Tražilica


Job 34. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Job 34,1Elihu progovori opet:
Job 34,2Čujte, mudri, riječi moje, vi ljudi razumni, poslušajte me!
Job 34,3Jer uho istražuje riječi, kao što grlo kuša jelo.
Job 34,4što je pravo, istražit ćemo, što je dobro, izvidjet ćemo za se.
Job 34,5Job je ustvrdio: Pravedan sam, ipak mi je Bog oduzeo pravicu moju.
Job 34,6Ja sam kao lažac proti pravici svojoj; bez krivnje pogodi me strijela smrtna!
Job 34,7Gdje je još čovjek kao Job, koji kao vodu pije psovku?!
Job 34,8Koji se pridružio zlikovcima i općio s bezbožnim i opakim ljudima!
Job 34,9Ipak tvrdi: "Ništa ne koristi čovjeku živjeti s Bogom u prijateljstvu!"
Job 34,10Zato me poslušajte, ljudi razumni! Daleko je od Boga, da on čini zlo, od Svemoćnoga, da on čini zlodjela!
Job 34,11On samo vraća čovjeku po njegovu djelu i pušta da ga snađe po njegovu životu.
Job 34,12Doista, Bog ne radi nepravedno, Svemoćni ne izvrće pravde.
Job 34,13Tko se s njim brine za zemlju? Tko je utemeljio nadzemaljski svijet?
Job 34,14Kad bi samo mislio na samoga sebe, kad bi uzeo natrag svoj duh i svoj dah:
Job 34,15Preminulo bi najednom svako tijelo, čovjek bi se opet vratio u prah.
Job 34,16Ako si razuman, pripazi na ovo, poslušaj glas riječi mojih! - :
Job 34,17Može li biti vladalac onaj, koji mrzi na pravdu? Hoćeš li najpravednijega okriviti?
Job 34,18Koji rekne knezu: nedostojniče, a velikašu: zlikovče?
Job 34,19On ne pristaje uz velike, ne pretpostavlja bogate siromasima; jer su svi oni djelo ruku njegovih.
Job 34,20Umiru za tren i usred noći; udar; bogate: "nestane ih; obosi jakoga, a da ni ne makne rukom.
Job 34,21Oči njegove počivaju na putu svakoga; gleda sve korake njegove.
Job 34,22Nema tmine, nema mraka, gdje bi se skrili zlikovci.
Job 34,23On ne određuje rok čovjeku, kad da se pokaže Bogu na sud.
Job 34,24On satire jake bez preslušanja, postavlja druge na njihovo mjesto.
Job 34,25On već zna djela njihova, zato ih sruši preko noći; tu leže satrveni
Job 34,26Kao zločince kazni ih na mjestu, gdje svi vide,
Job 34,27Jer su odstupili od njega, nijesu pazili na putove njegove,
Job 34,28Pustili su, da se do njega popne vika siromaha. A on čuje pomaganju nevoljnika.
Job 34,29I kad se on primiri, tko ga smije odsuditi? Kad skrije lice, tko će ga vidjeti tada? Ali on bdije nad narodima i nad svakim čovjekom,
Job 34,30Da ne vladaju bezbožnici, što su zamke za narod.
Job 34,31Pa smije li jedan reći Bogu: Ja moram to podnositi, a ne činim ništa zlo!
Job 34,32Što ne vidim, to mi pokaži; ako sam činio zlodjela, neću ih opet činiti!
Job 34,33Mora li on po tvojemu mišljenju plaćati, jer se ti nećkaš? Ti se moraš odlučiti, ne ja; govori, što znaš!
Job 34,34Ljudi će mi razumni reći i svaki mudar čovjek, koji me sluša:
Job 34,35Job govori nerazumno, riječi su njegove nerazborite.
Job 34,36Zato neka se iskuša Job do kraja zbog svojih bezbožnih prigovora!
Job 34,37Jer domeće na krivnju svoju još bunu, psuje u sredini našoj, na sva usta govori proti Bogu.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje