Tražilica


Rimljanima 12. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Rimljanima 12,1Molim vas dakle, braćo, milosti Božije radi, da date tjelesa svoja u žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu; to da bude vaše duhovno bogomoljstvo.
Rimljanima 12,2I ne vladajte se prema ovome vijeku, nego se promijenite obnovljenjem uma svojega, da biste mogli kušati koje je dobra i ugodna i savršena volja Božija.
Rimljanima 12,3Jer kroz blagodat koja je meni data kažem svakome koji je među vama da ne mislite za sebe više nego što valja misliti; nego da mislite u smjernosti kao što je kome Bog udijelio mjeru vjere.
Rimljanima 12,4Jer kao u jednom tijelu što imamo mnoge ude a udi svi nemaju jedan posao,
Rimljanima 12,5Tako smo mnogi jedno tijelo u Hristu, a po sebi smo udi jedan drugome.
Rimljanima 12,6A imamo različite darove po blagodati koja nam je dana: ako proroštvo, neka bude po mjeri vjere;
Rimljanima 12,7Ako li službu, neka služi; ako je učitelj, neka uči;
Rimljanima 12,8Ako je tješitelj, neka tješi; koji daje neka daje prosto; koji upravlja neka se brine; koji čini milost neka čini s dobrom voljom.
Rimljanima 12,9Ljubav da ne bude lažna. Mrzeći na zlo držite se dobra.
Rimljanima 12,10Bratskom ljubavi budite jedan k drugome ljubazni. Čašću jedan drugoga većeg činite.
Rimljanima 12,11Ne budite u poslu lijeni; budite ognjeni u duhu, služite Gospodu.
Rimljanima 12,12Nadanjem veselite se, u nevolji trpite, u molitvi budite jednako.
Rimljanima 12,13Dijelite potrebe sa svetima; primajte rado putnike.
Rimljanima 12,14Blagosiljajte one koji vas gone: blagosiljajte, a ne kunite.
Rimljanima 12,15Radujte se s radosnima, i plačite s plačnima.
Rimljanima 12,16Budite jedne misli među sobom. Ne mislite o visokijem stvarima, nego se držite niskijeh. Ne mislite za sebe da ste mudri.
Rimljanima 12,17A nikome ne vraćajte zla za zlo; promišljajte o tom što je dobro pred svijem ljudima.
Rimljanima 12,18Ako je moguće, koliko do vas stoji, imajte mir sa svijem ljudima.
Rimljanima 12,19Ne osvećujte se za sebe, ljubazni, nego podajte mjesto gnjevu, jer stoji napisano: moja je osveta, ja ću vratiti, govori Gospod.
Rimljanima 12,20Ako je dakle gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga; ako je žedan, napoj ga; jer čineći to ugljevlje ognjeno skupljaš na glavu njegovu.
Rimljanima 12,21Ne daj se zlu nadvladati, nego nadvladaj zlo dobrim.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje