Tražilica


Isaija 9. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Isaija 9,1Ali neće se onako zamračiti pritiješnjena zemlja kao prije kad se dotače zemlje Zavulonove i zemlje Neftalimove, ili kao poslije kad dosađivaše na putu k moru s one strane Jordana Galileji neznabožačkoj.
Isaija 9,2Narod koji hodi u tami vidjeće vidjelo veliko, i onima koji sjede u zemlji gdje je smrtni sjen zasvijetliće vidjelo.
Isaija 9,3Umnožio si narod, a nijesi mu uveličao radosti; ali će se radovati pred tobom kao što se raduju o žetvi, kao što se vesele kad dijele plijen.
Isaija 9,4Jer si slomio jaram u kom vucijaše, i štap kojim ga bijahu po plećima i palicu nasilnika njegova kao u dan Madijanski.
Isaija 9,5Jer će obuća svakoga ratnika koji se bije u graji i odijelo u krv uvaljano izgorjeti i biti hrana ognju.
Isaija 9,6Jer nam se rodi dijete, sin nam se dade, kojemu je vlast na ramenu, i ime će mu biti: divni, savjetnik, Bog silni, otac vječni, knez mirni.
Isaija 9,7Bez kraja će rasti vlast i mir na prijestolu Davidovu i u carstvu njegovu da se uredi i utvrdi sudom i pravdom otsada dovijeka. To će učiniti revnost Gospoda nad vojskama.
Isaija 9,8Gospod posla riječ Jakovu, i ona pade u Izrailju.
Isaija 9,9I znaće sav narod, Jefrem i stanovnici Samarijski, koji oholo i ponosita srca govore:
Isaija 9,10Padoše opeke, ali ćemo mi zidati od tesna kamena; dudovi su posječeni, ali ćemo mi zamijeniti kedrima.
Isaija 9,11Ali će Gospod podignuti protivnike Resinove na nj, i skupiće neprijatelje njegove,
Isaija 9,12Sirce s istoka i Filisteje sa zapada, te će ždrijeti Izrailja na sva usta. Kod svega toga neće se odvratiti gnjev njegov, nego će ruka njegova još biti podignuta.
Isaija 9,13Jer se narod neće obratiti k onomu ko ga bije, i neće tražiti Gospoda nad vojskama.
Isaija 9,14Zato će odsjeći Gospod Izrailju glavu i rep, granu i situ u jedan dan.
Isaija 9,15Starješina i ugledan čovjek to je glava, a prorok koji uči laž to je rep.
Isaija 9,16Jer koji vode taj narod, oni ga zavode, a koje vode, oni su propali.
Isaija 9,17Zato se Gospod neće radovati mladićima njegovijem, i na sirote njegove i na udovice njegove neće se smilovati, jer su svikoliki licemjeri i zlikovci, i svaka usta govore nevaljalstvo. Kod svega toga neće se odvratiti gnjev njegov, nego će ruka njegova još biti podignuta.
Isaija 9,18Jer će se razgorjeti bezbožnost kao oganj, koji sažeže čkalj i trnje, pa upali gustu šumu, te otide u dim visoko.
Isaija 9,19Od gnjeva Gospoda nad vojskama zamračiće se zemlja i narod će biti kao hrana ognju, niko neće požaliti brata svojega.
Isaija 9,20I zgrabiće s desne strane, pa će opet biti gladan, i ješće s lijeve strane, pa se opet neće nasititi; svaki će jesti meso od mišice svoje,
Isaija 9,21Manasija Jefrema, i Jefrem Manasiju, a obojica će se složiti na Judu. Kod svega toga neće se odvratiti gnjev njegov, nego će ruka njegova još biti podignuta.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje