Tražilica


Postanak 7. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Postanak 7,1Jednoga dana reče Gospod Noi: "Uđi u kovčeg s cijelom obitelji svojom; jer tebe samo nađoh pravedna pred sobom u svemu naraštaju ovom!
Postanak 7,2Od svih životinja čistih uzmi k sebi po sedmero, muško i žensko, a od životinja nečistih po dvoje, muško i žensko.
Postanak 7,3I od ptica nebeskih po sedmero, muško i žensko, da se kasnije mognu rasploditi na zemlji!
Postanak 7,4Jer već do sedam dana pustit ću dažd na zemlju za četrdeset dana i četrdeset noći i istrijebit ću sa zemlje sva bića, što sam ih stvorio."
Postanak 7,5Noa učini sve onako, kako mu je bio zapovjedio Gospod.
Postanak 7,6Noa je imao šest stotina godina, kad dođe potop na zemlju.
Postanak 7,7Sa svojim sinovima, svojom ženom i ženama svojih sinova uđe Noa u kovčeg pred vodama potopa.
Postanak 7,8Od životinja čistih i nečistih, od ptica i od svega, što gmiže po zemlji.
Postanak 7,9Uđe k Noi u kovčeg po dvoje, muško i žensko, kao što je bio Bog zapovjedio Noi.
Postanak 7,10Nakon sedam dana prodriješe vode potopa na zemlju.
Postanak 7,11U godini šeststotoj života Noina, sedamnaesti dan drugoga mjeseca, taj dan prodriješe svi izvori velikog bezdana, i otvoriše se ustave nebeske.
Postanak 7,12Dažd je padao na zemlju četrdeset dana i četrdeset noći.
Postanak 7,13Upravo taj dan uđoše u kovčeg Noa i sinovi njegovi Šem, Ham i Jafet, i s njima žena Noina i tri žene sinova njegovih.
Postanak 7,14Oni i sve vrste zvijeri, stoke i životinja, što gmižu po zemlji, i sve vrste ptica, sve, što je imalo krila i perje.
Postanak 7,15Uđoše k Noi u kovčeg, po dvoje od svih živih bića.
Postanak 7,16Uvijek muško i žensko od svih bića uđe, kao što mu je bio zapovjedio Bog; onda Gospod zatvori za njim.
Postanak 7,17Nato se izli potop na zemlju za četrdeset dana. Voda naraste i podiže se kovčeg, tako da je plovio nad zemljom.
Postanak 7,18Sve više nabuja voda i diže se visoko nad zemlju, a kovčeg je plovio na vodi.
Postanak 7,19Do tako silne visine nabuja voda na zemlji, da su bila pokrivena sva visoka brda pod cijelim nebom.
Postanak 7,20Voda se pope petnaest lakata visoko iznad brda, tako da su ona bila poplavljena.
Postanak 7,21Tada pogiboše sva bića, što su se micala na zemlji, ptice, stoka, zvijeri i sve, što gmiže po zemlji, a i svi ljudi.
Postanak 7,22Sve, što je imalo u sebi dah života, sve, što je živjelo na suhu, pomrije.
Postanak 7,23Tako istrijebi on sva bića, što su živjela na zemlji, čovjeka, stoku, štogod gmiže i ptice nebeske; sve je bilo istrijebljeno sa zemlje. Ostade samo Noa i što je bilo s njim u kovčegu.
Postanak 7,24Voda se je penjala još sto i pedeset dana dalje na zemlji.
Postanak 7,1 Onda Jahve reče Noi: "Uđi ti i sva tvoja obitelj u korablju, jer sam uvidio da si ti jedini preda mnom pravedan u ovom vremenu.
Postanak 7,2Uzmi sa sobom od svih čistih životinja po sedam parova: mužjaka i njegovu ženku.
Postanak 7,3Isto tako od ptica nebeskih po sedam parova - mužjaka i ženku - da im se sjeme sačuva na zemlji.
Postanak 7,4Jer ću do sedam dana pustiti dažd po zemlji četrdeset dana i četrdeset noći te ću istrijebiti s lica zemlje svako živo biće što sam ga načinio.
Postanak 7,5Noa učini sve kako mu je Jahve naredio.
Postanak 7,6Noi bijaše šest stotina godina kad je potop došao na zemlju.
Postanak 7,7I pred vodama potopnim uđu s Noom u korablju njegovi sinovi, njegova žena i žene sinova njegovih.
Postanak 7,8Od čistih životinja i od životinja koje nisu čiste, od ptica, od svega što zemljom puzi,
Postanak 7,9uđe po dvoje - mužjak i ženka - u korablju s Noom, kako je Bog naredio Noi.
Postanak 7,10A sedmoga dana zapljušte potopne vode po zemlji.
Postanak 7,11U dan onaj - šestote godine Noina života, mjeseca drugog, dana u mjesecu sedamnaestog - navale svi izvori bezdana, rastvore se ustave nebeske.
Postanak 7,12I udari dažd na zemlju da pljušti četrdeset dana i četrdeset noći.
Postanak 7,13Onog dana uđe u korablju Noa i njegovi sinovi: Šem, Ham i Jafet, Noina žena i tri žene Noinih sinova s njima;
Postanak 7,14oni, pa sve vrste životinja: stoka, gmizavci što po tlu gmižu, ptice i svakovrsna krilata stvorenja,
Postanak 7,15uđu u korablju s Noom, po dvoje od svih bića što u sebi imaju dah života.
Postanak 7,16Što uđe, sve bijaše par, mužjak i ženka od svih bića, kako je Bog naredio Noi. Onda Jahve zatvori za njim vrata.
Postanak 7,17Pljusak je na zemlju padao četrdeset dana; vode sveudilj rasle i korablju nosile: digla se visoko iznad zemlje.
Postanak 7,18Vode su nad zemljom bujale i visoko rasle, a korablja plovila površinom.
Postanak 7,19Vode su sve silnije navaljivale i rasle nad zemljom, tako te prekriše sva najviša brda pod nebom.
Postanak 7,20Petnaest lakata dizale se vode povrh potonulih brda.
Postanak 7,21Izgiboše sva bića što se po zemlji kreću: ptice, stoka, zvijeri, svi gmizavci i svi ljudi.
Postanak 7,22Sve što u svojim nosnicama imaše dah života - sve što bijaše na kopnu - izgibe.
Postanak 7,23Istrijebi se svako biće s površja zemaljskog: čovjek, životinje, gmizavci i ptice nebeske, sve se izbrisa sa zemlje. Samo Noa ostade i oni što bijahu s njim u korablji.
Postanak 7,24Stotinu pedeset dana vladahu vode zemljom.
Stvaranje 7,1GOSPOD reče Noji: ` Uđi u lađu, ti i tvoja kuća, jer ti si jedini pravedan kojeg ja vidjeh u tvomu naraštaju.
Stvaranje 7,2Uzet ćeš sedam parova od svake *čiste životinje, jedno muško i njegovu ženku i od jedne nečiste životinje jedan par, jedno muško i njegovo žensko
Stvaranje 7,3kao i od ptica nebeskih, sedam parova, muško i žensko, za produžiti vrstu na svoj površini zemljinoj.
Stvaranje 7,4Jer za sedam dana, ja ću načiniti da kiši 40 dana i 40 noći, ja ću obrisati danas s površine zemlje sva bića koja sam stvorio. `
Stvaranje 7,5Noja se složi sa svim što mu je GOSPOD bio propisao.
Stvaranje 7,6Noja bijaše star 600 godina kad se dogodi Potop to jest vode na zemlji.
Stvaranje 7,7Zbog voda Potopa, Noa uđe u lađu sa svojim sinovima, svojom ženom i njihovim ženama.
Stvaranje 7,8*Čiste životinje i nečiste životinje, ptice i od svega što giba zemljom,
Stvaranje 7,9par po par, muško i žensko dođoše u Nojimu lađu kako je Bog bio propisao Noji.
Stvaranje 7,10Sedam dana prođe i vode potopiše zemlju.
Stvaranje 7,11U 600. godini Nojinog života, u drugom mjesecu, sedamnaestog dana mjeseca, tog dana sve zalihe velikog *Ponora biše razvaljene, a otvori nebeski biše razjapljeni.
Stvaranje 7,12Kiša se obarala na zemlju tijekom 40 dana i 40 noći.
Stvaranje 7,13Istog dana, Noa uđe u lađu sa svojim sinovima, Semom, Šamom i Jafetom i trima ženama svojih sinova
Stvaranje 7,14kao i sve vrste životinja, sve vrsta zvjeradi, sve vrste sitne marve koje gmižu zemljom, sve vrste ptica, sva perad, sve krilate životinje.
Stvaranje 7,15One dođoše k Noi u lađu, par po par, svaki stvor s udahnutim životom.
Stvaranje 7,16Bijaše to po jedno muško i jedno žensko od svakog tijela koje uđe. Oni uđoše kako je Bog bio propisao Noji. GOSPOD zatvori vrata za njim.
Stvaranje 7,17Potop se zbivao na zemlji tijekom 40 dana. Vode bujahu i uzdizahu lađu koja se podizala iznad zemlje.
Stvaranje 7,18Vode biše u povodnju, stvoriše ogromnu masu na zemlji, a barka otplovi površinom voda.
Stvaranje 7,19Povodanj ojača na zemlji i, pod svim širom nebeskim, i najviše planine bijahu potopljene vodom.
Stvaranje 7,20visinom od petnaest lakata . S povodnjem voda koje prekriše planine,
Stvaranje 7,21izdahnu sve tijelo koje gibaše zemljom, ptice, zvijeri, divlje životinje, sva sitna zvjerad koja gmiže zemljom, i svaki čovjek.
Stvaranje 7,22Svi oni koji udišu zrak u dahu života svi oni koji življaše na čvrstoj zemlji umriješe.
Stvaranje 7,23Tako GOSPOD izbrisa sva bića s površine zemlje, ljude, životinje, sitnu stoku, i isto ptice nebeske. Oni biše istrijebljeni, osta samo Noa i oni koji bijahu s njim u lađi.
Stvaranje 7,24Povodanj potraja 150 dana na zemlji.
1. Mojsijeva 7,1I reče Gospod Noju: uđi u kovčeg ti i sav dom tvoj; jer te nađoh pravedna pred sobom ovoga vijeka.
1. Mojsijeva 7,2Uzmi sa sobom od svijeh životinja čistih po sedmoro, sve mužjaka i ženku njegovu; a od životinja nečistih po dvoje, mužjaka i ženku njegovu,
1. Mojsijeva 7,3Također i od ptica nebeskih po sedam, mužjaka i ženku njegovu, da im se sačuva sjeme na zemlji.
1. Mojsijeva 7,4Jer ću do sedam dana pustiti dažd na zemlju za četrdeset dana i četrdeset noći, i istrijebiću sa zemlje svako tijelo živo, koje sam stvorio.
1. Mojsijeva 7,5I Noje učini sve što mu zapovjedi Gospod.
1. Mojsijeva 7,6A bješe Noju šest stotina godina kad dođe potop na zemlju.
1. Mojsijeva 7,7I uđe Noje u kovčeg i sinovi njegovi i žena njegova i žene sinova njegovih s njim radi potopa.
1. Mojsijeva 7,8Od životinja čistih i od životinja nečistih i od ptica i od svega što se miče po zemlji,
1. Mojsijeva 7,9Uđe k Noju u kovčeg po dvoje, muško i žensko, kao što bješe Bog zapovjedio Noju.
1. Mojsijeva 7,10A u sedmi dan dođe potop na zemlju.
1. Mojsijeva 7,11Kad je bilo Noju šest stotina godina, te godine drugoga mjeseca, sedamnaesti dan toga mjeseca, taj dan razvališe se svi izvori velikoga bezdana, i otvoriše se ustave nebeske;
1. Mojsijeva 7,12I udari dažd na zemlju za četrdeset dana i četrdeset noći.
1. Mojsijeva 7,13Taj dan uđe u kovčeg Noje i Sim i Ham i Jafet, sinovi Nojevi, i žena Nojeva i tri žene sinova njegovijeh s njima;
1. Mojsijeva 7,14Oni, i svakojake zvijeri po vrstama svojim, i svakojaka stoka po vrstama svojim, i što se god miče po zemlji po vrstama svojim, i ptice sve po vrstama svojim, i što god leti i ima krila.
1. Mojsijeva 7,15Dođe k Noju u kovčeg po dvoje od svakoga tijela, u kojem ima živa duša,
1. Mojsijeva 7,16Muško i žensko od svakoga tijela uđoše, kao što bješe Bog zapovjedio Noju; pa Gospod zatvori za njim.
1. Mojsijeva 7,17I bi potop na zemlji za četrdeset dana; i voda dođe i uze kovčeg, i podiže ga od zemlje.
1. Mojsijeva 7,18I navali voda, i usta jako po zemlji, i kovčeg stade ploviti vodom.
1. Mojsijeva 7,19I navaljivaše voda sve većma po zemlji, i pokori sva najviša brda što su pod cijelijem nebom.
1. Mojsijeva 7,20Petnaest lakata dođe voda iznad brda, pošto ih pokri.
1. Mojsijeva 7,21Tada izgibe svako tijelo što se micaše na zemlji, ptice i stoka, i zvijeri i sve što gamiže po zemlji, i svi ljudi.
1. Mojsijeva 7,22Sve što imaše dušu živu u nosu, sve što bijaše na suhu, pomrije.
1. Mojsijeva 7,23I istrijebi se svako tijelo živo na zemlji, i ljudi i stoka i što god gamiže i ptice nebeske, sve, velim, istrijebi se sa zemlje; samo Noje osta i što s njim bješe u kovčegu.
1. Mojsijeva 7,24I stajaše voda povrh zemlje sto i pedeset dana.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje