Tražilica


1. Ljetopisa 17. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Ljetopisa 17,1Kad se je David bio uselio u svoju palaču, reče David proroku Natanu: "Evo, ja stojim u palači od cedra, a kovčeg zavjeta Gospodnjega stoji pod pokrovom šatorskim."
1. Ljetopisa 17,2Natan odgovori Davidu: "Izvedi sve, što ti je u srcu, jer je Gospod s tobom."
1. Ljetopisa 17,3Ali još u istoj noći dođe riječ Gospodnja Natanu:
1. Ljetopisa 17,4"Idi, reci slugi mojemu Davidu: Ovako veli Gospod: Nećeš mi ti graditi palaču da u njoj stanujem.
1. Ljetopisa 17,5A ja nijesam nikada stanovao u palači odonda, kad izvedoh sinove Izraelove, do današnjega dana. Dapače sam putovao od jednoga šatora i stana do drugoga.
1. Ljetopisa 17,6Jesam li, dok sam sa svim Izraelom okolo hodio, kojemu od sudaca Izraelovih, kojima zapovjedih, da pasu narod moj Izraela, ikada jednu riječ rekao: Zašto mi ne sagradiste palaču od cedra?
1. Ljetopisa 17,7Zato reci sada slugi mojemu Davidu: Ovako veli Gospod nad vojskama: Ja te uzeh s paše iza stada, da budeš knez mojemu narodu Izraelu.
1. Ljetopisa 17,8Bio sam s tobom kod svega, što si preduzimao, i uništio sam ispred tebe sve tvoje neprijatelje. Ja ću ti steći ime, kako ga imaju, samo najveći na zemlji.
1. Ljetopisa 17,9Ja ću odrediti mjesto svojemu narodu Izraelu i tamo ga posaditi, da mirno stanuje na svom mjestu i da se više ne uznemiruje. Silnici neće ga više mučiti kao prije,
1. Ljetopisa 17,10Od onoga vremena, kad postavih suce nad svojim narodom Izraelom. Ponizit ću sve tvoje neprijatelje, i javljam ti, da će ti Gospod sagraditi kuću
1. Ljetopisa 17,11Kad se jedanput navrše dani tvoji i ti počineš kod otaca svojih, odredit ću potomstvo tvoje, jednoga od tvojih sinova, nasljednikom tvojim i njemu ću utvrditi kraljevstvo njegovo.
1. Ljetopisa 17,12On će mi tada sagraditi kuću, i ja ću učvrstiti njegovo prijestolje za sva vremena.
1. Ljetopisa 17,13Ja ću mu biti otac, on neka mi bude sin! Nikada mu neću uskratiti naklonost svoju, kao što sam je uskratio prethodniku njegovu.
1. Ljetopisa 17,14Zauvijek postavit ću ga nad kućom svojom i kraljevstvom svojim, i prijestolje će njegovo tvrdo stajati dovijeka."
1. Ljetopisa 17,15Kad je Natan po svim ovim riječima i po svoj ovoj objavi bio govorio s Davidom,
1. Ljetopisa 17,16Ode kralj David, pade pred Gospodom i pomoli se: "Tko sam ja, Gospode, Bože moj? Što je moja kuća, da si me doveo dovle?
1. Ljetopisa 17,17I nije ti to još bilo dosta, Bože! Ti si dapače kući sluge svojega dao obećanja za daleka vremena. Ti si postupao s menom kao s velikim čovjekom, Gospode, Bože moj!
1. Ljetopisa 17,18Što će još David da ti kaže o slavi, kojom si obasuo slugu svojega? Ta ti znaš slugu svojega.
1. Ljetopisa 17,19Gospode, radi sluge svojega i po srcu svojemu učinio si sve ovo veliko i objavio si sve ovo sjajno.
1. Ljetopisa 17,20Gospode, tebi nitko nije jednak! Osim tebe nema Boga po svemu, što smo čuli svojim ušima.
1. Ljetopisa 17,21Gdje je narod na zemlji kao tvoj narod Izraelov, radi kojega je Bog došao, da ga iskupi sebi za narod, da pribavi tebi ime velikim i čudesnim djelima i da ispred naroda tvojega, što si ga izbavio iz Egipta, protjera druge narode?
1. Ljetopisa 17,22Ti si sebi odredio svoj narod Izraela za sva vremena kao narod, i ti si, Gospode, postao Bog njihov!
1. Ljetopisa 17,23Pa daj, Gospode, da se obećanje, što si ga dao slugi svojemu i kući njegovoj, ispuni za sva vremena, i učini, što si obrekao!
1. Ljetopisa 17,24Kad se ono ispuni, tvoje će ime biti veliko dovijeka, i govorit će se: Gospod nad vojskama jest Bog Izraelov, jest Bog u Izraelu, i kuća sluge tvojega Davida stajat će pred tobom.
1. Ljetopisa 17,25Jer ti si, Bože moj, objavio slugi svojemu, da ćeš mu sagraditi kuću. Zato se sluga tvoj usudi, da ti upravi ovu molitvu.
1. Ljetopisa 17,26Tako, Gospode, ti si Bog. Pošto si slugi svojemu učinio ovo sjajno obećanje,
1. Ljetopisa 17,27Budi sada voljan i blagoslovi kuću sluge svojega, da postoji pred tobom dovijeka, jer što ti blagosloviš, Gospode, blagoslovljeno je dovijeka!"
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje