Tražilica


Suci 14. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Suci 14,1Kad Samson siđe u Tamnahu, upozna u Tamnahi jednu filistejsku ženu.
Suci 14,2Kad se je vratio kući, pripovijedao je ocu svojemu i materi svojoj: "Upoznao sam u Tamnahi jednu filistejsku ženu. Oženite me njom!"
Suci 14,3A otac njegov i mati njegova odgovoriše mu: "Zar nema žene među kćerima tvoje braće i u svemu narodu našemu, da se ideš ženiti kod neobrezanih Filisteja?" A Samson izjavi ocu svojemu: "Njom me oženi, jer mi se ona dopada."
Suci 14,4Otac njegov i mati njegova nijesu naime znali, da je to od Gospoda, jer je ovaj tražio zadjevicu s Filistejima. Tada su vladali Filisteji nad Izraelom.
Suci 14,5I tako side Samson s ocem svojim i s materom svojom u Tamnahu. Kad dođoše do vinograda timnahskih, napade ga iznenada ričući mlad lav.
Suci 14,6I Duh Gospodnji dođe na njega, i on rastrga lava popola, kako se rastrga popola jare, a nije imao ništa u ruci. Ocu svojemu i materi svojoj ne pripovjedi, što je učinio.
Suci 14,7Tada ode dalje i porazgovori se sa ženom. Ona omilje Samsonu.
Suci 14,8Kad je iza nekoliko vremena opet došao, da je odvede, i kad se svrnu, da vidi mrtvoga lava, nađe se u truplu lava roj pčela i med.
Suci 14,9On ga izvadi u ruke svoje i jeo ga je idući dalje. Kad dođe k ocu svojemu i k materi svojoj, dade im da jedu, a ne reče im, da je iz trupla lavova izvadio med.
Suci 14,10Nato siđe otac njegov k ženi, i Samson učini ondje gozbu, jer tako bi činili mladi ljudi.
Suci 14,11Kad ga oni vidješe, dadoše mu trideset svadbenih drugova, da budu s njim.
Suci 14,12Ovima reče Samson: "Ja ću vam zagonenuti zagonetku. Ako mi je odgonetnete za sedam dana gozbe, dat ću vam trideset košulja i trideset svečanih haljina.
Suci 14,13A ako mi je ne odgonetnete, vi ćete dati meni trideset košulja i trideset svečanih haljina." Oni ga pozvaše: "Zagonetni zagonetku svoju! Da čujemo!"
Suci 14,14On im reče: "Od onoga, koji jede, izađe jelo i od jakoga slatko." Ne mogoše odgonetnuti zagonetku tri dana.
Suci 14,15Sedmi dan rekoše ženi Samsonovoj: "Nagovori muža svojega, da nam riješi zagonetku! Inače spalit ćemo tebe i kuću oca tvojega. Jeste li nas zato pozvali, da nas osiromašite, nije li tako?"
Suci 14,16I zaplaka žena Samsonova pred njim i reče: "Ti na me samo mrziš i ne ljubiš me. Ti mi nijesi rekao rješenje zagonetke, što si je zagonetnuo zemljacima mojim." On joj reče: "Ni ocu svojemu ni materi svojoj nijesam je izdao, a tebi da je kažem?"
Suci 14,17Kad je ona tako pred njim plakala za sedam dana, dok je trajala svečanost, reče joj sedmi dan. Toliko je bila navalila na njega. I ona izdade rješenje zagonetke zemljacima svojim.
Suci 14,18Tada rekoše ljudi grada sedmi dan, prije nego zađe sunce: "Što je slađe od meda i što je jače od lava?" On im odgovori: "Da nijeste orali na mojoj junici, ne biste nikada pogodili moje zagonetke."
Suci 14,19Tada dođe na njega Duh Gospodnji. On side u Aškelon, pobi ondje trideset ljudi između njih, uze im odijelo njihovo i dade svečane haljine onima, koji su bili odgonetnuli zagonetku. Bio je vrlo rasrđen i otide kući oca svojega.
Suci 14,20A žena Samsonova udade se za jednoga od njegovih svadbenih drugova, koji su mu bili pridruženi. Samson opustoši ljetinu Filisteja i razbi ih tisuću magarećom čeljušću.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje