Tražilica


1. Ljetopisa 18. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Ljetopisa 18,1Poslije toga pobijedi David Filisteje i podjarmi ih, I Gat i kćeri njegove uze iz ruku filistejskih.
1. Ljetopisa 18,2Nadalje pobi Moapce. Tako postadoše Moapci Davidu podložni i moradoše plaćati danak.
1. Ljetopisa 18,3David pobijedi i Hadadezera, kralja sobskoga, koja leži u pravcu prema Hamatu, kad se je ovaj spremio da utvrdi svoju vlast na Eufratu.
1. Ljetopisa 18,4Od njega uze David tisuću kola, sedam tisuća kolskih boraca i dvadeset tisuća pješaka. Sve konje dade David ohromiti; samo stotinu konja ostavi.
1. Ljetopisa 18,5Kad Sirijci od Damaska dođoše u pomoć kralju Hadadezeru sobskomu, pobi David dvadeset i dvije tisuće Sirijaca.
1. Ljetopisa 18,6Potom namjesti David namjesnika u Siriji od Damaska, i Sirijci postadoše podložni Davidu i obvezani na danak. Tako je pomagao Gospod Davidu u svemu, što bi preduzimao.
1. Ljetopisa 18,7David zaplijeni zlatne štitove, što su ih imale sluge Hadadezerove, i donese ih u Jerusalem.
1. Ljetopisa 18,8U Tibhatu i Kunu, gradovima Hadadezerovim, zaplijeni David veoma mnogo mjedi, od čega Salomon dade načiniti more mjedeno, stupove i posuđe mjedeno.
1. Ljetopisa 18,9Kad Tou, kralj hamatski, doznade, da je David pobio svu vojsku kralja Hadadezera sobskoga,
1. Ljetopisa 18,10Posla on svojega sina Adorama kralju Davidu, da ga pozdravi i sreću mu zaželi, što se je borio proti Hadadezeru i pobijedio ga. Hadadezer bio je naime ratni protivnik Touov. On donese sa sobom svakojakih sprava od srebra, zlata i mjedi.
1. Ljetopisa 18,11I to posveti kralj David Gospodu zajedno sa srebrom i zlatom, što je bio uzeo od svih naroda, od Edomaca, Moabaca, Amonaca, Filisteja i Amalečana.
1. Ljetopisa 18,12Abišaj, sin Serujin, pobi osamnaest tisuća Edomaca u slanoj dolini.
1. Ljetopisa 18,13On namjesti u Edomu namjesnike, i sav Edom bio je podložan Davidu. Tako je pomagao Gospod Davidu u svemu, što bi preduzimao.
1. Ljetopisa 18,14I David je vladao nad svim Izraelom i davao svemu narodu svojemu pravdu i pravicu.
1. Ljetopisa 18,15Vrhovni zapovjednik vojske bio je Joab, sin Serujin. Pečatnik je bio Jošafat, sin Ahiludov,
1. Ljetopisa 18,16Svećenici su bili Sadok, sin Ahitubov, i Abimelek, sin Abiatarov. Šavša je bio državni pisar.
1. Ljetopisa 18,17Zapovjednik nad Keretejima i Peletejima bio je Benaja, sin Jehojadov. Sinovi Davidovi bili su prvi iza kralja.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje