Tražilica


Estera 2. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Estera 2,1Kad se je poslije bio utišao gnjev kralja Ahasvera, pomisli on opet na Vaštiju, na ono, što je bila učinila i što je bilo određeno za nju.
Estera 2,2Tada učiniše dvorani kraljevi, koji su ga posluživali, ovaj prijedlog: Neka se potraže kralju najljepše djevojke!
Estera 2,3Neka postavi kralj po svim pokrajinama kraljevstva svojega činovnike, koji će dovesti sve lijepe djevojke u prijestolnicu Susu u žensku kuću i predati ih pod ruku kraljevskome dvoraninu Hegeju, kraljeva eunuha, čuvaru ženskome! Neka im se onda dadnu prava krasila!
Estera 2,4Djevojka, koja se dopadne kralju, neka bude kraljica na mjesto Vaštije! Kralju se dopade taj prijedlog i posluša ga.
Estera 2,5U prijestolnici Susi živio je Judejac po imenu Mordekaj, sin Jaira, sina Šimeja, sina Kišova, iz plemena Benjaminova.
Estera 2,6Sa zarobljenicima iz Jerusalema, koji su zajedno s Jekonijom, kraljem Judinim, bili odvedeni u ropstvo od Nebukadnezara, kralja babilonskoga, bio je i on odveden.
Estera 2,7On je bio hranitelj Hadase, to jest Estere, kćeri strica njegova; ona naime nije više imala oca ni matere. Djevojka je bila lijepa stasa i krasna lica. Iza smrti oca joj i matere bio ju uzeo Mordekaj sebi za kćer.
Estera 2,8Kad so je bila razglasila riječ kraljeva i odredba njegova, i mnogo se mladih djevojaka bilo dovelo u prijestolnicu Susu pod ruku Hegejevu, dođe i Estera u palaču kraljevsku pod ruku Hegeja, čuvara ženskoga.
Estera 2,9Kako mu se je djevojka dopala i našla milost u njega, to joj je revno davao najbolja krasila i dobru hranu. Također joj dade sedam izabranih sluškinja iz palače kraljevske, i davao je prednost njoj i sluškinjama njezinim u ženskoj kući.
Estera 2,10A Estera ne reče naroda svojega ni roda svojega, jer joj je bio Mordekaj zapovjedio, da to ne govori.
Estera 2,11Mordekaj bi dolazio svaki dan pred trijem ženske kuće, da dozna, kako je Estera i što će biti od nje.
Estera 2,12Iza opremanja kroz dvanaest mjeseci, kako je bio propis kod žena, došao bi red na svaku djevojku, da pođe kralju Ahasveru. Tako dugo trajalo je uljepšavanje njihovo: "šest mjeseci uljem od smirne i šest mjeseci balsamom i drugim krasilima ženskim.
Estera 2,13Tada bi djevojka pošla kralju. Sve, što bi zaželjela da uzme sa sobom iz kuće ženske u palaču kraljevsku, dalo bi joj se.
Estera 2,14Uveče bi išla, a ujutro bi se vratila u drugu kuću žensku, isto je bila pod rukom kraljevskoga dvoranina Šaašgaza, predstojnika inoča kraljevih. Onda više ne bi išla kralju, osim da bi je zatražio kralj i pozvao po imenu.
Estera 2,15I kad je Estera, kći Abihaila, strica Mordekajeva, koju je bio uzeo za kćer, bila na redu, da pođe kralju, ona ne zaiska ništa, nego što odredi kraljevski dvoranin Hegej, predstojnik ženski. Estera se dopala svima, koji je vidješe.
Estera 2,16Tako bi Estera odvedena kralju Ahasveru u palaču kraljevsku desetoga mjeseca, to jest mjeseca tebeta, sedme godine vladanja njegova.
Estera 2,17Kralj zamilova Esteru više nego sve druge žene, i ona pridobi milost i naklonost njegovu mimo sve djevojke. Zato joj metnu kraljevsku krunu na glavu i učini je kraljicom mjesto Vaštije.
Estera 2,18Onda učini kralj u čast Esteri veliku gozbu svima svojim knezovima i činovnicima, dopusti pokrajinama otpust od poreza i razdade darove kraljevskom darežljivošću.
Estera 2,19Kad su se opet izbirale djevojke, stajao je Mordekaj na vratima palače kraljevske.
Estera 2,20A Estera nije bila rekla svojega roda ni naroda, kao što joj bio zapovjedio Mordekaj, jer je Estera slušala naputke Mordekajeve upravo kao prije, kad je bila kod njega kao hranjenica.
Estera 2,21I u te dane, kad bi Mordekaj stajao na vratima palače kraljevske, rasrdiše se Bigtan i Tareš, dva dvoranina kraljeva između vratara, i htjedoše da ustanu na kralja Ahasvera i da ga pogube.
Estera 2,22Mordekaj to doznade i javi kraljici Esteri. Estera reče to kralju po nalogu Mordekajevu.
Estera 2,23Kad se je stvar izvidjela i pronašla pravom, bila su ta obojica obješena na vješalima, i to se zapisalo u dnevniku za kralja.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje