Tražilica


1. Kraljevima 16. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Kraljevima 16,1Tada dođe riječ Gospodnja Jehuu, sinu Hananijevu, proti Baaši ovako:
1. Kraljevima 16,2"Iz praha sam te digao i postavio knezom nad mojim narodom Izraelom. A ti si išao putem Jeroboamovim i naveo si moj narod Izraela na grijeh, tako da su me svojim grijehima dražili na gnjev.
1. Kraljevima 16,3Zato ću zatrti Baašu i kuću njegovu i s tvojom kućom postupati kao s kućom Jeroboama, sina Nebatova,
1. Kraljevima 16,4Tko od porodice Baašine umre u gradu, toga će psi prožderati, i tko od porodice njegove umre u polju, toga će izjesti ptice nebeske!"
1. Kraljevima 16,5Ostala povijest Baašina, njegova djela i pobjede, to stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Izraelovih.
1. Kraljevima 16,6Kad je Baaša bio počinuo kod otaca svojih, pokopaše ga u Tirsi. Mjesto njega postade kralj njegov sin Ela.
1. Kraljevima 16,7A proti Baaši i kući njegovoj nije bila riječ Gospodnja preko proroka Jehua, sina Hananijeva, izašla samo zbog svega zla, kojim se je bio ogriješio proti Gospodu i dražio ga na gnjev svim svojim djelima, tako da je imao dijeliti sudbinu kuće Jeroboamove, nego i što, jer je on nju bio istrijebio.
1. Kraljevima 16,8U dvadeset šestoj godini kraljevanja Asina nad Judom postade Ela, sin Baašin, kralj Izraelov. On je vladao u Tirsi dvije godine.
1. Kraljevima 16,9Proti njemu diže bunu Zimri, jedan od njegovih časnika, zapovjednik jedne polovine bojnih kola. Dok je on pio u Tirsi u kući Arse, koji je upravljao palačom u Tirsi,
1. Kraljevima 16,10Provali Zimri, ubi ga u dvadeset sedmoj godini kraljevanja Asina nad Judom i postade mjesto njega kralj.
1. Kraljevima 16,11Čim je on kralj bio i zasjeo na prijestolje, pobi svu kuću Baašinu. Ne ostavi ni jednoga, koji je bio muškoga roda, ni rođake ni prijatelje,
1. Kraljevima 16,12Tako zatre Zimri svu kuću Baašinu, kako je to bio Gospod unaprijed rekao preko proroka Jehua proti Baaši,
1. Kraljevima 16,13Zbog svih grijeha, što su ih bili počinili Baaša i njegov sin Ela i na koje su bili naveli Izraela, kad su dražili na gnjev Gospoda, Boga Izraelova, svojim idolopoklonstvom.
1. Kraljevima 16,14Ostala povijest Elina i sve, što je činio, stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Izraelovih,
1. Kraljevima 16,15U dvadeset sedmoj godini kraljevanja Asina nad Judom postade Zimri kralj i vladao je sedam dana u Tirsi. Vojska je upravo opsjedala Gibeton, što je pripadao Filistejima.
1. Kraljevima 16,16I kad saznade vojska u taboru, da je Zimri kod jedne pobune ubio kralja, podiže sav Izrael u onaj dan u taboru za kralja Izraelova Omrija, zapovjednika vojske.
1. Kraljevima 16,17Nato otide Omri i s njim sav Izrael od Gibetona, i opsjednuše Tirsu.
1. Kraljevima 16,18Kad vidje Zimri, da je grad već izgubljen, povuče se u tvrđu palače kraljevske i zapali nad sobom palaču kraljevsku. Tako on nađe smrt
1. Kraljevima 16,19Zbog svojih grijeha, što ih je bio počinio, kad je činio, što se nije dopadalo Gospodu, kad je išao putem Jeroboamovim i u njegovu grijehu, što ga bio počinio, i tako naveo Izraela na grijeh.
1. Kraljevima 16,20Ostala povijest Zimrijeva i buna, što je podiže, stoji zapisana u knjizi povijesti kraljeva Izraelovih.
1. Kraljevima 16,21Tada se razdijeli narod Izraelov u dvije stranke. Jedna polovina naroda držala je s Tibnijem, sinom Ginatovim, da ga učini kraljem, druga polovina pristajala je za Omrijem.
1. Kraljevima 16,22Ipak stranka Omrijeva bila je jača od stranke Tibnija, sina Ginatova, i kad je umro Tibni, postade Omri kralj.
1. Kraljevima 16,23U trideset prvoj godini kraljevanja Asina nad Judom postade Omri kralj Izraelov i vladao je dvanaest godina, Kad je bio šest godina vladao u Tirsi,
1. Kraljevima 16,24Kupi od Šemera goru samarijsku za dva talenta srebra, utvrdi goru i nazva grad, koji sagradi tamo, po imenu Šemera, posjednika gore, Samarija.
1. Kraljevima 16,25Omri je činio, što se nije dopadalo Gospodu, pa i gore je činio od svih svojih prethodnika.
1. Kraljevima 16,26On je išao posve tragom Jeroboama, sina Nebatova, i u grijehima, na koje je onaj bio naveo Izraela, tako da su svojim idolopoklonstvom na gnjev dražili Gospoda, Boga Izraelova.
1. Kraljevima 16,27Ostala povijest Omrijeva, njegova djela i njegove pobjede, što ih je izvojevao, sve to stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Izraelovih.
1. Kraljevima 16,28Kad je bio Omri počinuo kod otaca svojih, pokopaše ga u Samariji. Mjesto njega postade kralj njegov sin Ahab.
1. Kraljevima 16,29U trideset osmoj godini kraljevanja Asina nad Judom postade Ahab, sin Omrijev, kralj Izraelov, i vladao je Ahab, sin Omrijev, nad Izraelom dvadeset i dvije godine u Samariji,
1. Kraljevima 16,30I Ahab, sin Omrijev, činio je, što se nije dopadalo Gospodu, više od svih svojih prethodnika.
1. Kraljevima 16,31Pritom bilo je još najmanje, da je hodio u grijehima Jeroboama, sina Nebatova. On povrh toga uze za ženu Jezebelu, kćer Etbaala, kralja sidonskoga, ode u službu baalovu i klanjao mu se.
1. Kraljevima 16,32On podiže baalu žrtvenik u hramu baalovu, što ga je bio sagradio u Samariji.
1. Kraljevima 16,33Također dade Ahab podići lik aštartin. Uopće je počinio Ahab još više opačina i dražio je Gospoda, Boga Izraelova, više na gnjev od svih kraljeva Izraelovih, koji su bili vladali prije njega.
1. Kraljevima 16,34Za njegova vremena Hiel iz Betela sazida opet Jeriho. Na Abiramu, prvorođencu svojemu, osnova ga; na Segubu, mezimcu svojemu, stavi mu vrata, kao što je bio Gospod unaprijed rekao preko Jošue, sina Nunova.˚
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje