Tražilica


Psalam 90. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 90,1Svemogući, ti si nam utočište, ti si to bio u sva vremena!
Psalam 90,2Prije nego postadoše gore, i prije nego si sazdao zemlju i svijet, odvijeka dovijeka ti si, Bože!
Psalam 90,3Ti povraćaš čovjeka u prah i govoriš: "Vratite se, djeco čovječja!"
Psalam 90,4Jest, u tvojim je očima tisuća godina kao dan jučerašnji, što je prošao, kao straža noćna.
Psalam 90,5Kao san ujutro odnosiš ljude; oni su kao trava što nikne,
Psalam 90,6Ujutro procvate i uzraste; uvečer se pokosi i osuši.
Psalam 90,7Tako nas nestaje ispred gnjeva tvojega, i pred jarosti tvojom smetemo se.
Psalam 90,8Stavljaš zla djela naša sebi pred oči, tajnu krivnju našu pred svjetlost lica svojega.
Psalam 90,9Tako hite svi dani naši u gnjevu tvojemu; godine naše iščeznu kao misao.
Psalam 90,10Vrijeme života našega traje sedamdeset godina, i osamdeset godina, ako dođe visoko; a ipak je dobit njihova jedino muka i nevolja; jer brzo prolazi, i mi odlijećemo.
Psalam 90,11Tko zna silu gnjeva tvojega i jarost tvoju, da bi te se kao što treba bojao?
Psalam 90,12Nauči nas dakle brojiti dane naše, da dobijemo srce mudro!
Psalam 90,13Povrati se, Gospode! Dokle ćeš još? Smiluj se slugama svojim!
Psalam 90,14Doskora nas okrijepi milošću svojom, da se radujemo i veselimo u sve dane svoje!
Psalam 90,15Obraduj nas za one dane, kad si nas ponizio, za godine, kad smo gledali nesreću!
Psalam 90,16Neka se pokaže na slugama tvojim djelo tvoje, slava tvoja na djeci njihovoj!
Psalam 90,17Neka vlada nad nama dobrota Gospoda, Boga našega; daj nam uspjeh djelu ruku naših, jest, daj uspjeh djelu ruku naših!
Psalam 90,1 Molitva. Mojsija, sluge Božjega. Jahve, ti nam bijaše okrilje od koljena do koljena.
Psalam 90,2Prije nego se rodiše bregovi, prije nego postade kopno i krug zemaljski, od vijeka do vijeka, Bože, ti jesi!
Psalam 90,3Smrtnike u prah vraćaš i veliš: "Vratite se, sinovi ljudski!
Psalam 90,4Jer je tisuću godina u očima tvojim k`o jučerašnji dan koji je minuo i kao straža noćna.
Psalam 90,5Razgoniš ih k`o jutarnji san, kao trava su što se zeleni:
Psalam 90,6jutrom cvate i sva se zeleni, a uvečer - već se suši i vene.
Psalam 90,7Zaista, izjeda nas tvoja srdžba i zbunjuje ljutina tvoja.
Psalam 90,8Naše si grijehe stavio pred svoje oči, naše potajne grijehe na svjetlost lica svojega.
Psalam 90,9Jer svi naši dani prođoše u gnjevu tvojemu, kao uzdah dovršismo godine svoje.
Psalam 90,10Zbroj naše dobi sedamdeset je godina, ako smo snažni, i osamdeset; a većina od njih muka je i ništavost: jer prolaze brzo i mi letimo odavle.
Psalam 90,11Tko će mjeriti žestinu gnjeva tvojega, tko proniknuti srdžbu tvoju?
Psalam 90,12Nauči nas dane naše brojiti, da steknemo mudro srce.
Psalam 90,13Vrati se k nama, Jahve! Ta dokle ćeš? Milostiv budi slugama svojim!
Psalam 90,14Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim, da kličemo i da se veselimo u sve dane!
Psalam 90,15Obraduj nas za dane kad si nas šibao, za ljeta kad smo stradali!
Psalam 90,16Neka se na slugama tvojim pokaže djelo tvoje i tvoja slava na djeci njihovoj!
Psalam 90,17Dobrota Jahve, Boga našega, nek` bude nad nama daj da nam uspije djelo naših ruku, djelo ruku naših nek` uspije.
Psalam 90,1Gospodine, iz vijeka u vijek ti si bio naš zaklon.
Psalam 90,2Prije no što se planine rodiše i što ti porodi zemlju i svijet, oduvijek, za uvijek, ti si Bog.
Psalam 90,3Ti vraćaš čovjeka u prah, jer ti si rekao: ” Sine Adamov, vrati se amo!“
Psalam 90,4Da, tisuću godina, u tvojim očima, su kao jučer, jedan dan koji odlazi, kao jedan sat noćni.
Psalam 90,5Ti si ih pomeo, kao san, koji, u jutro, prođe kao trava;
Psalam 90,6ona procvjeta u jutro, po tome ona prođe, ona uvene uvečer, ona je suha.
Psalam 90,7Da, mi smo bili dotučeni tvojim gnjevom, užasnuti tvojim strahom.
Psalam 90,8Ti si stavio naše grješke pred nas, naše tajne pred svjetlost tvoga lica.
Psalam 90,9Da, pred tvojim gnjevom brišu se naši dani; vrijeme jednog uzdaha, naše se godine završavaju:
Psalam 90,10sedamdeset godina je trajanje našeg života, 80, ako je on krjepak. Njegovo gibanje je samo muka i jad; to brzo prođe, i mi odletimo.
Psalam 90,11Tko može spoznati snagu tvoga gnjeva? što te se više plaši, bolje se poznaje tvoj gnjev!
Psalam 90,12Dakle, nauči nas brojiti naše dane, i mi ćemo dobiti mudrost srca .
Psalam 90,13Vrati se GOSPODE! Do kad? predomisli se u korist svojih slugu.
Psalam 90,14Od jutra, nasićuj nas tvojom vjernošću, a mi ćemo vriskati od radosti tijekom naših dana.
Psalam 90,15Preokreni nam u radost tvoje dane kažnjavanja, godine u kojima smo gledali nesreću.
Psalam 90,16Nek tvoje djelo bude vidljivo za tvoje sluge, i tvoja slava sa njihove sinove!
Psalam 90,17Nek milina Gospodine našeg Boga bude nad nama! Učvrsti za nas djelo naših ruku, da, učvrsti ovo djelo naših ruku.
Psalam 90,1Gospode! ti si nam utočište od koljenja do koljenja.
Psalam 90,2Prije nego se gore rodiše i sazda se zemlja i vasiljena, i od vijeka do vijeka, ti si Bog.
Psalam 90,3Ti povraćaš čovjeka u truhlež, i govoriš: vratite se sinovi ljudski!
Psalam 90,4Jer je tisuća godina pred očima tvojima kao dan jučerašnji, kad mine, i kao straža noćna.
Psalam 90,5Ti ih kao povodnjem odnosiš; oni su kao san, kao trava, koja rano vene,
Psalam 90,6Ujutru cvjeta i uvene, uveče se pokosi i sasuši.
Psalam 90,7Jer nas nestaje od gnjeva tvojega, i od jarosti tvoje u smetnji smo.
Psalam 90,8Stavio si bezakonja naša preda se, i tajne naše na svjetlost lica svojega.
Psalam 90,9Svi se dani naši prekraćuju od srdnje tvoje, godine naše prolaze kao glas.
Psalam 90,10Dana godina naših svega ima do sedamdeset godina, a u jačega do osamdeset godina: i sam je cvijet njihov muka i nevolja; jer teku brzo, i mi odlijećemo.
Psalam 90,11Ko zna silu gnjeva tvojega i tvoju jarost, da bi te se kao što treba bojao?
Psalam 90,12Nauči nas tako brojiti dane naše, da bismo stekli srce mudro.
Psalam 90,13Povrati se, Gospode! Dokle ćeš? Smiluj se na sluge svoje.
Psalam 90,14Ujutru nas nasiti dobrote svoje, i radovaćemo se i veseliti u sve dane svoje.
Psalam 90,15Obraduj nas prema danima, u koje si nas mučio, i prema godinama, u koje smo gledali nevolju.
Psalam 90,16Neka se pokaže na slugama tvojim djelo tvoje, i slava tvoja na sinovima njihovijem.
Psalam 90,17Neka bude dobra volja Gospoda Boga našega s nama, i djelo ruku naših dovrši nam, i djelo ruku naših dovrši.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje