Tražilica


1. Kraljevima 21. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Kraljevima 21,1Nakon ovih događaja dogodi se ovo: "Jezreelac Nabot imao je vinograd u Jezreelu blizu do palače Ahaba, kralja samarijskoga.
1. Kraljevima 21,2I Ahab predloži Nabotu: "Daj mi svoj vinograd! Htio bih ga upotrijebiti kao vrt za zelje, jer je blizu do kuće moje. Dat ću ti za njega bolji vinograd. Ako li voliš, dat ću ti u novcu što vrijedi."
1. Kraljevima 21,3A Nabot odgovori Ahabu: "Sačuvaj Bože, da ti odstupim baštinu otaca svojih!"
1. Kraljevima 21,4Tako se Ahab vrati u palaču svoju ljutit i zlovoljan radi toga, što mu je bio Jezreelac Nabot odgovorio: "Ne mogu ti odstupiti baštinu otaca svojih.": "On se baci na postelju svoju, okrenu lice svoje i ne uze nikakva jela.
1. Kraljevima 21,5Kad njegova žena Jezebela dođe k njemu i upita ga: ""Zašto si tako zlovoljan i nećeš ništa da jedeš?",
1. Kraljevima 21,6On joj odgovori: "Razgovarao sam s Jezreelcem Nabotom i predložio mu: "Daj mi vinograd svoj za novce, ili ako voliš, dat ću ti drugi vinograd za taj. A on mi reče: "Ne dam ti svoga vinograda."
1. Kraljevima 21,7Tada mu reče njegova žena Jezebela: "Sad jedanput pokaži, da si kralj Izraelov! Ustani, jedi i budi dobre volje! Ja ću ti već pribaviti vinograd Jezreelca Nabota."
1. Kraljevima 21,8I napisa ona pod imenom Ahabovim pismo, zapečati ga pečatom njegovim i posla pismo starješinama i glavarima, što su stanovali s Nabotom u istom gradu.
1. Kraljevima 21,9U pismu napisa ovo; "Oglasite post, i neka Nabot predsjeda skupštini narodnoj!
1. Kraljevima 21,10Postavite dva nevaljala čovjeka prema njemu! Neka oni svjedoče proti njemu: Hulio si na Boga i na kralja, Tada ga izvedite van i kamenujte ga, da pogine!"
1. Kraljevima 21,11Ljudi grada, starješine i glavari, koji su stanovali u gradu njegovu, učiniše, kako im je bila Jezebela naložila u pismu, što im ga je poslala.
1. Kraljevima 21,12Oni oglasiše post i učiniše Nabota predsjednikom u skupštini narodnoj.
1. Kraljevima 21,13I dođoše dva nevaljala čovjeka i sjedoše prema njemu. Ovi nevaljali ljudi iznesoše pred narodom proti Nabotu ovo svjedočanstvo: "Nabot je hulio na Boga i na kralja." Potom ga izvedoše van pred grad i kamenovaše ga, te pogibe.
1. Kraljevima 21,14Javiše Jezebeli: "Nabot je kamenovan i mrtav je."
1. Kraljevima 21,15Kad je čula Jezebela, da je Nabot kamenovan i poginuo, reče Jezebela Ahabu: "Ustani! Uzmi u posjed vinograd Jezreelca Nabota, kojega ti on ne htjede dati za novce, jer Nabot nije više živ, on je mrtav."
1. Kraljevima 21,16I kad je čuo Ahab, da je Nabot mrtav, ustade i ode u vinograd Jezreelca Nabota, da ga uzme u posjed.
1. Kraljevima 21,17Tada dođe riječ Gospodnja k Iliji, Tišbićaninu:
1. Kraljevima 21,18"Ustani, idi k Ahabu, kralju Izraelovu, koji sjedi u Samariji! Upravo je u vinogradu Nabotovu. Otišao je tamo, da ga uzme u posjed.
1. Kraljevima 21,19Reci mu: Ovako veli Gospod: Počinio si umorstvo, Hoćeš li još postati i krvnički razbojnik? Reci mu dalje Ovako veli Gospod: Na mjestu, na kojem su psi lizali krv Nabotovu, lizat će psi i tvoju krv!"
1. Kraljevima 21,20Ahab upita Iliju: "Jesi li me našao, neprijatelju moj?" On odgovori: "Jesam, jer si se dao na to, da činiš, što se ne dopada Gospodu,
1. Kraljevima 21,21Evo, pustit ću nesreću na te i tebe odstraniti i od kuće Ahabovo sve istrijebiti, što je muško, nedoraslo i doraslo u Izraelu.
1. Kraljevima 21,22Učinit ću s kućom tvojom kao s kućom Jeroboama, sina Nebatova, i kao s kadom Baaše, sina Ahijina, jer si uzbudio moj gnjev i Izraela naveo na grijeh.
1. Kraljevima 21,23Također nad Jezebelom govori Gospod ovako: "Psi će prožderati Jezebelu na polju jezreelskom,
1. Kraljevima 21,24Tko od Ahabova roda umre u gradu, toga će psi prožderati, a tko umre vani u polju, toga će izjesti ptice nebeske!"
1. Kraljevima 21,25Nikada nije bilo čovjeka, koji bi se tako kao Ahab bio dao na to, da čini, što se nije dopadalo Gospodu, jer ga je na to navodila njegova žena Jezebela.
1. Kraljevima 21,26On je radio i bio posve preziranja vrijedan stim, što je štovao idole, upravo onako, kako su to činili Amoreji, koje je Gospod bio protjerao ispred sinova Izraelovih.
1. Kraljevima 21,27Kad je Ahab čuo te riječi, razdrije haljine svoje, stavi odjeću pokorničku oko gologa tijela i postio je. On je dapače spavao u odjeći pokorničkoj i zabrinut povlačio se okolo.
1. Kraljevima 21,28Tada dođe riječ Gospodnja Iliji, Tišbićaninu, ovako govoreći:
1. Kraljevima 21,29"Vidiš li, kako se Ahab ponizuje preda mnom? Pa stoga neću pustiti onu nesreću za života njegova. Istom za sina njegova pustit ću ono zlo na kuću njegovu."
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje