Tražilica


Izaija 14. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izaija 14,1Jer će se Gospod smilovati Jakovu, opet će izabrati Izraela i povesti ih u zemlju njihovu. Stranci se priključuju njima, pridružuju se kući Jakovljevoj.
Izaija 14,2Narodi ih prate u zemlju njihovu. I kuća Izraelova u zemlji Gospodnjoj učinit će ih sebi slugama i sluškinjama, tako da zarobe one, koji su njih zarobili i odveli, i da budu gospodari svojim nasilnicima.
Izaija 14,3dim te onda smiri Gospod od tvoje nevolje i muke i od ljutoga ropstva tvojega, kojim si bio pritisnut:
Izaija 14,4Zapjevaj ovu podsmjevačku pjesmu na kralja babilonskoga i reci: "Kako je ipak dokrajčio silnik, dokrajčila muka!
Izaija 14,5Slomi Gospod šibu bezbožnicima, štap silnicima,
Izaija 14,6Koji je ljuto udarao narode udarcima beskrajnim, narode gnjevno gazio, progonio neštedice.
Izaija 14,7Sada se odmara i počiva sav svijet, pjeva iza glasa.
Izaija 14,8I čempresi se raduju s tebe i cedri libanonski: 'kako si pao, ne uzlazi nitko ovamo, da nas siječe'.
Izaija 14,9Zbog tebe buči svijet mrtvih dolje, očekujući tvoj dolazak. Zbog tebe probudi on sjene, sve knezove zemaljske, diže s prijestolja njihovih sve kraljeve naroda.
Izaija 14,10Oni svi koliki progovaraju i dovikuju tebi: I ti si postao jadan kao mi, s nama si se izjednačio.
Izaija 14,11U podzemni svijet spustio se je sjaj tvoj, žamor harfa tvojih. Prostrt je poda te trulež, crvi su ti pokrivač.
Izaija 14,12Kako si pao s neba, Svjetlonošo, sine Zorin! Kako si razmrskan na zemlji, ti koji oslabljuješ narode!
Izaija 14,13Mislio si u sebi: 'Penjem se na nebo, više zvijezda Božjih podižem prijestolje svoje na gori skupštine bogova naseljavam se na skrajnjem sjeveru.
Izaija 14,14Uzlazim u visine nad oblake, hoću da budem jednak Svevišnjemu!'
Izaija 14,15Ali si srušen u podzemni svijet, u najdonji jaz.
Izaija 14,16Koji te vide, gledaju na te, gledaju te i misle: "To li je onaj, koji je tresao svijet, koji je drmao kraljevstva?
Izaija 14,17Koji je zemlju obraćao u pustinju, gradove razarao? Koji nije zarobljenika otpuštao kući"
Izaija 14,18Svi kraljevi naroda počivaju u časti, svaki u svojoj kući.
Izaija 14,19A ti si izbačen bez groba, kao prezren ogranak. Pokriven si pobijenima, mačem probodenima, koji su pobacali u jamu kamenu kao pogažena strvina.
Izaija 14,20Nećeš se združiti s njima u grobu; jer si opustošio zemlju svoju, ubijao narod svoj. Tako neka se više dovijeka ne spominje rod zlikovački.
Izaija 14,21Za sinove njegove postavite klaonicu zbog zlodjela otaca njihovih, da se ne podignu više, da osvajaju svijet, i da ne napune nadzemaljski svijet gradovima!"
Izaija 14,22Ustat ću na njih", - govori Gospod nad vojskama, - "i zatrt ću Babilonu ime i ostatak, izdanak i mladicu", - govori Gospod.
Izaija 14,23"Načinit ću od njega stan ježevima, baruštinu, izmest ću ga metlom uništenja", - govori Gospod nad vojskama.
Izaija 14,24Gospod nad vojskama zakleo se je ovako govoreći: "Zaista, kako sam smislio, tako se zbiva; kako sam zasnovao, tako se svršava:
Izaija 14,25Potrt ću Asiriju u zemlji svojoj, izgazit ću ga na gorama svojim. Jaram će se njegov skinuti s njih, breme njegovo s pleća njihovih."
Izaija 14,26To je odluka, što je odlučena za svu zemlju, i to je ruka pružena na sve narode.
Izaija 14,27Jer je Gospod nad vojskama to zaključio - tko će to razbiti? Ruka je njegova pružena - tko će je odvratiti?
Izaija 14,28U godini smrti kralja Ahaza izašla je ova riječ:
Izaija 14,29Ne raduj se, sva kolika zemljo filistejska, što se je slomio štap, koji te je udarao, jer iz korijena zmije proizlazi guja ljutica, a plod je njezin zmaj krilati.
Izaija 14,30Najoskudniji bit će opskrbljeni; u sigurnosti počivaju siromasi. Ali ću leglo tvoje umoriti gladu; ostatak će se tvoj pobiti."
Izaija 14,31Jaučite, vrata! Viči, grade! Očajavaj, sva kolika zemljo filistejska, jer sa sjevera dolazi dim; od četa se njegovih ne odvaja nitko.
Izaija 14,32Što će se odgovoriti glasnicima neznabožačkim? "Tvrdo je utemeljio Gospod Sion. Tamo su zaklonjeni siromasi naroda njegova."
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje