Tražilica


Rimljanima 5. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Rimljanima 5,1Opravdavši se dakle vjerom, imamo mir s Bogom kroz Gospoda svojega Isusa Hrista,
Rimljanima 5,2Kroz kojega i pristup nađosmo vjerom u ovu blagodat u kojoj stojimo, i hvalimo se nadanjem slave Božije.
Rimljanima 5,3Ne samo pak to, nego se hvalimo i nevoljama, znajući da nevolja trpljenje gradi;
Rimljanima 5,4A trpljenje iskustvo, a iskustvo nadanje;
Rimljanima 5,5A nadanje neće se osramotiti, jer se ljubav Božija izli u srca naša Duhom svetijem koji je dat nama.
Rimljanima 5,6Jer Hristos još kad slabi bjesmo umrije u vrijeme svoje za bezbožnike.
Rimljanima 5,7Jer jedva ko umre za pravednika; za dobroga može biti da bi se ko usudio umrijeti.
Rimljanima 5,8Ali Bog pokazuje svoju ljubav k nama što Hristos još kad bijasmo grješnici umrije za nas.
Rimljanima 5,9Mnogo ćemo dakle većma biti kroza nj spaseni od gnjeva kad smo se sad opravdali krvlju njegovom.
Rimljanima 5,10Jer kad smo se pomirili s Bogom smrću sina njegova dok smo još bili neprijatelji, mnogo ćemo se većma spasti u životu njegovu kad smo se pomirili.
Rimljanima 5,11Ne samo pak to, nego se hvalimo i Bogom kroz Gospoda svojega Isusa Hrista, kroz kojega sad primismo pomirenje.
Rimljanima 5,12Zato kao što kroz jednoga čovjeka dođe na svijet grijeh, i kroz grijeh smrt, i tako smrt uđe u sve ljude, jer svi sagriješiše.
Rimljanima 5,13Jer grijeh bješe na svijetu do zakona; ali se grijeh ne primaše kad ne bješe zakona;
Rimljanima 5,14Nego carova smrt od Adama tja do Mojsija i nad onima koji nijesu sagriješili prestupivši kao Adam, koji je prilika onoga koji šćadijaše doći.
Rimljanima 5,15Ali dar nije tako kao grijeh; jer kad kroz grijeh jednoga pomriješe mnogi, mnogo se veća blagodat Božija i dar izli izobilno na mnoge blagodaću jednoga čovjeka Isusa Hrista.
Rimljanima 5,16I dar nije kao grijeh jednoga: jer za grijeh jednoga bi osuđenje, a dar od mnogijeh grijehova opravdanje.
Rimljanima 5,17Jer kad za grijeh jednoga carova smrt kroz jednoga, koliko će većma oni koji primaju izobilje blagodati i dar pravde u životu carovati kroz jednoga Isusa Hrista!
Rimljanima 5,18Zato dakle kao što za grijeh jednoga dođe osuđenje na sve ljude, tako i pravdom jednoga dođe na sve ljude opravdanje života.
Rimljanima 5,19Jer kao što neposlušanjem jednoga čovjeka postaše mnogi grješni, tako će i poslušanjem jednoga biti mnogi pravedni.
Rimljanima 5,20A zakon dođe uz to da se umnoži grijeh; jer gdje se umnoži grijeh ondje se još većma umnoži blagodat,
Rimljanima 5,21Da kao što carova grijeh za smrt, tako i blagodat da caruje pravdom za život vječni, kroz Isusa Hrista Gospoda našega.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje