Tražilica


Isaija 5. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Isaija 5,1Zapjevaću sada dragome svojemu pjesmu dragoga svojega o vinogradu njegovu. Dragi moj ima vinograd na rodnu brdašcu.
Isaija 5,2I ogradi ga, i otrijebi iz njega kamenje, i nasadi ga plemenitom lozom, i sazida kulu usred njega, i iskopa pivnicu u njemu, i počeka da rodi grožđem, a on rodi vinjagom.
Isaija 5,3Pa sada, stanovnici Jerusalimski i ljudi Judejci, sudite između mene i vinograda mojega.
Isaija 5,4Što je još trebalo činiti vinogradu mojemu što mu ne učinih? kad čekah da rodi grožđem, zašto rodi vinjagom?
Isaija 5,5Sada ću vam kazati što ću učiniti vinogradu svojemu. Oboriću mu ogradu, neka opusti; razvaliću mu zid neka se pogazi;
Isaija 5,6Uparložiću ga, neće se rezati ni kopati, nego će rasti čkalj i trnje, i zapovjediću oblacima da ne puštaju više dažda na nj.
Isaija 5,7Da, vinograd je Gospoda nad vojskama dom Izrailjev, i ljudi su Judejci mili sad njegov; on čeka sud, a gle nasilja, čeka pravdu, a gle vike.
Isaija 5,8Teško onima koji sastavljaju kuću s kućom, i njivu na njivu nastavljaju, da već ne bude mjesta i vi sami ostanete u zemlji.
Isaija 5,9Od Gospoda nad vojskama čuh: mnoge kuće opustjeće, u velikim i lijepijem neće biti nikoga.
Isaija 5,10Jer će deset rala vinograda dati jedan vat, i gomer sjemena daće efu.
Isaija 5,11Teško onima koji rane, te idu na silovito piće i ostaju do mraka dok ih vino raspali.
Isaija 5,12I na gozbama su im gusle i psaltiri i bubnji i svirale i vino; a ne gledaju na djela Gospodnja i ne vide rada ruku njegovijeh.
Isaija 5,13Zato se narod moj odvede u ropstvo što ne znaju, i koje poštuje gladuju, i ljudstvo njegovo gine od žeđi.
Isaija 5,14Zato se raširio grob i razvalio ždrijelo svoje preveć, i sići će u nj slava njegova i mnoštvo njegovo i vreva njegova i koji se vesele u njemu.
Isaija 5,15I pognuće se prost čovjek, i visoki će se poniziti, i ponosite oči oboriće se;
Isaija 5,16Gospod nad vojskama uzvisiće se sudom, i Bog sveti posvetiće se pravdom.
Isaija 5,17I jaganjci će pasti po svom običaju, i došljaci će jesti s pustijeh mjesta pretilinu.
Isaija 5,18Teško onima koji vuku bezakonje uzicama od taštine, i grijeh kao užem kolskim,
Isaija 5,19Koji govore: neka pohiti, neka brzo dođe djelo njegovo, da vidimo, i neka se približi i dođe što je naumio svetac Izrailjev, da poznamo.
Isaija 5,20Teško onima koji zlo zovu dobro, a dobro zlo, koji prave od mraka svjetlost a od svjetlosti mrak, koji prave od gorkoga slatko a od slatkoga gorko.
Isaija 5,21Teško onima koji misle da su mudri, i sami su sebi razumni.
Isaija 5,22Teško onima koji su jaki piti vino i junaci u miješanju silovita pića.
Isaija 5,23Koji pravdaju bezbožnika za poklon, a pravednima uzimaju pravdu.
Isaija 5,24Zato kao što oganj proždire strnjiku i slame nestaje u plamenu, tako će korijen njihov biti kao trulež i cvijet njihov otići će kao prah, jer odbaciše zakon Gospoda nad vojskama i prezreše riječ sveca Izrailjeva.
Isaija 5,25Zato se raspali gnjev Gospodnji na narod njegov, i mahnuv rukom svojom na nj udari ga da se gore zadrmaše i mrtva tjelesa njegova biše kao blato po ulicama. Kod svega toga gnjev se njegov ne odvrati, nego je ruka njegova još podignuta.
Isaija 5,26I podignuće zastavu narodima daljnijem, i zazviždaće im s kraja zemlje; i gle, oni će doći odmah, brzo.
Isaija 5,27Neće biti među njima umorna ni sustala, ni dremljiva ni sanljiva, nikome se neće raspasati pojas oko njega, niti će se kome otkinuti remen na obući.
Isaija 5,28Strijele će im biti oštre, i svi lukovi njihovi zapeti; kopita u konja njihovijeh biće kao kremen i točkovi njihovi kao vihor.
Isaija 5,29Rika će im biti kao u lava, i rikaće kao lavići; bučaće i ugrabiće plijen i odnijeti ga, i neće biti nikoga da otme.
Isaija 5,30Bučaće nad njim u to vrijeme kao što more buči. Tada će pogledati na zemlju, a to mrak i strah, i svjetlost će se pomračiti nad pogiblju njihovom.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje