Tražilica


3. Mojsijeva 20. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
3. Mojsijeva 20,1I reče Gospod Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 20,2Još reci sinovima Izrailjevim: ko god između sinova Izrailjevih ili između došljaka koji se bave u Izrailju, da od sjemena svojega Molohu, neka se pogubi, narod u zemlji neka ga zaspe kamenjem.
3. Mojsijeva 20,3I ja ću okrenuti lice svoje na suprot takom čovjeku, i istrijebiću ga iz naroda njegova, što od sjemena svojega dade Molohu, i zaprzni svetinju moju i oskvrni sveto ime moje.
3. Mojsijeva 20,4Ako li narod kako god zatvori oči da ne vidi toga čovjeka kad da od sjemena svojega Molohu, i ne ubiju ga,
3. Mojsijeva 20,5Ja ću okrenuti lice svoje nasuprot onom čovjeku i nasuprot domu njegovu, i istrijebiću ga, i sve koji za njim čine preljubu čineći preljubu za Molohom, iz naroda njihova.
3. Mojsijeva 20,6A ko se obrati k vračarima i gatarima da čini preljubu za njima, okrenuću lice svoje nasuprot njemu, i istrijebiću ga iz naroda njegova.
3. Mojsijeva 20,7Zato posvećujte se, i budite sveti, jer sam ja Gospod Bog vaš.
3. Mojsijeva 20,8I čuvajte uredbe moje i vršite ih. Ja sam Gospod koji vas posvećujem.
3. Mojsijeva 20,9Ko opsuje oca svojega ili mater svoju, da se pogubi; opsovao je oca svojega ili mater svoju; krv njegova na nj.
3. Mojsijeva 20,10A čovjek koji učini preljubu s tuđom ženom, što je učinio preljubu sa ženom bližnjega svojega, da se pogubi i preljubočinac i preljubočinica.
3. Mojsijeva 20,11Ko bi spavao sa ženom oca svojega, otkrio je golotinju oca svojega; oboje da se pogube; krv njihova na njih.
3. Mojsijeva 20,12Ko bi spavao sa ženom sina svojega, oboje da se pogube; učiniše sramotu; krv njihova na njih.
3. Mojsijeva 20,13Ko bi muškarca obležao kao ženu, učiniše gadnu stvar obojica; da se pogube; krv njihova na njih.
3. Mojsijeva 20,14I ko bi uzeo ženu i mater njezinu, zlo je, ognjem da se spali i on i ona, da ne bude zla među vama.
3. Mojsijeva 20,15Ko bi obležao živinče, da se pogubi; ubijte i živinče.
3. Mojsijeva 20,16I ako bi žena legla pod živinče, ubij i ženu i živinče, neka poginu, krv njihova na njih.
3. Mojsijeva 20,17Ko bi uzeo sestru svoju, kćer oca svojega ili kćer matere svoje, vidio bi golotinju njezinu i ona bi vidjela golotinju njegovu, sramota je; zato da se istrijebe ispred sinova naroda svojega; otkrio je golotinju sestre svoje, neka nosi bezakonje svoje.
3. Mojsijeva 20,18I ko bi spavao sa ženom kad ima vrijeme i otkrio golotinju njezinu otkrivši tečenje njezino, i ona bi otkrila tečenje krvi svoje, da se istrijebe oboje iz naroda svojega.
3. Mojsijeva 20,19Golotinje sestre matere svoje i sestre oca svojega ne otkrij, jer bi otkrio svoju krv; neka nose bezakonje svoje.
3. Mojsijeva 20,20A ko bi spavao sa ženom strica svojega, otkrio bi golotinju strica svojega, neka nose oboje grijeh svoj, neka pomru bez djece.
3. Mojsijeva 20,21Ko bi uzeo ženu brata svojega, ružno je, otkrio je golotinju brata svojega; bez djece da budu.
3. Mojsijeva 20,22Čuvajte sve uredbe moje i sve zakone moje, i vršite ih, da vas zemlja ne izmetne, u koju vas vodim da živite u njoj.
3. Mojsijeva 20,23Nemojte živjeti po uredbama naroda koje ću otjerati ispred vas, jer su činili sve to, zato mi omrzoše.
3. Mojsijeva 20,24I rekoh vam: vi ćete naslijediti zemlju njihovu i ja ću vam je dati u državu, zemlju u kojoj teče mlijeko i med. Ja sam Gospod Bog vaš, koji vas odvojih od drugih naroda.
3. Mojsijeva 20,25Zato razlikujte stoku čistu od nečiste, i pticu čistu od nečiste, i nemojte skvrniti duša svojih stokom ili pticom ili čim god što puže po zemlji, što sam vam odvojio da je nečisto.
3. Mojsijeva 20,26I bićete mi sveti, jer sam svet ja, Gospod, i odvojih vas od drugih naroda da budete moji.
3. Mojsijeva 20,27A čovjek ili žena, u kojima bi bio duh vračarski ili gatarski, da se pogube, kamenjem da se zaspu, krv njihova na njih.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje