ću ga pojesti pa tebe blagosloviti prije no što umrem. `
Stvaranje 27,5Rebeka je slušala dok je Izak govorio svojem sinu Ezavu. Ovaj ode u polje da ulovi i donese divljači.
Stvaranje 27,6Rebeka reče Jakovu svojem sinu: ` Upravo sam čula tvog oca govoriti Ezavu tvojem bratu; on mu je rekao:
Stvaranje 27,7Donesi mi divljači i pripremi mi jelo da ga pojedem. Ja ću te blagosloviti u nazočnosti GOSPODOVOJ prije no što umrem.
Stvaranje 27,8Sada, sine moj, slušaj me i učini ono što ti zapovjedim:
Stvaranje 27,9idi dakle kod stada, uzmi mi dva lijepa jareta, a ja ću pripremiti za tvog oca jelo kakvo on voli.
Stvaranje 27,10Ti ćeš ga donijeti svojem ocu, a on će jesti da bi te blagoslovio prije svoje smrti. `
Stvaranje 27,11Jakov odgovori Rebeki svojoj majci: ` Ako je moj brat Ezav jedan runjav čovjek, ja nemam dlaka.
Stvaranje 27,12Moguće je da me moj otac opipa i shvati, kao jednog prevaranta. Ja bih navukao na sebe jedno prokletstvo, a ne blagoslov. `
Stvaranje 27,13` Na mene nek padne tvoje prokletstvo, sine moj, reče mu majka njegova. Samo me poslušaj, idi mi uzeti ono što sam ti rekla. `
Stvaranje 27,14On ode to uzeti i vrati se svojoj majci koja pripravi jedno jelo kako je njegov otac volio.
Stvaranje 27,15Rebeka uze potom odjeću Ezava svojeg prvorođenog sina, najskupocjeniju koju je imala kod sebe u kući, i odjenu svojeg mlađeg sina Jakova.
Stvaranje 27,16Ona prekri kozjom kožom njegove ruke i glatki dio njegovog vrata.
Stvaranje 27,17U ruke svojem sinu Jakovu, ona položi jelo i kruh koje je bila pripravila.
Stvaranje 27,18On uđe kod svog oca i reče: ` Moj oče! ` `Evo me, odgovori on; koji si ti sine moj? `
Stvaranje 27,19Jakov odgovori svojem ocu: ` Ja sam Ezav, tvoj prvijenac. Učinio sam ono što si mi rekao. Digni se, molim te, sjedi i jedi moje divljači da bi me blagoslovio. `
Stvaranje 27,20Izak odgovori svojem sinu: ` Kako si brzo našao, sine moj! ` ` To je zato što mi je GOSPOD, tvoj Bog donio sreću. `
Stvaranje 27,21Izak tada reče Jakovu: ` Dođi bliže k meni, sine moj, da te opipam. Jesi li ti zaista moj sin Ezav ili ne? `
Stvaranje 27,22Jakov se primaknu svojem ocu Izaku koji ga opipa i reče: `Glas je onaj Jakovljev, ali ruke su Ezavljeve.`
Stvaranje 27,23On ga ne prepozna jer njegove ruke bijahu rutave kao one u Ezava njegovog brata; on ga blagoslovi.
Stvaranje 27,24On mu reče: ` To si zaista ti, sine moj Ezave? ` ` To sam ja `, odgovori on.
Stvaranje 27,25On preuze: `Posluži me, sine moj, da jedem divljači i da te blagoslovim ja osobno. ` Jakov ga posluži i on pojede; on mu donese vina i ovaj ga popi.
Stvaranje 27,26Tada mu njegov otac Izak reče: ` Dođi dakle bliže i zagrli me, sine moj. `
Stvaranje 27,27On se primaknu i zagrli ga. Izak udahnu miris njegove odjeće i :blagoslovi ga govoreći: ` Oh ! Miris je mojeg sina kao miris polja, što ga je GOSPOD blagoslovio.
Stvaranje 27,28Nek ti Bog dadne rose nebeske i mrsa zemaljskog, žita i novog vina u izobilju!
Stvaranje 27,29Nek te puci služe i nek se pučanstva klanjaju pred tobom! Budi poglavar svoj svojoj braći i da sinovi tvoje majke padaju ničice pred tobom! Proklet koji tebe prokune, blagoslovljen tko te blagoslovi!`
Stvaranje 27,30Jedva je Izak završio blagosljivati Jakoba, i tek što je Jakov napustio svojeg oca, kad njegov brat Ezav vrati se iz lova.
Stvaranje 27,31On također pripravi jedno jelo svojem ocu. Potom mu reče: `Da se moj otac digne i jede divljači od svojeg sina; tako ćeš moći ti osobno blagosloviti me.`
Stvaranje 27,32Njegov otac Izak odgovori: ` Koji si ti? ` ` Ja sam Ezav, tvoj sin prvijenac `, reče on.
Stvaranje 27,33Izak bi obuzet jednim krajnje strašnim uznemirenjem i reče: `Tko je dakle onaj koji je bio u lovu i donio mi divljači? Ja sam jeo malo prije nego što ćeš ti ući. Njega sam blagoslovio i on će biti blagoslovljen .`
Stvaranje 27,34Kad Ezav ču riječi svojeg oca, strašno kriknu, glasom punim gorčine, i reče svojem ocu: ` O moj oče, blagoslovi me, mene također! `
Stvaranje 27,35On odgovori: ` Tvoj brat je došao krijumčarski i lukavstvom uzeo tvoj blagoslov .`
Stvaranje 27,36Ezav preuze: ` Da li je to zato što se on zove Jakov da, dva puta, on me istisnuo ? On je uzeo prijevarom moje pravo prvorođenca a evo sada mi preote i moj blagoslov. Nisi li ti meni namijenio blagoslov?`
Stvaranje 27,37Izak uze riječ i reče Ezavu: `Vidiš! Ja sam od njega načinio tvojeg šefa, njemu sam da svu njegovu braću za sluge. Njega sam opskrbio žitom i novim vinom. Što još mogu učiniti za tebe sine moj?`
Stvaranje 27,38Ezav odgovori ocu svojem: ` Nemaš li ti nego jedan blagoslov, oče moj? Blagoslovi me, mene također! Ezav diže svoj glas i zaplaka.
Stvaranje 27,39Tad Izak uze riječ i reče: ` Vidiš, izvan plodne zemlje bit će stanište tvoje i daleko od rose koja je u ne- bu.
Stvaranje 27,40Od svojeg mača živjet ćeš, ali bratu ćeš svojem služiti i, tijekom svojih dugotrajnih krstarenja slomit ćeš *jaram na svom vratu. `
Stvaranje 27,41Ezav postupi neprijateljski prema Jakovu zbog blagoslova kojeg je dobio od svog oca. On reče u sebi: ` Doba žalosti se primiče i ja ću moći ubiti svojeg brata Jakova. `
Stvaranje 27,42O riječima Ezava, njenog sina prvorođenog obavijestiše Rebeku. Ona dade pozvati Jakova, svog mlađeg sina, i reče mu: ` Evo, tvoj brat Ezav hoće ti se osvetiti ubivši te.
Stvaranje 27,43Sada, sine moj, slušaj me; diž se ! Bježi kod mog brata Labana u Haran .
Stvaranje 27,44Obitavat ćeš neko vrijeme s njim sve dok tvoj brat ne povrati se iz svog gnjeva.
Stvaranje 27,45Kad se jarost tvojeg brata bude okrenula od tebe i kad on bude zaboravio što si mu učinio, ja ću poslati po tebe onamo. Zašto bih ja bila lišena obojice svojih sinova u isti dan ?`
Stvaranje 27,46Rebeka reče Izaku: ` Zgadio mi se život zbog tih kćeri Hetovih . Ako Jakov oženi jednu kao ove između kćeri ovdašnjih, čemu uopće živjeti? `
1. Mojsijeva 27,1Kad Isak ostarje i oči mu potamnješe, te ne viđaše, dozva Isava starijega sina svojega, i reče mu: sine! A on odgovori: evo me.
1. Mojsijeva 27,2Tada reče: evo ostario sam, ne znam kad ću umrijeti;
1. Mojsijeva 27,3Uzmi oružje svoje, tul i luk, i izidi u planinu, te mi ulovi lova;
1. Mojsijeva 27,4I zgotivi mi jelo po mojoj volji, i donesi mi da jedem, pa da te blagoslovi duša moja dok nijesam umro.
1. Mojsijeva 27,5A Reveka ču šta Isak reče sinu svojemu Isavu. I Isav otide u planinu da ulovi lova i donese.
1. Mojsijeva 27,6A Reveka reče Jakovu sinu svojemu govoreći: gle, čuh oca tvojega, gdje besjedi s Isavom bratom tvojim i reče:
1. Mojsijeva 27,7Donesi mi lova, i zgotovi jelo da jedem, pa da te blagoslovim pred Gospodom dok nijesam umro.
1. Mojsijeva 27,8Nego sada, sine, poslušaj me što ću ti kazati.
1. Mojsijeva 27,9Idi sada k stadu i donesi dva dobra jareta, da zgotovim ocu tvojemu jelo od njih, kako rado jede.
1. Mojsijeva 27,10Pa ćeš unijeti ocu da jede i da te blagoslovi dok nije umro.
1. Mojsijeva 27,11A Jakov reče Reveci materi svojoj: ali je Isav brat moj rutav, a ja sam gladak;
1. Mojsijeva 27,12Može me opipati otac, pa će se osjetiti da sam ga htio prevariti, te ću navući na se prokletstvo mjesto blagoslova.
1. Mojsijeva 27,13A mati mu reče: neka prokletstvo tvoje, sine, padne na mene; samo me poslušaj, i idi i donesi mi.
1. Mojsijeva 27,14Tada otišav uze i donese materi svojoj; a mati njegova zgotovi jelo kako jeđaše rado otac njegov.
1. Mojsijeva 27,15Pa onda uze Reveka najljepše haljine starijega sina svojega, koje bijahu u nje kod kuće, i obuče Jakova mlađega sina svojega.
1. Mojsijeva 27,16I jarećim kožicama obloži mu ruke i vrat gdje bješe gladak.
1. Mojsijeva 27,17I dade Jakovu sinu svojemu u ruke jelo i hljeb što zgotovi.
1. Mojsijeva 27,18A on uđe k ocu svojemu i reče: oče. A on odgovori: evo me; koji si ti, sine?
1. Mojsijeva 27,19I Jakov reče ocu svojemu: ja, Isav tvoj prvenac; učinio sam kako si mi rekao; digni se, posadi se da jedeš lova mojega, pa da me blagoslovi duša tvoja.
1. Mojsijeva 27,20A Isak reče sinu svojemu: kad brže nađe, sine? A on reče: Gospod Bog tvoj dade, te izađe preda me.
1. Mojsijeva 27,21Tada reče Isak Jakovu: hodi bliže, sine da te opipam jesi li sin moj Isav ili ne.
1. Mojsijeva 27,22I pristupi Jakov k Isaku ocu svojemu, a on ga opipa, pa reče: glas je Jakovljev, ali ruke su Isavove.
1. Mojsijeva 27,23I ne pozna ga, jer mu ruke bjehu kao u Isava brata njegova rutave; zato ga blagoslovi;
1. Mojsijeva 27,24I reče mu: jesi li ti sin moj Isav? A on odgovori: ja sam.
1. Mojsijeva 27,25Tada reče: a ti daj sine, da jedem lova tvojega, pa da te blagoslovi duša moja. I dade mu, te jede; pa mu donese i vina, te pi.
1. Mojsijeva 27,26Potom Isak otac njegov reče mu: hodi sine, cjeluj me.
1. Mojsijeva 27,27I on pristupi i cjeliva ga; a Isak osjeti miris od haljina njegovijeh, i blagoslovi ga govoreći: gle, miris sina mojega kao miris od polja koje blagoslovi Gospod.
1. Mojsijeva 27,28Bog ti dao rose nebeske, i dobre zemlje i pšenice i vina izobila!
1. Mojsijeva 27,29Narodi ti služili i plemena ti se klanjala! Bio gospodar braći svojoj i klanjali ti se sinovi matere tvoje! Proklet bio koji tebe usproklinje a blagosloven koji tebe uzblagosilja!
1. Mojsijeva 27,30A kad Isak blagoslovi Jakova, i Jakov otide ispred Isaka oca svojega, u taj čas dođe Isav brat njegov iz lova.
1. Mojsijeva 27,31Pa zgotovi i on jelo i unese ocu svojemu, i reče mu: ustani, oče, da jedeš što ti je sin ulovio, pa da me blagoslovi duša tvoja.
1. Mojsijeva 27,32A Isak otac njegov reče mu: ko si ti? A on reče: ja, sin tvoj, prvenac tvoj Isav.
1. Mojsijeva 27,33Tada se prepade Isak, i reče: ko? da gdje je onaj koji ulovi i donese mi lova, i od svega jedoh prije nego ti dođe, i blagoslovih ga? on će i ostati blagosloven.
1. Mojsijeva 27,34A kad ču Isav riječi oca svojega, vrište iza glasa i ožalosti se veoma, i reče ocu svojemu: blagoslovi i mene, oče.
1. Mojsijeva 27,35A on mu reče: dođe brat tvoj s prijevarom, i odnese tvoj blagoslov.
1. Mojsijeva 27,36A Isav reče: pravo je što mu je ime Jakov, jer me već drugom prevari. Prvenaštvo mi uze, pa eto sada mi uze i blagoslov. Potom reče: nijesi li i meni ostavio blagoslov?
1. Mojsijeva 27,37A Isak odgovori, i reče Isav: eto sam ga postavio tebi za gospodara; i svu braću njegovu dadoh mu da mu budu sluge; pšenicom i vinom ukrijepih ga; pa šta bih sada tebi učinio, sine?
1. Mojsijeva 27,38I Isav reče ocu svojemu: eda li je samo jedan blagoslov u tebe, oče? blagoslovi i mene, oče. I stade iza glasa plakati Isav.
1. Mojsijeva 27,39A Isak otac njegov odgovarajući reče mu: evo, stan će ti biti na rodnoj zemlji i rosi nebeskoj ozgo.
1. Mojsijeva 27,40Ali ćeš živjeti od mača svojega, i bratu ćeš svojemu služiti; ali će doći vrijeme, te ćeš pošto se naplačeš skršiti jaram njegov s vrata svojega.
1. Mojsijeva 27,41I Isav omrze ljuto na Jakova radi blagoslova, kojim ga blagoslovi otac, i govoraše u srcu svojem: blizu su žalosni dani oca mojega, tada ću ubiti Jakova brata svojega.
1. Mojsijeva 27,42I kazaše Reveci riječi Isava sina njezina starijega, a ona poslavši dozva Jakova mlađega sina svojega, i reče mu: gle, Isav brat tvoj tješi se tijem što hoće da te ubije.
1. Mojsijeva 27,43Nego, sine, poslušaj što ću ti kazati; ustani i bježi k Lavanu bratu mojemu u Haran.
1. Mojsijeva 27,44I ostani kod njega neko vrijeme dokle prođe srdnja brata tvojega,
1. Mojsijeva 27,45Dokle se gnjev brata tvojega odvrati od tebe, te zaboravi što si mu učinio; a onda ću ja poslati da te dovedu odande. Zašto bih ostala bez obojice vas u jedan dan?
1. Mojsijeva 27,46A Isaku reče Reveka: omrzao mi je život radi ovijeh Hetejaka. Ako se Jakov oženi Hetejkom, kakom između kćeri ove zemlje, da što mi život?

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje