Tražilica


Job 33. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Job 33,1Čuj dakle, Jobe, govor moj! Svima riječima mojim posudi uho svoje!
Job 33,2Evo, već otvorih usta svoja; jezik moj neka govori krepko!
Job 33,3Riječi moje proizlaze iz srca iskrena; usne moje govore istinu čistu.
Job 33,4Duh me je Božji stvorio; dah me je Svemoćnoga oživio.
Job 33,5Ako mogneš, opovrgni me; pripravi se da mi se suprotstaviš!
Job 33,6Eto, pred Bogom vrijedim toliko, koliko ti; i ja sam od kala načinjen.
Job 33,7Eto, preda mnom ne treba te strašiti tjeskoba; pritisak kakav od mene neće te pritisnuti.
Job 33,8A sada ti veliš pred ušima mojim - posve sam jasno čuo te riječi:
Job 33,9"Čist sam, bez pogrješke, nedužan sam i bez krivnje zlodjela u meni.
Job 33,10On traži samo izlike proti meni, vidi u meni neprijatelja svojega.
Job 33,11Noge je moje nategnuo u klade, pazi na sve moje staze."
Job 33,12Ovdje nisi u pravu, pa ti odgovaram; jer je Bog više negoli čovjek!
Job 33,13Kako se možeš tu prepirati s njim: "Ne odgovara on čovjeku na svaku riječ!"
Job 33,14Na jedan način govori Bog i na dva; ali se ne pazi na to.
Job 33,15U snu, u prikazi noćnoj, kad tvrd san padne na ljude, kad drijemaju na postelji,
Job 33,16Tada otvara uho ljudima i straši ih opomenom,
Job 33,17Da odvrati čovjeka od djela njegova, da ga očuva od oholosti.
Job 33,18Tako čuva dušu njegovu od podzemnoga svijeta, život njegov od smrti strijelom.
Job 33,19Na postelji njegovoj opominje ga bolima, boj jednako bjesni u njegovim udima.
Job 33,20Stanje njegovo ogadi mu kruh i duši njegovoj jelo najmilije.
Job 33,21Tijelo njegovo opada, ne vidi ga se više; ogolene su kosti njegove, što se prije nijesu vidjele.
Job 33,22Duša se njegova približuje grobu, život njegov carstvu mrtvih.
Job 33,23Onda stane pred njega glasnik Božji, posrednik, jedan od tisuća, da opomene čovjeka na dužnost njegovu,
Job 33,24Tada se Bog smiluje njemu. Rekne: izbavi ga; ne treba da silazi u grob, dobio sam već otkup.
Job 33,25Tada zasja tijelo njegovo više nego u mladosti; tada se on povrati u dane mladenačke snage.
Job 33,26Vapije k Bogu, i on mu je milostiv, daje mu da u veselju gleda lice njegovo; tako on povrati čovjeku pravo njegovo.
Job 33,27Pred narodom progovori i zapjeva: bio sam sagriješio i nepravdu činio, ali mi Bog nije zlom uzvratio.
Job 33,28On je izbavio dušu moju, da ne otide u grob; život se moj veseli svjetlosti.
Job 33,29Eto, sve ovo čini Bog dvaput, triput na čovjeku,
Job 33,30Da otrgne dušu njegovu od groba, da mu svijetli svjetlost živih,
Job 33,31Jobe, pazi, slušaj me, šuti, da ja još govorim!
Job 33,32Ali ako imaš dokaza, iznesi mi ih, govori - rado ću ti dati pravo.
Job 33,33Ako li nemaš, slušaj ti mene i šuti; naučit ću te mudrosti.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje