Tražilica


1. Ljetopisa 8. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Ljetopisa 8,1Benjaminu se rodi svoj prvorođenac Bela, drugoga Ašbela, trećega Ahraha,
1. Ljetopisa 8,2Četvrtoga Nohu i petoga Rafu.
1. Ljetopisa 8,3Sinovi Belini bili su Adar, Gera, Abihud,
1. Ljetopisa 8,4Abišua, Naaman, Ahoah,
1. Ljetopisa 8,5Gera, Šefufan i Huram.
1. Ljetopisa 8,6Ovo su sinovi Ehudovi: - poglavari u obiteljima, što su živjeli u Gebi, i oni ih preseliše u Manahat - :
1. Ljetopisa 8,7Naaman, Ahija i Gera; ovaj je, koji ih preseli, i njemu se rodi Uzu i Ahihud.
1. Ljetopisa 8,8Šaharaimu se rode sinove u zemlji moapskoj, izakako je bio otpustio svoje žene Hušimu i Baru,
1. Ljetopisa 8,9I to sa svojom ženom Hodešom rodi Jobaba, Sibiju, Mešu, Malkama,
1. Ljetopisa 8,10Jeusa, Sakju i Mirmu. To su sinovi njegovi, poglavari u obiteljima.
1. Ljetopisa 8,11S Hušimom je bio rodio Abituba i Elpaala.
1. Ljetopisa 8,12Sinovi Elpaalovi jesu Eber, Mišam i Šamed. Ovaj sagradi Ono i Lod i sela njegova.
1. Ljetopisa 8,13Berija i Šema jesu poglavari obiteljski stanovnika u Ajalonu. Oni istjeraše stanovnike gatske.
1. Ljetopisa 8,14Ahio, Šašak, Jerimot,
1. Ljetopisa 8,15Zebadija, Arad, Eder,
1. Ljetopisa 8,16Mihael, Ispah i Joha jesu sinovi Berijini.
1. Ljetopisa 8,17Zebadija, Mešulam, Hizki, Heber,
1. Ljetopisa 8,18Jišmeraj, Jizlia i Jobab jesu sinovi Elpaalovi.
1. Ljetopisa 8,19Jakim, Zikri, Zabdi,
1. Ljetopisa 8,20Elijenaj, Ziletaj, Eliel,
1. Ljetopisa 8,21Adaja, Beraja i Šimrat jesu sinovi Šimejevi.
1. Ljetopisa 8,22Jišpan, Eber, Eliel,
1. Ljetopisa 8,23Abdon, Zikri, Hanan,
1. Ljetopisa 8,24Hananija, Elam, Antotija,
1. Ljetopisa 8,25Jifdeja i Penuel jesu sinovi Šašakovi
1. Ljetopisa 8,26Šamšeraj, Šeharja, Atalija,
1. Ljetopisa 8,27Jaarešja, Elija i Zikri jesu sinovi Jerohamovi,
1. Ljetopisa 8,28To su poglavari obiteljski po porodicama svojim. Kao glavari stanovali su u Jerusalemu.
1. Ljetopisa 8,29U Gibeonu stanovali su otac Gibeona - žena njegova zvala se je Maaka.
1. Ljetopisa 8,30Njegov prvorođeni sin Abdon, pa Zur, Kiš, Baal, Nadab,
1. Ljetopisa 8,31Gedor, Ahio i Zaker.
1. Ljetopisa 8,32Miklot, kojemu se rodi Šimea. I ovi su stanovali kod braće svoje u Jerusalemu, naprema braći svojoj.
1. Ljetopisa 8,33Neru se rodi Kiša, Kišu se rodi Saul, Saulu se rodi Jonatan, Malki-Šua, Abinadaba i Eš-Baala.
1. Ljetopisa 8,34Sin Jonatanov jest Merib-Baal; Merib-Baalu se rodi Mika.
1. Ljetopisa 8,35Sinovi Mikini jesu Piton, Melek, Tarea i Ahaz.
1. Ljetopisa 8,36Ahazu se rodi Jehoad, Jehoadu se rodi Alemeta, Azmaveta se i Zimria. Zamriu se rodi Moza,
1. Ljetopisa 8,37Mozu se rodi Bineu, A njegov sin jest Rafa, a njegov sin Eleasa, a njegov sin Asel.
1. Ljetopisa 8,38Asel je imao šest sinova. Oni su se zvali Azrikam, Bokru, Išmael, Šearja, Obadija i Hanan; sve su to sinovi Aselovi.
1. Ljetopisa 8,39Sinovi njegova brata Ešeka jesu njegov prvorođenac Ulam, drugi Jehuš i treći Elifelet.
1. Ljetopisa 8,40Sinovi Ulamovi bili su valjani ratnici, koji su mogli natezati luk. I imali su mnogo sinova i unuka, sto i pedeset, Svi su ovi sinovi Benjaminovi.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje