Tražilica


Izaija 9. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izaija 9,1Ali će se raspršiti tmina! Zemlja, gdje sad vlada nevolja, ne ostaje zamračena! U prvo vrijeme osramotili su zemlju Zebulunovu i zemlju Naftalijevu. Ali u posljednje vrijeme časti on put na moru, zemlju s one strane Jordana, okolinu neznabožačku.
Izaija 9,2Narod, koji hodi u tami, gleda svjetlost veliku. Nad onima, koji stanuju u zemlji tamnoj, sja svjetlost.
Izaija 9,3Ti daruješ bogato veselje, umnožavaš radost. Ljudi se raduju pred tobom, kao što se raduju o žetvi, kao što se vesele, kad se dijeli plijen.
Izaija 9,4Jer lomiš teret jarma njegova, štapove leđa njegovih, palicu goniča njegova kao nekoć u dan Midjana.
Izaija 9,5Jer svaka obuća ratnika i plašt krvlju napojen izgorjet će i bit će plijen plamenu.
Izaija 9,6Jer nam se rodi dijete, sir nam se dade. Vlast počiva na plećima njegovim, 'čudo od savjetnika' glasi ime njegovo, 'Jaki Bog, 'Otac vječni', 'Knez mira'.
Izaija 9,7Njegova je punina vlasti, mir nema nikada kraja. Vladat će na prijestolju Davidovu i nad kraljevstvom njegovim. Učvrstit će ga i poduprijeti pravicom i pravednošću od sada dovijeka. Revnost Gospoda nad vojskama to će učiniti.
Izaija 9,8Riječ posla Svemogući proti Jakovu. Ona će pasti u Izraelu.
Izaija 9,9Objavit će se svemu narodu, Efraimu i stanovnicima Samarije, koji oholo i ponosito govore:
Izaija 9,10"Opeke se srušiše, ali mi sada gradimo od tesana kamena. Dudovi su bili posječeni, ali mi stavljamo cedre na mjesto njihovo.
Izaija 9,11Ali Gospod dade protivnicima Resinovim prevlast nad njima i podbode neprijatelje njihove:
Izaija 9,12Sirijce na istoku, Filistejce na zapadu. Na sva usta proždriješe Izraela. Kod svega toga ne popusti gnjev njegov, i ostade još uvijek ispružena ruka njegova.
Izaija 9,13Ipak se narod ne obrati li onomu, koji ga je bio. Za Gospoda nad vojskama nijesu pitali ništa.
Izaija 9,14Zato odsiječe Gospod obadvoje Izraelu, glavu i rep, granu palmovu i situ u jedan dan.
Izaija 9,15- Starješine i ugledni, to su glava; i proroci, koji uče laž, to su rep. -
Izaija 9,16Vode toga naroda jesu zavodnici, a koji se daju voditi od njih, osuđeni su na propast.
Izaija 9,17Zato Svemogući nije štedio mladića njihovih i nije se smilovao sirotama i udovicama njihovim, jer su svi oni bezbožni i zli, i svaka usta govore ludost. Kod svega toga ne popusti gnjev njegov, i ostade još uvijek ispružena ruka, njegova
Izaija 9,18Jer je bezbožnost gorjela kao oganj, koji spali trnje i draču i upali guštik šume, tako da uzavrije u stupove dima.
Izaija 9,19Od gnjeva Gospoda nad vojskama bila je zemlja spaljena, i narod je bio plijen plamenu. Nitko nije štedio drugoga.
Izaija 9,20Proždirali su s desne strane i ostali ipak gladni; žderali su s lijeve stranke, i nijesu se opet nasitili.
Izaija 9,21Svaki je jeo meso bližnjega svojega: "Manaseh Efraima, Efraim Manaseha. A obojica se složiše na Judu. Kod svega toga ne popusti gnjev njegov, i ostade još uvijek ispružena ruka njegova.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje