Tražilica


Job 39. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Job 39,1Loviš li lavici lov i utažiš li lavićima glad,
Job 39,2Kad se u špiljama šćućure i vrebaju u svojemu zaklonu?
Job 39,3Tko zgotovi gavranu hranu njegovu, kad mladi njegovi viču k Bogu i oblijetaju bez hrane?
Job 39,4Znaš li vrijeme, kad se divokoze legu? Vidiš li, kad se košute legu?
Job 39,5Brojiš li mjesece, dokle nose, znaš li vrijeme, kada se legu?
Job 39,6Savijaju se i mlade legu; lahko se opraštaju svojih bolova.
Job 39,7Kozlići su njihovi jaki i rastu vani, odu i više se ne vraćaju
Job 39,8Tko je dao slobodu divljemu magarcu, tko je razdriješio remene tomu divljaku,
Job 39,9Kojemu dadoh pustinju za kuću i pustoš slanu za stan?
Job 39,10On se smije vrevi gradskoj, ne sluša vike goniča;
Job 39,11Gorama prolazi i pase; nanjuši svaku zelen.
Job 39,12Hoće li ti dragovoljno služiti divlji bik i noćiti za jaslama tvojim?
Job 39,13Možeš li divljega bika užem prisiliti u ralo, da vuče brazde za tobom?
Job 39,14Možeš li se osloniti na njega, jer mu je snaga tako silna i ostavljaš li na njemu svoj posao?
Job 39,15Misliš li, da će ti on svesti ljetinu i na gumno tvoje složiti!
Job 39,16Noj kreće živo krila, kao da bi bila krila i perje rode;
Job 39,17A on povjeri svoja jaja zemlji, pusti ih da se griju na pijesku;
Job 39,18Nije mu briga, hoće li ih noga pogaziti ili ih divlja zvijer razbiti.
Job 39,19Tvrdo postupa s mladima svojim, kao da nijesu njegovi; ne brine se, jeli mu je trud uzalud.
Job 39,20Jer mu Bog nije udijelio mudrosti, nije mu dao nimalo razboritosti.
Job 39,21Ali kad se visoko podigne, smije se konju i konjaniku.
Job 39,22Jesi li ti dao konju snagu, jesi li mu uresio vrat grivom?
Job 39,23Hoćeš li ga poplašiti kao skakavca; njegovo krasno hrzanje u strah nagoni!
Job 39,24Kopa zemlju, veseo je od snage, nasrće na oružje;
Job 39,25Ruga se strahu, ne plaši se i ne uzmiče ispred mača.
Job 39,26Pozvekuje nad njim tobolac, sijeva koplje i sulica;
Job 39,27On ljutito topta i kopa zemlju, i ne zadrža ga, kad zatrubi truba bojna.
Job 39,28Svaki put, kad zatrubi, on zarže: Ihhiih! Izdaleka već nanjuši boj, gromki glas vođa, bojnu viku.
Job 39,29Je li po tvojoj mudrosti poleti jastrijeb, raširi krila svoja na jug?
Job 39,30Je li se po tvojoj uputi visoko diže orao, da gnijezdo svoje vrh timora vije?
Job 39,31Na hridini ima svoje gnijezdo, vidik svoj na strmoj vrleti.
Job 39,32Odatle poviruje na hranu, daleko mu vide oči.
Job 39,33Ptići njegovi srču krv; gdje leže lešine, ondje su oni.
Job 39,34Tako je Gospod govorio Jobu. Onda upita:
Job 39,35Hoće li se kudilac još prepirati sa Svemoćnim? Tko tuži Boga, neka odgovori na to!
Job 39,36Tada odgovori Job Gospodu i reče:
Job 39,37Ah, ja sam odveć malen: što da odvratim? Mećem ruku na usta.
Job 39,38Jedanput sam govorio - neću opet; i dvaput - neću više!
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje