Tražilica


Suci 15. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Suci 15,1Poslije nekoga vremena, u dane ječmene žetve, htjede Samson da pohodi ženu svoju i donese joj jare Kad zamoli: "Htio bih ući k ženi svojoj u ložnicu", ne dopusti mu otac njezin da uđe,
Suci 15,2Nego odgovori otac njezin: "Mislio sam, da ti ona nije po volji. Zato je dadoh jednomu od tvojih svadbenih drugova. Ali njezina mlađa sestra još je ljepša od nje. Možeš je dobiti mjesto nje."
Suci 15,3Samson im odgovori: "Ovaj put nijesam Filistejima odgovoran, ako im učinim što zlo.
Suci 15,4I otide Samson i uhvati trista lisica, uzme zublje, okrenu rep prema repu i metnu po jednu zublju među dva repa,
Suci 15,5Tada zapali zublje, pusti ih u žita Filisteja i zapali tako snopove, biljke, vinograde i masline.
Suci 15,6Kad upitaše Filisteji: "Tko je to učinio?" Odgovoriše: "Samson, zet Timnaćaninov, jer mu uze njegovu ženu i dade je jednomu od njegovih svadbenih drugova." Tada odoše Filisteji i spališe nju i oca njezina.
Suci 15,7A Samson im reče: "Jer to učiniste, neću prije mirovati, dok vam se ne osvetim."
Suci 15,8I udari sve, koje stiže, teškim udarima od listova do bedara. Potom ode i nastani se u pećini Etama.
Suci 15,9Tada izađoše Filisteji, utaboriše se u Judi i raširiše se kod Lehija,
Suci 15,10Kad Judejci upitaše: "Zašto ste izašli k nama?", odgovoriše: "Izašli smo da uhvatimo Samsona i da mu učinimo, kako je on nama učinio,"
Suci 15,11Tada izađe tri tisuće ljudi od Jude k pećini Etama i upitaše Samsona: "Ne znaš li, da su Filisteji gospodari naši? Što si nam to učinio?" On im reče: "Kako su oni učinili meni, tako ja učinih njima."
Suci 15,12Oni mu rekoše: "Došli smo da te uhvatimo i da te predamo Filistejima." Samson ih zamoli: "Zakunite mi se, da me nećete pogubiti!"
Suci 15,13Oni mu odgovoriše: "Nećemo, mi ćemo te samo uhvatiti i njima predati: "nećemo te pogubiti." Nato ga svezaše sa dva nova uza i odvedoše ga iz pećine.
Suci 15,14Kada on dođe u Lehi i Filisteji istrčaše pred njega vičući od radosti, tada dođe na njega Duh Gospodnji, i uža na rukama njegovim postaše kao laneni konci, što ih opurio oganj, i spadoše sveze s ruku njegovih.
Suci 15,15On nađe čeljust magareću sirovu, pruži ruku svoju, prihvati je i pobi njom tisuću ljudi.
Suci 15,16Tada reče Samson: "Čeljušću magarećom pobih jednu četu zločinaca, dvije čete zločinaca, čeljušću magarećom pobih tisuću ljudi."
Suci 15,17Kad je s tim bio gotov, baci čeljust iz ruke. Otada nazvaše ono mjesto Ramot Lehi.
Suci 15,18Jer je bio žedan jako, zavapi Gospodu i pomoli se: "Ti si dao da sluga tvoj dobije ovu pobjedu veliku. A sada moram da umrem od žeđi i da padnem u ruke neobrezanima."
Suci 15,19Tada otvori Bog jednu kotlinu, kakvih je naći kod Lehija, i proteče iz nje voda. Kad se je napio odatle, povrati mu se duh životni, i oživje opet. Zato se prozva onaj izvor En Hakore. On je još u Lehiju do današnjega dana.
Suci 15,20On je sudio u Izraelu za vremena vladavine filistejske dvadeset godina.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje