Tražilica


Estera 1. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Estera 1,1Bilo je u dane Ahasvera, onoga Ahasvera, koji je vladao od Indije do Etiopije nad što dvadeset i sedam pokrajina.
Estera 1,2Kad je kralj Ahasver sjedio na svojemu kraljevskom prijestolju u prijestolnici Susi,
Estera 1,3Treće godine vladanja svojega učini gozbu svima svojim knezovima i činovnicima, na kojoj se nađoše kod njega vojni zapovjednici Perzijanaca i Medijaca s službenicima i upraviteljima pokrajinskim.
Estera 1,4Pritom je pokazivao svoje bogatstvo, svoju kraljevsku slavu, svoju sjajnu veličinu mnogo dana, sto i osamdeset dana.
Estera 1,5Kad su bili završeni ovi dani, učini kralj i svemu narodu, što ga je bilo u Susi, od velikoga do maloga, svečanu gozbu za sedam dana u trijemu vrta, što je ležao do palače kraljevske.
Estera 1,6Zavjese od bijela pamuka i ljubičasta skerleta bili su obješeni vrpcama od finoga lana i crvena grimiza o karikama srebrnim na stupovima mramornim. Na podu, koji je bio od alabastera, bijela i tamna mramora i od sedefa kamena stajali su zlatni i srebrni jastuci za počinak.
Estera 1,7Piće se davalo u sudovima zlatnim. Svaki je sud bio različan od drugoga. Vina je bilo izobilja po darežljivosti kraljevoj.
Estera 1,8I po naputku kraljevu nitko se nije smio nagoniti na piće, jer je kralj bio zapovjedio svima kućnim upraviteljima svojim, da svakome puste na volju.
Estera 1,9I kraljica Vaštija učini svečanu gozbu za žene u palači kralja Ahasvera.
Estera 1,10Sedmi dan, kad se je bio kralj razveselio od vina, zapovjedi on sedmorici dvorana Mehumanu, Bizeti, Harboni, Bigti, Abagti, Zetaru i Karkasu, koji su dvorili pred kraljem Ahasverom,
Estera 1,11Neka dovedu kraljicu Vašti pred kralja pod kraljevskom krunom, da pokaže narodima i knezovima ljepotu njezinu, jer je bila sjajna pojava.
Estera 1,12Ali kraljica Vaštija ne htjede se pojaviti na zapovijed kraljevu, koju joj donesoše dvorani. Zato se kralj vrlo razgnjevi, i gnjev se njegov raspali u njemu.
Estera 1,13Tada upita kralj mudrace, koji su se razumjeli u povijest, jer je kralj običavao predlagati sve svoje stvari vještacima u zakonu i pravu,
Estera 1,14Koji su mu bili najbliži, a to su bili Karsena, Setar, Admata, Taršiš, Mares, Marsena i Memukan, sedam uglednih Perzijanaca Medijaca, koji su imali slobodan pristup kralju i prvo mjesto u kraljevstvu.
Estera 1,15On ih upita: "Kako se mora po zakonu postupati s kraljicom Vašti, jer nije učinila, što je zapovjedio kralj Ahasver preko dvorana?"
Estera 1,16Memukan odgovori kralju i knezovima: "Nije samo kralju skrivila kraljica Vaštija, nego i svima knezovima i narodima, koji stanuju u pokrajinama kralja Ahasvera.
Estera 1,17Za ponašanje kraljičino doznat će sve žene, i one će prezirati muževe svoje, kad se pripovjedi: Kralj je Ahasver zapovjedio kraljici Vaštiji, da dođe pred njega, a ona nije došla.
Estera 1,18Od onoga će dana kneginje perzijske i medijske, koje čuju, kako se je ponijela kraljica, tako se ponašati prema svima knezovima kraljevim. Tako neće biti kraja prkosu i svađi.
Estera 1,19Ako je ugodno kralju, neka izda nepromjenljivu odredbu kraljevsku i neka je unese u zakonik Perzijanaca i Medijaca Vašti se ne smije više pojaviti pred kraljem Ahasverom. Njezinu čast kao kraljice daje kralj drugoj, koja je bolja od nje.
Estera 1,20Kad se onda ta odredba kraljeva razglasi po svemu tako prostranom kraljevstvu njegovu, tada će sve žene, visoke i niske, iskazivati dužnu čast svojim muževima."
Estera 1,21Ovaj prijedlog dopade se kralju i knezovima, i učini kralj po savjetu Memukanovu.
Estera 1,22On razasla pisma po svim pokrajinama kraljevskim, i to u svaku pokrajinu njezinim pismom i svakomu narodu njegovim jezikom: "Svaki muž ima biti gospodar u svojoj kući, pa govorio on kojigod jezik."
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje