Tražilica


Isaija 8. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Isaija 8,1I reče mi Gospod: uzmi knjigu veliku i napiši u njoj pismom čovječijim: brz na plijen, hitar na grabež.
Isaija 8,2I uzeh vjerne svjedoke, Uriju sveštenika i Zahariju sina Jeverehijina.
Isaija 8,3Potom pristupih k proročici, i ona zatrudnje i rodi sina. A Gospod mi reče: nadjeni mu ime: brz na plijen, hitar na grabež.
Isaija 8,4Jer prije nego dijete nauči vikati: oče moj i majko moja, odnijeće se blago Damaštansko i plijen Samarijski pred carem Asirskim.
Isaija 8,5I još mi reče Gospod govoreći:
Isaija 8,6Što ovaj narod ne mari za vodu Siloamsku koja teče tiho, i raduje se Resinu i sinu Remalijinu,
Isaija 8,7Zato, evo, Gospod će navesti na njih vodu iz rijeke silnu i veliku, cara Asirskoga i svu slavu njegovu, te će izaći iz svijeh potoka svojih, i teći će povrh svijeh bregova svojih,
Isaija 8,8I navaliće preko Jude, plaviće i razlivaće se i doći do grla, i krila će joj se raširiti preko svekolike zemlje tvoje, Emanuilo!
Isaija 8,9Združujte se, narodi, ali ćete se potrti; čujte svi koji ste u daljnoj zemlji: oružajte se, ali ćete se potrti; oružajte se, ali ćete se potrti.
Isaija 8,10Dogovarajte se, dogovor će vam se razbiti: recite riječ, neće biti od nje ništa, jer je s nama Bog.
Isaija 8,11Jer mi ovako reče Gospod uhvativši me za ruku i opomenuvši me da ne idem putem ovoga naroda, govoreći:
Isaija 8,12Ne govorite buna, kad god ovaj narod kaže buna, i ne bojte se čega se on boji, i ne plašite se.
Isaija 8,13Gospoda nad vojskama svetite; i on neka vam je strah i bojazan.
Isaija 8,14I biće vam svetinja, a kamen za spoticanje i stijena za sablazan objema domovima Izrailjevijem, zamka i mreža stanovnicima Jerusalimskim.
Isaija 8,15I spotaknuće se mnogi i pašće i satrće se, zaplešće se i uhvatiće se.
Isaija 8,16Sveži svjedočanstvo, zapečati zakon mojim učenicima.
Isaija 8,17Čekaću dakle Gospoda, koji je sakrio lice svoje od doma Jakovljeva, i uzdaću se u nj.
Isaija 8,18Evo ja i djeca koju mi je dao Gospod jesmo znak i čudo Izrailju od Gospoda nad vojskama, koji nastava na gori Sionu.
Isaija 8,19I ako vam reku: pitajte vrače i gatare, koji šapću i mrmljaju; recite: ne treba li narod da pita Boga svojega? ili će pitati mrtve mjesto živijeh?
Isaija 8,20Zakon i svjedočanstvo tražite. Ako li ko ne govori tako, njemu nema zore.
Isaija 8,21I hodiće po zemlji potucajući se i gladujući; i kad bude gladan, ljutiće se i psovati cara svojega i Boga svojega gore.
Isaija 8,22A kad pogleda na zemlju, a to nevolja i mrak i teška muka, i on zagnan u tamu.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje